Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kolegium děkana 30. 11. 2005. Osnova 1.Kontrola zápisu 2.Školení požární ochrany v Rajské budově 3.Informace z kolegia rektorkyInformace z kolegia rektorky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kolegium děkana 30. 11. 2005. Osnova 1.Kontrola zápisu 2.Školení požární ochrany v Rajské budově 3.Informace z kolegia rektorkyInformace z kolegia rektorky."— Transkript prezentace:

1 Kolegium děkana

2 Osnova 1.Kontrola zápisu 2.Školení požární ochrany v Rajské budově 3.Informace z kolegia rektorkyInformace z kolegia rektorky 4.Pedagogika a informatizacePedagogika a informatizace 5.Účetní a hospodářská uzávěrka roku 2005Účetní a hospodářská uzávěrka roku TermínyTermíny 7.Různé

3 Informace z kolegia rektorky 1.Využití výukových a ubytovacích kapacit CDMS KrystalVyužití výukových a ubytovacích kapacit CDMS Krystal 2.Zpráva o přijímacím řízení na akademický rok 2005/06Zpráva o přijímacím řízení na akademický rok 2005/06 3.Studentská anketa za letní semestr 2004/05Studentská anketa za letní semestr 2004/05 4.Informace o programu Evropské unie „Erasmus Mundus“Informace o programu Evropské unie „Erasmus Mundus“ 5.Zpráva o rozvojových projektech VŠE na rok 2006Zpráva o rozvojových projektech VŠE na rok Různé

4 Ad 1: Využití výukových a ubytovacích kapacit CDMS Krystal  ceny režijní, pokud je akce hrazena z rozpočtu VŠE, UK, ČVUT (zvýšení o 11 %) komerční (zůstanou stejné)  pokles zájmu studentů o ubytování v CDMS Krystal (na podzim 2005 využito jen 8 pokojů)  sílící vlivy vnější konkurence  využití kapacit VŠE v CDMS v roce 2004 bylo 40 %

5 Ad 2: Zpráva o přijímacím řízení na akademický rok 2005/06  pomaturitní studium celkem přihlášek přihlášku podalo osob (srovnatelné s r. 2004) dostavilo se 81 % uchazečů (F2: 85 %, F5: 74 %) počet přihlášených převýšil počet míst 2396 přihlášek cizinců, z toho 965 uchazečů ze SR přijato 935 cizinců, z toho 430 ze SR v r (2003) přijato 719 (519 cizinců, z toho 409 (228) ze SR nejčastější cizinci: SR, Rusko, Kazachstán, Bělorusko, Ukrajina, Vietnam prospělo 9733 uchazečů (68 %), přijato 5968 (40 % z těch, kteří se dostavili) nepřijato 3765 uchazečů, kteří uspěli u přijímací zkoušky přihlášek23456 uchazečů

6 Počty přijatých na pomaturitní studium fakultapřihlášek dostavilo se prospělopřijatí muži % přijatých k dostav. F % F % F % F % F % F % VŠE %

7 Počty přijatých na navazující magisterské studium – 2005/7 fakultapřihlášek dostavilo se přijatí muži % přijatých k dostav. F % F % F % F % F % F % VŠE %

8 Přírůstky zapsaných na pomaturitní studium fakulta2001/022002/032003/042004/052005/06součet F F F F F F VŠE

9 Ad 3: Studentská anketa za letní semestr 2004/05  počet odpovědí nižší než v předchozích semestrech, neboť od nebyla anketa nabízena při registracích  nabídnuto dotazníků, zodpovězeno 10914, tj. 16 % (v minulých semestrech 22 %)  počty odpovědí za celoškolně povinné předměty FPH: MG_201: 230, MIE101: 258, MIE403: 76, PE_101: 136, PM_101: 190  v nezměněné textové podobně bude anketa provedena pro studenty při registracích na LS 2005/06 v rámci nového systému ISIS pro všechny předměty školy

10 Ad 4: Informace o programu Evropské unie „Erasmus Mundus“  podpora spolupráce a mobility v oblasti vysokoškolského vzdělávání  podporuje kvalitní magisterské studijní programy  poskytuje stipendia pro studenty a akademické pracovníky ze třetích zemí, kteří se chtějí magisterských programů EM v zemích EU zúčastnit  program je pětiletý (2004 – 2008) s rozpočtem 230 miliónu Eur na pět let  je centralizovaný, přímo řízen Evropskou komisí  příští termín pro předkládání návrhů magisterských programů bude v květnu 2006 (realizace integrovaných 1 – 2 letých magisterských programů se společným kurikulem a s podmínkou účasti studentů a akademických pracovníků ze třetích zemí)  další informace:  VŠE se v roce 2004 účastnila 4 projektů, v roce 2005 byl zařazen do programu Erasmus Mundus projekt M.A. Degree in Economics of Interantional Trade and European Integration

