Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kolegium děkana 30. 11. 2005. Osnova 1.Kontrola zápisu 2.Školení požární ochrany v Rajské budově 3.Informace z kolegia rektorkyInformace z kolegia rektorky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kolegium děkana 30. 11. 2005. Osnova 1.Kontrola zápisu 2.Školení požární ochrany v Rajské budově 3.Informace z kolegia rektorkyInformace z kolegia rektorky."— Transkript prezentace:

1 Kolegium děkana 30. 11. 2005

2 Osnova 1.Kontrola zápisu 2.Školení požární ochrany v Rajské budově 3.Informace z kolegia rektorkyInformace z kolegia rektorky 4.Pedagogika a informatizacePedagogika a informatizace 5.Účetní a hospodářská uzávěrka roku 2005Účetní a hospodářská uzávěrka roku 2005 6.TermínyTermíny 7.Různé

3 Informace z kolegia rektorky 1.Využití výukových a ubytovacích kapacit CDMS KrystalVyužití výukových a ubytovacích kapacit CDMS Krystal 2.Zpráva o přijímacím řízení na akademický rok 2005/06Zpráva o přijímacím řízení na akademický rok 2005/06 3.Studentská anketa za letní semestr 2004/05Studentská anketa za letní semestr 2004/05 4.Informace o programu Evropské unie „Erasmus Mundus“Informace o programu Evropské unie „Erasmus Mundus“ 5.Zpráva o rozvojových projektech VŠE na rok 2006Zpráva o rozvojových projektech VŠE na rok 2006 6.Různé

4 Ad 1: Využití výukových a ubytovacích kapacit CDMS Krystal  ceny režijní, pokud je akce hrazena z rozpočtu VŠE, UK, ČVUT (zvýšení o 11 %) komerční (zůstanou stejné)  pokles zájmu studentů o ubytování v CDMS Krystal (na podzim 2005 využito jen 8 pokojů)  sílící vlivy vnější konkurence  využití kapacit VŠE v CDMS v roce 2004 bylo 40 %

5 Ad 2: Zpráva o přijímacím řízení na akademický rok 2005/06  pomaturitní studium celkem 17 650 přihlášek přihlášku podalo 12 075 osob (srovnatelné s r. 2004) dostavilo se 81 % uchazečů (F2: 85 %, F5: 74 %) počet přihlášených převýšil počet míst 2396 přihlášek cizinců, z toho 965 uchazečů ze SR přijato 935 cizinců, z toho 430 ze SR v r. 2004 (2003) přijato 719 (519 cizinců, z toho 409 (228) ze SR nejčastější cizinci: SR, Rusko, Kazachstán, Bělorusko, Ukrajina, Vietnam prospělo 9733 uchazečů (68 %), přijato 5968 (40 % z těch, kteří se dostavili) nepřijato 3765 uchazečů, kteří uspěli u přijímací zkoušky přihlášek23456 uchazečů2843840151294

6 Počty přijatých na pomaturitní studium fakultapřihlášek dostavilo se prospělopřijatí muži % přijatých k dostav. F1342929001909104244836 % F233222831184491027932 % F3398733732227114052534 % F4244218641226 96765 % F5303922511432113849351 % F614311095 51221247 % VŠE176501431497335968292440 %

7 Počty přijatých na navazující magisterské studium – 2005/7 fakultapřihlášek dostavilo se přijatí muži % přijatých k dostav. F113268201629 % F2185105949 % F37074181646539 % F45734211862 % F5945214827 % F6336221833338 % VŠE151189831114421 %

8 Přírůstky zapsaných na pomaturitní studium fakulta2001/022002/032003/042004/052005/06součet F140-10-8262-102182 F298334580-30226 F3298973-4319167 F4149353-124136-104410 F57327435-7177 F67343-11886-876 VŠE462535-89526-2961138

