Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvodní soustředění bakalářského studia

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvodní soustředění bakalářského studia"— Transkript prezentace:

1 Úvodní soustředění bakalářského studia

2 Harmonogram dne čtvrtek 15. 7. 2004 Praha a střední Čechy Ostatní 8.00
9.45 Kreditní systém 10.00 11.00 Praktické informace 11.45 Adaptační kurz 12.00 13.00 13.30 Registrace Foto St.ref. 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 2

3 Vystupující v přednáškách
doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro pedagogiku a informatizaci prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc. děkan fakulty 3

4 Vystupující v přednáškách
Ing. Lucie Dušková tajemnice pro studentské záležitosti PhDr. Vladimír Provazník katedra psychologie a sociologie řízení Publikace prezentací: 4

5 Další program fotografování (SB 112) prodej studijních programů a CD
návštěvy studijních referentek Alena Humešová (NB 379) A – Hon, Ch Miluše Ježková (NB 380) Hoo – Maj Marcela Kratochvílová (NB 381) Mak – Sko Hana Dudová (NB 382) Skr – Ž registrace předmětů na počítačích (SB 104 – 108, 203 – 207) 5

6

7 Osnova přednášky Kreditní systém
1. Organizace FPH 2. Studium na FPH 2.1 Studijní programy, plány, formy 2.2 Předměty 2.3 Požadavky na absolvování 2.4 Závěr studia 2.5 Zvláštní situace v průběhu studia (přerušení, podmíněný zápis, přestup) 2.6 Komunikace studentů s fakultou 2.7 Harmonogram semestru 2.8 Poplatky spojené se studiem 7

8 ! Výzva V prezenci vyznačit, zda chcete být zařazeni do kruhu.
Prezenci poslat dále v rámci paprsku sedadel (stejných prezencí je v oběhu 5, stačí podepsat jedinou). ! 8

9 Organizace FPH Sídlo VŠE
1 Organizace FPH Sídlo VŠE Žižkov stará budova (SB) nová budova (NB): posluchárny A – D, stará aula (AULA), nová aula (MAX, NAULA) menza (ME) provoz školy na Žižkově všední dny 6.00 až 22.00 sobota 7.00 až 17.00 videoprůvodce připojení 28 kb/s kb/s mms://videoserver.vse.cz/prezentace/pruvodce/Pruvodce_Z_n.wmv připojení 600 Kb/s Kb/s mms://videoserver.vse.cz/prezentace/pruvodce/Pruvodce_Z_v.wmv Jižní Město (JM) provoz školy na Jižním Městě sobota 7.00 až 18.00 připojení 28 kb/s kb/s mms://videoserver.vse.cz/prezentace/pruvodce/Pruvodce_JM_n.wmv připojení 600 Kb/s Kb/s mms://videoserver.vse.cz/prezentace/pruvodce/Pruvodce_JM_v.wmv 9

10 Schéma FPH (3. patro nové budovy)
studijní referentky  KMIE  KPSŘ T. Kubálek (NB 309) L. Dušková (NB 310) 385a 376 367 373      KM  KPE děkanát  KP schody  KMIE 326 304 stará budova výtah 327 347 NB 379 – NB 382 zased. schody Inf. stř.  KM  KPE  KMG  KLOG 10

11 Jižní Město budova VŠE na JM menza 11

12 Fakulty VŠE F1: Fakulta financí a účetnictví (FFÚ)
F2: Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) F3: Fakulta podnikohospodářská (FPH) F4: Fakulta informatiky a statistiky (FIS) F5: Fakulta národohospodářská (FNH) F6: Fakulta managementu se sídlem v Jindřichově Hradci (FMH) 12

13 Počet studentů k 13

14 Akademičtí funkcionáři
rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. pět prorektorů studijní a pedagogická činnost (prof. Krebs) věda a výzkum (doc. Patočka) zahraniční vztahy a public relations (doc. Hořejší) rozvoj a finance (prof. Revenda) informační systém (RNDr. Čermák) 14

