Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Václav Smrčka tajemník pro studentské záležitosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Václav Smrčka tajemník pro studentské záležitosti"— Transkript prezentace:

1 Václav Smrčka tajemník pro studentské záležitosti
Praktické informace (úvodní soustředění navazujícího magisterského studia) Václav Smrčka tajemník pro studentské záležitosti Kancelář: RB 444 Telefon: KH: St , Čt

2 Osnova přednášky Praktické informace
VŠE Fakulta podnikohospodářská Uživatelská jména Hesla Identifikační karty Literatura Počítačové učebny Stravování Ubytování MHD v Praze Další zdroje informací Nejbližší termíny

3

4 1. 1 VŠE Žižkov (všední dny 6.00 až 22.00, sobota 7.00 až 18.00)
Stará budova (SB) převážně učebny v mezaninu mezi přízemím a prvním patrem umístěna knihovna a výpočetní centrum Nová budova (NB) převážně kanceláře učitelů velké výukové místnosti posluchárny A – D (kapacita asi 200 míst) stará aula (kapacita 300 míst) nová aula (kapacita 420 míst) Rajská budova (RB) Menza (ME) Jižní Město (JM)

5 Nová budova VŠE

6 Stará budova VŠE

7 Rajská budova VŠE

8

9 1. 2 Rajská budova (RB) zkolaudována 26. září 2005
RB má jedno podzemní a pět nadzemních podlaží v 1. a 2. podlaží výukové místnosti ve 3. – 5. podlaží kanceláře učitelů Fakulty podnikohospodářské v 5. podlaží Mezinárodní studijní centrum, celoškolský akademický senát a další školní instituce RB má jedno podzemní a pět nadzemních podlaží: v podzemním podlaží stání pro asi 100 osobních vozidel mezi Rajskou budovou a menzou velká posluchárna pro 352 studentů v 1. a 2. nadzemním podlaží budou učebny v 1. podlaží 10 učeben pro 24 studentů (60 m2) prodejna edičního oddělení (193 m2) studentský klub (39 m2) občerstvení (40 m2) ve 2. podlaží 5 učeben pro 24 studentů (60 m2) 5 poslucháren (4 x 160 m2, 1 x 120 m2) ve 3. a 4. nadzemním podlaží sídlí Fakulta podnikohospodářská, v 5. nadzemním podlaží najdete 3 kanceláře FPH (KLOG) 2 kanceláře Centra pro pro profesní poradenství (CEPO - doc. Turnerová) 2 kanceláře AS VŠE 1 kancelář F6 - sborovna 1 kancelář Institutu oceňování majetku (prof. Mařík) 3 kanceláře Středisko regionálních a správních věd (SRSV) 3 kanceláře Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP) 25 kanceláří Mezinárodního studijního centra (ISC)

10

11

12

13 1. 3 Akademičtí funkcionáři
rektor prof. Ing. Richard Hindls, CSc. ( od – do ) pět prorektorů studijní a pedagogická činnost věda a výzkum zahraniční vztahy a public relations finance a rozvoj informační systém

14 1. 4 Fakulty VŠE F1: Fakulta financí a účetnictví (FFÚ)
F2: Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) F3: Fakulta podnikohospodářská (FPH) F4: Fakulta informatiky a statistiky (FIS) F5: Fakulta národohospodářská (FNH) F6: Fakulta managementu se sídlem v Jindřichově Hradci (FMH)

15 2.1 Fakulta podnikohospodářská (3. a 4. patro Rajské budovy)
4. patro RB děkanát FPH Katedra managementu Katedra marketingu 3. patro RB Katedra logistiky (také v 5. patře RB) Katedra mikroekonomie Katedra personalistiky Katedra podnikové ekonomiky Katedra psychologie a sociologie řízení

16

17 3. a 4. patro RB – sídlo FPH

18 2. 2 Vedení fakulty děkan prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc. (RB 439)
proděkan pro pedagogiku a informatizaci doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. (RB 445) proděkan pro vědu prof. Ing. Dr. h. c. Radim Vlček, CSc. (RB 441) proděkan pro zahraniční vztahy prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. (RB 443) tajemnice fakulty Ing. Martina Soukupová (RB 442)

19 2. 3 Studijní referentky pondělí, středa
8.30–11.30, 13.00–15.00 pátek 8.30 – 11.30 Alena Líznerová (RB 409) A – Hn Miluše Ježková (RB 410) Ho – L Milena Kořínková (RB 411) M – Ř, stipendia Hana Dudová (RB 412) S – Ž