9 Ad 3: Studentská anketa za letní semestr 2004/05  počet odpovědí nižší než v předchozích semestrech, neboť od 14. 7. 2005 nebyla anketa nabízena při registracích  nabídnuto 67580 dotazníků, zodpovězeno 10914, tj. 16 % (v minulých semestrech 22 %)  počty odpovědí za celoškolně povinné předměty FPH: MG_201: 230, MIE101: 258, MIE403: 76, PE_101: 136, PM_101: 190  v nezměněné textové podobně bude anketa provedena pro studenty při registracích na LS 2005/06 v rámci nového systému ISIS pro všechny předměty školy

10 Ad 4: Informace o programu Evropské unie „Erasmus Mundus“  podpora spolupráce a mobility v oblasti vysokoškolského vzdělávání  podporuje kvalitní magisterské studijní programy  poskytuje stipendia pro studenty a akademické pracovníky ze třetích zemí, kteří se chtějí magisterských programů EM v zemích EU zúčastnit  program je pětiletý (2004 – 2008) s rozpočtem 230 miliónu Eur na pět let  je centralizovaný, přímo řízen Evropskou komisí  příští termín pro předkládání návrhů magisterských programů bude v květnu 2006 (realizace integrovaných 1 – 2 letých magisterských programů se společným kurikulem a s podmínkou účasti studentů a akademických pracovníků ze třetích zemí)  další informace: http://www.socrates.czhttp://www.socrates.cz  VŠE se v roce 2004 účastnila 4 projektů, v roce 2005 byl zařazen do programu Erasmus Mundus projekt M.A. Degree in Economics of Interantional Trade and European Integration

11 Ad 5: Zpráva o rozvojových projektech VŠE na rok 2006  MŠMT preferovalo celoškolský charakter RP  8 vyhlášených programů na podporu rozvoje struktury a modulární skladby studijních programů na přípravu a rozvoj studijních programů pro učitele na přípravu a rozvoj lidských zdrojů na rozvoj moderních technologií na podporu zdravotně handicapovaných studentů a uchazečů ze znevýhodněných sociálních skupin na podporu vytváření struktur mezi vysokými školami a odběratelskou sférou na podporu rozvoje internacionalizace na podporu zvýšení kvality řízení veřejných vysokých škol

12 Zpráva o rozvojových projektech VŠE na rok 2006  Vybrané programy podané VŠE (celkem 33 mil. Kč) Projekt integrovaného univerzitního informačního systému na VŠE (17,9 mil. Kč) realizace studentských mobilit (3,8 mil. Kč) přenos nejlepších znalostí mezi školami a praxí (3,4 mil. Kč) koncepce vzdělávání zdravotně handicapovaných studentů (1, 2 mil. Kč)  FPH podala s FM a VC návrh projektu, který bude soutěžit ve „volné soutěži“ projektů v lednu 2006: Tvorba a inovace multimediálních učebních pomůcek pro distanční a kombinovanou formu na FPH a FM v souvislosti s přechodem na ECTS

13 Pedagogika a informatizace 1.Ediční činnost fakulty v roce 2005 a plán na rok 2006Ediční činnost fakulty v roce 2005 a plán na rok 2006 2.Přijímací zkoušky na NMS v lednu 2006Přijímací zkoušky na NMS v lednu 2006 3.Den otevřených dveří FPH v lednu 2006Den otevřených dveří FPH v lednu 2006 4.ECTSECTS 5.Rozvrh hodin na LS 2005/06Rozvrh hodin na LS 2005/06 6.Nabídka školení v lednu 2006Nabídka školení v lednu 2006 7.Problémy života v Rajské budověProblémy života v Rajské budově

14 Ediční činnost  2005 rozpočet: 584 000  honoráře: 315 000 (doplněno odměnami z projektu ECTS ve výši 61 000, tj. celkem 376 000 Kč)  dotace: 269 000  2006 ediční plán na rok 2006 do út 13. 12. 2005 katedraKLOGKMKMGKMIEKPKPEKPSŘFPH plán0102119124 Vydáno0611110120

