Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KATEDRA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ 152 Ekonomická fakulta VŠB – Technická univerzita v Ostravě Sokolská třída 33 701 21 Ostrava 1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KATEDRA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ 152 Ekonomická fakulta VŠB – Technická univerzita v Ostravě Sokolská třída 33 701 21 Ostrava 1"— Transkript prezentace:

1 KATEDRA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ 152 Ekonomická fakulta VŠB – Technická univerzita v Ostravě Sokolská třída Ostrava 1

2 KATEDRA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ 152 Katedra podnikohospodářská Místnost Telefon kl. Vedoucí katedryIng. Josef Kašík, Ph.D.A Zástupce vedoucího katedry Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D.B Vědecký tajemníkIng. Zuzana Wozniaková, Ph.D.A Sekretářka katedryIveta MachováA Členové katedry Profesořiprof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.A Docentidoc. Dr. Ing. Pavel BlecharzA doc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc.E doc. Ing. Ladislav Ludvík, CSc.A doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.A Odborní asistentiIng. Dr. Zuzana ČvančarováA Ing. Jiří FranekB Ing. Vlasta Humlová, Ph.D.A Ing. Pavlína Křibíková, Ph.D.A Ing. Jindra Peterková, Ph.D.B Ing. Blanka Poczatková, Ph.D. MBAA Ing. Dita Skopalová, Ph.D.B Ing. Hana Štverková, Ph.D. MBAA Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D.A Interní doktorandiIng. et. Ing. Iveta DočkalíkováB Ing. Jana KlozíkováB

3 Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU GARANTI OBORU: Doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz (Bc. studium) Prof. Ing. Miroslav Hučka, CSc. (Mgr. studium) VEDOUCÍ KATEDRY: Ing. Josef Kašík, Ph.D. Katedra podnikohospodářská EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Sokolská třída 33, Ostrava 1

4 Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU CHARAKTERISTIKA: Zájemci o studium studijního oboru Ekonomika podniku mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management:  V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU (tříleté studium), v prezenční formě (1. – 3. ročník),  V NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM PROGRAMU (dvouleté studium), v prezenční formě (1. – 2. ročník). CÍL:  připravit absolventy tak, aby byli schopni se teoreticky i prakticky orientovat v tržní ekonomice,  připravit absolventy tak, aby získali přehled o širokém spektru organizačně právních forem podnikání, o přístupech k řízení a financování podniku a o sledování a vyhodnocování jeho hospodářské činnosti při existenci různých podmínek jejich realizace.

5 OBLAST UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ:  ve výrobních i nevýrobních podnicích v odborných ekonomických funkcích střední podnikové úrovně,  v mimopodnikové sféře (hospodářské komory, podniková sdružení, státní instituce),  při zakládání malého a středního podniku (vlastní podnikatelská činnost). OBSAH BAKALÁŘSKÉHO STUDIA: Vedle obecného základu bakalářského studia získají studenti oboru Ekonomika podniku znalosti a praktické dovednosti v oblastech:  podnikové ekonomiky,  plánování a investičního rozhodování firmy,  logistiky,  podnikání malé a střední firmy,  poradenství pro manažery a podnikatele,  ochrany spotřebitele ad.,  metod ekonomických rozborů.,

6 PŘEHLED ZAJIŠŤOVANÝCH A VYUČOVANÝCH PŘEDMĚTŮ Katedrou podnikohospodářskou ve studijním oboru Ekonomika podniku v bakalářském studijním programu Ekonomika a management

7 STUDIJNÍ PROGRAM: Ekonomika podniku NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM  připravit kvalifikované odborníky, se schopností se teoreticky i prakticky orientovat v tržní ekonomice, zejména na úrovni mikroekonomické, a dovedli projektovat a analyzovat odborné činnosti hospodářských subjektů v tržním prostředí,  vykonávat manažerské funkce, týkající se řízení společnosti na úrovni středního a vrcholového managementu,  při zakládání podniku (vlastní podnikatelská činnost). CÍL: OBLAST UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ:  v organizacích státní správy,  v investičních a neinvestičních společnostech,  v poradenských firmách,  v podnikatelské sféře ve všech jejich formách.

8 OBSAH MAGISTERSKÉHO STUDIA: Obsahem magisterského studia je získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oblastech:  ekonomiky a řízení podniku,  podnikatelských přístupů a metod,  správy společností,  rozvoje podnikání,  manažerských simulací,  inovačního a procesního managementu,  řízení jakosti,  logistiky. POČET ABSOLVENTŮ ST. OBORU EKONOMIKA PODNIKU

9 PŘEHLED ZAJIŠŤOVANÝCH VYUČOVANÝCH PŘEDMĚTŮ Katedrou podnikohospodářskou ve studijním oboru Ekonomika podniku v magisterském studijním programu Ekonomika a management

10 PEDAGOGOVÉ KATEDRY PONIKOHOSPODÁŘSKÉ  Výuka je v současnosti zajišťována 17 pedagogy (z toho 1 profesor a 4 docenti), jedná se o kvalifikované odborníky, zabývající se dlouhodobě problematikou podnikové ekonomiky. Na katedře také působí v současnosti 2 interní doktoranti. AKTIVITY KATEDRY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ: Pracovníci katedry podnikohospodářské mají navázány bezprostřední pracovní kontakty nejen s pracovišti zabývajícími se ekonomikou řízení podniku v podnikové praxi, ale existuje i aktivní spolupráce s příbuznými katedrami jiných vysokých škol a univerzit. Jedná se zejména o spolupráci s VŠE v Praze, Masarykovou univerzitou v Brně, univerzitou Mateja Bela v Báňské Bystrici a Ekonomickou univerzitou v Bratislavě a dalšími vysokými školami a univerzitami:  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Polsko),  Uniwersytet Rzeszowski (Polsko),  Žilinská univerzita v Žilině (Slovensko),  REA Technology (Dánsko),  Tokyo Institute of Technology (Japonsko),  Michigan State University (USA),  The Hedmark University College (Norsko).

11 AKTIVITY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ KATEDRY  Katedra spolupracuje dlouhodobě i s celou řadou významných firem a institucí, osvědčila se např. dlouhodobá spolupráce s Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. a Biocel Paskov, a.s.  Rovněž je realizována katedrou podnikohospodářskou přednášková činnost prostřednictvím zástupců významných podnikatelských subjektů – Walmark, a.s., výrobní družstvo Slezská tvorba Opava, Kofola a.s., Linet, s.r.o., Makyta, a.s.  Výzkumná činnost podnikohospodářské fakulty se v poslední době zaměřuje do následujících oblastí:  Správy společností  Rozvoje logistických systémů  Aplikace metod na podporu rozhodování  Diagnostikování podniku  Ekonomiku a řízení podniku

12 DĚKUJI ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "KATEDRA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ 152 Ekonomická fakulta VŠB – Technická univerzita v Ostravě Sokolská třída 33 701 21 Ostrava 1"

Podobné prezentace


Reklamy Google