Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Úvodní soustředění bakalářského studia 15. 7. 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Úvodní soustředění bakalářského studia 15. 7. 2004."— Transkript prezentace:

1 1 Úvodní soustředění bakalářského studia 15. 7. 2004

2 2 Harmonogram dne čtvrtek 15. 7. 2004 Praha a střední ČechyOstatní 8.009.45Kreditní systém 10.0011.00Praktické informace Kreditní systém 11.0011.45Adaptační kurz 12.0013.00 Praktické informace 13.0013.30 Registrace FotoSt.ref. Adaptační kurz 13.3014.00 St.ref.Foto 14.0014.30 FotoSt.ref. Registrace 14.3015.00 St.ref.Foto 15.0015.30 Registrace FotoSt.ref. 15.3016.00 St.ref.Foto 16.0016.30 FotoSt.ref. Registrace 16.3017.00 St.ref.Foto

3 3 Vystupující v přednáškách doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro pedagogiku a informatizaci prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc. děkan fakulty

4 4 Vystupující v přednáškách Ing. Lucie Dušková tajemnice pro studentské záležitosti PhDr. Vladimír Provazník katedra psychologie a sociologie řízení Publikace prezentací: http://fph.vse.cz/pro_studenty/zaznamy/uvod_bs.asp http://fph.vse.cz/pro_studenty/zaznamy/uvod_bs.asp

5 5 Další program fotografování (SB 112) prodej studijních programů a CD návštěvy studijních referentek – Alena Humešová (NB 379) A – Hon, Ch – Miluše Ježková (NB 380) Hoo – Maj – Marcela Kratochvílová (NB 381) Mak – Sko – Hana Dudová (NB 382) Skr – Ž registrace předmětů na počítačích (SB 104 – 108, 203 – 207)

6

7 7 Osnova přednášky Kreditní systém 1.Organizace FPHOrganizace FPH 2.Studium na FPH 2.1Studijní programy, plány, formyStudijní programy, plány, formy 2.2PředmětyPředměty 2.3Požadavky na absolvováníPožadavky na absolvování 2.4Závěr studiaZávěr studia 2.5Zvláštní situace v průběhu studia (přerušení, podmíněný zápis, přestup)Zvláštní situace v průběhu studia (přerušení, podmíněný zápis, přestup) 2.6Komunikace studentů s fakultouKomunikace studentů s fakultou 2.7Harmonogram semestruHarmonogram semestru 2.8Poplatky spojené se studiemPoplatky spojené se studiem

8 8 Výzva V prezenci vyznačit, zda chcete být zařazeni do kruhu. Prezenci poslat dále v rámci paprsku sedadel (stejných prezencí je v oběhu 5, stačí podepsat jedinou).

9 9 Organizace FPH Sídlo VŠE Žižkov – stará budova (SB) – nová budova (NB): posluchárny A – D, stará aula (AULA), nová aula (MAX, NAULA) – menza (ME) – provoz školy na Žižkově všední dny 6.00 až 22.00 sobota 7.00 až 17.00 – videoprůvodce připojení 28 kb/s - 256 kb/s mms://videoserver.vse.cz/prezentace/pruvodce/Pruvodce_Z_n.wmv mms://videoserver.vse.cz/prezentace/pruvodce/Pruvodce_Z_n.wmv připojení 600 Kb/s - 1500 Kb/s mms://videoserver.vse.cz/prezentace/pruvodce/Pruvodce_Z_v.wmv mms://videoserver.vse.cz/prezentace/pruvodce/Pruvodce_Z_v.wmv Jižní Město (JM) – provoz školy na Jižním Městě všední dny 6.00 až 22.00 sobota 7.00 až 18.00 – videoprůvodce připojení 28 kb/s - 256 kb/s mms://videoserver.vse.cz/prezentace/pruvodce/Pruvodce_JM_n.wmv mms://videoserver.vse.cz/prezentace/pruvodce/Pruvodce_JM_n.wmv připojení 600 Kb/s - 1500 Kb/s mms://videoserver.vse.cz/prezentace/pruvodce/Pruvodce_JM_v.wmv mms://videoserver.vse.cz/prezentace/pruvodce/Pruvodce_JM_v.wmv