11 Ad 5: Zpráva o rozvojových projektech VŠE na rok 2006  MŠMT preferovalo celoškolský charakter RP  8 vyhlášených programů na podporu rozvoje struktury a modulární skladby studijních programů na přípravu a rozvoj studijních programů pro učitele na přípravu a rozvoj lidských zdrojů na rozvoj moderních technologií na podporu zdravotně handicapovaných studentů a uchazečů ze znevýhodněných sociálních skupin na podporu vytváření struktur mezi vysokými školami a odběratelskou sférou na podporu rozvoje internacionalizace na podporu zvýšení kvality řízení veřejných vysokých škol

12 Zpráva o rozvojových projektech VŠE na rok 2006  Vybrané programy podané VŠE (celkem 33 mil. Kč) Projekt integrovaného univerzitního informačního systému na VŠE (17,9 mil. Kč) realizace studentských mobilit (3,8 mil. Kč) přenos nejlepších znalostí mezi školami a praxí (3,4 mil. Kč) koncepce vzdělávání zdravotně handicapovaných studentů (1, 2 mil. Kč)  FPH podala s FM a VC návrh projektu, který bude soutěžit ve „volné soutěži“ projektů v lednu 2006: Tvorba a inovace multimediálních učebních pomůcek pro distanční a kombinovanou formu na FPH a FM v souvislosti s přechodem na ECTS

13 Pedagogika a informatizace 1.Ediční činnost fakulty v roce 2005 a plán na rok 2006Ediční činnost fakulty v roce 2005 a plán na rok Přijímací zkoušky na NMS v lednu 2006Přijímací zkoušky na NMS v lednu Den otevřených dveří FPH v lednu 2006Den otevřených dveří FPH v lednu ECTSECTS 5.Rozvrh hodin na LS 2005/06Rozvrh hodin na LS 2005/06 6.Nabídka školení v lednu 2006Nabídka školení v lednu Problémy života v Rajské budověProblémy života v Rajské budově

14 Ediční činnost  2005 rozpočet:  honoráře: (doplněno odměnami z projektu ECTS ve výši , tj. celkem Kč)  dotace:  2006 ediční plán na rok 2006 do út katedraKLOGKMKMGKMIEKPKPEKPSŘFPH plán Vydáno

15 Přijímací řízení na navazující magisterské studium – pá  k přihlášeno 235 uchazečů  uzávěrka  pátek odborný předmět: – ekonomie: –  personální zajištění nová aula: I. Vostřelová, I. Čechová, P. Boukal, J. Hnilica, H. Kopalová, P. Mikan, H. Mikovcová, H. Vávrová (8.45 – 12.30) posluchárna D: Makovcová, M. Hůlová, A. Plášková, H. Kořánová, L. Kučerová skenování výsledků: V. Smrčka, L. Dušková (11.00 – 14.00) archivace: studijní referentky + tutorka (9.00 – 15.00) odborná garance/nahlížení: J. Klečka, J. Srpová, L. Dušková, Z. Džbánková (10.00 – a dále po , , , na telefonu pro nahlížení RB 410)  zadání testů do út odborný předmět prostřednictvím V. Smrčky ekonomie Z. Džbánková

16 Den otevřených dveří so  stav registrace na Den otevřených dveří uchazečůdoprovodcelkem od 9 h od 11 h celkem  personální zajištění vystoupení: J. Kleibl, J. Soukup, T. Kubálek, V. Smrčka organizace:  J. Hnilica, L. Švecová, B. Volkmerová, L. Kučerová,  K. Krejčíková, V. Smolíková, J. Landa,  K. Kofránková,  H. Dudová, M. Ježková, M. Kořínková, A. Líznerová 9.00 – – – 14.45

17 ECTS  Ukončování předmětů dle akreditace! pouze staré předměty s identem nezačínající číslicí 3 mohou končit zápočtem (např. MG_201, PE_101, PM_101) nové předměty pro studenty plánů C a D končí zkouškou s klasifikací 1 – 4 nové předměty pro studenty plánu E končí zkouškou s klasifikací A – F, Fx  Převod klasifikace A – F (dle akreditace) na klasifikaci 1 – 4: A, B  1 C, D  2 E  3 F  4

