Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Emise PM 10 a jejich zdroje Helena Hnilicová. 19. - 21.5.2008 SEMINÁŘ SKALSKÝ DVŮR2 Smogové situace v minulosti a současnosti Redukční smog (též londýnský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Emise PM 10 a jejich zdroje Helena Hnilicová. 19. - 21.5.2008 SEMINÁŘ SKALSKÝ DVŮR2 Smogové situace v minulosti a současnosti Redukční smog (též londýnský."— Transkript prezentace:

1 Emise PM 10 a jejich zdroje Helena Hnilicová

2 19. - 21.5.2008 SEMINÁŘ SKALSKÝ DVŮR2 Smogové situace v minulosti a současnosti Redukční smog (též londýnský nebo zimní) – problémy už ve středověku Oxidační smog (kalifornský nebo losangelský) – hlavně v létě Podle WHO je znečištění prachem odpovědno za 350 tis. předčasných úmrtí

3 19. - 21.5.2008 SEMINÁŘ SKALSKÝ DVŮR3 Vztah mezi velikostí částic a dopadem na lidské zdraví nosní dutiny – 6-10μm hrtan – 5-6μm průdušnice – 3-5μm průdušky – 2-3μm plicní sklípky – <1μm průdušinky – 1-2μm

4 19. - 21.5.2008 SEMINÁŘ SKALSKÝ DVŮR4 Ekvivalentní velikost částic ρ=ρčρ=ρč ρ =1000 kg/m 3 d ps d pa =d ps *√ρ č /1000 Stokesův průměr je takový průměr kulové částice, která v daném prostředí sedimentuje stejnou pádovou rychlostí jako částice nepravidelného tvaru Je stanoven na základě Stokesova podobnostního čísla Stk=τU/d pádová rychlost je taková, při které se vyrovná odpor prostředí s tíhou částice aby bylo možné srovnat pohybové vlastnosti částic z různého materiálu, přepočítává se velikost na jednotnou hustotu 1000 kg/m3; to je aerodynamický průměr

5 19. - 21.5.2008 SEMINÁŘ SKALSKÝ DVŮR5 Definice PM 10 (2,5)  PM10(2,5) jsou částice s aerodynamickým průměrem menším než 10(2,5) μm  částice, z kterých měřící zařízení odloučí s 50% pravděpodobností částice s aerodynamickým průměrem 10(2,5) μm  uvažovaná měrná hmotnost částic ρ = 1000 kg/m 3

6 19. - 21.5.2008 SEMINÁŘ SKALSKÝ DVŮR6 Skutečná a ideální křivka odloučení částic v měřícím zařízení ideální křivka skutečná křivka odlučovací účinnost (%) částice s menší velikostí částice s větší velikostí ~ D 50

7 19. - 21.5.2008 SEMINÁŘ SKALSKÝ DVŮR7 Kriteria pro selektivní odběry

8 19. - 21.5.2008 SEMINÁŘ SKALSKÝ DVŮR8 Mechanizmus vzniku částic částice primární částice sekundární přímo emitované kondenzací semivolatilvích látek v kouřové vlečce kondenzací a chemickými reakcemi v atmosféře (SO x, NO x, NH 3,VOC)

9 19. - 21.5.2008 SEMINÁŘ SKALSKÝ DVŮR9 Rozložení velikosti vznikajících částic částice vzniklé mechanickým rozrušením materiálu, medián je pro velikost 15 μm, nejmenší částice 1-2 μm, dále není možné materiál rozmělnit, protože se stává plastickým kondenzací a chemickými reakcemi v ovzduší, medián 0,4 μm Spalovací procesy, při vysokých teplotách, rychle koagulují

10 19. - 21.5.2008 SEMINÁŘ SKALSKÝ DVŮR10 Rozložení velikosti částic v ovzduší

11 19. - 21.5.2008 SEMINÁŘ SKALSKÝ DVŮR11 Odběr frakcí PM 10 a PM 2,5 impaktor výhody současný odběr všech frakcí nevýhody při vysoké koncentraci se zanášejí trysky

12 19. - 21.5.2008 SEMINÁŘ SKALSKÝ DVŮR12 Odběr frakcí PM 10 a PM 2,5 cyklon výhody možnost odběru i při vysokých koncentracích méně choulostivé nevýhody odběr neprobíhá současně z jednoho místa

