Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Úvodní soustředění prezenční formy magisterského navazujícího studia T. Kubálek proděkan pro pedagogiku a informatizaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Úvodní soustředění prezenční formy magisterského navazujícího studia T. Kubálek proděkan pro pedagogiku a informatizaci."— Transkript prezentace:

1 1 Úvodní soustředění prezenční formy magisterského navazujícího studia T. Kubálek proděkan pro pedagogiku a informatizaci

2 2 Osnova 1. Harmonogram dne Harmonogram dne 2. Studijní programy a plány Studijní programy a plány 3. Požadavky na absolvování Požadavky na absolvování 4. Harmonogram semestru, registrace, zápisy Harmonogram semestru, registrace, zápisy 5. Speciální situace (přerušení, problémy, jiné formy, diplom s vyznamenáním) Speciální situace (přerušení, problémy, jiné formy, diplom s vyznamenáním) 6. O škole a fakultě (budovy, fakulty, osoby) O škole a fakultě (budovy, fakulty, osoby) 7. Internetové kontakty Internetové kontakty 8. Život v Praze Život v Praze 9. CD FPH CD FPH

3 3 Harmonogram dne 9.00 – 10.15 informace o kreditním systému (SB 309) – doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro pedagogiku a informatizaci 10.15 – 11. 00 informace o studijních podmínkách (SB 309) – Ing. Lucie Dušková tajemnice pro studentské záležitosti 11.00 – 12.00 počítačové registrace (SB 1. patro) – SB 103 studenti A – Ch (Ing. Dušková) – SB 104 studenti J – N (Ing. Poláková) – SB 107 studenti M – Ž (Ing. Švecová) 12.15 – 13.00 administrativní zápis – studijní referentky (NB 3. patro) – NB 379 studenti A – Hon + Ch, Mak – Noš (A. Humešová) – NB 380 studenti Hoo – Maj, Not – Poš (M. Ježková) – NB 382 studenti Skr – Ž, Pou – Sko (H. Dudová) 13.00 – 14.00 fotografování na identifikační karty (SB 112) – od 13.00 studenti A – Ch – od 13.20 studenti J – N – od 13.40 studenti M – Ž 8.00 – 15.00 prodej Průvodce prezenčním studiem FPH (SB 35 – suterén)

4 4 Studijní programy na VŠE bakalářské studijní programy (studenti přijímáni do r. 1998 a od r. 2001) – délka 3 roky magisterské studijní programy navazující na bakalářské studijní programy (dříve „inženýrské studium“) – délka 2 roky magisterské pětileté studijní programy (studenti přijatí v r. 1999 a 2000) – délka 5 roků doktorské studijní programy (určené pro absolventy VŠE či jiných VŠ) – délka 3 roky

5 5 Přesné označení studovaného programu kód KKOV (klasifikace kmenových oborů vzdělávání, skupina 62 Ekonomie) dle MŠMT: 6208T název studijního programu: Ekonomika a management název studijního oboru: Podniková ekonomika a management

6 6 Studijní plány, do nichž se přijímá na FPH prezenční/ distanční 199719981999200020012002  bakalářskýB/B D/- navazující magisterský B/- B/B D/D magisterský (pětiletý) C/CC/- doktorskýX/X

7 7 Informační materiály Průvodce prezenčním studiem FPH Průvodce distančním studiem FPH Nabídka předmětů Informační CD FPH

8 8 Struktura studia

9 9 Předměty MNS povinné celoškolsky (cP) Ekonomie (6) – MIE403 Mikroekonomie 2 – MAE405 Makroekonomie 2 Státní zkoušku je možné skládat po získání zápočtů z předmětů MIE403 a MAE405