20 Konzultační kout A (u studijních referentek)

21 2. 4 Zastoupení studentů a péče o studenty
tajemník pro studentské záležitosti (RB 444) Václav Smrčka pomoc studentům při různých nestandardních studijních situacích - kam, jak a na koho se obrátit akademický senát FPH (5 studentů ze 13 členů) samosprávným zastupitelským orgánem členové voleni akademickou obcí fakulty (studenti a pedagogičtí pracovníci) schvalování rozpočtu, vnitřních předpisů fakulty, kontrola hospodaření, volba děkana fakulty,… 13 členů (z toho 5 studentů) předsedkyní je Ing. Marie Hůlová, CSc. akademický senát VŠE (1 student za FPH) Pedagogické kolegium poradním orgánem děkana v oblasti pedagogické práce fakulty jednání řídí proděkan pro pedagogiku a informatizaci doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. jednání se účastní také 5 studentských zástupců školící počítačová místnost (RB 437) určena mj. pro individuální práci studentů FPH

22 školící počítačová místnost (RB 437)

23 školící počítačová místnost (RB 437)

24 2. 5 Studium v zahraničí studium v zahraničí – student může
získat další diplom (CEMS Master´s Degree, M.A.Degree in Economics of International Trade and European Integration) studovat jeden semestr na některé z partnerských univerzit v době podání přihlášky musí student studovat minimálně druhý ročník (3. semestr studia) přihláška se podávejte: oddělení zahraničních styků (RB 550 – paní Miháliková a RB 553 – paní Šubrtová) požadavky dobré studijní výsledky dobré jazykové znalosti aktivní účast v Buddy systému (péče o studenty přijíždějící ze zahraničí) absolvování odborných předmětů na VŠE v cizím jazyce (v jazyce, ve kterém hodlá student v zahraničí studovat) další informace: Protože studium v zahraničí tvoří nedílnou součást studia na VŠE, musí být výsledky studia (kredity), získané studiem na zahraniční škole, součástí studijního programu studenta. Proto se nemůže hlásit student, který by měl v době studia v zahraničí naplněn studijní program na VŠE, tj. student posledního semestru navazujícího magisterského studia nebo posledního semestru studia hlavní specializace v pětiletém studijním programu.

25 2. 6 Poradce pro studium v zahraničí
prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. telefon: před výjezdem - nutno vyplnit: Žádost o uznání předmětů studovaných v zahraničí (http://fph.vse.cz/formulare) dohodu o studiu v zahraničí (Learning Agreement) po příjezdu ze zahraničí: je třeba kontaktovat prof. Soukupa v jeho konzultačních hodinách přinést: Žádost o uznání předmětů studovaných v zahraničí Learning Agreement potvrzení o studijních výsledcích stručný popis absolvovaných předmětů

26 3. Uživatelská jména uživatelské jméno studenta (tzv. xname) se skládá z: písmene x prvních tří písmen příjmení prvního písmene křestního jména dvou cifer (zamezujícím duplicitám předchozích znaků) uživatelské jméno + heslo do školní sítě obdržíte na počítačových registracích –od SB103 (A – Kum), SB 104 (Kum – Ž) (později na recepci výpočetního centra – SB 22)

27 4. Hesla pro přístup do školní sítě (Novell)
obdržíte na počítačových registracích – od dle harmonogramu (později na recepci výpočetního centra – SB 22) pro školní poštu (http://veverka.vse.cz – server Veverka) stejné jako heslo pro přístup do školní sítě pro Integrovaný studijní informační systém ISIS (http://isis.vse.cz) pro stravovací systém Kredit (http://menza.vse.cz) sledování stavu a změn na stravovacím účtu objednávání v menze na Jarově

28 5. 1 Identifikační karty jednoznačná identifikace každého studenta a pracovníka školy přístup do studoven, počítačových učeben, knihovny a menzy, další služby 3 varianty identifikační karta – 0 Kč nemá zavedeny platební funkce pouze k identifikaci v prostorách školy nelze využít pro vstup do menzy, studoven knihovny, PC učeben, jazykových studoven multifunkční IK – 250 Kč (souhlas s poskytnutím os. údajů) multifunkční IK s licencí ISIC – 300 Kč licence ISIC není vázána věkem do 26 let!!! nejvýhodnější pro studenty, kteří cestují do zahraničí (některé aerolinie poskytují slevu až 70 % z původní ceny letenky) další výhody na: licenci ISIC je pak možno v rámci školy prodloužit – revalidační známka (cena 140 – 160 Kč) souhlas s poskytnutím osobních údajů pro kartu ISIC barvy karet zelená (studenti), oranžová (učitelé), modrá (externisté)