15 Vedení fakulty děkan prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc.
proděkan pro pedagogiku a informatizaci doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro vědu prof. Ing. Dr. h. c. Radim Vlček, CSc. proděkan pro zahraniční vztahy prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. tajemnice fakulty Ing. Martina Soukupová 15

16 Učitelé dle pracovní smlouvy dle vědecko-pedagogických hodností
interní externí dle vědecko-pedagogických hodností profesor (oslovení: pane profesore) docent (oslovení: pane docente) odborný asistent asistent akademické a akademicko-vědecké tituly Ing.: inženýr (oslovení: pane inženýre) Dr.: doktor – PhDr., RNDr. a další (oslovení: pane doktore) za jménem CSc.: kandidát věd za jménem DrSc.: doktor věd za jménem Ph.D.: doktor 16

17 Administrativní zaměstnanci
tajemnice fakulty ekonomika a organizace fakulty studijní referentky evidence prezenčních studentů, jejich studijních výsledků tutorka distančního studia evidence distančních studentů a jejich studijních výsledků organizace tutoriálů výroba pomůcek na CD a další sekretářky kateder administrativa kateder 17

18 Katedry FPH a jejich struktura
18

19 Orgány FPH akademický senát (8 učitelů a 5 studentů)
vědecká rada (33 členů) kolegium děkana pedagogické kolegium ediční komise komise pro výběrové řízení disciplinární komise stipendijní komise oborová rada doktorského studia 19

20 Studijní programy a plány Studijní programy na VŠE
2.1 Studijní programy a plány Studijní programy na VŠE bakalářské studijní programy (studenti přijímáni do r a od r. 2001) – délka 3 roky magisterské studijní programy navazující na bakalářské studijní programy (dříve „inženýrské studium“) – délka 2 roky magisterské pětileté studijní programy (studenti přijatí v r a 2000) – délka 5 roků doktorské studijní programy (určené pro absolventy VŠE či jiných VŠ) – délka 3 roky 20

21 Přesné označení studovaného programu
kód KKOV (klasifikace kmenových oborů vzdělávání, skupina 62 Ekonomie) dle MŠMT: 6208R název studijního programu: Ekonomika a management název studijního oboru: Podniková ekonomika a management 21

22 Bakalářské obory na VŠE otevřené v ZS 2004/05
Fakulta Obor Název F1 DK Daně a finanční kontrola FI Finance PO Pojišťovnictví UC Účetnictví a finanční řízení podniku F2 PP Podnikání a právo MO Mezinárodní obchod MS Mezinárodní a evropská studia – diplomacie RC Cestovní ruch F3 PE Podniková ekonomika a management F4 IN Informatika MM Matematické metody v ekonomii SE Statistika a ekonometrie SP Statistické a pojistné inženýrství F5 NH Národní hospodářství RE Regionalistika a veřejná správa F6 MN Management Třípísmenné zkratky fakult, číslování fakult. Dvoupísmenné zkratky oborů a hlavních specializací Třípísmenné zkratky vedlejších specializací 22

23 Studijní plány, do nichž se přijímá na FPH
prezenční/ distanční 1997 1998 1999 2000 2001 2002 bakalářský B/B D/- navazující magisterský B/- D/D magisterský (pětiletý) C/C C/- doktorský X/X 23

24 Formy studia řádná mimořádná prezenční
distanční (pouze v navazujícím magisterském studiu) mimořádná Existuje na VŠE pro studenty nepřijaté na studium. Za každý kredit se platí 700 Kč. Studovat lze pouze malou část předmětů. 24

25 2.2 Předmět Předmět je identifikován identem. Ident se skládá ze zkratky katedry a čísla, např. PE_101 (Podniková ekonomika - základy). Předmět je ohodnocen počtem kreditů (= počet hodin výuky týdně), např. 2 kredity. Výuka je realizována formou přednášek a cvičení. Paralelně může probíhat výuka ve více kurzech, které jsou číslovány (XX000, 00YYY, XXYYY, 00000). Každý předmět má garanta. Některé předměty navazují na jiné předměty. Info o předmětech a kurzech 25