10 10 Odborný předmět MNS v cizím jazyce (cJA2) povinnost získat 2 kredity předměty FPH vyučované v cizím jazyce LOG601Mezinárodní logistika (anglicky) MG_301Výzkum trhu (německy) PE_477Úvod do analýzy nákladů a výkonů (německy a anglicky) PE_479Podnikání v Rusku (rusky) PE_601Podniková strategie v evropském kontextu (anglicky) CEMS PM_603Řízení virtuálních operací (anglicky) PM_605Podnikání v nemovitostech (anglicky) PM_606Podnikatelská etika (anglicky) PM_607Management změny (anglicky) PM_608SS Řízení a správa společností (anglicky) PM_609Projektový management (anglicky) PM_611Management v nelineárním prostředí (anglicky) PM_612Řízení a správa společností (anglicky) PM_617Řízení vztahů se zákazníky (anglicky) PSP601Trénink interkulturální komunikace (anglicky) PSP602Sociologie on line (anglicky)

11 11 Předměty MNS povinné fakultně (hP) MG_430Marketing 3 – Chování spotřebitele a výzkum trhu (4 kredity) P__421Personální řízení 2 (2) PE_443Podniková ekonomika 3 – Manažerská ekonomika (4) PM_400Management 2 (4) PM_428Management 3 – Manažerské rozhodování (4)

12 12 Předměty MNS volitelné fakultně (hV) hV1 (18 kreditů) nabídka 98 předmětů – KLOG 8 – KM 31 – KMG 11 – KMIE 4 – KP 8 – KPE 23 – KPSŘ 8 – KŘV 3 – KPRA 2 hV2 (2 kredity) – diplomový seminář nabídka 29 předmětů – KLOG 1 – KM 7 – KMG 7 – KP 4 – KPE 8 – KPSŘ 1 – KŘV 1

13 13 Předměty MNS volitelné celoškolsky (cVV) povinně volitelné 4 kredity exaktních předmětů volně volitelné 4 kredity – široká nabídka – převážně 2kreditní – FPH se účastní 118 předměty

14 14 Předměty MNS vedlejší specializace (sXXX) Fakulta financí a účetnictví OCE - Oceňování podniku a jeho majetku 4 % PEB - Peněžní ekonomie a bankovnictví 1% UCE - Účetnictví a finanční řízení podniku 3% UPE - Učitelství odborných předmětů ekonomických 3% VFI - Veřejné finance 0 % Fakulta mezinárodních vztahů CER - Cestovní ruch 4% EEI - Evropská ekonomická integrace 2% KKM - Komerční komunikace 2% MEP - Mezinárodní politika 1% OPO - Obchodní podnikání 18% POL – Politologie 0 % PRA - Právo v podnikání 1 % RST - Rozvojová studia 0 % ZAO - Zahraniční obchod 2 % KOJ - Komerční jazyky 0 % AAS - Anglo-americká studia 1 % IAS - Iberoamerická studia 0 % SFZ - Studia frankofonních zemí SZN - Studia zemí německé jazykové oblasti 1 %

15 15 Předměty MNS vedlejší specializace (sXXX) Fakulta podnikohospodářská EPP – Ekonomika průmyslového podniku FIM – Finanční manažer 2 % LOG – Logistika - mezinárodní přeprava a zasilatelství 9 % MAR – Marketing 9 % MNG – Management MQE – Management kvality, environmentu a bezpečnosti 7 % MSP – Malé a střední podniky 1 % PER – Personální management v podniku 7 % PSF – Psychologie a sociologie v řízení firmy 13 %

16 16 Předměty MNS vedlejší specializace (sXXX) Fakulta informatiky a statistiky ASE - Analýza sociálně ekonomických dat 0 % DSA - Demografie a sociální analýza 0 % FIL – Filosofie 0 % INT - Inteligentní systémy 0 % ISP - Management v informační společnosti 4 % MIS - Manažerské informační systémy 0 % PIN - Pojistné inženýrství 0 % PVM - Počítače v managementu 0 % Fakulta národohospodářská ETE - Ekonomická teorie 0 % EZP - Ekonomika životního prostředí 0 % EZU - Ekonomická žurnalistika 1 % HSP - Hospodářská a sociální politika 0 % MAA - Makroekonomická analýza 0 % REI - Regionální rozvoj a evropská integrace 0 % RMR - Rozvoj měst a regionů 0 % SPO - Sociální politika 1 %

