Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola Střední průmyslová škola Zlín

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola Střední průmyslová škola Zlín"— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz Škola Střední průmyslová škola Zlín
VY_32_INOVACE_24_13 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávací oblast Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor Člověk a příroda Tematický okruh Ekologie Téma Tematická oblast Název Ohrožování základních složek prostředí - Ovzduší Autor Mgr. Dana Kuczmanová Vytvořeno, pro obor, ročník , LYT 1. ročník, STA 1. ročník, ELE 1.ročník Anotace Prezentace – Ohrožování základních složek prostředí - Ovzduší Přínos/cílové kompetence Žák je seznámen se základními pojmy z ekologie

2 Ohrožování základních složek prostředí
Ohrožování základních složek prostředí. Žáci se seznámí se základními pojmy z oblasti ekologie. Učivo navazuje na vědomosti žáků ze ZŠ. Následuje diskuse na toto téma. Učivo je určeno pro žáky 1. ročníku SPŠ.

3 1. ovzduší Nečistoty: Pevné (popílek, prach) Kapalné Plynné (oxid siřičitý, oxidy dusíku, sloučeniny chlóru, fluóru, sloučeniny těžkých kovů – olovo, kadmium, zinek, rtuť,..)

4 smog Zimní – londýnský Za mlhavých dnů při spalování pevných paliv – ve vzduchu částečky popílku a sazí Zhoršení zdravotního stavu obyvatel (bronchitidy, astma,..) 01

5 smog b) Letní – losangeleský Intenzivní sluneční svit na zplodiny ze spalovacích motorů (oxidy dusíku a uhlíku). Vzniká směs, která dráždí oční rohovku, sliznice dýchací, omezuje průběh fotosyntézy, poškozuje povrch památek,… 02

6 Emise, imise Látky, které se dostávají do ovzduší – vytvářejí emise. Reagují s jinými látkami ve vzduchu a padají zpět na Zemi jako imise. Způsobují např. kyselé deště – kyselost půdy, úhyn živočichů ve vodě, koroze materiálů. 03

7 Co způsobí Kyselý déšť …
04

8 inverze Mlha a nečistoty se drží v přízemních vrstvách atmosféry, nepropustí sluneční záření. V údolí je zima a zataženo Na horách svítí slunce

9 Skleníkový efekt Skleníkové plyny – oxid uhličitý, vodní pára, metan,.. Hromadí se v horních vrstvách atmosféry Propustí sluneční paprsky na Zemi, ale zpátky ne všechny. Tím dochází k oteplování povrchu Země. To způsobuje tání ledovců zvyšování hladiny světových oceánů změny klimatu rozšíření infekčních a parazitárních nemocí úhyn některých druhů organismů

10 Skleníkový efekt 05

11 Ozónová vrstva Ve stratosféře (15 – 25 km) a částečně i v troposféře je vrstva ozónu – O3 – měří se v tzv. Dobsonových jednotkách (100 DU – vrstva o síle 1 mm). Narušení ozónové vrstvy způsobuje pronikání UV paprsků na Zemi – poškozování živých organismů, narušení průběhu fotosyntézy, globální oteplování.

12 Ozónová vrstva Které faktory narušují ozónovou vrstvu?
Freony, zkoušky jaderných zbraní, průlety nadzvukových letadel,..

13 Seznam citací [01] Soubor:LondonSmog.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: [02] Soubor:East LA Basin from Mulholland.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: [03] Soubor:Kompalniaielektrownia.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: [04] Soubor:Acid rain woods1.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: [05] Soubor:Schema sklenikovy efekt.gif. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Škola Střední průmyslová škola Zlín"

Podobné prezentace


Reklamy Google