10 10 Schéma FPH (3. patro nové budovy) děkanát  KPE  KM  KLOG  KM  KPE  KMG zased.        výtah schody  KP  KMIE  KPSŘ studijní referentky stará budova T. Kubálek (NB 309) L. Dušková (NB 310) NB 379 – NB 382 Inf. stř. schody 304 327 326 347 367373 376385a

11 11 Jižní Město budova VŠE na JM menza

12 12 Fakulty VŠE F1: Fakulta financí a účetnictví (FFÚ) F2: Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) F3: Fakulta podnikohospodářská (FPH) F4: Fakulta informatiky a statistiky (FIS) F5: Fakulta národohospodářská (FNH) F6: Fakulta managementu se sídlem v Jindřichově Hradci (FMH)

13 13 Počet studentů k 31. 10.

14 14 Akademičtí funkcionáři rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. pět prorektorů – studijní a pedagogická činnost (prof. Krebs) – věda a výzkum (doc. Patočka) – zahraniční vztahy a public relations (doc. Hořejší) – rozvoj a finance (prof. Revenda) – informační systém (RNDr. Čermák)

15 15 Vedení fakulty děkan prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc. proděkan pro pedagogiku a informatizaci doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro vědu prof. Ing. Dr. h. c. Radim Vlček, CSc. proděkan pro zahraniční vztahy prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. tajemnice fakulty Ing. Martina Soukupová

16 16 Učitelé dle pracovní smlouvy – interní – externí dle vědecko-pedagogických hodností – profesor (oslovení: pane profesore) – docent (oslovení: pane docente) – odborný asistent – asistent akademické a akademicko-vědecké tituly – Ing.: inženýr (oslovení: pane inženýre) – Dr.: doktor – PhDr., RNDr. a další (oslovení: pane doktore) – za jménem CSc.: kandidát věd – za jménem DrSc.: doktor věd – za jménem Ph.D.: doktor

17 17 Administrativní zaměstnanci tajemnice fakulty – ekonomika a organizace fakulty studijní referentky – evidence prezenčních studentů, jejich studijních výsledků tutorka distančního studia – evidence distančních studentů a jejich studijních výsledků – organizace tutoriálů – výroba pomůcek na CD a další sekretářky kateder – administrativa kateder

18 18 Katedry FPH a jejich struktura

19 19 Orgány FPH akademický senát (8 učitelů a 5 studentů) vědecká rada (33 členů) kolegium děkana pedagogické kolegium ediční komise komise pro výběrové řízení disciplinární komise stipendijní komise oborová rada doktorského studia

20 20 Studijní programy a plány Studijní programy na VŠE bakalářské studijní programy (studenti přijímáni do r. 1998 a od r. 2001) – délka 3 roky magisterské studijní programy navazující na bakalářské studijní programy (dříve „inženýrské studium“) – délka 2 roky magisterské pětileté studijní programy (studenti přijatí v r. 1999 a 2000) – délka 5 roků doktorské studijní programy (určené pro absolventy VŠE či jiných VŠ) – délka 3 roky

21 21 Přesné označení studovaného programu kód KKOV (klasifikace kmenových oborů vzdělávání, skupina 62 Ekonomie) dle MŠMT: 6208R název studijního programu: Ekonomika a management název studijního oboru: Podniková ekonomika a management

22 22 Bakalářské obory na VŠE otevřené v ZS 2004/05 FakultaOborNázev F1 DKDaně a finanční kontrola FIFinance POPojišťovnictví UCÚčetnictví a finanční řízení podniku F2 PPPodnikání a právo MOMezinárodní obchod MSMezinárodní a evropská studia – diplomacie RCCestovní ruch F3PEPodniková ekonomika a management F4 INInformatika MMMatematické metody v ekonomii SEStatistika a ekonometrie SPStatistické a pojistné inženýrství F5 NHNárodní hospodářství RERegionalistika a veřejná správa F6MNManagement

23 23 Studijní plány, do nichž se přijímá na FPH prezenční/ distanční 199719981999200020012002  bakalářskýB/B D/- navazující magisterský B/- B/B D/D magisterský (pětiletý) C/CC/- doktorskýX/X

24 24 Formy studia řádná – prezenční – distanční (pouze v navazujícím magisterském studiu) mimořádná – Existuje na VŠE pro studenty nepřijaté na studium. Za každý kredit se platí 700 Kč. – Studovat lze pouze malou část předmětů.

