Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Václav Jirásek Povodí Labe, státní podnik ELLA - INTERREG III.B - CADSES Královéhradecký kraj Aldis, Hradec Králové, 26.8.2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Václav Jirásek Povodí Labe, státní podnik ELLA - INTERREG III.B - CADSES Královéhradecký kraj Aldis, Hradec Králové, 26.8.2005."— Transkript prezentace:

1 Ing. Václav Jirásek Povodí Labe, státní podnik E-mail: jirasek@pla.cz ELLA - INTERREG III.B - CADSES Královéhradecký kraj Aldis, Hradec Králové, 26.8.2005 Vazba projektu ELLA na plánování v oblasti vod

2 Plán hlavních povodí ČR a plány oblastí povodí včetně programů opatření (zákon č. 254/2001 Sb., § 23) Jsou podkladem pro výkon veřejné správy, a to zejména pro: –územní plánování –územní rozhodování –vodoprávní rozhodování –povolování staveb Vodoprávní úřady jsou povinny při rozhodování …podle vodního zákona povinny vycházet z SVP v platném znění do doby schválení nových plánů v příslušné oblasti povodí (zákon 254/2001 Sb., § 127 odst. 15)

3 Plán hlavních povodí ČR (zákon č. 254/2001 Sb., § 24) Morava Labe Odra l Pořizují MZe, MŽP + KÚ l Zpracování 2005-2006 l Využití krajských koncepcí l Předběžný přehled významných problémů l Rámcové cíle (mezinárodní závazky) l Programy zásadních opatření (legislativní, administrativní, ekonomické, technické) l Odhad finančních nákladů l Strategie financování l Plány schvaluje vláda ČR è včetně Programu opatření

4 Plány oblastí povodí ČR (zákon č. 254/2001 Sb., § 25) l Pořizují správci povodí + KÚ l Zpracování 2004-2009 l Koordinační činnost Komisí l Závěry plánů hlavních povodí l Využití krajských koncepcí l Přehled významných problémů (schvalují kraje) l Programy opatření v povodí è ochrana vod, è ochrana před povodněmi, è vodohospodářské služby l Odhad finančních nákladů l Strategie financování l Plány schvalují kraje è včetně Programu opatření è závazné části nařízením rady kr.

5 Metodický návod MZe + MŽP ( postup pořizovatelů plánů oblastí povodí v roce 2005) l Analýza podkladů 15.06.2005 l Strategie zapojení veřejnosti30.06.2005 l Přehled platných a připravovaných podkladů30.06.2005 l Způsob projednávání a schvalování plánů povodí30.08.2005 l Důvody a účely hydromofrologických změn V.Ú.30.11.2005 l Analýzy lokalit vhodných pro akumulaci PV30.11.2005 l Přehled nedostatečně chráněných území PP30.11.2005 ( Krajské koncepce ochrany před povodněmi) l Principy a harmonogram tvorby datového modelu30.11.2005

6 Hodnocení stavu PPO v Královéhradeckém kraji l Srážko-odtokové charakteristiky území l Oblasti s urychleným odtokem l Místa omezující průtočnost koryt l Místa s nadměrným zanášením splaveninami l Extrémní odtokové situace (ELLA - zátopová území Q100) l Vymezení zastavěných území (ELLA - územní plány) l Existující míra ochrany zastavěných území

7 Cíle ochrany l Vstupní limity řešení (5000 obyvatel) l Rozhodnutí o míře ochrany (Q20, Q50, Q100) l Posouzení variant možných řešení PPO l Sestavení „Programu opatření“ (vymezení priorit) l Finanční zabezpečení (Strukturální a kohezní fondy ES) l Realizace programu opatření ( 2009 - 2015)

8


Stáhnout ppt "Ing. Václav Jirásek Povodí Labe, státní podnik ELLA - INTERREG III.B - CADSES Královéhradecký kraj Aldis, Hradec Králové, 26.8.2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google