15 Přijímací řízení na navazující magisterské studium – pá 13. 1. 2006  k 29. 11. 2005 přihlášeno 235 uchazečů  uzávěrka 30. 11. 2005  pátek 13. 1. 2006 odborný předmět: 10.00 – 11.00 ekonomie: 11.30 – 12.30  personální zajištění nová aula: I. Vostřelová, I. Čechová, P. Boukal, J. Hnilica, H. Kopalová, P. Mikan, H. Mikovcová, H. Vávrová (8.45 – 12.30) posluchárna D: Makovcová, M. Hůlová, A. Plášková, H. Kořánová, L. Kučerová skenování výsledků: V. Smrčka, L. Dušková (11.00 – 14.00) archivace: studijní referentky + tutorka (9.00 – 15.00) odborná garance/nahlížení: J. Klečka, J. Srpová, L. Dušková, Z. Džbánková (10.00 – 13.00 a dále po 16. 1. 2006, 9 - 11.30, 13 - 15, na telefonu pro nahlížení RB 410)  zadání testů do út 13. 12. 2005 odborný předmět prostřednictvím V. Smrčky ekonomie Z. Džbánková

16 Den otevřených dveří so 14. 1. 2006  stav registrace na Den otevřených dveří 29. 11. 2005 uchazečůdoprovodcelkem od 9 h503484 od 11 h403474 celkem9068158  personální zajištění vystoupení: J. Kleibl, J. Soukup, T. Kubálek, V. Smrčka organizace:  J. Hnilica, L. Švecová, B. Volkmerová, L. Kučerová,  K. Krejčíková, V. Smolíková, J. Landa,  K. Kofránková,  H. Dudová, M. Ježková, M. Kořínková, A. Líznerová 9.00 – 10.45 11.00 – 12.45 13.00 – 14.45

17 ECTS  Ukončování předmětů dle akreditace! pouze staré předměty s identem nezačínající číslicí 3 mohou končit zápočtem (např. MG_201, PE_101, PM_101) nové předměty pro studenty plánů C a D končí zkouškou s klasifikací 1 – 4 nové předměty pro studenty plánu E končí zkouškou s klasifikací A – F, Fx  Převod klasifikace A – F (dle akreditace) na klasifikaci 1 – 4: A, B  1 C, D  2 E  3 F  4

18 Rozvrh hodin na LS 2005/06  stanovisko prorektora Krebse k návrhům rozvrhu hodin FPH na LS 2005/06 bude maximálně respektován rozvrh v malých učebnách (s výjimkou vyhrazeného času KMIE na zkoušky) podle potřeby bude přiměřeně krácena výuka v posluchárnách s kapacitou 100 (jedna posluchárna je již vyčleněna pro zahraniční oddělení, takže pro potřeby výuky zbývají již jenom 4 (V tomto případě by byla výuka přesunuta ve stejný čas do Staré budovy.) Z důvodu proporcionálního využití posluchárny RB 101 pro všechny fakulty bude možno některou výuku přesunout ve stejném čase do Staré budovy  ke konci roku 2005 AVO koupí pravděpodobně další dva dataprojektory na posílení výuky v Rajské budově  nejsou využívány všechny dataprojektory, které byly rezervovány FPH  v 1. pololetí se počítá se zavěšením dataprojektorů ve vybraných učebnách RB (203, 204, 205)

19 Nabídka půldenních školení pro zaměstnance  Šablony v MS Word út 10. 1. 2006, 12.45 – 16.00  Adobe Acrobat čt 12. 1. 2006, 12.45 – 16.00  Lotus Notes pro mírně pokročilé (intranet, schůzky, kalendář, úkoly, rezervace) čt 19. 1. 2006, 9.15 – 12.30  registrace u Ing. Volkmerové, která povede školení