13 19. - 21.5.2008 SEMINÁŘ SKALSKÝ DVŮR13 Odběr frakcí PM 10 a PM 2,5 virtuální impaktor

14 19. - 21.5.2008 SEMINÁŘ SKALSKÝ DVŮR14 VAPS

15 19. - 21.5.2008 SEMINÁŘ SKALSKÝ DVŮR15 Emisní inventury  zahrnují pouze primární částice, přímo emitované  odhad podílu PM 10 a PM 2,5 je na základě podobnosti mechanizmu odlučování  na základě mechanizmu vzniku částic, na základě podobnosti technologického procesu

16 Druh odlučovače% PM 10 % PM 2,5 FILTRY8560 F - textilní s regenerací ON LINE8560 F - textilní s regenerací OFF LINE8560 F - ze slinutých porézních vrstev8560 F - se zrnitou vrstvou8555 ELEKRICKÉ ODLUČOVAČE8555 E – suchý8555 E - mokrý8555 SUCHÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE S - vírový jednočlánkový (cyklon)6535 S - multicyklon7045 MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE7540 M - rozprašovací9060 M - pěnový9060 M - vírový9050 M - hladinový9050 M - proudový9575 M - rotační9575 M - kondenzační8555

17 typ%PM 10 %PM 2,5 mechanický vznik 5115 manipulace s materiálem, mletí, prosívání a sušení materiálu ( např. lomy, čištění uhlí ) mechanický vznik 8530 jemné mletí, broušení, nanášení barev a laků vypalování a jiné tepelné úpravy 5318 aglomerace rud, jílů apod. manipulace se zrnem 151 sklizeň obilí, manipulace s obilím, zpracování dřeva zpracování zrnin 6123 mletí obilí, sušení, třídění tavení kovů ( mimo hliníku) 9282 všechny primární i sekundární výrobní procesy probíhající za vysokých teplot, výroba minerální vlny kondenzace, hydratace, absorpce, destilace 9478 uzení masa, výroba dřevěného uhlí, kalení

18 19. - 21.5.2008 SEMINÁŘ SKALSKÝ DVŮR18 Rozložení velikosti částic generovaných mechanickými procesy

19 19. - 21.5.2008 SEMINÁŘ SKALSKÝ DVŮR19 Velikost částic emitovaných z některých technologií

20 19. - 21.5.2008 SEMINÁŘ SKALSKÝ DVŮR20 Výsledky měření při výrobě cementu č.zařízení, palivoodlučovač TSPpodíl v TSP mg/m 3 %PM 10 %PM 2,5 %PM 1 28 rotační pec, hnědé uhlí, upotřebený olejESP8,296,782,352,6 29 rotační pec, hnědé uhlí, upotřebený olejESP neměřeno 96,269,539 30 pec typu Lepol, uhlí, upotřebený olej, pneuESP15,192,450,139,2 31výměník tepla, TTO, pneumatikyESP2,399,475,242,9 32výměník tepla, TTOESP4,810062,125,8 33rotační pec, hnědé uhlíESP3,595,578,241,6 34rotační pec, hnědé uhlíESP7,189,956,425,4 35rotační pec, hnědé uhlíESP12,990,949,224,4 36roštový chladičFF3,443,33,81,2 37roštový chladičFF21,123,62,60,6 38chladičESP, CC15,39864,523,2

21 19. - 21.5.2008 SEMINÁŘ SKALSKÝ DVŮR21 Závěr  stanovení emisí PM 10 a PM 2,5 je zatím jen velice hrubý odhad, podíly jednotlivých velikostních frakcí závisí do značné míry i na technickém na stavu technologie  zatím nebyl proveden dostatečný počet měření, která by pokrývala všechny výrobní stavy  je třeba realizovat měření na našich zdrojích za použití doporučených třídicích zařízení, tzn. impaktoru nebo cyklonu


Stáhnout ppt "Emise PM 10 a jejich zdroje Helena Hnilicová. 19. - 21.5.2008 SEMINÁŘ SKALSKÝ DVŮR2 Smogové situace v minulosti a současnosti Redukční smog (též londýnský."

Podobné prezentace


Reklamy Google