17 17 Předměty MNS rezervní kredity Využití opakování předmětů (pokud nebyly úspěšně absolvovány nebo omluveny) studium dalších předmětů

18 18 Požadavky na absolvování dosáhnout 72 kreditů v předepsané struktuře složit 4 státní zkoušky obhájit diplomovou práci

19 19 Požadavky úspěšného studia navazujícího magisterského studijního programu možnost přerušit až na 4 semestry, celková doba přerušení nesmí přesáhnout 6 semestrů omluvené uznané >=28 >=10 standardní délka: 2 roky, maximálně: 3 roky Student si každý semestr musí vyzvednout zápisový list.

20 20 Předmět Předmět je identifikován identem. Ident se skládá ze zkratky katedry a čísla, např. PM_428 (Management 3). Předmět je ohodnocen počtem kreditů (= počet hodin výuky týdně), např. 4 kredity. Výuka je realizována formou přednášek a cvičení. Paralelně může probíhat výuka ve více kurzech, které jsou číslovány (XX000, 00YYY, XXYYY, 00000). Každý předmět má garanta. Některé předměty navazují na jiné předměty. Informace o předmětech a kurzech http://pes.vse.czhttp://pes.vse.cz

21 21 Ohodnocení předmětů kredity

22 22 Ukončení předmětu Forma – zápočet (výsledky: započteno, nezapočteno, omluveno) – zkouška (výsledky: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl, omluveno) Omluvy – u učitele – po skončení zkouškového období u proděkana pro pedagogiku a informatizaci prostřednictvím žádosti u studijních referentek

23 23 Ukončení předmětů

24 24 Kredity kreditní poukázky použité = kredity získané + kredity ztracené + kredity vynaložené v běžném semestru + kredity odebrané při uznávání rezervní kredity – počet: 14 kreditů pro celé navazující magisterské studium – využití: na další předměty nad rámec 72 kreditů na opakování předmětů

25 25 Kredity započitatelné za poslední 2 semestry Povinnost získat 28 kreditů Kredity získané za: úspěšně absolvované předměty na VŠE uznané předměty, které student VŠE úspěšně absolvoval v rámci vyslání ke studiu na jiné VŠ Nezapočítávají se: kredity uznané z předchozího studia na VŠE nebo z jiných škol, pokud studenta VŠE ke studiu nevyslala

26 26 Uznávání předchozího studia (žádost do 17. 9. 2004) Neuznávají se: předměty s výsledkem zkoušky 3 předměty složené před více než 3 roky předměty v předchozím studiu uznané předměty kateder FPH, tj. jejichž identy začínají písmeny MG_, MIE, LOG, P__, PE_, PM_, PSP, RV_ (s výjimkou MIE403) Uznávání předmětů je zpoplatněno (100 Kč za předmět)

27 27 Státní zkoušky z ekonomie podmínkou kredity z 2 předmětů (MIE403, MAE405) z vedlejší specializace podmínkou získání kreditů VS v předepsané struktuře z odborných předmětů podmínkou získání kreditů oboru a HS v předepsané struktuře zpravidla v jeden den, zpravidla jako poslední státní zkoušky – z podnikové ekonomiky a marketingu (MG_430, PE_443) – z podnikového managementu (PM_400, PM_428) – obhajoba diplomové práce

28 28 Výjimky státních zkoušek Proděkan může na žádost studenta, který zpracoval diplomovou práci na vedlejší specializaci, a se souhlasem vedoucího katedry, na které se koná SZZ z VS, povolit obhajobu DP při SZZ z VS. Proděkan může na žádost studenta se souhlasem vedoucího katedry, na které se koná SZZ z HS, povolit obhajobu DP samostatně.

