Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Den otevřených dveří Fakulty podnikohospodářské

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Den otevřených dveří Fakulty podnikohospodářské"— Transkript prezentace:

1 Den otevřených dveří Fakulty podnikohospodářské

2 Program 9.00 – 9.50: 1. blok informací 9.55 – 10.05: Přestávka
prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc. děkan FPH doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro pedagogiku a informatizaci 9.55 – 10.05: Přestávka 10.05 – 10.50: 2.blok informací Ivana Skalická studijní referentka Ing. Lenka Švecová tajemnice pro studentské záležitosti Organizace DOD doplnění personálního zabezpečení a rozdělení úkolů vchod shora, uzavření pravé (dvou pravých) paprsků obsluha šatny vizitky (5.50/9.90 Kč), paragony (50 kusů za 12.90) pomoc AVC s mikrofonem, mikrofony pro diskusi prezentace DOD na CD doplňující foto interiéru doplňující dotazy na tajemnici pro studentské záležitosti 2

3 Osnova 1. bloku informací
Představení fakulty Profil fakulty Charakteristika oboru Podniková ekonomika a management Uplatnění absolventů Struktura studia, kreditní systém Vedlejší specializace Průběh studia Pár čísel o FPH, personálním zajištění výuky a chodu fakulty Jak se snaží fakulta pomoci ve studiu Diskuse Různé odkaz na rodiče přehled prodávané literatury Profil absolventa výčet možných funkcí uplatnění veřejně známí absolventi fakulty ukázky inzerátů – poptávka po absolventech Studium imatrikulace úspěšnost studia vedlejší specializace: postavení, přijímací řízení, výčet odborníci ve výuce CEMS praxe poplatky za studium registrace a zápisy po Internetu domácí PC není nutné, ale vhodné Vystoupení studentky proč jsem si volila fakultu 3

4 1 Představení fakulty Fakulta součástí Vysoké školy ekonomické
Vysoká škola ekonomická jednou z 24 českých veřejných vysokých škol (další 4 státní: 3 vojenské a 1 policejní) Za studium se neplatí t. č. školné, pouze poplatky za některé úkony (nadstandardní délka studia, studium druhé vysoké školy, uznávání předmětů, přijímací řízení apod.) Vysoká škola ekonomická má 6 fakult, z toho 5 je v Praze a 1 je v Jindřichově Hradci 4

5 Postavení fakulty na VŠE
Pedagogicko-vědecké zaměření jednotlivých fakult je založené na spolupůsobení dvou hledisek. Jsou jimi objektové a profesní hledisko. Fakulta podnikohospodářská je z tohoto pohledu konstituovaná na základě dominantnosti objektového hlediska. Znamená to, že předmětem pedagogického a vědeckého zájmu Fakulty podnikohospodářské jsou ekonomika a management podnikatelského objektu. 5

6 2 Profil fakulty Fakulta je univerzitního typu s výraznými rysy manažerského zaměření. Cílem je vychovávat široce a komplexně vzdělané vysokoškolské odborníky pro výkon nejrůznějších ekonomických a manažerských funkcí v podnikové sféře i v mimopodnikové ekonomické a správní sféře. Výuka vychází z prakticky ověřených domácích i mezinárodních zkušeností, vedoucích k chápání ekonomických a manažerských činností ve firmě jako integrovaných a vzájemně propojených aktivit. Pozornost je věnována aspektům fungování firem v mezinárodním prostředí a multinacionálních firem včetně dopadů vstupu ČR do EU. 6

7 3 Studijní programy Na rozdíl od jiných fakult vždy jediný obor Podniková ekonomika a management. bakalářský studijní program (3 – 4 roky) v prezenční formě magisterský navazující studijní program (2 – 3 roky) v prezenční a distanční formě doktorský studijní program (3 – 5 roků) v prezenční a kombinované formě Fakulta t. č. neotevírá magisterský pětiletý studijní program. 7

8 Charakteristika bakalářského oboru Podniková ekonomika a management
Studenti bakalářského studijního programu jsou připravováni k řešení standardních ekonomických situací na střední řídící úrovni. Sestava i obsah oborově povinných předmětů umožňují uplatnit se v provozní, obchodní, personální, organizační, finanční a dalších oblastech soukromého, družstevního a státního podnikání. Oborově volitelné předměty prohlubují orientaci studenta v právních, účetních, logistických a dalších ekonomických a manažerských oblastech tak, aby absolvent byl schopen působit v různých typech podniků. 8

