Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvodní soustředění prezenční formy magisterského navazujícího studia

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvodní soustředění prezenční formy magisterského navazujícího studia"— Transkript prezentace:

1 Úvodní soustředění prezenční formy magisterského navazujícího studia
T. Kubálek proděkan pro pedagogiku a informatizaci

2 Osnova Harmonogram dne Studijní programy a plány
Požadavky na absolvování Harmonogram semestru, registrace, zápisy Speciální situace (přerušení, problémy, jiné formy, diplom s vyznamenáním) O škole a fakultě (budovy, fakulty, osoby) Internetové kontakty Život v Praze CD FPH 2

3 1 Harmonogram dne 9.00 – 10.15 informace o kreditním systému (SB 309)
doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro pedagogiku a informatizaci 10.15 – informace o studijních podmínkách (SB 309) Ing. Lucie Dušková tajemnice pro studentské záležitosti 11.00 – počítačové registrace (SB 1. patro) SB 103 studenti A – Ch (Ing. Dušková) SB 104 studenti J – N (Ing. Poláková) SB 107 studenti M – Ž (Ing. Švecová) 12.15 – administrativní zápis – studijní referentky (NB 3. patro) NB 379 studenti A – Hon + Ch, Mak – Noš (A. Humešová) NB 380 studenti Hoo – Maj, Not – Poš (M. Ježková) NB 382 studenti Skr – Ž, Pou – Sko (H. Dudová) 13.00 – fotografování na identifikační karty (SB 112) od studenti A – Ch od studenti J – N od studenti M – Ž 8.00 – prodej Průvodce prezenčním studiem FPH (SB 35 – suterén) 3

4 Studijní programy na VŠE
2 Studijní programy na VŠE bakalářské studijní programy (studenti přijímáni do r a od r. 2001) – délka 3 roky magisterské studijní programy navazující na bakalářské studijní programy (dříve „inženýrské studium“) – délka 2 roky magisterské pětileté studijní programy (studenti přijatí v r a 2000) – délka 5 roků doktorské studijní programy (určené pro absolventy VŠE či jiných VŠ) – délka 3 roky 4

5 Přesné označení studovaného programu
kód KKOV (klasifikace kmenových oborů vzdělávání, skupina 62 Ekonomie) dle MŠMT: 6208T název studijního programu: Ekonomika a management název studijního oboru: Podniková ekonomika a management 5

6 Studijní plány, do nichž se přijímá na FPH
prezenční/ distanční 1997 1998 1999 2000 2001 2002 bakalářský B/B D/- navazující magisterský B/- D/D magisterský (pětiletý) C/C C/- doktorský X/X 6

7 Informační materiály Průvodce prezenčním studiem FPH
Průvodce distančním studiem FPH Nabídka předmětů Informační CD FPH 7

8 Struktura studia 8

9 Předměty MNS povinné celoškolsky (cP)
Ekonomie (6) MIE403 Mikroekonomie 2 MAE405 Makroekonomie 2 Státní zkoušku je možné skládat po získání zápočtů z předmětů MIE403 a MAE405 9

10 Odborný předmět MNS v cizím jazyce (cJA2)
povinnost získat 2 kredity předměty FPH vyučované v cizím jazyce LOG601 Mezinárodní logistika (anglicky) MG_301 Výzkum trhu (německy) PE_477 Úvod do analýzy nákladů a výkonů (německy a anglicky) PE_479 Podnikání v Rusku (rusky) PE_601 Podniková strategie v evropském kontextu (anglicky) CEMS PM_603 Řízení virtuálních operací (anglicky) PM_605 Podnikání v nemovitostech (anglicky) PM_606 Podnikatelská etika (anglicky) PM_607 Management změny (anglicky) PM_608 SS Řízení a správa společností (anglicky) PM_609 Projektový management (anglicky) PM_611 Management v nelineárním prostředí (anglicky) PM_612 Řízení a správa společností (anglicky) PM_617 Řízení vztahů se zákazníky (anglicky) PSP601 Trénink interkulturální komunikace (anglicky) PSP602 Sociologie on line (anglicky) 10

11 Předměty MNS povinné fakultně (hP)
MG_430 Marketing 3 – Chování spotřebitele a výzkum trhu (4 kredity) P__421 Personální řízení 2 (2) PE_443 Podniková ekonomika 3 – Manažerská ekonomika (4) PM_400 Management 2 (4) PM_428 Management 3 – Manažerské rozhodování (4) 11