29 29 Úskalí Neúspěch u třetího termínu státní zkoušky. Nesplnění počtu kreditů ve dvou po sobě jdoucích semestrech. Vyčerpání rezervních kreditů. Nevykonání státní zkoušky a obhajoby diplomové práce do roka od splnění předpokladů státní zkoušky nebo do konce 6. aktivního semestru studia.

30 30 Harmonogram semestru výuka: 27. 9. 2004 – 22. 12. 2004 (první týden je sudý) zkoušky, zapisování zápočtů a zkoušek: do 28. 1. 2005 státní zkoušky: – 1. – 17. 9. 2004, – 17. 1. – 4. 2. 2005, – 1. – 17. 6. 2005 státní svátky: – út 28. 9. 2004 – čt 28. 10. 2004 – st 17. 11. 2004

31 31 Registrace a zápisy Registrace – student projevuje zájem Na PC učebnách registruje ident, kurz a skupinu. Registrace je závazná, tj. nelze zrušit akceptované registrace. Zápis – přizpůsobení nabízené kapacitě Automatizovaný zápis (dle počtu získaných a ztracených kreditů) a zápis na PC učebnách. Zápis je ve 3 kolech. Dodatečné zápisy po druhém týdnu výuky. Po skončení vytištěn zápisový list, který student podepíše u studijní referentky. Registrace a zápis mimosemestrálních kurzů na katedrách. Registrace i zápis možné přes Internet (http://nb.vse.cz/regzap).http://nb.vse.cz/regzap

32 32 Vzorový studijní program 1. sem.2. sem.3. sem.4. sem. cPMAE405MIE403SZ oPMG_430 SZ P__421 PE_443 PM_400PM_428 VS (sP, sV) SZ kreditů2321208

33 33 Speciální situace Přerušení studia Maximální délka souvislého přerušení: 2 roky Nejdelší úhrnná délka přerušení: 3 roky O přerušení ze zahraničí lze výjimečně žádat elektronickou poštou (faxem, poštou). V době přerušení není osoba studentem.

34 34 Problematické situace Podmíněný zápis při nesplnění podmínek zápisu do dalšího semestru může výjimečně povolit děkan a to nejvýše dvakrát za studium Přesažení délky studia o 1 rok placení poplatku měsíčně 2400 Kč Studium druhé VŠ také zpoplatněno (ročně 2550 Kč) Ukončení studia – nesložení ani opakovaně všech částí státní zkoušky do 1 roku po splnění podmínek studia – neúspěch při třetím pokusu u státní zkoušky – neoprávněný zápis do vyššího semestru – opakované nevyužití práva na zápis po přerušení Zanechání studia

35 35 Další formy a druhy studia Prezenční, kombinovaná a distanční forma studia Děkan zpravidla nepovoluje přestup z jedné do druhé formy studia. Mimořádné studium Existuje na VŠE pro studenty nepřijaté na studium. Za každý kredit se platí 700 Kč. Studovat lze pouze malou část předmětů. Přestup na jinou hlavní specializaci není možný.

36 36 Diplom s vyznamenáním obdrží ti studenti, kteří během MNS: dosáhnou průměrného prospěchu do 1,5 včetně, z žádného předmětu nebudou hodnoceni známkou "nevyhověl" ani "dobře" nebo "nezapočteno", všechny státní zkoušky i obhajobu diplomové práce vykonají s celkovým prospěchem "výborně", magisterské navazující studium, včetně složení státních zkoušek a obhajoby diplomové práce absolvují za 4 semestry.