9 Uplatnění absolventů VŠE (dle ankety u promocí)
4 Uplatnění absolventů VŠE (dle ankety u promocí) Úspěšnost 76 % absolventů u promocí zná svého zaměstnavatele 17 % dosud nehledalo zaměstnavatele 7 % hledalo zaměstnavatele neúspěšně Firma, do níž absolventi nastupují 86 % v soukromém vlastnictví 78 % sídlo v Praze Zaměření pracovního místa absolventů 12 % účetnictví 10 % bankovnictví a pojišťovnictví 8 % obchodní činnost 5 % finanční poradenství 9

10 Nejčastěji uvedené nástupní funkce absolventů
účetní asistent asistent auditora analytik referent manažer project manager finanční analytik úředník ředitel product manager prodejce poradce konzultant asistent daňového poradce redaktor programátor kontrolor inspektor auditor account manager 10

11 5 Struktura studia 11

12 Předměty bak. studia povinné celoškolsky
Ekonomie (8) Mikroekonomie, Makroekonomie Základy podnikového hospodářství (6) Podniková ekonomika, Management, Marketing Základy podnikových financí (2) Matematika (6) Právo (4) Účetnictví (6) Finance (4) Peníze, banky a finanční trhy, Veřejné finance Statistika (6) Informatika (4) 12

13 Předměty bak. studia jazykové
První jazyk – pokročilí (8) Úroveň PC (zápočet)* Úroveň PD (zápočet)* Úroveň PE (zápočet) Bakalářská zkouška Úroveň PF Druhý jazyk - začátečníci (6) Úroveň ZA (zápočet)* Úroveň ZB (zápočet) Úroveň ZC (zkouška) * Úrovně PC, PD, ZA, ZB není nutné absolvovat, ušetřené kredity lze použít na studium dalších jazykových předmětů či jiných odborných předmětů Vyučované jazyky: angličtina, němčina, španělština, francouzština, portugalština, italština, švédština, arabština, ruština, pro cizince: čeština 13

14 Předměty bak. studia povinné fakultně
Podniková ekonomika (4) Marketing (2) Logistika (4) Personální řízení (4) Motivace pracovního jednání (2) Řízení výroby (4) Podnikání v malé a střední firmě (2) Management kvality, environmentu a bezpečnosti (2) Nákladové účetnictví (4) Operační výzkum (4) 14

15 Předměty bak. studia volitelné fakultně
Nabídka 51 předmětů většinou dvoukreditních katedra logistiky (2) katedra managementu (17) katedra marketingu (6) katedra mikroekonomie (3) katedra personalistiky (6) katedra podnikové ekonomiky (8) katedra psychologie a sociologie řízení (1) katedra řízení výroby (6) katedra práva (2) 15

16 Předměty bak. studia volitelné celoškolsky
Nabídka 765 předmětů (z toho 66 předmětů FPH) většinou dvoukreditních 16

17 Předměty bak. studia rezervní kredity
Využití opakování předmětů (pokud nebyly úspěšně absolvovány nebo omluveny) studium předmětů magisterského navazujícího studia v závěru bakalářského studia studium dalších předmětů 17

18 Vedlejší specializace
6 Vedlejší specializace Fakulta financí a účetnictví UPE - Učitelství odborných předmětů ekonomických PEB - Peněžní ekonomie a bankovnictví VFI - Veřejné finance UCE - Účetnictví a finanční řízení podniku OCE - Oceňování podniku a jeho majetku Fakulta mezinárodních vztahů CER - Cestovní ruch EEI - Evropská ekonomická integrace MEP - Mezinárodní politika OPO - Obchodní podnikání POL - Politologie PRA - Právo v podnikání KOJ - Komerční jazyky ZAO - Zahraniční obchod AAS - Anglo-americká studia KKM - Komerční komunikace IAS - Iberoamerická studia SZN - Studia zemí německé jazykové oblasti SFZ - Studia frankofonních zemí 18

19 Vedlejší specializace
Fakulta podnikohospodářská EPP - Ekonomika průmyslového podniku LOG - Logistika - mezinárodní přeprava a zasilatelství MAR - Marketing MNG - Management MQE - Management kvality, environmentu a bezpečnosti PER - Personální management v podniku PSF - Psychologie a sociologie v řízení firmy 19

20 Vedlejší specializace
Fakulta informatiky a statistiky ASE - Analýza sociálně ekonomických dat DSA - Demografie a sociální analýza FIL - Filosofie ISP - Management v informační společnosti INT - Inteligentní systémy PIN - Pojistné inženýrství MIS - Manažerské informační systémy PVM - Počítače v managementu Fakulta národohospodářská EZP - Ekonomika životního prostředí ETE - Ekonomická teorie SPO - Sociální politika RMR - Rozvoj měst a regionů HSP - Hospodářská a sociální politika EZU - Ekonomická žurnalistika REI - Regionální rozvoj a evropská integrace MAN - Makroekonomická analýza 20

