Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Znečištění ovzduší Ročárková, Pachmanová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Znečištění ovzduší Ročárková, Pachmanová."— Transkript prezentace:

1 Znečištění ovzduší Ročárková, Pachmanová

2 Co je vlastně znečišťování ovzduší?
Vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší v důsledku lidské činnosti vyjádřené v jednotkách hmotnosti za jednotku času (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

3

4 Obecné informace kvalita ovzduší v České republice se od roku 1989 výrazně zlepšila – pomohly k tomu zákony, které donutily elektrárny odsířit a všechny velké zdroje znečištění snížit emise v posledních letech se tento pozitivní trend zastavil a kvalita ovzduší se začíná opět zhoršovat tentokrát za to ovšem nemohou velké továrny, ale často také sami občané největším současným problémem jsou neklesající emise prachových částic – a ty pocházejí především z lokálních topenišť a automobilů

5

6 Zdroje (podle typu vzniku)
PRIMÁRNÍ - spočívají v prostém uvolňování polutantů přímo z určitého zdrojů - např. oxid uhelnatý, oxid siřičitý, vedlejší produkty spalování SEKUNDÁRNÍ - vytvářeny reakcemi primárních polutantů mezi sebou nebo s jinými látkami - například látka vznikající v motorech aut

7 Zdroje (podle původu) ANTROPOGENNÍ (lidského původu) PŘÍRODNÍ
- spojené se spalováním různých typů paliv (uhlí, benzín, dřevo apod.) PŘÍRODNÍ - např. prach, písek, bioplyn, radon, kouř a oxid uhelnatý, sopečná aktivita

8 Prachové znečištění problém prachového znečištění se tak netýká zdaleka pouze průmyslových oblastí a velkých měst, ale i malých obcí právě v nich se nejčastěji dosud spaluje nekvalitní uhlí nebo dokonce odpadky. Navíc jsou v provozu kotle staré někdy i několik desítek let, často ve špatném technickém stavu kromě prachu jsou spalováním nevhodných paliv v zastaralých kotlích do ovzduší uvolňovány také další nebezpečné karcinogenní látky, které bývají na jemné prachové částice navázány → důsledek zná asi každý z nás. Zejména v době inverzí se ve většině našich vesnic doslova nedá dýchat.

9 SMOG smog je chemické znečištění atmosféry, které je způsobené lidskou činností název pochází z anglického spojení dvou slov smoke (kouř) a fog (mlha) jedná se o jev, během kterého je atmosféra obohacena o složky, které v ní normálně nejsou a které jsou škodlivé pro zdraví

10 Druhy smogu REDUKČNÍ OXIDAČNÍ (též londýnský nebo zimní)
- složený převážně z SO2 a některých dalších látek, které snadno podléhají oxidaci → silně redukční účinky na okolí OXIDAČNÍ ( též kalifornský, losangelský, fotochemický či letní) - vysoká koncentrace přízemního ozónu, a směs uhlovodíků, oxidů dusíku a uhlíku → silné oxidační, agresivní, dráždivé a toxické účinky

11

12

13 VIDEO

14 Grafy

15 Průměrný podíl významných sektorů na národních primárních emisích prachových částic PM10:
PM10 = Částice, jejichž aerodynamický průměr nepřesahuje 10 µm.

16 Denní koncentrace prachových částic (> 10 µm) v roce 2006:

17 Roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu v roce 2006 :

18 Průměrný podíl významných sektorů na národních emisích polyaromatických uhlovodíků:

19 Zdravotní rizika znečištění ovzduší
Pevné částice (PM10 a PM2,5) jsou významným rizikovým faktorem s mnohočetným efektem na lidské zdraví. podle expertních odhadů zemřelo v roce 2000 na znečištění ovzduší antropogenními částicemi v Evropě obyvatel konkrétně v České republice způsobilo znečištění ovzduší PM2,5 v roce 2000 snížení očekávané délky lidského života o téměř 12 měsíců pokud budou k roku 2020 realizována opatření v rámci navrženého scénáře Tematické strategie o znečišťování ovzduší, povede to ke snížení počtu předčasných úmrtí v EU o obyvatel a v České republice ke zvýšení očekávané délky života o více než 6 měsíců.

20

21

22

23

24

25

26


Stáhnout ppt "Znečištění ovzduší Ročárková, Pachmanová."

Podobné prezentace


Reklamy Google