Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hygiena životního prostředí MUDr. R. Maďar, PhD..

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hygiena životního prostředí MUDr. R. Maďar, PhD.."— Transkript prezentace:

1 Hygiena životního prostředí MUDr. R. Maďar, PhD.

2 Základní složky životního prostředí Ovzdu ší Půda Voda

3 Ovzduší Plynný obal planety Zem ě do vý š ky 500- 1000 km Troposf é ra – do vý š ky 8-16 km Stratosf é ra – do 50 km Mezosf é ra – do 80 km Ionosf é ra – do vý š ky 500 km Exosf é ra – nad 500 km

4 Záření Viditeln é světlo 400-760nm – fotosynt é za – ovlivněn í aktivity a biorytm ů Infračerven é z á řen í 760-3000nm (60-80%) - tepelný erytem vazodilatac í kožn í ch c é v - po š kozen í očn í čočky – katarakta

5 Záření Ultrafialov é z á řen í 250-400 (7%) - absorpce oz ó novou vrstvou - 265nm – baktericidn í ú činek - po š kozen í kůže a oč í - stimuluj í c í ú činek na š t í tnou žl á zu, hypofýzu, kůru nadledvin

6 Teplota Vertik á ln í teplotn í gradient – 6 °C na 1 km vý š ky Teplotn í inverze – s vý š kou n á růst teploty Faktory – polohy, času, meteorologick é Teplotn í amplituda

7 Vlhkost ovzduší Př í tomnost vodn í ch par v ovzdu ší Atmosférický tlak – při 0°C a zeměpisné ší řce 45° na hladině moře je 101,32 kPa. S narůstaj í c í nadmořskou vý š kou kles á Ve vý š ce 5 km na polovinu norm á ln í ho atm. tlaku Sn í žen í parci á ln í ho tlaku kysl í ku – vý š kov á nemoc

8 Změny teploty – tlakov é diference – prouděn í vzduchu – v í tr

9 Meteotropizmus Zhor š en í fyziologických funkc í a nemoc í vlivem počas í Meteotropní nemoci – bolesti v oblasti operačn í ch a amputačn í ch jizev, revmatick é bolesti, neuralgie, bolesti hlavy, zubů, migr é ny, psychick é nemoci, deprese N á růst počtu pracovn í ch a dopravn í ch nehod, n á silných činů a suicidi í

10 Chemické vlastnosti troposféry - dus í k – 78,08 obj.%, Kesonova nemoc - kysl í k – 20,95 obj.% - oxid uhličitý – 0,03-0,04 obj.% - absorbuje infračerven é z á řen í – sklen í kový efekt - vz á cn é plyny – He, Ne, Ar, Kr, Xe – 0,9 obj.% - proměnliv é koncentrace – sloučeniny halogenů, oxidy siry, ozon, metan

11 Znečisťování ovzduší Energetika – výroba tepeln é a elektrick é energie, spalov á n í fosiln í ch paliv Průmysl – chemický, metalurgický, stavebn í, rafinerie Zemědělství - DDT Automobilov á doprava – nesp á len é uhlovod í ky, benzpyr é n, NO

12 Smog – smoke, fog Směs čern é ho uhl í a mlhy – př í tomnost SO2 – londýnský smog – redukčn í vlastnosti Losangelsky smog – oxidačn í vlastnosti Aerosol - disperze tuhých a tekutých l á tek rozptýlených v ovzdu ší

13 Těžké kovy - kancerogen í a mutagenn í ú činek - Arz é n (As) – hněd é uhl í – rakovina kůže - Cadmium, olovo, rtuť

14 Vlákna - vl á kna s d é lkou nad 8μm a ší řkou pod 1,5 μm jsou nejv í c kancerogenn í - azbestoza, karcinom plic

15 Riziko úniku škodlivých látek Bhopal v Indii – rok 1984 Ú nik metylizokyan á tu z chemick é tov á rny 1.500 obět í, 150.000 zasažených Poplachový pl á n, informov á n í obyvatelstva Lehnout si na zem a zakrýt tv á ř

16 Ochrana před znečistěním ovzduší - technick é a technologick é opatřen í - hygienick á opatřen í


Stáhnout ppt "Hygiena životního prostředí MUDr. R. Maďar, PhD.."

Podobné prezentace


Reklamy Google