25 25 Předmět Předmět je identifikován identem. Ident se skládá ze zkratky katedry a čísla, např. PE_101 (Podniková ekonomika - základy). Předmět je ohodnocen počtem kreditů (= počet hodin výuky týdně), např. 2 kredity. Výuka je realizována formou přednášek a cvičení. Paralelně může probíhat výuka ve více kurzech, které jsou číslovány (XX000, 00YYY, XXYYY, 00000). Každý předmět má garanta. Některé předměty navazují na jiné předměty. Info o předmětech a kurzech http://pes.vse.czhttp://pes.vse.cz

26 26 Ohodnocení předmětů kredity

27 27 Ukončení předmětu Forma – zápočet Zzapočteno Nnezapočteno -nedostavil se Oomluveno – zkouška 1výborně 2velmi dobře 3dobře 4nevyhověl -nedostavil se Oomluveno Omluvy – u učitele – po skončení zkouškového období u proděkana pro pedagogiku a informatizaci prostřednictvím žádosti u studijních referentek

28 28 Ukončení předmětů

29 29 Kredity Kredit – Je jednotkou plnění základních studijních povinností. – Kredity student získává za zápočet či zkoušku po splnění požadavků stanovených pro předmět. Kreditní poukázka – Je nárok studenta na výuku ve stanoveném rozsahu. Kreditní poukázky použité – dosud zapsané předměty – uznané předměty Kredity získané – úspěšně absolvované předměty – uznané předměty Kreditní poukázky ztracené – za neúspěšně absolvované předměty (nezapočteno/nevyhověl) – neomluvené předměty Kreditní poukázky vynaložené v běžném semestru – kredity vynaložené na předměty zapsané v běžném semestru Kredity započitatelné za poslední dva aktivní semestry – za úspěšně absolvované předměty na VŠE – uznáním předmětů, které student VŠE úspěšně absolvoval v rámci vyslání ke studiu na zahraniční škole

30 30 Kredity kreditní poukázky použité = kredity získané + kredity ztracené + kredity vynaložené v běžném semestru + kredity odebrané při uznávání rezervní kredity – počet: 20 kreditů pro celé bakalářské studium – využití: na další předměty nad rámec 125 kreditů na opakování předmětů

31 31 Kredity započitatelné za poslední 2 semestry Povinnost získat 30 kreditů Kredity získané za: úspěšně absolvované předměty na VŠE uznané předměty, které student VŠE úspěšně absolvoval v rámci vyslání ke studiu na jiné VŠ Nezapočítávají se: kredity uznané z předchozího studia na VŠE nebo z jiných škol, pokud studenta VŠE ke studiu nevyslala

32 32 Skupiny předmětů Zkratky rozsahu skupiny (počátek označení) – c: celoškolské skupiny (platné pro všechny studenty VŠE) – o: oborové skupiny (pro obor bakalářského či pětiletého magisterského studia) – fJ: fakultní jazykové skupiny – h: skupina platná pro hlavní specializaci (navazujícího magisterského studia) – s: skupina platná pro vedlejší specializaci. Typy skupin (konec označení) – P povinné – V volitelné – EKH, EXI, EXA, OJA apod.: upřesnění bloku celoškolsky volitelných předmětů Příklady – cP – oV

33 33 Zařazení předmětů FPH do skupin (celkem 214 aktivních předmětů)

34 34 Počítačové registrace a zápisy předmětů Fáze registrace – objednávka zájmu o jednotlivé kurzy předmětů zápisy – upřesnění zápisu do jednotlivých kurzů na základě výsledku automatizovaných zápisů, v nichž škola akceptovala či neakceptovala vzhledem ke kapacitním možnostem registrační požadavky studenta, – probíhá v kolech Forma s využitím počítače na škole prostřednictvím webového rozhraní Harmonogram registrace po skončení předchozího semestru zápisy před začátkem dalšího semestru upřesňován pro každý semestr Mimosemestrální kurzy