21 7 Život s fakultou bakalářské studium Bc. Ing. Ph.D. 125 kreditů
Zápis do 1. ročníku Imatrikulace bakalářské studium Předání bak. diplomu Bc. 125 kreditů 7 bakalářských zkoušek 1 státní bakalář. zkouška bakalářská práce 3 – 4 roky Promoce magisterské navazující studium Ing. 72 kreditů 4 státní zkoušky diplomová práce 2 – 3 roky Den otevřených dveří Přijímací zkoušky Ph.D. další 3 roky 21

22 Studijní úspěšnost na FPH v bakalářském studiu
22

23 Pár čísel o fakultě a VŠE
8 Pár čísel o fakultě a VŠE na FPH 92 učitelů + 30 interních doktorandů, externisté na VŠE asi studentů na FPH 2900 studentů (přijímací řízení 700 BS MNS) na FPH 67 kanceláří (včetně zasedacích místností, místností vedení fakulty, vedoucích kateder, studijních referentek, sboroven na Jižním Městě) PC na VŠE 670 koncových stanic pro studenty (315 řízená výuka, 255 samostatná práce, 100 pouze ) 500 PC pro učitele 30 obslužných serverů PC na kolejích financování školství a školy rozpočet ČR 737 mld. Kč MŠMT 81 mld. Kč (11 %) neinvestiční transfery VŠ 11,2 mld. Kč rozpočet VŠE asi 770 mil. Kč 23

24 Vedení fakulty děkan prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc.
proděkan pro pedagogiku a informatizaci doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro vědu prof. Ing. Dr. h. c. Radim Vlček proděkan pro zahraniční vztahy doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D. tajemnice fakulty Ing. Martina Soukupová 24

25 Katedry FPH a jejich struktura
25

26 Jak se snaží fakulta pomoci ve studiu
9 Jak se snaží fakulta pomoci ve studiu snaha o dostatečnou informovanost Internetové stránky CD fakulty distanční formy výuky informatická výuka (příprava pro ECDL) soutěže (ESOP) 26

27 Péče o první ročník tajemnice pro studentské záležitosti
studijní kruhy zápis 1. ročníku formou denního soustředění 27

28 Informatizace - EPIS EPIS – nástroj zveřejňování: http://vyuka.vse.cz
informací o předmětech (akreditační materiály, garanti, návaznosti předmětů, literatura) rozvrhu hodin, vyučujících odbornosti učitelů, konzultačních hodin zařazení předmětů do skupin témat diplomových a bakalářských prací generování publikací (Nabídka předmětů a kurzů) 28

29 Informatizace - VYSLEDKY
VYSLEDKY – nástroj zveřejňování výsledků testů a hodnocení předmětů student zapisuje svůj kontakt ( , mobilní telefon) učitel zapisuje výsledky testů a předmětů umožňuje komunikaci učitele a studijních referentek se studenty či skupinami z kurzů zapisování na termíny zápočtů či zkoušek 29

30 10 Diskuse V prodeji Informační CD FPH (vyšlo 1/2003, 70 Kč)
Kaňka, M. – Coufal, J.: Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE (72 stran A5, brožované, vyšlo 10/2002, 89 Kč) Rosická, M. – Eliášová, L.: Sbírka příkladů z matematiky k přijímacím zkouškám na VŠE (180 stran B5, brožované, vyšlo 9/2002, 156 Kč) Ullrichová, I. a kol.: Ukázky z testů Aj a Nj na příjímací zkoušky na VŠE (42 stran, vyšlo 10/2002, 25 Kč) Hlavičková, V. a kol.: Ukázky testů z francouzštiny, španělštiny a italštiny pro přijímací zkoušky na magisterské studium (36 stran, vyšlo 3/2000, 25 Kč) Horvátová, M.: Příklady testů z ruštiny pro přijímací zkoušky na VŠE (10 stran, vyšlo 2/2002, 12 Kč) Sirůček, P.: Průvodce studiem ekonomie pro přijímací zkoušky na navazující magisterský stud. program (vyšlo 2002, 195 Kč) Studijní programy a další informace FPH (154 stran, vyšlo 2002, 40 Kč) Nabídka předmětů VŠE (vyšlo 1/2003, 25 Kč) Formulář přihlášky na VŠE (zdarma) Informace o přijímacích zkouškách na VŠE (zdarma) 30