26 Ohodnocení předmětů kredity
26

27 Ukončení předmětu Forma Omluvy zápočet zkouška u učitele
Z započteno N nezapočteno - nedostavil se O omluveno zkouška 1 výborně 2 velmi dobře 3 dobře 4 nevyhověl Omluvy u učitele po skončení zkouškového období u proděkana pro pedagogiku a informatizaci prostřednictvím žádosti u studijních referentek Nezapočteno a nevyhověl i při neomluvené neúčast při plnění podmínek zápočtu a neomluvené neúčasti u zkoušky, při odstoupení od zkoušky. S výsledkem klasifikace je katedra povinna studenta seznámit do konce zkouškového období. Způsob seznámení s výsledky klasifikace musí být znám před začátkem zkouškového období. Student je povinen dostavit se k zapsání výsledku v termínu stanoveném katedrou, nejdéle však do dvou týdnů po ukončení zkouškového období. Student je povinen mít i zápis „Omluven“. Studenta nelze zapsat do vyššího semestru bez zápisů klasifikací (popř. omluv). Zápis výsledku podepisuje vyučující, ve výjimečných případech akademický pracovník pověřený vedoucím katedry. 27

28 Ukončení předmětů 28

29 Kredity Kredit Kreditní poukázka Kreditní poukázky použité
Je jednotkou plnění základních studijních povinností. Kredity student získává za zápočet či zkoušku po splnění požadavků stanovených pro předmět. Kreditní poukázka Je nárok studenta na výuku ve stanoveném rozsahu. Kreditní poukázky použité dosud zapsané předměty uznané předměty Kredity získané úspěšně absolvované předměty Kreditní poukázky ztracené za neúspěšně absolvované předměty (nezapočteno/nevyhověl) neomluvené předměty Kreditní poukázky vynaložené v běžném semestru kredity vynaložené na předměty zapsané v běžném semestru Kredity započitatelné za poslední dva aktivní semestry za úspěšně absolvované předměty na VŠE uznáním předmětů, které student VŠE úspěšně absolvoval v rámci vyslání ke studiu na zahraniční škole 29

30 Kredity kreditní poukázky použité rezervní kredity = kredity získané
+ kredity ztracené + kredity vynaložené v běžném semestru + kredity odebrané při uznávání rezervní kredity počet: 20 kreditů pro celé bakalářské studium využití: na další předměty nad rámec 125 kreditů na opakování předmětů Za zapsaný a následně řádným způsobem omluvený předmět je použití kreditních poukázek stornováno. 30

31 Kredity započitatelné za poslední 2 semestry
Povinnost získat 30 kreditů Kredity získané za: úspěšně absolvované předměty na VŠE uznané předměty, které student VŠE úspěšně absolvoval v rámci vyslání ke studiu na jiné VŠ Nezapočítávají se: kredity uznané z předchozího studia na VŠE nebo z jiných škol, pokud studenta VŠE ke studiu nevyslala 31

32 Skupiny předmětů Zkratky rozsahu skupiny (počátek označení)
c: celoškolské skupiny (platné pro všechny studenty VŠE) o: oborové skupiny (pro obor bakalářského či pětiletého magisterského studia) fJ: fakultní jazykové skupiny h: skupina platná pro hlavní specializaci (navazujícího magisterského studia) s: skupina platná pro vedlejší specializaci. Typy skupin (konec označení) P povinné V volitelné EKH, EXI, EXA, OJA apod.: upřesnění bloku celoškolsky volitelných předmětů Příklady cP oV 32

33 Zařazení předmětů FPH do skupin (celkem 214 aktivních předmětů)
33

34 Počítačové registrace a zápisy předmětů
Fáze registrace objednávka zájmu o jednotlivé kurzy předmětů zápisy upřesnění zápisu do jednotlivých kurzů na základě výsledku automatizovaných zápisů, v nichž škola akceptovala či neakceptovala vzhledem ke kapacitním možnostem registrační požadavky studenta, probíhá v kolech Forma s využitím počítače na škole prostřednictvím webového rozhraní Harmonogram registrace po skončení předchozího semestru zápisy před začátkem dalšího semestru upřesňován pro každý semestr Mimosemestrální kurzy 34