35 35 Výuka jazyků čeština pro cizince, angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština, portugalština, švédština, čínština, arabština 8 kreditů za 1. jazyk - PC, PD, PE, PF podmínkou přihlášení na bakalářskou zkoušku je zápočet z úrovně PE 6 kreditů za 2. jazyk - ZA, ZB, ZC volitelně - OA, OB, OC a další kurzy

36 36 Výuka jazyků 1. jazyk2. jazyk úroveňPCPDPEPFPGZAZBZC angličtinaAJ_103AJ_104AJ_105AJ_107AJ_108AJ_113AJ_112AJ_113 arabštinaAJ_504AJ_505AJ_506 čínštinaAJ_500AJ_501AJ_502 němčinaNJ_103NJ_104NJ_105NJ_107NJ_109NJ_301NJ_102NJ_437 švédštinaNJ_131NJ_132NJ_133 francouzštinaROJ103ROJ104ROJ105ROJ107ROJ108ROJ301ROJ102ROJ113 italštinaROJ133ROJ134ROJ135ROJ137ROJ138ROJ331ROJ132ROJ143 španělštinaROJ163ROJ164ROJ165ROJ167ROJ366ROJ361ROJ162ROJ168 portugalštinaROJ391ROJ192ROJ193 ruštinaRUJ103RUJ104RUJ105RUJ107RUJ301RUJ102RUJ313 češtinaRUJ138RUJ135RUJ137

37 37 Výuka informatiky povinně Základy práce na PC – INF101 (cP) – INF102 (cEXI) - po absolvování do cP – rozdíl viz http://nb.vse.cz/~kunstovahttp://nb.vse.cz/~kunstova volitelné předměty – počítačové katedry IT, IZI a SA – PM_351, PM_352, PM_353  ECDL 23. 9. 2004 – Jižní Město – vstupní soustředění

38 38 Tělesná výchova a sport povinnost získat 2 zápočty (minimálně jeden z nich za semestrální kurz) Centrum tělesné výchovy a sportu (CTVS) – Štěpánská 18, Praha 1 zápis do kurzů TV – 23. 9. 2004 Jižní Město vstupní soustředění letní a zimní výcvikové kurzy

39 39 Požadavky na absolvování bakalářského studia splnit studijní povinnosti – dosáhnout 125 kreditů v předepsané struktuře – složit 7 bakalářských zkoušek – složit 1 státní bakalářskou zkoušku – obhájit bakalářskou práci – získat 2 zápočty za tělesnou výchovu za předepsanou délku 5 let stanoveným tempem bez přečerpání kreditních poukázek

40 40 Požadavky úspěšného studia bakalářského studijního programu >=3 bak. zk. >=5 bak. zk. >=7 bak. zk. možnost přerušit až na 4 semestry, celková doba přerušení nesmí přesáhnout 6 semestrů omluvené uznané >=30 >=10 standardní délka: 3 roky, maximálně: 5 let Student si každý semestr musí vyzvednout zápisový list.

41 41 Předepsaná struktura kreditů celoškolsky povinné předměty (cP: 58 kreditů, z toho 14 kreditů za jazykové předměty) tělesná výchova a sporty (2 zápočty bez kreditů) celoškolsky volitelné předměty ve skupinách (6 kreditů), z každé skupiny alespoň 1 předmět: – cEKH: Ekonomické a humanitní předměty – cEXI: Exaktní a informatické předměty oborově povinné předměty (oP: 32 kreditů) oborově volitelné předměty (oV) celoškolsky volně volitelné předměty (cVV) za oV a cVV celkem 29 kreditů, z toho alespoň 15 kreditů v oV a alespoň 6 kreditů v cVV

42 42 Struktura studia

43 Bakalářské studium – plán D (125 kreditů) F1 F2 F3 F4 F5

44 44 Předměty bak. studia povinné celoškolsky Podnikové hospodářství (6) – Podniková ekonomika, Management, Marketing Ekonomie (6) – Mikroekonomie, Makroekonomie Matematika (4) Právo (4) Účetnictví (6) Finance (4) – Peníze, banky a finanční trhy, Veřejné finance Statistika (6) Informatika (4)