29 5. 2 Identifikační karty fotografování na identifikační karty v rámci úvodního soustředění (od dle harmonogramu) – SB 22 (Správa multifunkčních identifikačních karet) vyzvedávání identifikačních karet VŠE: od (SB 22) kde uložit peníze na kartu... stravování v menzách VŠE v pokladnách menzy (v přízemí; u výdeje jídla) kopírování a tisk v 1. patře SB u PC studoven v bankomatu Správa multifunkčních identifikačních karet SB 22 Pokladna CIKS další informace

30 5. 3 Pokyny k fotografování na identifikační karty
fotografování na identifikační karty v rámci úvodního soustředění (od dle harmonogramu) – SB 22 (Správa multifunkčních identifikačních karet) při vstupu na místnost SB 22 mějte připraven: vyplněný příslušný formulář (pro normální karty, nebo pro karty s ISIC licencí) příslušný obnos (0 Kč, 250 Kč, 300 Kč) jeden průkaz totožnosti (OP, pas, RP, ZP, Výkaz o studiu na VŠ) důležité upozornění u bývalých studentů VŠE, kteří kartu vlastní, není nutno vyrábět kartu novou – čip v kartě platí dál a je aktivován automaticky

31 6. 1 Literatura základní x doplňková literatura
učebnice vydávané renomovanými vydavatelstvími (C. H. Beck, Management Press, Radix, ...) skripta vydávaná na VŠE

32 6. 2 Zdroje literatury Žižkov RB 109 (otevřeno po 20. 1. 2006)
Publikace lze přímo na VŠE koupit: v prodejnách skript Žižkov RB 109 (otevřeno po ) Po-Čt: , Pá Jižní Město 0112 v prodejně nakladatelství Linde (Opletalova 35 – naproti hlavnímu nádraží; sleva 10 %) v prodejně nakladatelství Management Press (Dům odborových svazů, 1. patro, dveře číslo 152; sleva 10 %) v prodejně nakladatelství Ekopress (Seifertova 35) na prodejních akcích (sleva asi 20 %) ve studentském antikvariátu – SB 403 (http://antik.vse.cz) přímo od spolužáků Publikace lze vypůjčit: v knihovně VŠE v dalších knihovnách v Praze

33

34

35 Prodejna skript a ekonomické literatury
(RB 109, otevřeno po )

36 6. 3 Knihovny (http://ciks.vse.cz)
knihovny VŠE – ke vstupu nutná multifunkční identifikační karta VŠE Žižkov - mezanin SB (SB M27) výpůjční protokol (absenční výpůjčky, denní tisk) studovna a čítárna Jarov - mezi bloky F a G Jižní Město - suterén budovy B (dveře ) hlavní studovna (0158, také výpůjční místo) jazyková studovna studovna s počítači klub knihovny (občerstvení, noviny a časopisy) další knihovny VŠE:

37

38

39

40

41

42 6. 4 Vyhledávání publikací z knihovny VŠE
nezbytná registrace ve výpůjčním protokolu knihovny, k registraci nutná identifikační karta a občanský průkaz k přihlášení se používá identifikační číslo identifikační karty a heslo (při prvním přihlášení xxx) vyhledávání volba Prohlížení volba Databáze volba Předchozí dotazy volba Uživatel

43 7. Počítačové učebny nutná identifikační karta, uživatelské jméno a heslo studovny na Žižkově počítačové studovny v suterénu SB počítačové učebny - 1. patro, 2. patro SB počítače na chodbách - 1., 2. a 3. patro SB provoz počítačových učeben (Žižkov) učebny 1. a 2. patro: Po-Pá studovny – přízemí: Po-Pá , So počítače na kolejích (http://kumbal.vse.cz/jarovnet)

44

45 8. 1 Stravování - Žižkov každý student má nárok na dotované jídlo ve všech menzách po celé Praze na základě předložení kupónů menza na Žižkově (menza Italská) vaří obědy a večeře jídlo není třeba objednávat používá se identifikační karta VŠE jídelní lístek: systém Kredit 7 – stav a změny stravovacího účtu, objednávání jídla v menze na Jarově cena pro studenty: oběd 34 Kč (včetně polévky) výdej: ,

46

47

48

49 menza VŠE – Žižkov (Italská)

50 menza VŠE – Žižkov (Italská)

51 8. 2 Stravování menza na Jižním Městě – na koleji Volha
menza na Jarově (Centrum kolejí Jarov) vaří obědy a večeře možné použít identifikační kartu VŠE využívá kreditní stravovací systém Kredit 7 jídlo nutno objednat min. 1 den dopředu menza v Opletalově ulici jídla se neobjednávají po předložení kupónu si student zakoupí stravenky AKADEMICKÝ KLUB VŠE na koleji Volha vaří snídaně, obědy a večeře výběr ze tří druhů hotových jídel, minutky možné použít identifikační kartu VŠE jídla není nutno objednávat, konkrétní jídlo je však možno objednat předem využívá kreditní stravovací systém Kredit 7 ceny pro studenty – snídaně: 18 Kč; obědy + večeře: polévka 6 Kč, hlavní jídlo 28 Kč, minutka:34 Kč  výdej: snídaně , obědy , večeře ; pokladna

