Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KATEDRA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ 152

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KATEDRA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ 152"— Transkript prezentace:

1 KATEDRA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ 152
Ekonomická fakulta VŠB – Technická univerzita v Ostravě Sokolská třída 33 Ostrava 1

2 KATEDRA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ 152
Místnost Telefon 59732 kl. Vedoucí katedry Ing. Josef Kašík, Ph.D. A 517 2353 Zástupce vedoucího katedry Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D. B 273 2337 Vědecký tajemník Ing. Zuzana Wozniaková, Ph.D. A 510 2162 Sekretářka katedry Iveta Machová A 516 2415 Členové katedry Profesoři prof. Ing. Miroslav Hučka, CSc. A 506 2263 Docenti doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz A 515 2233 doc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc. E 307 2042 doc. Ing. Ladislav Ludvík, CSc. A 504 2313 doc. Ing. Pavla Macurová, CSc. A 507 2253 Odborní asistenti Ing. Dr. Zuzana Čvančarová A 512 2273 Ing. Jiří Franek B 263 2295 Ing. Vlasta Humlová, Ph.D. A 513 2411 Ing. Pavlína Křibíková, Ph.D. A 514 2243 Ing. Jindra Peterková, Ph.D. Ing. Blanka Poczatková, Ph.D. MBA A 505 2321 Ing. Dita Skopalová, Ph.D. B 270 2256 Ing. Hana Štverková, Ph.D. MBA 2217 Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D. A 509 2352 Interní doktorandi Ing. et. Ing. Iveta Dočkalíková Ing. Jana Klozíková

3 EKONOMIKA A MANAGEMENT Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava 1
Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU GARANTI OBORU: Doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz (Bc. studium) Prof. Ing. Miroslav Hučka, CSc. (Mgr. studium) VEDOUCÍ KATEDRY: Ing. Josef Kašík, Ph.D. Katedra podnikohospodářská EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Sokolská třída 33, Ostrava 1

4 Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU
CHARAKTERISTIKA: Zájemci o studium studijního oboru Ekonomika podniku mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management: V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU (tříleté studium), v prezenční formě (1. – 3. ročník), V NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM PROGRAMU (dvouleté studium), v prezenční formě (1. – 2. ročník). CÍL: připravit absolventy tak, aby byli schopni se teoreticky i prakticky orientovat v tržní ekonomice, připravit absolventy tak, aby získali přehled o širokém spektru organizačně právních forem podnikání, o přístupech k řízení a financování podniku a o sledování a vyhodnocování jeho hospodářské činnosti při existenci různých podmínek jejich realizace.

5 OBSAH BAKALÁŘSKÉHO STUDIA:
, OBLAST UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ: ve výrobních i nevýrobních podnicích v odborných ekonomických funkcích střední podnikové úrovně, v mimopodnikové sféře (hospodářské komory, podniková sdružení, státní instituce), při zakládání malého a středního podniku (vlastní podnikatelská činnost). OBSAH BAKALÁŘSKÉHO STUDIA: Vedle obecného základu bakalářského studia získají studenti oboru Ekonomika podniku znalosti a praktické dovednosti v oblastech: podnikové ekonomiky, plánování a investičního rozhodování firmy, logistiky, podnikání malé a střední firmy, poradenství pro manažery a podnikatele, ochrany spotřebitele ad. , metod ekonomických rozborů.

6 v bakalářském studijním programu Ekonomika a management
PŘEHLED ZAJIŠŤOVANÝCH A VYUČOVANÝCH PŘEDMĚTŮ Katedrou podnikohospodářskou ve studijním oboru Ekonomika podniku v bakalářském studijním programu Ekonomika a management

7 STUDIJNÍ PROGRAM: Ekonomika podniku
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM CÍL: připravit kvalifikované odborníky, se schopností se teoreticky i prakticky orientovat v tržní ekonomice, zejména na úrovni mikroekonomické, a dovedli projektovat a analyzovat odborné činnosti hospodářských subjektů v tržním prostředí, vykonávat manažerské funkce, týkající se řízení společnosti na úrovni středního a vrcholového managementu, při zakládání podniku (vlastní podnikatelská činnost). OBLAST UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ: v organizacích státní správy, v investičních a neinvestičních společnostech, v poradenských firmách, v podnikatelské sféře ve všech jejich formách.

8 POČET ABSOLVENTŮ ST. OBORU EKONOMIKA PODNIKU
OBSAH MAGISTERSKÉHO STUDIA: Obsahem magisterského studia je získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oblastech: manažerských simulací, inovačního a procesního managementu, řízení jakosti, logistiky. ekonomiky a řízení podniku, podnikatelských přístupů a metod, správy společností, rozvoje podnikání, POČET ABSOLVENTŮ ST. OBORU EKONOMIKA PODNIKU

9 v magisterském studijním programu Ekonomika a management
PŘEHLED ZAJIŠŤOVANÝCH VYUČOVANÝCH PŘEDMĚTŮ Katedrou podnikohospodářskou ve studijním oboru Ekonomika podniku v magisterském studijním programu Ekonomika a management

10 PEDAGOGOVÉ KATEDRY PONIKOHOSPODÁŘSKÉ
Výuka je v současnosti zajišťována 17 pedagogy (z toho 1 profesor a 4 docenti), jedná se o kvalifikované odborníky, zabývající se dlouhodobě problematikou podnikové ekonomiky. Na katedře také působí v současnosti 2 interní doktoranti. AKTIVITY KATEDRY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ: Pracovníci katedry podnikohospodářské mají navázány bezprostřední pracovní kontakty nejen s pracovišti zabývajícími se ekonomikou řízení podniku v podnikové praxi, ale existuje i aktivní spolupráce s příbuznými katedrami jiných vysokých škol a univerzit. Jedná se zejména o spolupráci s VŠE v Praze, Masarykovou univerzitou v Brně, univerzitou Mateja Bela v Báňské Bystrici a Ekonomickou univerzitou v Bratislavě a dalšími vysokými školami a univerzitami: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Polsko), Uniwersytet Rzeszowski (Polsko), Žilinská univerzita v Žilině (Slovensko), REA Technology (Dánsko), Tokyo Institute of Technology (Japonsko), Michigan State University (USA), The Hedmark University College (Norsko).

11 AKTIVITY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ KATEDRY
Katedra spolupracuje dlouhodobě i s celou řadou významných firem a institucí, osvědčila se např. dlouhodobá spolupráce s Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. a Biocel Paskov, a.s. Rovněž je realizována katedrou podnikohospodářskou přednášková činnost prostřednictvím zástupců významných podnikatelských subjektů – Walmark, a.s., výrobní družstvo Slezská tvorba Opava, Kofola a.s., Linet, s.r.o., Makyta, a.s. Výzkumná činnost podnikohospodářské fakulty se v poslední době zaměřuje do následujících oblastí: Správy společností Rozvoje logistických systémů Aplikace metod na podporu rozhodování Diagnostikování podniku Ekonomiku a řízení podniku

12 DĚKUJI ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "KATEDRA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ 152"

Podobné prezentace


Reklamy Google