35 Výuka jazyků čeština pro cizince, angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština, portugalština, švédština, čínština, arabština 8 kreditů za 1. jazyk - PC, PD, PE, PF podmínkou přihlášení na bakalářskou zkoušku je zápočet z úrovně PE 6 kreditů za 2. jazyk - ZA, ZB, ZC volitelně - OA, OB, OC a další kurzy 35

36 Výuka jazyků 1. jazyk 2. jazyk úroveň PC PD PE PF PG ZA ZB ZC
angličtina AJ_103 AJ_104 AJ_105 AJ_107 AJ_108 AJ_113 AJ_112 arabština AJ_504 AJ_505 AJ_506 čínština AJ_500 AJ_501 AJ_502 němčina NJ_103 NJ_104 NJ_105 NJ_107 NJ_109 NJ_301 NJ_102 NJ_437 švédština NJ_131 NJ_132 NJ_133 francouzština ROJ103 ROJ104 ROJ105 ROJ107 ROJ108 ROJ301 ROJ102 ROJ113 italština ROJ133 ROJ134 ROJ135 ROJ137 ROJ138 ROJ331 ROJ132 ROJ143 španělština ROJ163 ROJ164 ROJ165 ROJ167 ROJ366 ROJ361 ROJ162 ROJ168 portugalština ROJ391 ROJ192 ROJ193 ruština RUJ103 RUJ104 RUJ105 RUJ107 RUJ301 RUJ102 RUJ313 čeština RUJ138 RUJ135 RUJ137 36

37 Výuka informatiky povinně Základy práce na PC volitelné předměty
INF101 (cP) INF102 (cEXI) - po absolvování do cP rozdíl viz volitelné předměty počítačové katedry IT, IZI a SA PM_351, PM_352, PM_353  ECDL – Jižní Město vstupní soustředění 37

38 Tělesná výchova a sport
povinnost získat 2 zápočty (minimálně jeden z nich za semestrální kurz) Centrum tělesné výchovy a sportu (CTVS) Štěpánská 18, Praha 1 zápis do kurzů TV Jižní Město vstupní soustředění letní a zimní výcvikové kurzy 38

39 Požadavky na absolvování bakalářského studia
2.3 Požadavky na absolvování bakalářského studia splnit studijní povinnosti dosáhnout 125 kreditů v předepsané struktuře složit 7 bakalářských zkoušek složit 1 státní bakalářskou zkoušku obhájit bakalářskou práci získat 2 zápočty za tělesnou výchovu za předepsanou délku 5 let stanoveným tempem bez přečerpání kreditních poukázek Dosažení titulu inženýr 39

40 Požadavky úspěšného studia bakalářského studijního programu
možnost přerušit až na 4 semestry, celková doba přerušení nesmí přesáhnout 6 semestrů uznané >=30 >=10 omluvené standardní délka: 3 roky, maximálně: 5 let Student si každý semestr musí vyzvednout zápisový list. >=3 bak. zk. >=5 bak. zk. >=7 bak. zk. 40

41 Předepsaná struktura kreditů
celoškolsky povinné předměty (cP: 58 kreditů, z toho 14 kreditů za jazykové předměty) tělesná výchova a sporty (2 zápočty bez kreditů) celoškolsky volitelné předměty ve skupinách (6 kreditů), z každé skupiny alespoň 1 předmět: cEKH: Ekonomické a humanitní předměty cEXI: Exaktní a informatické předměty oborově povinné předměty (oP: 32 kreditů) oborově volitelné předměty (oV) celoškolsky volně volitelné předměty (cVV) za oV a cVV celkem 29 kreditů, z toho alespoň 15 kreditů v oV a alespoň 6 kreditů v cVV 41

42 Struktura studia 42

43 Bakalářské studium – plán D (125 kreditů)
F1 F2 F3 F4 F5 Bakalářské studium – plán D (125 kreditů)

44 Předměty bak. studia povinné celoškolsky
Podnikové hospodářství (6) Podniková ekonomika, Management, Marketing Ekonomie (6) Mikroekonomie, Makroekonomie Matematika (4) Právo (4) Účetnictví (6) Finance (4) Peníze, banky a finanční trhy, Veřejné finance Statistika (6) Informatika (4) 44