52 Akademický klub VŠE

53 Akademický klub VŠE

54 9. 1 Ubytování – koleje Žádost o ubytování podrobnější informace
podávají nově přijatí studenti formou vyplněného formuláře (obdrželi jste na zápisech) studenti vyšších ročníků podávají žádost o ubytování elektronicky rektorka školy stanoví každý rok kritéria pro ubytování na koleji (dojezdová vzdálenost, nutnost přestupu, sociální kritérium, délka studia, zdravotní kritérium a další) termín podání žádosti pro uchazeče přijaté do 1. ročníku navazujícího magisterského studia (LS 2005/2006) je: výsledek ubytování zveřejněn do zahájení letního semestru (http://suz.vse.cz) podrobnější informace Správa účelových zařízení VŠE (http://suz.vse.cz) informace VŠE o kolejích (http://www.vse.cz/kategorie.php3?IDkat=718)

55 9. 2 Koleje VŠE Koleje na Jarově (tram č. 9 směr Spojovací)
Jarov I – bloky A, B, C, D, E (stanice Chmelnice) Jarov II – Kněžská Luka Jarov III – blok F (Chmelnice), blok G (Strážní) Koleje na Jižním Městě autobusy 122, 177 do stanice Volha Volha, Sázava, Vltava, Otava, Blanice Rooseveltova kolej tramvaj 5, 12, 17 – Výstaviště Hotel Krystal tramvaj 26 – Nad Džbánem

56 kolej Jarov I

57 kolej Jarov II

58 kolej Jarov III

59 koleje Jižní Město

60 10. 1 MHD v Praze pro studenty vysokých škol jsou výhodné dlouhodobé jízdenky (měsíční, čtvrtletní, třicetidenní a devadesátidenní s volitelným začátkem doby platnosti), které se skládají z: kmenového listu (studenti VŠE místo něj mohou používat identifikační kartu VŠE) časového kupónu k zakoupení: studentské časové kupóny – ve vybraných prodejních místech DPP třicetidenní (230 Kč) a devadesátidenní (630 Kč) časové kupóny na VŠE v místnosti SB 22 (přízemí SB u počítačových studoven) nutné předložit identifikační kartu otevřeno: Po-Pá

61 10. 2 MHD v Praze dopravní spojení na nejdůležitější lokality VŠE:
Žižkov metro C do zastávky Hlavní nádraží, dále pěšky tramvajové linky 5, 9, 26 do zastávky Husinecká autobusová linka 135 do zastávky Nám. W. Churchilla Jižní Město autobusové linky 122, 177 do zastávky Volha (na autobusové linky lze přestoupit z metra trasy C ve stanicích Chodov a Opatov) další informace na

62 11. Další zdroje informací
fakulta škola aplikace ISIS harmonogram registrací a zápisů knihovny VŠE koleje VŠE

63 12. Nejbližší termíny fotografování na identifikační karty: , SB 22 (od 13.00, dle harmonogramu) vyzvednutí identifikační karty VŠE (SB 22): od registrace předmětů: (v počítačových učebnách SB 103 a SB 104, od dle harmonogramu), registrace také v období – žádost o kolej: do zápisy: 1. kolo: (od 12.00) 2. kolo: (od 12.00) 3. kolo: (od 12.00) dodatečné úpravy rozvrhu: – (od 9.00 do 20.00) zahájení výuky: , lichý týden vydávání zápisových listů: od

64 CD FPH představení fakulty Den otevřených dveří přijímací zkoušky
videoprůvodci Rajská budova budovy na Žižkově budovy na Jižním Městě život na fakultě informační leták výroční zprávy Den otevřených dveří zvukový záznam, fotografie, prezentace ze dne otevřených dveří v roce 2005 prezentace ze dne otevřených dveří v roce 2006 přijímací zkoušky jak vyplnit přihlášku zkouškové varianty přijímací zkoušky na bakalářské studium přijímací zkoušky na navazující magisterské studium odkaz na elektronickou přihlášku odkaz na přípravné kurzy výuka na fakultě Průvodce prezenčním i distančním studiem skripta k MS Office 2000

65 Hodně úspěchů ve studiu na Fakultě podnikohospodářské!
Prezentace zveřejněna na Hodně úspěchů ve studiu na Fakultě podnikohospodářské!


Stáhnout ppt "Václav Smrčka tajemník pro studentské záležitosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google