Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Studijní program Ekonomika a management

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Studijní program Ekonomika a management"— Transkript prezentace:

1 Studijní program Ekonomika a management
Studijní obor MANAGEMENT garant oboru: doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.

2 Studijní obor management
tříletý bakalářský studijní obor akademický titul „bakalář“ - Bc. dvouletý navazující magisterský studijní obor akademický titul „inženýr“ - Ing. doktorské studium akademický titul „doktor“- Ph.D.

3 Proč studovat obor management
studium oboru je zajímavé a pestré v rámci oboru se vyučují předměty s ekonomickou, manažerskou, finanční, právní, dále s psychologickou a sociologickou tématikou, marketingovou tématikou a další je preferován systémový přístup obor je pojat spíše široce, což zvyšuje uplatnitelnost absolventů oboru na trhu práce

4 Předměty OBORU fakultní
mikro a makroekonomie, management, marketing, podniková ekonomika, matematika, statistika, informatika, finance, účetnictví, právo, cizí jazyky … programové řízení lidských zdrojů, manažerské dovednosti, logistika, strategický management, marketingové řízení, podniková diagnostika … oborové metody a techniky v managementu, společenské vědy v managementu, rozvoj kariéry, podnikatelská etika … volitelné

5 Studenti oboru management v zahraničí
studijní pobyty v rámci programu Erasmus+, grantu MŠMT a jiných grantů v akademickém roce 2014/2015 studovalo v zahraničí 15 studentů Belgie, Německo, Polsko, Slovinsko, Švýcarsko, Chorvatsko, Čína

6 státnicové předměty bakalářského studijního oboru
Ukončení studia státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba závěrečné bakalářské či diplomové práce státnicové předměty bakalářského studijního oboru Ekonomie Podniková ekonomika Management státnicové předměty navazujícího magisterského studijního oboru Manažerská ekonomika

7 Profil absolventa bc studijního oboru
získá odborné znalosti a dovednosti zaměřené na pochopení a řízení manažerských funkcí a procesů organizací ziskových i neziskových (pro prvoliniovou a střední úroveň jejich managementu) získá znalosti z oblasti manažerských dovedností, řízení výroby a služeb, z logistiky, z problematiky sociálně psychologických poznatků uplatňovaných v řídící činnosti, z řízení malých firem

8 PROFIL absolventa Mgr studijního oboru
získá a prohloubí si svoje znalosti z různých oblastí managementu - z řízení lidských zdrojů, ze strategického managementu, krizového managementu, dále z finančního řízení, marketingu, účetnictví, práva aj. získá dovednosti úspěšné tvorby a vedení pracovních týmů a řízení vlastní kariéry

9 Uplatnění absolventů oboru management
manažerské funkce různých úrovní organizacích různé velikosti, vlastnické či právní formy, v různých odvětvích a oborech podnikání, českých i zahraničních organizacích samostatní podnikatelé poskytovatelé poradenství a vzdělávací činnosti v oboru management (specialista či manažer)

10 POČET ABSOLVENTů OBORU
akad. rok 2013/2014 akad. rok 2012/2013 akad. rok 2011/2012 bakalářské studium 62 89 116 navazující magisterské studium 93 71 99

11 VÝZNMANÝ ABSOLVENT Ing. Gabriel Makki, Ph.D. Procter and Gamble Country Manager & Commercial Director - Hungary, Croatia & Slovenia

12 Katedra managementu kategorie počet profesoři 2 docenti 4 odborní asistenti 9 (z toho 7 Ph.D.) doktorandi 5 sekretariát 1

13 PŘEDMĚTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
Management Řízení lidských zdrojů A Metody a techniky v managementu Společenské vědy v managementu Manažerské dovednosti Management výroby a služeb Management malého podniku Nákladové řízení a cenová strategie Systémy odměňování v organizacích

14 PŘEDMĚTY NAV. MAGISTER. STUDIA
Strategický management Řízení lidských zdrojů B Krizový management Organizační chování Mezinárodní a interkulturální management Manažerská ekonomika Podnikatelská etika Trendy moderního managementu Rozvoj kariéry Obchodní jednání a společenský protokol

15 Publikační činnost členů katedry
knihy odborné kapitoly v odborných knihách články impaktované články v recenzovaných časopisech evidované ve světově uznávaných databázích články ve sbornících z konferencí evidované ve světově uznávaných databázích články v českých recenzovaných časopisech

16 Spolupráce se vzdělávacími institucemi
Spolupráce s praxí ArcelorMittal Karviná, Tubular Products Brano Holding, a. s. Euroguidance Isotra, a.s., Opava    Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV Třinecké železárny, a.s. Slezská diakonie aj. Spolupráce se vzdělávacími institucemi Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu Ekonomická univerzita v Bratislavě Žilinská univerzita v Žilině Hedmark University, Norsko aj.

17 Máte málo informací? navštivte www stránky Katedry managementu domluvte si konzultaci s garantem oboru tel

18 Přejeme Vám šťastnou volbu! členové týmu Katedry managementu

19

20 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Studijní program Ekonomika a management"

Podobné prezentace


Reklamy Google