45 Předměty bak. studia jazykové
První jazyk – pokročilí (8) Úroveň PC (zápočet)* Úroveň PD (zápočet)* Úroveň PE (zápočet) Bakalářská zkouška Úroveň PF Druhý jazyk - začátečníci (6) Úroveň ZA (zápočet)* Úroveň ZB (zápočet)* Úroveň ZC (zkouška) * Úrovně PC, PD, ZA, ZB není nutné absolvovat, ušetřené kredity lze použít na studium dalších jazykových předmětů či jiných odborných předmětů Vyučované jazyky: angličtina, němčina, španělština, francouzština, portugalština, italština, švédština, arabština, ruština, pro cizince: čeština 45

46 Předměty bak. studia povinné fakultně
PE_301 Podniková ekonomika 2 (4) PE_409 Marketing 2 (2) PM_150 Výrobní a provozní management (4) PM_201 Podnikání v malé a střední firmě (2) PM_214 Management kvality, environmentu a bezpečnosti (2) LOG301 Logistika (4) P__201 Personální řízení (4) PSP405 Motivace pracovního jednání (2) MU_312 Nákladové účetnictví (4) EKO209 Operační výzkum (4) 46

47 Celoškolsky volitelné předměty ve skupinách
Dvě skupiny cEKH Ekonomické a humanitní předměty (alespoň 1 předmět) BP_309, DET101, DET102, FIL102, FIL103, FIL105, FP_307, FU_304, HD_201, HD_216, HD_217, HP_203, MTP301, MTP310, PE_202, PE_401, PE_419, PM_213, PM_304, POL121, POL122, POL523, PSP201, PSP202, P__411, REG101, SE_101, SE_202, SE_303, SE_701, SE_702, SP_202, SP_208, VF_224, VF_300, ZP_301 cEXI Exaktní a informatické předměty (alespoň 1 předmět) DEM201, EKO201, EKO202, EKO307, EST310, IT_120, IT_ IT_203, IT_301, IT_390, IT_396, IZI215, IZI216, IZI217, SA_204, SA_313, STP301 47

48 Předměty bak. studia volitelné fakultně
Nabídka 51 předmětů většinou dvoukreditních katedra logistiky (2) katedra managementu (17) katedra marketingu (6) katedra mikroekonomie (3) katedra personalistiky (6) katedra podnikové ekonomiky (14) katedra psychologie a sociologie řízení (1) katedra práva (2) 48

49 Předměty bak. studia volitelné celoškolsky
Nabídka 765 předmětů (z toho 66 předmětů FPH) většinou dvoukreditních 49

50 Předměty bak. studia rezervní kredity
Využití opakování předmětů (pokud nebyly úspěšně absolvovány nebo omluveny) studium předmětů navazujícího magisterského studia v závěru bakalářského studia studium dalších předmětů 50

51 Vzorový studijní program
1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. 5. sem. 6. sem. cP 1INF101 3INF201 2PE_101 2PM_101 2MG_201 4MAT101 4MAT102 3STP201 3STP202 3MIE101 2FU_110 4FU_220 3MAE102 2PRA101 2PRA102 2MTP202 2VF_101 jazyk 1C jazyk 1D jazyk 1E jazyk 1F jazyk 2A jazyk 2B jazyk 2C kreditů 21 (2 sk.) 24 25 18 13 51

52 2.4 Bakalářské zkoušky EKN Ekonomie (2 předměty, 6 kreditů, 1. semestr) MAT Matematika (2 předměty, 8 kreditů, 2. semestr) PRA Právo (2 předměty, 4 kredity, 2. semestr) ZUC Účetnictví (2 předměty, 6 kreditů, 3. semestr) Jazyk (3 předměty, 6 kreditů, 3. semestr) ZST Statistika (2 předměty, 6 kreditů, 4. semestr) ZFI Finance (2 předměty, 4 kredity, 4. semestr) PHS Podnikové hospodářství (3 předměty, 6 kreditů, 6. semestr) – státní bakalářská zkouška obhajoba bakalářské práce (6. semestr) 52