45 45 Předměty bak. studia jazykové První jazyk – pokročilí (8) – Úroveň PC (zápočet)* – Úroveň PD (zápočet)* – Úroveň PE (zápočet) – Bakalářská zkouška – Úroveň PF Druhý jazyk - začátečníci (6) – Úroveň ZA (zápočet)* – Úroveň ZB (zápočet)* – Úroveň ZC (zkouška) *Úrovně PC, PD, ZA, ZB není nutné absolvovat, ušetřené kredity lze použít na studium dalších jazykových předmětů či jiných odborných předmětů Vyučované jazyky: angličtina, němčina, španělština, francouzština, portugalština, italština, švédština, arabština, ruština, pro cizince: čeština

46 46 Předměty bak. studia povinné fakultně PE_301 Podniková ekonomika 2 (4) PE_409 Marketing 2 (2) PM_150 Výrobní a provozní management (4) PM_201 Podnikání v malé a střední firmě (2) PM_214 Management kvality, environmentu a bezpečnosti (2) LOG301 Logistika (4) P__201 Personální řízení (4) PSP405 Motivace pracovního jednání (2) MU_312 Nákladové účetnictví (4) EKO209 Operační výzkum (4)

47 47 Celoškolsky volitelné předměty ve skupinách Dvě skupiny cEKH Ekonomické a humanitní předměty (alespoň 1 předmět) – BP_309, DET101, DET102, FIL102, FIL103, FIL105, FP_307, FU_304, HD_201, HD_216, HD_217, HP_203, MTP301, MTP310, PE_202, PE_401, PE_419, PM_213, PM_304, POL121, POL122, POL523, PSP201, PSP202, P__411, REG101, SE_101, SE_202, SE_303, SE_701, SE_702, SP_202, SP_208, VF_224, VF_300, ZP_301 cEXI Exaktní a informatické předměty (alespoň 1 předmět) – DEM201, EKO201, EKO202, EKO307, EST310, IT_120, IT_202 IT_203, IT_301, IT_390, IT_396, IZI215, IZI216, IZI217, SA_204, SA_313, STP301

48 48 Předměty bak. studia volitelné fakultně Nabídka 51 předmětů většinou dvoukreditních katedra logistiky (2) katedra managementu (17) katedra marketingu (6) katedra mikroekonomie (3) katedra personalistiky (6) katedra podnikové ekonomiky (14) katedra psychologie a sociologie řízení (1) katedra práva (2)

49 49 Předměty bak. studia volitelné celoškolsky Nabídka 765 předmětů (z toho 66 předmětů FPH) většinou dvoukreditních

50 50 Předměty bak. studia rezervní kredity Využití opakování předmětů (pokud nebyly úspěšně absolvovány nebo omluveny) studium předmětů navazujícího magisterského studia v závěru bakalářského studia studium dalších předmětů

51 51 Vzorový studijní program 1. sem.2. sem.3. sem.4. sem.5. sem.6. sem. cP1INF1013INF201 2PE_101 2PM_101 2MG_201 4MAT1014MAT1023STP2013STP202 3MIE1012FU_1104FU_220 3MAE102 2PRA1012PRA1022MTP2022VF_101 jazyk 1Cjazyk 1Djazyk 1Ejazyk 1F jazyk 2Ajazyk 2Bjazyk 2C kreditů21 (2 sk.)2425241813

52 52 Bakalářské zkoušky 1. EKN Ekonomie (2 předměty, 6 kreditů, 1. semestr) 2. MAT Matematika (2 předměty, 8 kreditů, 2. semestr) 3. PRA Právo (2 předměty, 4 kredity, 2. semestr) 4. ZUC Účetnictví (2 předměty, 6 kreditů, 3. semestr) 5. Jazyk (3 předměty, 6 kreditů, 3. semestr) 6. ZST Statistika (2 předměty, 6 kreditů, 4. semestr) 7. ZFI Finance (2 předměty, 4 kredity, 4. semestr) 8. PHS Podnikové hospodářství (3 předměty, 6 kreditů, 6. semestr) – státní bakalářská zkouška obhajoba bakalářské práce (6. semestr)

53 53 Skládání bakalářské zkoušky Podmínkou vykonání je získání kreditů ze všech jejich předmětů. Zápis na termín bakalářské zkoušky se provádí prostřednictvím počítače (http://nb.vse.cz/regzap).http://nb.vse.cz/regzap Skládá se ústně, nebo písemně a ústně. Bakalářskou zkoušku lze opakovat maximálně dvakrát. Opakování je možné nejdříve po 1 týdnu. Ústní část opakované zkoušky musí být před komisí.

