Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Detekce lokalit údolních niv s použitím multikriteriálních hodnocení v prostředí GIS Diplomová práce 2007/2008 Vysoká škola báňská – Technická univerzita.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Detekce lokalit údolních niv s použitím multikriteriálních hodnocení v prostředí GIS Diplomová práce 2007/2008 Vysoká škola báňská – Technická univerzita."— Transkript prezentace:

1 Detekce lokalit údolních niv s použitím multikriteriálních hodnocení v prostředí GIS Diplomová práce 2007/2008 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geoinformatiky Autorka diplomové práce: Kateřina Sváčková, GM560 Vedoucí diplomové práce: Ing. David Vojtek, Ph.D.

2 Obsah Úvod do problematiky Cíl diplomové práce Harmonogram prací Data Programové vybavení Výběr hodnotících kritérií Zpracování dat Výběr MCE Multikriteriální hodnocení Automatizace Citlivostní analýzy Vizualizace v Google Earth

3 1. Úvod do problematiky Údolní nivy tvoří pouhé 2 % území ČR. Navzdory tomu jsou velmi důležité. Ze zákona jsou prohlášeny za významný krajinný prvek (VKP). (§3,odst. 1, písm. b zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění) Příslušné orgány ochrany přírody provádějí jejich registraci zápisem do seznamu VKP a vydáním rozhodnutí o jejich registraci. (§6 zákona a §7 vyhlášky č. 395/1992 Sb. k tomuto zákonu)

4 2. Cíl diplomové práce Tvorba nástroje pro detekci lokalit údolních niv s použitím multikriteriálních hodnocení prostřednictvím programového vybavení ArcGIS.

5 3. Harmonogram prací Rozsah 2 semestry 1. Seznámení se s definicí a problematikou údolních niv  Výběr hodnotících kritérií 2. Zpracování dat 3. Seznámení se s metodami a principy multikriteriálních hodnocení  Výběr MCE 4. Provedení multikriteriálního hodnocení 5. Automatizace 6. Provedení citlivostních analýz 7. Vizualizace v prostředí Google Earth

6 4. Data VŠB-TUO DMÚ 25 (vrstevnice, osy vodních toků a vodní plochy) MMO Záplavy 1997 AOPK ČR Půdní typologie

7 5. Programové vybavení ArcGIS 9.2 ArcMap ArcCatalog ArcToolbox a ModelBuilder Příkazový řádek (Linux, MS Windows) Saxon-B 9.0 for Java Google Earth

8 6. Výběr hodnotících kritérií Charakteristiky údolní nivy Geomorfologie 1. Rovinné údolní dno 2. Tvořena písčitými, štěrkovitými, hlinitými nebo jílovitými naplaveninami 3. Časté výskyty nepravidelností v úložných poměrech naplavenin

9 6. Výběr hodnotících kritérií Hydrologie 1. Podél vodního toku 2. Území periodicky zaplavované za povodní 3. Vysoká poloha hladiny podzemní vody Biologie 1. Biotop nivních rostlinných společenstev vázaných na vodní režim v okolí vodního toku  Bylo projednáno s odborným konzultantem Mgr. Janem Klečkou, Ph.D. z AOPK ČR.

10 6. Výběr hodnotících kritérií Vybraná kritéria 1. Sklon terénu 2. Údolí v blízkosti vodního toku 3. Zaplavení 4. Typ půdy

11 7. Zpracování dat Tvorba terénu Vrstevnice Osy vodních toků Vodní plochy

12 7. Zpracování dat 1. Sklon terénu Vhodný: 0°-3° Méně vhodný: 3°-5° Nevhodný: 5°-90°

13 7. Zpracování dat 2. Údolí v blízkosti vodního toku

14 7. Zpracování dat 2. Údolí v blízkosti vodního toku

15 7. Zpracování dat 2. Údolí v blízkosti vodního toku

16 7. Zpracování dat 3. Zaplavení V roce 1997

17 7. Zpracování dat 4. Typ půdy Vhodný: FL, GLf, vodní plochy Neutrální: AN, GL Nevhodný: Ostatní (HN, KA, LU, PG, PR, RG, RN)

18 8. Výběr MCE Booleanovský překryv Nejčastěji se používá pro vektorová data. Kritéria (omezení) jsou zapsána logickými výroky vhodnosti (0 a 1) a poté sloučena pomocí jednoho nebo více logických operátorů AND a OR. Vážená lineární kombinace (WLC) Nejčastěji se používá pro rastrová data. Kontinuální kritéria (faktory) jsou standardizována do obecného číselného rozsahu a poté sloučena prostřednictvím váženého průměru. Váha zde slouží k upřednostnění důležitějších kritérií.

19 Vybrané multikriteriální hodnocení 9. Multikriteriální hodnocení

20

21 10. Automatizace ModelBuilder

22 11. Citlivostní analýzy Celkem 25 kombinací S = sklonK = křivost Pravděpodobnost výskytu údolní nivy dle tříd: 5. třída % 4. třída(87.5, 62.5> % 3. třída(62.5, 37.5> % 2. třída(37.5, 12.5> % 1. třída(12.5, 0 > %

23 12. Vizualizace v Google Earth

24 13. Zdroje dat http://www.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=3310 20.10.2007 http://www.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=3310 DEMEK, J.: Obecná geomorfologie, Academia, Praha, 1987, 476 stran. EASTMAN, J. R.: IDRISI Andes, Clark University, USA, 2006, 328 stran.

25 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Detekce lokalit údolních niv s použitím multikriteriálních hodnocení v prostředí GIS Diplomová práce 2007/2008 Vysoká škola báňská – Technická univerzita."

Podobné prezentace


Reklamy Google