31 Osnova 2. bloku informací
Přijímací řízení Vyplňování přihlášky ke studiu Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám Studijní podmínky - učebny, knihovna, počítače Koleje, stravování, tělesná výchova a sport na VŠE Studijní výjezdy do zahraničí Zastoupení studentů v řídících orgánech školy CD FPH Dny otevřených dveří VŠE Diskuse Přijímací zkoušky návod na vyplnění přihlášky z kterých jazyků lze skládat přijímací zkoušky (+ cizinci) žádost o kolej na přihlášce zdravotní potvrzení není nutné poplatek za přijímací řízení odeslat přihlášku do upřesnění data na webu přání úspěchů u maturity informace o přípravných kurzech – termín přihlášení ukázka testu z matematiky a jazyka změna oboru v průběhu studia či změna fakulty nebo vysoké školy uznávání předmětů z jiného studia přijímací zkoušky na magisterské navazující studium Celoživotní vzdělávání 31

32 1 Přijímací řízení přijímací zkoušky na bakalářské studium pouze jednou ročně přihlášky do termín přijímacích zkoušek VŠE: 2. – (včetně sobot) FPH pravděpodobně: po a út náhradní termíny nevypsány (Termín je určen výhradně pro uchazeče, kteří skládali maturitní zkoušku v zahraničí a nemohli se účastnit termínu červnového, a to na základě písemné žádosti přiložené k přihlášce.) v přihlášce mohou být dva obory a navíc třetí „libovolný“ obor 32

33 Organizace bakalářského přijímacího řízení VŠE v roce 2003
diferenciace organizace na fakultách F2 (FMV) má samostatné přijímací řízení F3 (FPH), F4 (FIS), F6 (FM) preferují první obor přijetí, připouštějí uvedení druhého oboru F1 (FFÚ) a F5 (FNH) preferují počet získaných bodů, připouštějí uvedení druhého oboru přijímací zkoušky z matematiky (5 příkladů) z jazyka (50 doplňování typů a, b, c, d) složení zkoušky při 50 a více bodech možnost nahlédnout do testů přezkumné řízení pouze technické 33

34 Kritéria přijetí na bakalářský program FPH
Uchazeči, kteří si zvolili obor Podniková ekonomika a management jako první (hlavní) obor, a to v pořadí dle získaného počtu bodů. Uchazeči, kteří si zvolili obor Podniková ekonomika a management jako druhý (náhradní) studijní obor a nebyli přijati na první (hlavní) studijní obor, a to v pořadí dle získaného počtu bodů. Třetí obor (OP či OV) bude přicházet v úvahu při zpracování přijímacího řízení pouze v případě, že kapacita některého z oborů VŠE s výjimkou oborů Fakulty mezinárodních vztahů nebude naplněna uchazeči, kteří obor uváděli jako první nebo jako druhý. 34

35 35

36 Dosažené výsledky uchazečů o studium na FPH v roce 2002
výsledek uchazečů podíl složilo 1131 47 % nesložilo 886 36 % absence 416 17 % celkem 2433 100 % 36

37 Důvod nesložení zkoušky uchazeči o FPH v roce 2002
podíl pouze matematika 511 58 % pouze jazyk 87 10 % matematika i jazyk 288 32 % celkem 886 100 % 37

38 Minimální bodové hranice pro přijetí
Fak. Obor 2000 2001 2002 FFÚ FI 171 162 FIS IN 160 108 136 UC 167 157 156 SP 140 133 DK - 102 139 MM 172 FMV MO 253 223 233 FNH NH 163 142 138 MS 282 275 278 RE 101 103 PP 257 258 264 MN 147 107 FPH PE 169 146 154 MNk 112 100 38

39 2 Přihláška akademický rok: 2003/2004
typ studijního programu: bakalářský forma: prezenční zvolený jazyk obor a) PE obor b) neuvádět FMV obor c): OV nebo OP osobní údaje (mobil) střední škola doklad o zaplacení 39

40

41 Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám
3 Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám matematika, angličtina, němčina , 32 hodin 2 016 Kč (za každý kurz) románské jazyky , 30 hodin 2 050 Kč výuka probíhá jednou týdně dvě vyučovací hodiny od hod., hod pro mimopražské zájemce bude otevřen kurz v sobotu čtyři vyučovací hodiny jednou za 14 dní (čas bude upřesněn u zápisu) kontakt pro přihlašování katedra matematiky: katedra jazyků: AJ , NJ , ROJ další informace (rubrika Pro zájemce o studium/Bakalářské studium/ Přípravné kurzy) 41