54 54 Úskalí Neúspěch u třetího termínu bakalářské zkoušky. Nesplnění počtu 10 započitatelných kreditů po 1. semestru, 30 započitatelných kreditů ve dvou po sobě jdoucích semestrech. Nesplnění stanoveného počtu bakalářských zkoušek: – po 3. semestru minimálně 3 bakalářské zkoušky, – po 5. semestru minimálně 5 bakalářských zkoušek, – po 7. semestru minimálně 7 bakalářských zkoušek. Uznané bakalářské zkoušky se nezapočítávají. Vyčerpání rezervních kreditů.

55 55 Diplom s vyznamenáním obdrží ti studenti, kteří během BS: dosáhnou průměrného prospěchu do 1,5 včetně, z žádného předmětu nebudou hodnoceni známkou "nevyhověl" ani "dobře" nebo "nezapočteno", státní závěrečnou bakalářskou zkoušku i obhajobu závěrečné bakalářské práce vykonají s celkovým prospěchem "výborně", bakalářské studium, včetně složení všech bakalářských zkoušek a obhajoby bakalářské práce absolvují za 6 semestrů.

56 56 Stipendia prospěchové – přiznáno těm studentům FPH, kteří si podají žádost do stanoveného termínu na formuláři Žádost o udělení stipendia (k vyzvednutí u studijní referentky) a splní stanovené podmínky (viz stipendijní vyhláška, která se každý rok aktualizuje, zpravidla studijní průměr do 1,5) – prospěchové stipendium je přiznáváno stipendijní komisí v říjnu na akademický rok s ohledem na studijní výsledky z uplynulého akademického roku mimořádné – za vědecko-výzkumnou a pedagogickou činnost, a výsledky – za vynikající výsledky celého studia – v mimořádně tíživé sociální situaci (např. oboustranný sirotek)

57 57 Život s fakultou Přijímací zkouškyDen otevřených dveří Zápis do 1. ročníkuImatrikulace bakalářské studium Předání bak. diplomu Bc. 125 kreditů 7 bakalářských zkoušek 1 státní bakalář. zkouška bakalářská práce 3 – 4 rokyPromoce magisterské navazující studium Ing. 72 kreditů 4 státní zkoušky diplomová práce 2 – 3 roky Ph.D. další 3 roky

58 58 Studijní úspěšnost na FPH v bakalářském studiu

59 59 Zvláštní situace Přerušení studia Je možné až po 1. semestru (s výjimkou závažných zdravotních důvodů) Maximální délka souvislého přerušení: 2 roky Nejdelší úhrnná délka přerušení: 3 roky O přerušení ze zahraničí lze výjimečně žádat elektronickou poštou (faxem, poštou). V době přerušení studia student: – přestává být studentem školy (musí vrátit studijní referentce index a identifikační kartu), – nemůže čerpat studentské výhody (ubytování na kolejích, slevy na dopravu, stravování v menze), – musí si sám platit zdravotní pojištění, – nemusí (ani nemůže) plnit studijní povinnosti (získávat zápočty, skládat dílčí či bakalářské zkoušky). V době přerušení není osoba studentem. Musí si mj. platit zdravotní pojištění. Registrace předmětů na další semestr je možná již v průběhu přerušení.

60 60 Podmíněný zápis Před vydáváním zápisových listů studijní referentky kontrolují pro všechny studenty plnění povinností a předkládají děkanovi kandidáty na ukončení studia. V případě, že student neplní průběžné požadavky studia a chce pokračovat ve studiu, musí podat žádost o podmíněný zápis do stanoveného termínu. V žádosti o podmíněný zápis uvede důvody nesplnění dílčích požadavků. Děkan může v případě, že se nejedná o hrubé neplnění povinností, udělit studentovi podmíněný zápis. Podmíněný zápis lze udělit nanejvýš dvakrát za bakalářské studium.