53 Skládání bakalářské zkoušky
Podmínkou vykonání je získání kreditů ze všech jejich předmětů. Zápis na termín bakalářské zkoušky se provádí prostřednictvím počítače (http://nb.vse.cz/regzap). Skládá se ústně, nebo písemně a ústně. Bakalářskou zkoušku lze opakovat maximálně dvakrát. Opakování je možné nejdříve po 1 týdnu. Ústní část opakované zkoušky musí být před komisí. 53

54 Úskalí Neúspěch u třetího termínu bakalářské zkoušky.
Nesplnění počtu 10 započitatelných kreditů po 1. semestru, 30 započitatelných kreditů ve dvou po sobě jdoucích semestrech. Nesplnění stanoveného počtu bakalářských zkoušek: po 3. semestru minimálně 3 bakalářské zkoušky, po 5. semestru minimálně 5 bakalářských zkoušek, po 7. semestru minimálně 7 bakalářských zkoušek. Uznané bakalářské zkoušky se nezapočítávají. Vyčerpání rezervních kreditů. 54

55 Diplom s vyznamenáním obdrží ti studenti, kteří během BS:
dosáhnou průměrného prospěchu do 1,5 včetně, z žádného předmětu nebudou hodnoceni známkou "nevyhověl" ani "dobře" nebo "nezapočteno", státní závěrečnou bakalářskou zkoušku i obhajobu závěrečné bakalářské práce vykonají s celkovým prospěchem "výborně", bakalářské studium, včetně složení všech bakalářských zkoušek a obhajoby bakalářské práce absolvují za 6 semestrů. 55

56 Stipendia prospěchové mimořádné
přiznáno těm studentům FPH, kteří si podají žádost do stanoveného termínu na formuláři Žádost o udělení stipendia (k vyzvednutí u studijní referentky) a splní stanovené podmínky (viz stipendijní vyhláška, která se každý rok aktualizuje, zpravidla studijní průměr do 1,5) prospěchové stipendium je přiznáváno stipendijní komisí v říjnu na akademický rok s ohledem na studijní výsledky z uplynulého akademického roku mimořádné za vědecko-výzkumnou a pedagogickou činnost, a výsledky za vynikající výsledky celého studia v mimořádně tíživé sociální situaci (např. oboustranný sirotek) 56

57 Život s fakultou bakalářské studium Bc. Ing. Ph.D. 125 kreditů
Zápis do 1. ročníku Imatrikulace bakalářské studium Předání bak. diplomu Bc. 125 kreditů 7 bakalářských zkoušek 1 státní bakalář. zkouška bakalářská práce 3 – 4 roky Promoce magisterské navazující studium Ing. 72 kreditů 4 státní zkoušky diplomová práce 2 – 3 roky Den otevřených dveří Přijímací zkoušky Ph.D. další 3 roky 57

58 Studijní úspěšnost na FPH v bakalářském studiu
58

59 Zvláštní situace Přerušení studia
2.5 Zvláštní situace Přerušení studia Je možné až po 1. semestru (s výjimkou závažných zdravotních důvodů) Maximální délka souvislého přerušení: 2 roky Nejdelší úhrnná délka přerušení: 3 roky O přerušení ze zahraničí lze výjimečně žádat elektronickou poštou (faxem, poštou). V době přerušení studia student: přestává být studentem školy (musí vrátit studijní referentce index a identifikační kartu), nemůže čerpat studentské výhody (ubytování na kolejích, slevy na dopravu, stravování v menze), musí si sám platit zdravotní pojištění, nemusí (ani nemůže) plnit studijní povinnosti (získávat zápočty, skládat dílčí či bakalářské zkoušky). V době přerušení není osoba studentem. Musí si mj. platit zdravotní pojištění. Registrace předmětů na další semestr je možná již v průběhu přerušení. 59

