Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Znečištění ovzduší Ročárková, Pachmanová. Co je vlastně znečišťování ovzduší? Vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší v důsledku lidské.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Znečištění ovzduší Ročárková, Pachmanová. Co je vlastně znečišťování ovzduší? Vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší v důsledku lidské."— Transkript prezentace:

1 Znečištění ovzduší Ročárková, Pachmanová

2 Co je vlastně znečišťování ovzduší? Vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší v důsledku lidské činnosti vyjádřené v jednotkách hmotnosti za jednotku času (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

3

4 Obecné informace kvalita ovzduší v České republice se od roku 1989 výrazně zlepšila – pomohly k tomu zákony, které donutily elektrárny odsířit a všechny velké zdroje znečištění snížit emise kvalita ovzduší v České republice se od roku 1989 výrazně zlepšila – pomohly k tomu zákony, které donutily elektrárny odsířit a všechny velké zdroje znečištění snížit emise v posledních letech se tento pozitivní trend zastavil a kvalita ovzduší se začíná opět zhoršovat v posledních letech se tento pozitivní trend zastavil a kvalita ovzduší se začíná opět zhoršovat tentokrát za to ovšem nemohou velké továrny, ale často také sami občané tentokrát za to ovšem nemohou velké továrny, ale často také sami občané největším současným problémem jsou neklesající emise prachových částic – a ty pocházejí především z lokálních topenišť a automobilů největším současným problémem jsou neklesající emise prachových částic – a ty pocházejí především z lokálních topenišť a automobilů

5

6 Zdroje (podle typu vzniku) PRIMÁRNÍ - spočívají v prostém uvolňování polutantů přímo z určitého zdrojů - např. oxid uhelnatý, oxid siřičitý, vedlejší produkty spalování SEKUNDÁRNÍ - vytvářeny reakcemi primárních polutantů mezi sebou nebo s jinými látkami - například látka vznikající v motorech aut

7 Zdroje (podle původu) ANTROPOGENNÍ (lidského původu) - spojené se spalováním různých typů paliv (uhlí, benzín, dřevo apod.) PŘÍRODNÍ - např. prach, písek, bioplyn, radon, kouř a oxid uhelnatý, sopečná aktivita

8 Prachové znečištění problém prachového znečištění se tak netýká zdaleka pouze průmyslových oblastí a velkých měst, ale i malých obcí problém prachového znečištění se tak netýká zdaleka pouze průmyslových oblastí a velkých měst, ale i malých obcí právě v nich se nejčastěji dosud spaluje nekvalitní uhlí nebo dokonce odpadky. Navíc jsou v provozu kotle staré někdy i několik desítek let, často ve špatném technickém stavu právě v nich se nejčastěji dosud spaluje nekvalitní uhlí nebo dokonce odpadky. Navíc jsou v provozu kotle staré někdy i několik desítek let, často ve špatném technickém stavu kromě prachu jsou spalováním nevhodných paliv v zastaralých kotlích do ovzduší uvolňovány také další nebezpečné karcinogenní látky, které bývají na jemné prachové částice navázány kromě prachu jsou spalováním nevhodných paliv v zastaralých kotlích do ovzduší uvolňovány také další nebezpečné karcinogenní látky, které bývají na jemné prachové částice navázány → důsledek zná asi každý z nás. Zejména v době inverzí se ve většině našich vesnic doslova nedá dýchat. → důsledek zná asi každý z nás. Zejména v době inverzí se ve většině našich vesnic doslova nedá dýchat.

9 SMOG smog je chemické znečištění atmosféry, které je způsobené lidskou činností smog je chemické znečištění atmosféry, které je způsobené lidskou činností název pochází z anglického spojení dvou slov smoke (kouř) a fog (mlha) název pochází z anglického spojení dvou slov smoke (kouř) a fog (mlha) jedná se o jev, během kterého je atmosféra obohacena o složky, které v ní normálně nejsou a které jsou škodlivé pro zdraví jedná se o jev, během kterého je atmosféra obohacena o složky, které v ní normálně nejsou a které jsou škodlivé pro zdraví

10 Druhy smogu REDUKČNÍ (též londýnský nebo zimní) - složený převážně z SO 2 a některých dalších látek, které snadno podléhají oxidaci → silně redukční účinky na okolí OXIDAČNÍ ( též kalifornský, losangelský, fotochemický či letní) - vysoká koncentrace přízemního ozónu, a směs uhlovodíků, oxidů dusíku a uhlíku → silné oxidační, agresivní, dráždivé a toxické účinky

11

12

13 VIDEO

14 Grafy

15 Průměrný podíl významných sektorů na národních primárních emisích prachových částic PM10: PM 10 = Částice, jejichž aerodynamický průměr nepřesahuje 10 µm.

16 Denní koncentrace prachových částic (> 10 µm) v roce 2006:

17 Roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu v roce 2006 :

18 Průměrný podíl významných sektorů na národních emisích polyaromatických uhlovodíků:

19 Zdravotní rizika znečištění ovzduší Pevné částice (PM10 a PM2,5) jsou významným rizikovým faktorem s mnohočetným efektem na lidské zdraví. Pevné částice (PM10 a PM2,5) jsou významným rizikovým faktorem s mnohočetným efektem na lidské zdraví. podle expertních odhadů zemřelo v roce 2000 na znečištění ovzduší antropogenními částicemi v Evropě 370 000 obyvatel podle expertních odhadů zemřelo v roce 2000 na znečištění ovzduší antropogenními částicemi v Evropě 370 000 obyvatel konkrétně v České republice způsobilo znečištění ovzduší PM2,5 v roce 2000 snížení očekávané délky lidského života o téměř 12 měsíců konkrétně v České republice způsobilo znečištění ovzduší PM2,5 v roce 2000 snížení očekávané délky lidského života o téměř 12 měsíců pokud budou k roku 2020 realizována opatření v rámci navrženého scénáře Tematické strategie o znečišťování ovzduší, povede to ke snížení počtu předčasných úmrtí v EU o 140 000 obyvatel a v České republice ke zvýšení očekávané délky života o více než 6 měsíců. pokud budou k roku 2020 realizována opatření v rámci navrženého scénáře Tematické strategie o znečišťování ovzduší, povede to ke snížení počtu předčasných úmrtí v EU o 140 000 obyvatel a v České republice ke zvýšení očekávané délky života o více než 6 měsíců.

20

21

22

23

24

25

26


Stáhnout ppt "Znečištění ovzduší Ročárková, Pachmanová. Co je vlastně znečišťování ovzduší? Vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší v důsledku lidské."

Podobné prezentace


Reklamy Google