61 61 Neplnění studijních povinností Pokud student neplní studijní povinnosti, mohou nastat následující případy: Student žádá děkana o podmíněný zápis či jiné výjimky. Student může zanechat studium na základě žádosti děkanovi. Student nepožádá děkana o podmíněný zápis či jinou výjimku a nezanechá studium, děkan studentovi ukončí studium. V případě přerušení studia v semestru, kdy student byl podmíněně zapsán, se platnost podmínky prodlužuje o přerušené semestry.

62 62 Přestup na jinou fakultu Podmínky přestupu Student musel v přijímacím řízení dosáhnout minimální počet bodů nutný pro přijetí na cílový studijní program v roce, kdy konal přijímací řízení. S přestupem musí souhlasit fakulta, z níž student přestupuje, i fakulta, na níž student hodlá pokračovat ve studiu. Přestup z prezenční do distanční formy je možný pouze v souvislosti s přechodem z bakalářského do navazujícího magisterského studia. Přestup v 1. semestru studia není možný. Přestup je možné realizovat jen s účinností od začátku semestru.

63 63 Uznávání předchozího studia (žádost do 17. 9. 2004) Neuznávají se: předměty s výsledkem zkoušky 3 předměty složené před více než 3 roky předměty v předchozím studiu uznané předměty kateder FPH, tj. jejichž identy začínají písmeny MG_, MIE, LOG, P__, PE_, PM_, PSP, RV_ (s výjimkou MIE101) Uznávání předmětů je zpoplatněno (100 Kč za předmět)

64 64 Komunikace studentů s fakultou Konzultace učitelů a úřední hodiny administrativy – minimálně 120 minut týdně s výjimkou prázdnin – zveřejněny na dveřích kanceláří učitelů a zaměstnanců na nástěnkách kateder na adrese http://pes.vse.czhttp://pes.vse.cz Vedení fakulty – proděkan pro pedagogiku a informatizaci st 13 – 15 h, NB 309 – proděkan pro zahraniční vztahy a styk s veřejností výjezdy do zahraničí, Learning Agreement – děkan fakulty návštěvy je nutné předem dohodnout u sekretářky děkana

65 65 Studijní referentky po, st 8.30 – 11.30, 13 – 15 pá 8.30 – 11.30 Alena Líznerová (NB 379) A – Hon, Ch Miluše Ježková (NB 380) Hoo – Maj Růžena Vojířová (NB 381) Mak – Sko, stipendia Hana Dudová (NB 382) Skr – Ž

66 66 Zastoupení studentů a pomoc studentům tajemnice pro studentské záležitosti Lenka Dušková (NB 310) e-mail: duskova@vse.cz pomoc studentům při různých nestandardních studijních situacích - kam, jak a na koho se obrátit akademický senát FPH (5 studentů ze 13 členů) akademický senát VŠE (1 student za FPH) práce ve funkci „pomocná vědecká síla“ (pomvěd)

67 67 Poradce pro studium v zahraničí prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. e-mail: Soukup@vse.cz telefon: 224 095 307 Před výjezdem za účelem studia v zahraničí je třeba kontaktovat prof. Soukupa v jeho konzultačních hodinách na katedře mikroekonomie. základní dokumenty: – Learning Agreement – Žádost o uznání předmětů studovaných v zahraničí

68 68 Studijní výjezdy do zahraničí CEMS Master´s Degree M.A.Degree in Economics of International Trade and European Integration studium jednoho semestru na některé z partnerských univerzit požadavky – dobré studijní výsledky, – výborná znalost jazyka, – dobrá motivace. další informace: http://nb.vse.cz/ozs http://nb.vse.cz/ozs

69 69 Ankety a soutěže Ankety – celoškolská elektronická anketa při registracích o vyplnění ankety jsou studenti požádáni při registracích. – katedrální ankety prováděné na výuce např. v předmětech Manažerská informatika studenti na závěr výuky vyplňují elektronický dotazník prostřednictvím webového rozhraní – anketa absolventů u promocí před promocí absolventi vyplňují dotazník, který je fakultou elektronicky zpracován a celoškolsky analyzován Soutěže – ESOP – diplomové práce – ESOP – seminární práce