12 Předměty MNS volitelné fakultně (hV)
hV1 (18 kreditů) nabídka 98 předmětů KLOG 8 KM 31 KMG 11 KMIE 4 KP 8 KPE 23 KPSŘ 8 KŘV 3 KPRA 2 hV2 (2 kredity) – diplomový seminář nabídka 29 předmětů KLOG 1 KM 7 KMG 7 KP 4 KPE 8 KPSŘ 1 KŘV 1 12

13 Předměty MNS volitelné celoškolsky (cVV)
povinně volitelné 4 kredity exaktních předmětů volně volitelné 4 kredity široká nabídka převážně 2kreditní FPH se účastní 118 předměty 13

14 Předměty MNS vedlejší specializace (sXXX)
Fakulta financí a účetnictví OCE - Oceňování podniku a jeho majetku 4 % PEB - Peněžní ekonomie a bankovnictví 1% UCE - Účetnictví a finanční řízení podniku 3% UPE - Učitelství odborných předmětů ekonomických 3% VFI - Veřejné finance 0 % Fakulta mezinárodních vztahů CER - Cestovní ruch 4% EEI - Evropská ekonomická integrace 2% KKM - Komerční komunikace 2% MEP - Mezinárodní politika 1% OPO - Obchodní podnikání 18% POL – Politologie 0 % PRA - Právo v podnikání 1 % RST - Rozvojová studia 0 % ZAO - Zahraniční obchod 2 % KOJ - Komerční jazyky 0 % AAS - Anglo-americká studia 1 % IAS - Iberoamerická studia 0 % SFZ - Studia frankofonních zemí SZN - Studia zemí německé jazykové oblasti 1 % 14

15 Předměty MNS vedlejší specializace (sXXX)
Fakulta podnikohospodářská EPP – Ekonomika průmyslového podniku FIM – Finanční manažer 2 % LOG – Logistika - mezinárodní přeprava a zasilatelství 9 % MAR – Marketing 9 % MNG – Management MQE – Management kvality, environmentu a bezpečnosti 7 % MSP – Malé a střední podniky 1 % PER – Personální management v podniku 7 % PSF – Psychologie a sociologie v řízení firmy 13 % 15

16 Předměty MNS vedlejší specializace (sXXX)
Fakulta informatiky a statistiky ASE - Analýza sociálně ekonomických dat 0 % DSA - Demografie a sociální analýza 0 % FIL – Filosofie 0 % INT - Inteligentní systémy 0 % ISP - Management v informační společnosti 4 % MIS - Manažerské informační systémy 0 % PIN - Pojistné inženýrství 0 % PVM - Počítače v managementu 0 % Fakulta národohospodářská ETE - Ekonomická teorie 0 % EZP - Ekonomika životního prostředí 0 % EZU - Ekonomická žurnalistika 1 % HSP - Hospodářská a sociální politika 0 % MAA - Makroekonomická analýza 0 % REI - Regionální rozvoj a evropská integrace 0 % RMR - Rozvoj měst a regionů 0 % SPO - Sociální politika 1 % 16

17 Předměty MNS rezervní kredity
Využití opakování předmětů (pokud nebyly úspěšně absolvovány nebo omluveny) studium dalších předmětů 17

18 Požadavky na absolvování
3 Požadavky na absolvování dosáhnout 72 kreditů v předepsané struktuře složit 4 státní zkoušky obhájit diplomovou práci Dosažení titulu inženýr 18

19 Požadavky úspěšného studia navazujícího magisterského studijního programu
možnost přerušit až na 4 semestry, celková doba přerušení nesmí přesáhnout 6 semestrů uznané >=28 >=10 omluvené standardní délka: 2 roky, maximálně: 3 roky Student si každý semestr musí vyzvednout zápisový list. 19

20 Předmět Předmět je identifikován identem. Ident se skládá ze zkratky katedry a čísla, např. PM_428 (Management 3). Předmět je ohodnocen počtem kreditů (= počet hodin výuky týdně), např. 4 kredity. Výuka je realizována formou přednášek a cvičení. Paralelně může probíhat výuka ve více kurzech, které jsou číslovány (XX000, 00YYY, XXYYY, 00000). Každý předmět má garanta. Některé předměty navazují na jiné předměty. Informace o předmětech a kurzech 20