60 Podmíněný zápis Před vydáváním zápisových listů studijní referentky kontrolují pro všechny studenty plnění povinností a předkládají děkanovi kandidáty na ukončení studia. V případě, že student neplní průběžné požadavky studia a chce pokračovat ve studiu, musí podat žádost o podmíněný zápis do stanoveného termínu. V žádosti o podmíněný zápis uvede důvody nesplnění dílčích požadavků. Děkan může v případě, že se nejedná o hrubé neplnění povinností, udělit studentovi podmíněný zápis. Podmíněný zápis lze udělit nanejvýš dvakrát za bakalářské studium. 60

61 Neplnění studijních povinností
Pokud student neplní studijní povinnosti, mohou nastat následující případy: Student žádá děkana o podmíněný zápis či jiné výjimky. Student může zanechat studium na základě žádosti děkanovi. Student nepožádá děkana o podmíněný zápis či jinou výjimku a nezanechá studium, děkan studentovi ukončí studium. V případě přerušení studia v semestru, kdy student byl podmíněně zapsán, se platnost podmínky prodlužuje o přerušené semestry. 61

62 Přestup na jinou fakultu
Podmínky přestupu Student musel v přijímacím řízení dosáhnout minimální počet bodů nutný pro přijetí na cílový studijní program v roce, kdy konal přijímací řízení. S přestupem musí souhlasit fakulta, z níž student přestupuje, i fakulta, na níž student hodlá pokračovat ve studiu. Přestup z prezenční do distanční formy je možný pouze v souvislosti s přechodem z bakalářského do navazujícího magisterského studia. Přestup v 1. semestru studia není možný. Přestup je možné realizovat jen s účinností od začátku semestru. 62

63 Uznávání předchozího studia (žádost do 17. 9. 2004)
Neuznávají se: předměty s výsledkem zkoušky 3 předměty složené před více než 3 roky předměty v předchozím studiu uznané předměty kateder FPH, tj. jejichž identy začínají písmeny MG_, MIE, LOG, P__, PE_, PM_, PSP, RV_ (s výjimkou MIE101) Uznávání předmětů je zpoplatněno (100 Kč za předmět) 63

64 Komunikace studentů s fakultou
2.6 Komunikace studentů s fakultou Konzultace učitelů a úřední hodiny administrativy minimálně 120 minut týdně s výjimkou prázdnin zveřejněny na dveřích kanceláří učitelů a zaměstnanců na nástěnkách kateder na adrese Vedení fakulty proděkan pro pedagogiku a informatizaci st 13 – 15 h, NB 309 proděkan pro zahraniční vztahy a styk s veřejností výjezdy do zahraničí, Learning Agreement děkan fakulty návštěvy je nutné předem dohodnout u sekretářky děkana 64

65 Studijní referentky po, st 8.30 – 11.30, 13 – 15 pá 8.30 – 11.30
Alena Líznerová (NB 379) A – Hon, Ch Miluše Ježková (NB 380) Hoo – Maj Růžena Vojířová (NB 381) Mak – Sko, stipendia Hana Dudová (NB 382) Skr – Ž 65

66 Zastoupení studentů a pomoc studentům
tajemnice pro studentské záležitosti Lenka Dušková (NB 310) pomoc studentům při různých nestandardních studijních situacích - kam, jak a na koho se obrátit akademický senát FPH (5 studentů ze 13 členů) akademický senát VŠE (1 student za FPH) práce ve funkci „pomocná vědecká síla“ (pomvěd) 66

67 Poradce pro studium v zahraničí
prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. telefon: Před výjezdem za účelem studia v zahraničí je třeba kontaktovat prof. Soukupa v jeho konzultačních hodinách na katedře mikroekonomie. základní dokumenty: Learning Agreement Žádost o uznání předmětů studovaných v zahraničí 67

68 Studijní výjezdy do zahraničí
CEMS Master´s Degree M.A.Degree in Economics of International Trade and European Integration studium jednoho semestru na některé z partnerských univerzit požadavky dobré studijní výsledky, výborná znalost jazyka, dobrá motivace. další informace: 68

