Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA GEOGRAFIE Geomorfologický výzkum buližníkových oblastí Plzeňska pomocí fuzzy přístupu DIPLOMOVÁ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA GEOGRAFIE Geomorfologický výzkum buližníkových oblastí Plzeňska pomocí fuzzy přístupu DIPLOMOVÁ."— Transkript prezentace:

1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA GEOGRAFIE Geomorfologický výzkum buližníkových oblastí Plzeňska pomocí fuzzy přístupu DIPLOMOVÁ PRÁCE

2 Kateřina Cimpelová Učitelství pro SŠ – GE - AJ 2009 - 2011 Vedoucí práce: RNDr. Pavel MENTLÍK, Ph.D.

3 OSNOVA: Úvod 1. Cíle práce 2. Geografická poloha zájmových území 3. Srovnání zájmových území 4. Metodika 5. Analytická část 6. Shrnutí a diskuze dosažených výsledků ZávěrLiteraturaPřílohy Seznam obrázků, obrazových příloh a tabulek

4 Úvod Plzeňsko je významnou oblastí výskytu buližníkových útvarů.Plzeňsko je významnou oblastí výskytu buližníkových útvarů. První prací zabývající se podrobněji touto problematikou je bakalářská práce Lišky (2005).První prací zabývající se podrobněji touto problematikou je bakalářská práce Lišky (2005). Na tu navazovala bakalářská práce Cimpelové (2009).Na tu navazovala bakalářská práce Cimpelové (2009).

5 Bakalářská práce Cimpelové (2009) Problematika polygenetického reliéfu za použití fuzzy přístupuProblematika polygenetického reliéfu za použití fuzzy přístupu Tvorba map elementárních forem reliéfuTvorba map elementárních forem reliéfu Tvorba parciálně-genetických povrchůTvorba parciálně-genetických povrchů

6 Geografická poloha území

7 Mapa elementárních forem reliéfu pro území Radyně

8 Mapa elementárních forem reliéfu pro území Baby

9 BABA BULIŽNÍKOVÉ VÝCHOZY RADYNĚ

10 Geografické podmínky zájmových území RADYNĚ rozsáhlý kuželovitý suk (567 m n. m.) rozvodná oblast mezi řekami Úhlavou a Úslavou proterozoické břidlicemi s vložkami buližníků

11 BABA U ZDEMYSLIC Skalní výchoz řeka Úslava proterozoické břidlicemi s vložkami buližníků

12 1. CÍLE PRÁCE Hlavní cíl: Prohloubení znalostí o geomorfologii dvou oblastí: Radyně a Baby Dílčí cíle: Cíle metodologického charakteru: Cíle metodologického charakteru: 1. Testovat možnost využití fuzzy přístupu při geomorfologické analýze polygenetického reliéfu 2. Navrhnout metodický postup pro vytvoření syntetické geomorfologické mapy 3. Porovnat vyjádření polygeneze reliéfu pomocí komplexní geomorfologické mapy a syntetické geomorfologické mapy

13 Dílčí cíle: Cíle regionálně-geomorfologického charakteru: Cíle regionálně-geomorfologického charakteru: 1. Vypracovat parciálně-genetické povrchy pro Babu 2. Vytvořit syntetické geomorfologické mapy pomocí fuzzy přístupu 3. Analyzovat ERT-profily provedené v zájmovém území Radyně 4. Vytvořit komplexní geomorfologické mapy 5. Vytvořit mapy věrohodnosti

14 Možnost využití fuzzy přístupu při geomorfologické analýze polygenetického reliéfu Možnost využití fuzzy přístupu při geomorfologické analýze polygenetického reliéfu Fuzzy přístup: Snaha vyjádřit realitu v její nepřesnosti a neurčitosti – vše je otázkou míry Snaha vyjádřit realitu v její nepřesnosti a neurčitosti – vše je otázkou míry Možné řešení geomorfologické analýzy polygenetického reliéfu Možné řešení geomorfologické analýzy polygenetického reliéfu Výstupy: Výstupy: Parciálně-genetické povrchy Parciálně-genetické povrchy Syntetická geomorfologická mapa Syntetická geomorfologická mapa Komplexní geomorfologická mapa Komplexní geomorfologická mapa

15 Vypracování cílů regionálně-geomorfologických 1. Tvorba parciálně-genetických povrchů pro zájmové území Baby Vypracování cílů regionálně-geomorfologických 1. Tvorba parciálně-genetických povrchů pro zájmové území Baby bodové polebodové pole určení hlavních geomorfologických procesůurčení hlavních geomorfologických procesů vyjádření míry vlivu pomocí klasifikační stupnice od 1 do 5vyjádření míry vlivu pomocí klasifikační stupnice od 1 do 5 interpolace výsledného bodového poleinterpolace výsledného bodového pole

16 Vypracování cílů regionálně-geomorfologických 2. Tvorba syntetických geomorfologických map tvorba mapy elementárních forem reliéfu; parciálně-genetické povrchy; zobrazení těch částí reliéfu, kde je míra vlivu geomorfologických procesů větší než 3 sloučení dohromady tvorba legendy a vygenerování mapy, ve které je vyjádřena míra vlivu jednotlivých procesů na vznik reliéfu

17 Syntetická geomorfologická mapa Radyně

18 Syntetická geomorfologická mapa Baby

19 Vypracování cílů metodologického charakteru 3. Analýza ERT-profilů provedených v zájmovém území Radyně ERT = Elektrická odporová tomografie Geofyzikální metoda Geofyzikální metoda Založena na principu rozložení měrného odporu pod zemským povrchem Založena na principu rozložení měrného odporu pod zemským povrchem 2 profily 2 profily

20 1.HYPOTÉZA VZNIKU ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ RADYNĚ Koncept „akumulovaných buližníkových bloků“

21 ERT-profil 2

22 2.HYPOTÉZA VZNIKU ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ RADYNĚ Koncept zarovnaných povrchů

23 Mapa elementárních forem reliéfu Mapa elementárních forem reliéfu Parciálně-genetické povrchy Parciálně-genetické povrchy Určení vedoucích genetických forem Určení vedoucích genetických forem Určení vložených genetických forem Určení vložených genetických forem Tvorba legendy Tvorba legendy Vypracování cílů regionálně-geomorfologických 4. Tvorba komplexní geomorfologické mapy

24 Komplexní geomorfologická mapa Radyně

25 Komplexní geomorfologická mapa Baby

26 6. Shrnutí a diskuze dosažených výsledků Hlavní přínos této práce: Možnost využití parciálně-genetických povrchů při tvorbě komplexní geomorfologické mapy Možnost využití parciálně-genetických povrchů při tvorbě komplexní geomorfologické mapy Návrh vhodného metodického postupu pro tvorbu syntetické geomorfologické mapy Návrh vhodného metodického postupu pro tvorbu syntetické geomorfologické mapy Vytvoření hypotéz vzniku území Radyně Vytvoření hypotéz vzniku území Radyně

27 Sporné otázky: Tvorba parciálně-genetických povrchů (objektivita bodového pole) Tvorba parciálně-genetických povrchů (objektivita bodového pole) Vhodnost použití předloženého přístupu vyjadřování polygenetičnosti reliéfu v různých oblastech Vhodnost použití předloženého přístupu vyjadřování polygenetičnosti reliéfu v různých oblastech

28 Děkuji za pozornost

29


Stáhnout ppt "ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA GEOGRAFIE Geomorfologický výzkum buližníkových oblastí Plzeňska pomocí fuzzy přístupu DIPLOMOVÁ."

Podobné prezentace


Reklamy Google