21 Ohodnocení předmětů kredity
21

22 Ukončení předmětu Forma Omluvy
zápočet (výsledky: započteno, nezapočteno, omluveno) zkouška (výsledky: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl, omluveno) Omluvy u učitele po skončení zkouškového období u proděkana pro pedagogiku a informatizaci prostřednictvím žádosti u studijních referentek Nezapočteno a nevyhověl i při neomluvené neúčast při plnění podmínek zápočtu a neomluvené neúčasti u zkoušky, při odstoupení od zkoušky. S výsledkem klasifikace je katedra povinna studenta seznámit do konce zkouškového období. Způsob seznámení s výsledky klasifikace musí být znám před začátkem zkouškového období. Student je povinen dostavit se k zapsání výsledku v termínu stanoveném katedrou, nejdéle však do dvou týdnů po ukončení zkouškového období. Student je povinen mít i zápis „Omluven“. Studenta nelze zapsat do vyššího semestru bez zápisů klasifikací (popř. omluv). Zápis výsledku podepisuje vyučující, ve výjimečných případech akademický pracovník pověřený vedoucím katedry. 22

23 Ukončení předmětů 23

24 Kredity kreditní poukázky použité rezervní kredity = kredity získané
+ kredity ztracené + kredity vynaložené v běžném semestru + kredity odebrané při uznávání rezervní kredity počet: 14 kreditů pro celé navazující magisterské studium využití: na další předměty nad rámec 72 kreditů na opakování předmětů Za zapsaný a následně řádným způsobem omluvený předmět je použití kreditních poukázek stornováno. 24

25 Kredity započitatelné za poslední 2 semestry
Povinnost získat 28 kreditů Kredity získané za: úspěšně absolvované předměty na VŠE uznané předměty, které student VŠE úspěšně absolvoval v rámci vyslání ke studiu na jiné VŠ Nezapočítávají se: kredity uznané z předchozího studia na VŠE nebo z jiných škol, pokud studenta VŠE ke studiu nevyslala 25

26 Uznávání předchozího studia (žádost do 17. 9. 2004)
Neuznávají se: předměty s výsledkem zkoušky 3 předměty složené před více než 3 roky předměty v předchozím studiu uznané předměty kateder FPH, tj. jejichž identy začínají písmeny MG_, MIE, LOG, P__, PE_, PM_, PSP, RV_ (s výjimkou MIE403) Uznávání předmětů je zpoplatněno (100 Kč za předmět) 26

27 Státní zkoušky z ekonomie z vedlejší specializace z odborných předmětů
podmínkou kredity z 2 předmětů (MIE403, MAE405) z vedlejší specializace podmínkou získání kreditů VS v předepsané struktuře z odborných předmětů podmínkou získání kreditů oboru a HS v předepsané struktuře zpravidla v jeden den, zpravidla jako poslední státní zkoušky z podnikové ekonomiky a marketingu (MG_430, PE_443) z podnikového managementu (PM_400, PM_428) obhajoba diplomové práce 27

28 Výjimky státních zkoušek
Proděkan může na žádost studenta, který zpracoval diplomovou práci na vedlejší specializaci, a se souhlasem vedoucího katedry, na které se koná SZZ z VS, povolit obhajobu DP při SZZ z VS. Proděkan může na žádost studenta se souhlasem vedoucího katedry, na které se koná SZZ z HS, povolit obhajobu DP samostatně. 28

29 Úskalí Neúspěch u třetího termínu státní zkoušky.
Nesplnění počtu kreditů ve dvou po sobě jdoucích semestrech. Vyčerpání rezervních kreditů. Nevykonání státní zkoušky a obhajoby diplomové práce do roka od splnění předpokladů státní zkoušky nebo do konce 6. aktivního semestru studia. 29

30 4 Harmonogram semestru výuka: – (první týden je sudý) zkoušky, zapisování zápočtů a zkoušek: do státní zkoušky: 1. – , – , 1. – státní svátky: út čt st 30

31 Registrace a zápisy Registrace – student projevuje zájem
Na PC učebnách registruje ident, kurz a skupinu. Registrace je závazná, tj. nelze zrušit akceptované registrace. Zápis – přizpůsobení nabízené kapacitě Automatizovaný zápis (dle počtu získaných a ztracených kreditů) a zápis na PC učebnách. Zápis je ve 3 kolech. Dodatečné zápisy po druhém týdnu výuky. Po skončení vytištěn zápisový list, který student podepíše u studijní referentky. Registrace a zápis mimosemestrálních kurzů na katedrách. Registrace i zápis možné přes Internet (http://nb.vse.cz/regzap). 31

32 Vzorový studijní program
1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. cP MAE405 MIE403 SZ oP MG_430 P__421 PE_443 PM_400 PM_428 VS (sP, sV) kreditů 23 21 20 8 32