37 37 Budovy VŠE Žižkov (všední dny 6.00 až 22.00, sobota 7.00 až 17.00) – stará budova (SB) – nová budova (NB): posluchárny A – D, stará aula (AU), nová aula (MAX, NAUL) – menza (ME) Jižní Město (JM)

38 38 Schéma FPH (3. patro nové budovy) děkanátKPE KM KLOG KM KPE KMG zased.        výtah schody KP KMIE KPSŘ studijní referentky stará budova T. Kubálek (NB 309) L. Dušková (NB 310) NB 379 – NB 382 Inf. stř. schody 304 327 326 347 367373 376385a

39 39 Identifikační karty Typy – Identifikační karta (0 Kč) – Multifunkční identifikační karta (250 Kč) – Multifunkční identifikační karta ISIC (350 Kč) Focení, tisk, výdej: SB 100B – pondělí – čtvrtek: 10.00 – 12.30, 13.00 – 16.00 – pátek: 10.00 – 13.00 – telefon: 224 095 831 Využití multifunkční identifikační karty – Vstup do počítačových studoven – Vstup do studovny – Vstup do jazykových studoven – Vypůjčování knih – Tisk na počítačích v počítačových studovnách – Kopírování v knihovnách – Menzy VŠE Kupóny MHD: SB 16 – pondělí – pátek: 12 – 14

40 40 Literatura knihovna a studovna http://ciks.vse.czhttp://ciks.vse.cz – Žižkov - mezanin SB (SB M27) – Jarov - mezi bloky F a G – Jižní Město - suterén budovy B (JM 352) jiné knihovny pro Praze prodejna skript – SB (SB 35), JM (0112) http://www.vse.cz/studium/prodejny http://www.vse.cz/studium/prodejny prodejna Ekopress (před starou aulou) antikvariát (SB 403) http://antik.vse.czhttp://antik.vse.cz

41 41 Knihovna Knihovny VŠE – Knihovna VŠE - Centrum informačních a knihovnických služeb – Mediotéka fakulty financí a účetnictví – Knihovna Pavla Eislera fakulty mezinárodních vztahů – Studijní knihovna - Informační servis VŠE – Knihovna Centra doktorandských a manažerských studií – Knihovna Střediska meziuniverzitního programu studií budoucnosti. Vyhledávání v knihovně – katalog knihovny je přístupný přes webový prohlížeč na adrese http://library.vse.cz/aleph/ http://library.vse.cz/aleph/ – k přihlášení se používá identifikační číslo průkazu (identifikační karty), začínající písmenem B, C nebo D, a heslo.

42 42 Fakulty VŠE F1: Fakulta financí a účetnictví (FFÚ) F2: Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) F3: Fakulta podnikohospodářská (FPH) F4: Fakulta informatiky a statistiky (FIS) F5: Fakulta národohospodářská (FNH) F6: Fakulta managementu se sídlem v Jindřichově Hradci (FMH)

43 43 Počet studentů k 31. 10.

44 44 Akademičtí funkcionáři rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. pět prorektorů – studijní a pedagogická činnost (prof. Krebs) – věda a výzkum (doc. Patočka) – zahraniční vztahy a public relations (doc. Hořejší) – finance a rozvoj (prof. Revenda) – informační systém (RNDr. Čermák)

45 45 Vedení fakulty děkan prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc. proděkan pro pedagogiku a informatizaci doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro vědu prof. Ing. Dr. h. c. Radim Vlček, CSc. proděkan pro zahraniční vztahy prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. tajemnice fakulty Ing. Martina Soukupová

46 46 Katedry FPH a jejich struktura

47 47 Zastoupení studentů a pomoc studentům tajemnice pro studentské záležitosti Lenka Dušková (NB 310) e-mail: duskova@vse.cz pomoc studentům při různých nestandardních studijních situacích - kam, jak a na koho se obrátit akademický senát FPH (5 studentů ze 13 členů) akademický senát VŠE (1 student za FPH) Informační středisko FPH (NB 340) psychologická poradna (SB 117) konzultační hodiny učitelů práce ve funkci „pomocná vědecká síla“ (pomvěd)

48 48 Studijní referentky po, st 8.30 – 11.30, 13 – 15 pá 8.30 – 11.30 Alena Líznerová (NB 379) A – Hon, Ch Miluše Ježková (NB 380) Hoo – Maj Růžena Vojířová (NB 381) Mak – Sko, stipendia Hana Dudová (NB 382) Skr – Ž