18 Rozvrh hodin na LS 2005/06  stanovisko prorektora Krebse k návrhům rozvrhu hodin FPH na LS 2005/06 bude maximálně respektován rozvrh v malých učebnách (s výjimkou vyhrazeného času KMIE na zkoušky) podle potřeby bude přiměřeně krácena výuka v posluchárnách s kapacitou 100 (jedna posluchárna je již vyčleněna pro zahraniční oddělení, takže pro potřeby výuky zbývají již jenom 4 (V tomto případě by byla výuka přesunuta ve stejný čas do Staré budovy.) Z důvodu proporcionálního využití posluchárny RB 101 pro všechny fakulty bude možno některou výuku přesunout ve stejném čase do Staré budovy  ke konci roku 2005 AVO koupí pravděpodobně další dva dataprojektory na posílení výuky v Rajské budově  nejsou využívány všechny dataprojektory, které byly rezervovány FPH  v 1. pololetí se počítá se zavěšením dataprojektorů ve vybraných učebnách RB (203, 204, 205)

19 Nabídka půldenních školení pro zaměstnance  Šablony v MS Word út , –  Adobe Acrobat čt , –  Lotus Notes pro mírně pokročilé (intranet, schůzky, kalendář, úkoly, rezervace) čt , 9.15 –  registrace u Ing. Volkmerové, která povede školení

20 Problémy života v Rajské budově zasedací, školící a zkušební místnosti  rezervací místností prostřednictvím portálu FPH v Lotus Notes, v němž je možné také prohlédnout volné kapacity portál nastaven jako výchozí pro všechny PC FPH v RB  vstup na místnosti na identifikační kartu přístupová práva zajišťuje Ing. Habrman režim „klíče“ (červená/zelená kontrolka obdobně jako dříve na NB 340)  nutno zamykat při odchodu  RB 358, 359, 438, 458, 459  dále také RB 447 (Ing. Habrman) režim kontroly vstupu  RB 443a (Aficio) režim zvýšené kontroly (obdobně jako dříve na NB 313)  nutno protáhnout kartu při každém vstupu i výstupu  RB 437 (školící počítačová místnost)  dále také RB 436 (místnost doktorandů a externistů)  vybavení všude dataprojektory, fixy, mazací prostředky zpětný projektor: RB 438, 437 flipchart: RB 438, RB 359 notebook: RB 438 (objednáno dovybavení dalších 3 notebooků wi-fi) na webu fakulty návod používání (Pro zaměstnance/Rajská budova/ovládání technik)webu fakulty

21 Problémy života v Rajské budově  nástěnky nouzová varianta dojednaná na KD (12 – 14 paravánových a 4 jednostranné nástěnky) bude financována z fakultních prostředků zatím nevyřešena úřední deska fakulty  vstup na patra jednání v pátek návrh volného přístupu hlavním vchodem v pracovní dny 7 – 20 hodin varianty vstupu jižním a východním schodištěm 1.zaměstnanci a studenti na kartu 2.zaměstnanci na kartu 3.nikdo  sušáky na ruce neúčinnost hlučnost návrh papírových utěrek  větrací otvory v kopírovacích místnostech  projednání připomínek na AS FPH

22 Různé z pedagogiky a informatizace  kontrola úvazků  kontrola schématu studijního programu se seznamem vyučovaných předmětů  v přípravě objednáno číslování skřínek doktorandů a externistů vyvolávací systém pro studijní referentky objednán stojan na formuláře žádostí do konzultačního koutu u studijních referentek objednána kopírkotiskárna Aficio zámky na sprchy nástěnky návrh na kartový přístup do kopírovacích místností a kuchyněk (plán investičních akcí VŠE v r. 2006: 0,5 mil. Kč)

23 Účetní a hospodářská uzávěrka roku 2005  Čerpání finančních prostředků grantů za rok 2005  Čerpání prostředků rozvojových projektů za rok 2005

24 Termíny  prosinec st Vědecká rada (NB 157, později RB 438) st Jednání akademického senátu FPH (RB 438) st Termín zaslání podkladů pro výroční zprávu fakulty za rok 2005 (pro proděkany a vedoucí kateder) pá , Předávání bakalářských diplomů a vysvědčení (nová aula). Odpadají úřední hodiny studijních referentek. st Pedagogické kolegium (RB 438) st Diskusní fórum doktorandů (RB 359) st Kolegium děkana (RB 438) čt Ukončení výuky v zimním semestru  leden po – pá Závěrečný tutoriál pá Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium (nová aula) so Den otevřených dveří fakulty  únor po – pá Počáteční tutoriál  duben po – pá Průběžný tutoriál  květen po – pá Závěrečný tutoriál


Stáhnout ppt "Kolegium děkana 30. 11. 2005. Osnova 1.Kontrola zápisu 2.Školení požární ochrany v Rajské budově 3.Informace z kolegia rektorkyInformace z kolegia rektorky."

Podobné prezentace


Reklamy Google