33 Speciální situace Přerušení studia
5 Speciální situace Přerušení studia Maximální délka souvislého přerušení: 2 roky Nejdelší úhrnná délka přerušení: 3 roky O přerušení ze zahraničí lze výjimečně žádat elektronickou poštou (faxem, poštou). V době přerušení není osoba studentem. 33

34 Problematické situace
Podmíněný zápis při nesplnění podmínek zápisu do dalšího semestru může výjimečně povolit děkan a to nejvýše dvakrát za studium Přesažení délky studia o 1 rok placení poplatku měsíčně 2400 Kč Studium druhé VŠ také zpoplatněno (ročně 2550 Kč) Ukončení studia nesložení ani opakovaně všech částí státní zkoušky do 1 roku po splnění podmínek studia neúspěch při třetím pokusu u státní zkoušky neoprávněný zápis do vyššího semestru opakované nevyužití práva na zápis po přerušení Zanechání studia 34

35 Další formy a druhy studia
Prezenční, kombinovaná a distanční forma studia Děkan zpravidla nepovoluje přestup z jedné do druhé formy studia. Mimořádné studium Existuje na VŠE pro studenty nepřijaté na studium. Za každý kredit se platí 700 Kč. Studovat lze pouze malou část předmětů. Přestup na jinou hlavní specializaci není možný. 35

36 Diplom s vyznamenáním obdrží ti studenti, kteří během MNS:
dosáhnou průměrného prospěchu do 1,5 včetně, z žádného předmětu nebudou hodnoceni známkou "nevyhověl" ani "dobře" nebo "nezapočteno", všechny státní zkoušky i obhajobu diplomové práce vykonají s celkovým prospěchem "výborně", magisterské navazující studium, včetně složení státních zkoušek a obhajoby diplomové práce absolvují za 4 semestry. 36

37 6 Budovy VŠE Žižkov (všední dny 6.00 až 22.00, sobota 7.00 až 17.00)
stará budova (SB) nová budova (NB): posluchárny A – D, stará aula (AU), nová aula (MAX, NAUL) menza (ME) Jižní Město (JM) 37

38 Schéma FPH (3. patro nové budovy)
studijní referentky T. Kubálek (NB 309) KMIE KPSŘ L. Dušková (NB 310) 385a 376 367 373     KP děkanát KMIE schody KM KPE 326 304 stará budova výtah 327 347 KM NB 379 – NB 382 KPE zased. schody KLOG Inf. stř. KMG 38

39 Identifikační karty Typy Focení, tisk, výdej: SB 100B
Identifikační karta (0 Kč) Multifunkční identifikační karta (250 Kč) Multifunkční identifikační karta ISIC (350 Kč) Focení, tisk, výdej: SB 100B pondělí – čtvrtek: – 12.30, – 16.00 pátek: – 13.00 telefon: Využití multifunkční identifikační karty Vstup do počítačových studoven Vstup do studovny Vstup do jazykových studoven Vypůjčování knih Tisk na počítačích v počítačových studovnách Kopírování v knihovnách Menzy VŠE Kupóny MHD: SB 16 pondělí – pátek: 12 – 14 39

40 Literatura knihovna a studovna http://ciks.vse.cz
Žižkov - mezanin SB (SB M27) Jarov - mezi bloky F a G Jižní Město - suterén budovy B (JM 352) jiné knihovny pro Praze prodejna skript – SB (SB 35), JM (0112) prodejna Ekopress (před starou aulou) antikvariát (SB 403) 40

41 Knihovna Knihovny VŠE Vyhledávání v knihovně
Knihovna VŠE - Centrum informačních a knihovnických služeb Mediotéka fakulty financí a účetnictví Knihovna Pavla Eislera fakulty mezinárodních vztahů Studijní knihovna - Informační servis VŠE Knihovna Centra doktorandských a manažerských studií Knihovna Střediska meziuniverzitního programu studií budoucnosti. Vyhledávání v knihovně katalog knihovny je přístupný přes webový prohlížeč na adrese k přihlášení se používá identifikační číslo průkazu (identifikační karty), začínající písmenem B, C nebo D, a heslo. 41

42 Fakulty VŠE F1: Fakulta financí a účetnictví (FFÚ)
F2: Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) F3: Fakulta podnikohospodářská (FPH) F4: Fakulta informatiky a statistiky (FIS) F5: Fakulta národohospodářská (FNH) F6: Fakulta managementu se sídlem v Jindřichově Hradci (FMH) 42

43 Počet studentů k 43

44 Akademičtí funkcionáři
rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. pět prorektorů studijní a pedagogická činnost (prof. Krebs) věda a výzkum (doc. Patočka) zahraniční vztahy a public relations (doc. Hořejší) finance a rozvoj (prof. Revenda) informační systém (RNDr. Čermák) 44