49 49 Poradce pro studium v zahraničí prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. e-mail: Soukup@vse.cz telefon: 224 095 307 Před výjezdem za účelem studia v zahraničí je třeba kontaktovat prof. Soukupa v jeho konzultačních hodinách na katedře mikroekonomie. základní dokumenty: – Learning Agreement – Žádost o uznání předmětů studovaných v zahraničí

50 50 Studijní výjezdy do zahraničí CEMS Master´s Degree M.A.Degree in Economics of International Trade and European Integration studium jednoho semestru na některé z partnerských univerzit požadavky – dobré studijní výsledky, – výborná znalost jazyka, – dobrá motivace. další informace: http://nb.vse.cz/ozs http://nb.vse.cz/ozs

51 51 Internetové kontakty WWW stránky – http://fph.vse.cz http://fph.vse.cz – http://pes.vse.cz http://pes.vse.cz – http://vysledky.vse.cz http://vysledky.vse.cz – http://nb.vse.cz/regzap http://nb.vse.cz/regzap – http://www.vse.cz http://www.vse.cz diskusní skupina – news.vse.cz vse.fakulta-3 e-mail – kubalek@vse.cz – duskova@vse.cz – liznerov@vse.cz – jezkova@vse.cz – vojirova@vse.cz – dudova@vse.cz

52 52 Přístupová hesla studentský e-mail Veverka na počátečním soustředění možno vyzvednout u služby počítačových učeben v 1. patře SB v případě problémů: služba PC učeben (SB 1. patro) registrace a zápisy prvotně bez hesla v případě problémů: RNDr. Nenadál (SB M2) přihlašování na státní zkoušku prvotně stejné jako na Veverce v případě problémů: RNDr. Nenadál (SB M2)

53 53 Život v Praze provoz školy po – pá 6 – 22 so 7 – 18 počítačová studovna a učebny knihovna (CIKS) stravování – menza na Žižkově - karta, systém objednávek min. na 1 den dopředu – menza na Jižním Městě – menza na Jarově – menza v Opletalově ulici koleje – Jarov – Jižní Město – Rooseveltova kolej MHD v Praze

54 54 CD FPH pro zájemce o studium, pro nově přijaté studenty, pro další zájemce o FPH více než 400 stránek, 500 fotografií,4 videosekvence informace o přijímacím řízení včetně: – zadání 83 variant zkoušky z matematiky z roku 2003 – zadání a řešení zkoušky z jazyka z roku 2003 (např. z angličtiny 69 variant) hypertextový průvodce kreditním systémem ve formátu PDF: – skripta k MS Office 97 a MS Office 2000 – skripta Jak psát diplomové práce – ukázková čísla časopisu Studentský list přehled učitelů, předmětů, publikací fakulty ukázky výukových materiálů učitelů, prezentací studentů na odborných seminářích prezentace ze dne otevřených dveří

55 55 Struktura CD FPH FPH – Úvod – Fakulta – Kde najít VŠE Učitelé a zaměstnanci Historie – Katedry – Věda a publikace – Studium Studijní program Závěrečné zkoušky a práce Distanční studium Zákony, vyhlášky – Pro studenty – Pro zájemce o studium VŠE – Studium v zahraničí – Mezinár. stud. programy – Studijní literatura přehled skript vydaných na VŠE v letech 1998 - 2004 – Školní časopisy – Poradenská pomoc – Jazykové centrum – Tělesná výchova – Stravování, koleje – Studentské aktivity Praha a její okolí Ovládání a realizace CD

56 56 Publikace prezentace http://fph.vse.cz/pro_studenty/zaznamy/uvod_mns.asp http://fph.vse.cz/pro_studenty/zaznamy/uvod_mns.asp Hodně úspěchů ve studiu na Fakultě podnikohospodářské!


Stáhnout ppt "1 Úvodní soustředění prezenční formy magisterského navazujícího studia T. Kubálek proděkan pro pedagogiku a informatizaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google