20 Problémy života v Rajské budově zasedací, školící a zkušební místnosti  rezervací místností prostřednictvím portálu FPH v Lotus Notes, v němž je možné také prohlédnout volné kapacity portál nastaven jako výchozí pro všechny PC FPH v RB  vstup na místnosti na identifikační kartu přístupová práva zajišťuje Ing. Habrman režim „klíče“ (červená/zelená kontrolka obdobně jako dříve na NB 340)  nutno zamykat při odchodu  RB 358, 359, 438, 458, 459  dále také RB 447 (Ing. Habrman) režim kontroly vstupu  RB 443a (Aficio) režim zvýšené kontroly (obdobně jako dříve na NB 313)  nutno protáhnout kartu při každém vstupu i výstupu  RB 437 (školící počítačová místnost)  dále také RB 436 (místnost doktorandů a externistů)  vybavení všude dataprojektory, fixy, mazací prostředky zpětný projektor: RB 438, 437 flipchart: RB 438, RB 359 notebook: RB 438 (objednáno dovybavení dalších 3 notebooků wi-fi) na webu fakulty návod používání (Pro zaměstnance/Rajská budova/ovládání technik)webu fakulty

21 Problémy života v Rajské budově  nástěnky nouzová varianta dojednaná na KD (12 – 14 paravánových a 4 jednostranné nástěnky) bude financována z fakultních prostředků zatím nevyřešena úřední deska fakulty  vstup na patra jednání v pátek 2. 12. 2005 návrh volného přístupu hlavním vchodem v pracovní dny 7 – 20 hodin varianty vstupu jižním a východním schodištěm 1.zaměstnanci a studenti na kartu 2.zaměstnanci na kartu 3.nikdo  sušáky na ruce neúčinnost hlučnost návrh papírových utěrek  větrací otvory v kopírovacích místnostech  projednání připomínek na AS FPH 7. 12. 2005

22 Různé z pedagogiky a informatizace  kontrola úvazků  kontrola schématu studijního programu se seznamem vyučovaných předmětů  v přípravě objednáno číslování skřínek doktorandů a externistů vyvolávací systém pro studijní referentky objednán stojan na formuláře žádostí do konzultačního koutu u studijních referentek objednána kopírkotiskárna Aficio zámky na sprchy nástěnky návrh na kartový přístup do kopírovacích místností a kuchyněk (plán investičních akcí VŠE v r. 2006: 0,5 mil. Kč)

23 Účetní a hospodářská uzávěrka roku 2005  Čerpání finančních prostředků grantů za rok 2005  Čerpání prostředků rozvojových projektů za rok 2005

24 Termíny  prosinec st 7.12.2005 09.00 Vědecká rada (NB 157, později RB 438) st 7.12.2005 13.00 Jednání akademického senátu FPH (RB 438) st 7.12.2005 Termín zaslání podkladů pro výroční zprávu fakulty za rok 2005 (pro proděkany a vedoucí kateder) pá 9.12.2005 09.00, 11.00 Předávání bakalářských diplomů a vysvědčení (nová aula). Odpadají úřední hodiny studijních referentek. st 14.12.2005 09.00 Pedagogické kolegium (RB 438) st 14.12.2005 09.30 Diskusní fórum doktorandů (RB 359) st 21.12.2005 09.00 Kolegium děkana (RB 438) čt 22.12.2005 Ukončení výuky v zimním semestru  leden po 2.1.2006 – pá 6.1.2006 Závěrečný tutoriál pá 13.1.2006 Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium (nová aula) so 14.1.2006 Den otevřených dveří fakulty  únor po 6.2.2006 – pá 10.2.2006 Počáteční tutoriál  duben po 3.4.2006 – pá 7.4.2006 Průběžný tutoriál  květen po 22.5.2006 – pá 26.5.2006 Závěrečný tutoriál


Stáhnout ppt "Kolegium děkana 30. 11. 2005. Osnova 1.Kontrola zápisu 2.Školení požární ochrany v Rajské budově 3.Informace z kolegia rektorkyInformace z kolegia rektorky."

Podobné prezentace


Reklamy Google