45 Vedení fakulty děkan prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc.
proděkan pro pedagogiku a informatizaci doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro vědu prof. Ing. Dr. h. c. Radim Vlček, CSc. proděkan pro zahraniční vztahy prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. tajemnice fakulty Ing. Martina Soukupová 45

46 Katedry FPH a jejich struktura
46

47 Zastoupení studentů a pomoc studentům
tajemnice pro studentské záležitosti Lenka Dušková (NB 310) pomoc studentům při různých nestandardních studijních situacích - kam, jak a na koho se obrátit akademický senát FPH (5 studentů ze 13 členů) akademický senát VŠE (1 student za FPH) Informační středisko FPH (NB 340) psychologická poradna (SB 117) konzultační hodiny učitelů práce ve funkci „pomocná vědecká síla“ (pomvěd) 47

48 Studijní referentky po, st 8.30 – 11.30, 13 – 15 pá 8.30 – 11.30
Alena Líznerová (NB 379) A – Hon, Ch Miluše Ježková (NB 380) Hoo – Maj Růžena Vojířová (NB 381) Mak – Sko, stipendia Hana Dudová (NB 382) Skr – Ž 48

49 Poradce pro studium v zahraničí
prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. telefon: Před výjezdem za účelem studia v zahraničí je třeba kontaktovat prof. Soukupa v jeho konzultačních hodinách na katedře mikroekonomie. základní dokumenty: Learning Agreement Žádost o uznání předmětů studovaných v zahraničí 49

50 Studijní výjezdy do zahraničí
CEMS Master´s Degree M.A.Degree in Economics of International Trade and European Integration studium jednoho semestru na některé z partnerských univerzit požadavky dobré studijní výsledky, výborná znalost jazyka, dobrá motivace. další informace: 50

51 7 Internetové kontakty WWW stránky diskusní skupina e-mail
diskusní skupina news.vse.cz vse.fakulta-3 51

52 Přístupová hesla studentský Veverka na počátečním soustředění možno vyzvednout u služby počítačových učeben v 1. patře SB v případě problémů: služba PC učeben (SB 1. patro) registrace a zápisy prvotně bez hesla v případě problémů: RNDr. Nenadál (SB M2) přihlašování na státní zkoušku prvotně stejné jako na Veverce v případě problémů: RNDr. Nenadál (SB M2) 52

53 8 Život v Praze provoz školy po – pá 6 – 22 so 7 – 18
počítačová studovna a učebny knihovna (CIKS) stravování menza na Žižkově - karta, systém objednávek min. na 1 den dopředu menza na Jižním Městě menza na Jarově menza v Opletalově ulici koleje Jarov Jižní Město Rooseveltova kolej MHD v Praze 53

54 9 CD FPH pro zájemce o studium, pro nově přijaté studenty, pro další zájemce o FPH více než 400 stránek, 500 fotografií,4 videosekvence informace o přijímacím řízení včetně: zadání 83 variant zkoušky z matematiky z roku 2003 zadání a řešení zkoušky z jazyka z roku 2003 (např. z angličtiny 69 variant) hypertextový průvodce kreditním systémem ve formátu PDF: skripta k MS Office 97 a MS Office 2000 skripta Jak psát diplomové práce ukázková čísla časopisu Studentský list přehled učitelů, předmětů, publikací fakulty ukázky výukových materiálů učitelů, prezentací studentů na odborných seminářích prezentace ze dne otevřených dveří 54

55 Struktura CD FPH FPH VŠE Praha a její okolí Ovládání a realizace CD
Úvod Fakulta Kde najít VŠE Učitelé a zaměstnanci Historie Katedry Věda a publikace Studium Studijní program Závěrečné zkoušky a práce Distanční studium Zákony, vyhlášky Pro studenty Pro zájemce o studium VŠE Studium v zahraničí Mezinár. stud. programy Studijní literatura přehled skript vydaných na VŠE v letech Školní časopisy Poradenská pomoc Jazykové centrum Tělesná výchova Stravování, koleje Studentské aktivity Praha a její okolí Ovládání a realizace CD 55

56 Hodně úspěchů ve studiu na Fakultě podnikohospodářské!
Publikace prezentace Hodně úspěchů ve studiu na Fakultě podnikohospodářské! 56


Stáhnout ppt "Úvodní soustředění prezenční formy magisterského navazujícího studia"

Podobné prezentace


Reklamy Google