70 70 Harmonogram semestru Vstupní soustředění na Jižním Městě čt 23. 9. 2004 na Jižním Městě – v 9.00 hod., posluchárna 103 – studenti, jejichž příjmení začíná A-J – v 9.45 hod., posluchárna 104 – studenti, jejichž příjmení začíná K-P – v 10.30 hod., posluchárna 105 – studenti, jejichž příjmení začíná Q-Ž program – instruktáž k práci s výpočetní technikou – důležité informace o provozu a práci knihovny – základní informace o tělesné výchově a sportu na VŠE – zápis do tělesné výchovy pro akademický rok 2004/05 – informace o bezpečnosti práce – informace o mezinárodní studentské organizaci AIESEC upozornění – Instruktáž je povinná! – V případě Vaší neúčasti nebudete moci pracovat s výpočetní technikou, protože právě v této době se budou vydávat identifikační karty, uživatelská jména a hesla, bez kterých není možné se přihlásit k počítačové síti VŠE. – Omluvenou neúčast je nutné řešit u pí. Dostálové č. dv. 0111, tel. 224094260 mail: dostalvl@vse.cz

71 71 Harmonogram semestru imatrikulace: pá 24. 9. 2004 výuka: 27. 9. 2004 – 22. 12. 2004 (první týden je sudý) vydávání Zápisových listů: 1. – 12. 11. 2004 zkoušky, zapisování zápočtů a zkoušek: do 28. 1. 2004 bakalářské zkoušky: v průběhu semestru státní svátky: – út 28. 9. 2004 – čt 28. 10. 2004 – st 17. 11. 2004 začátek výuky v letním semestru: 14. 2. 2005

72 72 Poplatky spojené se studiem Delší studium – studuje-li student bakalářské studium delší dobu než standardní doba zvýšená o 1 rok, tj. 4 roky – započítává se také neúspěšné studium na VŠE či jiné veřejné vysoké škole – počítáno s přesností na dny (dle matriky studentů) – při přerušení se započítávají dny semestru před přerušením – t. č. 2400 Kč měsíčně včetně měsíců prázdnin Další studium – po úspěšném absolvování jiného studia (bakalářského či magisterského) – t. č. 2550 Kč ročně Forma úhrady – poštovní poukázkou – úhradou z účtu – kontrola úhrady při zápisu do dalšího semestru – doba vzniku poplatků za další studium uvedena v systému http://pes.vse.cz http://pes.vse.cz

73 73 Poplatky na úhradu režijních nákladů podání žádosti o přestup mezi fakultami: 100 Kč za každý uznaný předmět: 100 Kč duplikát identifikační karty: 100 Kč duplikát indexu: 100 Kč duplikát Zápisového listu: 50 Kč

74 74 Analýza odpovědí na základě výzvy po přijetí přijatých: 746 vyplněno: 594 (80 % z přijatých) nástup: 552 (93 % z vyplněných) zástup: 73 (12 % z nastupujících) kruh ano: 453 (76 % z nastupujících) bez e-mailu: 27 (0,5 % z nastupujících) bez mobilu: 17 (0,3 % z nastupujících) CD ano: 172 (29 % z nastupujících) Průvodce ano: 378 (63 % z nastupujících) Den otevřených dveří: 127 (21 % z nastupujících)

75 75 Analýza odpovědí na základě výzvy po přijetí Prvotní informace o FPH Učitelské noviny: 157 (29 %) Webové stránky FPH: 138 (25 %) Spolužáci či kamarádi: 109 (20 %) Rodiče či příbuzní: 53 (10 %) Jiný zdroj: 31 (6 %) Veletrh Gaudeamus: 22 (4 %) Publikace Jak na vysokou školu: 21 (4 %) Výchovný poradce školy: 14 (3 %)

76 76 Publikace prezentace http://fph.vse.cz/pro_studenty/zaznamy/uvod_bs.asp http://fph.vse.cz/pro_studenty/zaznamy/uvod_bs.asp Hodně úspěchů ve studiu na Fakultě podnikohospodářské!


Stáhnout ppt "1 Úvodní soustředění bakalářského studia 15. 7. 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google