42 4 Budovy a učebny na VŠE Stará budova na Žižkově
Knihovna Počítačové učebny Jazykové centrum Nová budova na Žižkově Jižní Město 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 5 Koleje Koleje na Jarově (tram č. 9 směr Spojovací)
Jarov I (C, D, E) a Jarov III G - Strážní Jarov I (A, B) a Jarov III F - Chmelnice Jarov II - Kněžská Luka Koleje na Jižním Městě autobusy 177, 145 do stanice Volha Volha, Sázava, Vltava, Otava, Blanice Rooseveltova kolej tramvaj č. 5 - Výstaviště 51

52 52

53

54 Stravování Každý student má nárok na dotované jídlo ve všech menzách po celé Praze na základě předložení kupónů. Menza na Žižkově - karta, systém objednávek min. na 1 den dopředu Menza na Jižním Městě Menza na Jarově Menza v Opletalově ulici 54

55 Tělesná výchova a sport
povinnost získat 2 zápočty (minimálně jeden z nich za semestrální kurz) Centrum tělesné výchovy a sportu (CTVS) Štěpánská 18, Praha 1 zápis do kurzů TV letní a zimní výcvikové kurzy 55

56 Studijní výjezdy do zahraničí
6 Studijní výjezdy do zahraničí CEMS Master´s Degree M.A.Degree in Economics of International Trade and European Integration studium jednoho semestru na některé z partnerských univerzit požadavky dobré studijní výsledky, výborná znalost jazyka, dobrá motivace. 56

57 7 Zastoupení studentů tajemnice pro studentské záležitosti Lenka Švecová (NB 310) akademický senát FPH (5 studentů ze 13 členů) akademický senát VŠE (1 student za FPH) Informační středisko FPH (NB 340) 57

58 8 CD FPH pro zájemce o studium, pro nově přijaté studenty, pro další zájemce o FPH více než 600 stránek, 500 fotografií, 4 videosekvence hypertextový průvodce kreditním systémem sborník konference fakulty, ukázky skript, studentského časopisu ve formátu PDF ukázky výukových materiálů učitelů, prezentací studentů na odborných seminářích 58

59 Struktura CD FPH FPH VŠE Praha a její okolí Ovládání a realizace CD
Úvod Fakulta a její katedry Kde najít VŠE Učitelé a zaměstnanci Katedry Historie Odkazy, ke stažení Pedagogika Studijní program Distanční studium Zákony, vyhlášky Věda Pro zájemce o studium VŠE Studium v zahraničí Mezinár. stud. programy Studijní literatura Školní časopisy Poradenská pomoc Jazykové centrum Tělesná výchova Stravování, koleje Studentské aktivity Praha a její okolí Ovládání a realizace CD 59

60 9 Registrovaní účastníci dne otevřených dveří FPH 2003 (500 uchazečů členů doprovodu) 60

61 Dny otevřených dveří na VŠE
so : Fakulta informatiky a statistiky pá : Fakulta managementu JH so : Fakulta podnikohospodářská so : Fakulta národohospodářská so : Fakulta mezinárodních vztahů út : Fakulta financí a účetnictví 61

62 10 Diskuse V prodeji Informační CD FPH (vyšlo 1/2003, 70 Kč)
Kaňka, M. – Coufal, J.: Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE (72 stran A5, brožované, vyšlo 10/2002, 89 Kč) Rosická, M. – Eliášová, L.: Sbírka příkladů z matematiky k přijímacím zkouškám na VŠE (180 stran B5, brožované, vyšlo 9/2002, 156 Kč) Ullrichová, I. a kol.: Ukázky z testů Aj a Nj na příjímací zkoušky na VŠE (42 stran, vyšlo 10/2002, 25 Kč) Hlavičková, V. a kol.: Ukázky testů z francouzštiny, španělštiny a italštiny pro přijímací zkoušky na magisterské studium (36 stran, vyšlo 3/2000, 25 Kč) Horvátová, M.: Příklady testů z ruštiny pro přijímací zkoušky na VŠE (10 stran, vyšlo 2/2002, 12 Kč) Sirůček, P.: Průvodce studiem ekonomie pro přijímací zkoušky na navazující magisterský stud. program (vyšlo 2002, 195 Kč) Studijní programy a další informace FPH (154 stran, vyšlo 2002, 40 Kč) Nabídka předmětů VŠE (vyšlo 1/2003, 25 Kč) Formulář přihlášky na VŠE (zdarma) Informace o přijímacích zkouškách na VŠE (zdarma) 62

63 Hodně štěstí u maturity a přijímacích zkoušek!


Stáhnout ppt "Den otevřených dveří Fakulty podnikohospodářské"

Podobné prezentace


Reklamy Google