69 Ankety a soutěže Ankety Soutěže
celoškolská elektronická anketa při registracích o vyplnění ankety jsou studenti požádáni při registracích. katedrální ankety prováděné na výuce např. v předmětech Manažerská informatika studenti na závěr výuky vyplňují elektronický dotazník prostřednictvím webového rozhraní anketa absolventů u promocí před promocí absolventi vyplňují dotazník, který je fakultou elektronicky zpracován a celoškolsky analyzován Soutěže ESOP – diplomové práce ESOP – seminární práce 69

70 Harmonogram semestru Vstupní soustředění na Jižním Městě
2.7 Harmonogram semestru Vstupní soustředění na Jižním Městě čt na Jižním Městě v 9.00 hod., posluchárna 103 – studenti, jejichž příjmení začíná A-J v 9.45 hod., posluchárna 104 – studenti, jejichž příjmení začíná K-P v hod., posluchárna 105 – studenti, jejichž příjmení začíná Q-Ž program instruktáž k práci s výpočetní technikou důležité informace o provozu a práci knihovny základní informace o tělesné výchově a sportu na VŠE zápis do tělesné výchovy pro akademický rok 2004/05 informace o bezpečnosti práce informace o mezinárodní studentské organizaci AIESEC upozornění Instruktáž je povinná! V případě Vaší neúčasti nebudete moci pracovat s výpočetní technikou, protože právě v této době se budou vydávat identifikační karty, uživatelská jména a hesla, bez kterých není možné se přihlásit k počítačové síti VŠE. Omluvenou neúčast je nutné řešit u pí. Dostálové č. dv. 0111, tel mail: 70

71 Harmonogram semestru imatrikulace: pá 24. 9. 2004
výuka: – (první týden je sudý) vydávání Zápisových listů: 1. – zkoušky, zapisování zápočtů a zkoušek: do bakalářské zkoušky: v průběhu semestru státní svátky: út čt st začátek výuky v letním semestru: 71

72 Poplatky spojené se studiem
2.8 Poplatky spojené se studiem Delší studium studuje-li student bakalářské studium delší dobu než standardní doba zvýšená o 1 rok, tj. 4 roky započítává se také neúspěšné studium na VŠE či jiné veřejné vysoké škole počítáno s přesností na dny (dle matriky studentů) při přerušení se započítávají dny semestru před přerušením t. č Kč měsíčně včetně měsíců prázdnin Další studium po úspěšném absolvování jiného studia (bakalářského či magisterského) t. č Kč ročně Forma úhrady poštovní poukázkou úhradou z účtu kontrola úhrady při zápisu do dalšího semestru doba vzniku poplatků za další studium uvedena v systému 72

73 Poplatky na úhradu režijních nákladů
podání žádosti o přestup mezi fakultami: 100 Kč za každý uznaný předmět: 100 Kč duplikát identifikační karty: 100 Kč duplikát indexu: 100 Kč duplikát Zápisového listu: 50 Kč 73

74 Analýza odpovědí na základě výzvy po přijetí
přijatých: 746 vyplněno: 594 (80 % z přijatých) nástup: 552 (93 % z vyplněných) zástup: 73 (12 % z nastupujících) kruh ano: 453 (76 % z nastupujících) bez u: 27 (0,5 % z nastupujících) bez mobilu: 17 (0,3 % z nastupujících) CD ano: 172 (29 % z nastupujících) Průvodce ano: 378 (63 % z nastupujících) Den otevřených dveří: 127 (21 % z nastupujících) 74

75 Analýza odpovědí na základě výzvy po přijetí
Prvotní informace o FPH Učitelské noviny: 157 (29 %) Webové stránky FPH: 138 (25 %) Spolužáci či kamarádi: 109 (20 %) Rodiče či příbuzní: 53 (10 %) Jiný zdroj: 31 (6 %) Veletrh Gaudeamus: 22 (4 %) Publikace Jak na vysokou školu: 21 (4 %) Výchovný poradce školy: 14 (3 %) 75

76 Hodně úspěchů ve studiu na Fakultě podnikohospodářské!
Publikace prezentace Hodně úspěchů ve studiu na Fakultě podnikohospodářské! 76


Stáhnout ppt "Úvodní soustředění bakalářského studia"

Podobné prezentace


Reklamy Google