Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA GEOGRAFIE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA GEOGRAFIE"— Transkript prezentace:

1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA GEOGRAFIE
Geomorfologický výzkum buližníkových oblastí Plzeňska pomocí fuzzy přístupu DIPLOMOVÁ PRÁCE

2 Kateřina Cimpelová Učitelství pro SŠ – GE - AJ 2009 - 2011
Vedoucí práce: RNDr. Pavel MENTLÍK, Ph.D.

3 OSNOVA: Úvod Cíle práce Geografická poloha zájmových území
Srovnání zájmových území Metodika Analytická část Shrnutí a diskuze dosažených výsledků Závěr Literatura Přílohy Seznam obrázků, obrazových příloh a tabulek

4 Úvod Plzeňsko je významnou oblastí výskytu buližníkových útvarů.
První prací zabývající se podrobněji touto problematikou je bakalářská práce Lišky (2005). Na tu navazovala bakalářská práce Cimpelové (2009).

5 Bakalářská práce Cimpelové (2009)
Problematika polygenetického reliéfu za použití fuzzy přístupu Tvorba map elementárních forem reliéfu Tvorba parciálně-genetických povrchů

6 Geografická poloha území

7 Mapa elementárních forem reliéfu pro území Radyně

8 Mapa elementárních forem reliéfu pro území Baby

9 BULIŽNÍKOVÉ VÝCHOZY BABA RADYNĚ

10 Geografické podmínky zájmových území RADYNĚ
rozsáhlý kuželovitý suk (567 m n. m.) rozvodná oblast mezi řekami Úhlavou a Úslavou proterozoické břidlicemi s vložkami buližníků

11 BABA U ZDEMYSLIC Skalní výchoz řeka Úslava
proterozoické břidlicemi s vložkami buližníků

12 Prohloubení znalostí o geomorfologii dvou oblastí:
1. CÍLE PRÁCE Hlavní cíl: Prohloubení znalostí o geomorfologii dvou oblastí: Radyně a Baby Dílčí cíle: Cíle metodologického charakteru: Testovat možnost využití fuzzy přístupu při geomorfologické analýze polygenetického reliéfu Navrhnout metodický postup pro vytvoření syntetické geomorfologické mapy Porovnat vyjádření polygeneze reliéfu pomocí komplexní geomorfologické mapy a syntetické geomorfologické mapy

13 Dílčí cíle: Cíle regionálně-geomorfologického charakteru:
Vypracovat parciálně-genetické povrchy pro Babu Vytvořit syntetické geomorfologické mapy pomocí fuzzy přístupu Analyzovat ERT-profily provedené v zájmovém území Radyně Vytvořit komplexní geomorfologické mapy Vytvořit mapy věrohodnosti

14 Možnost využití fuzzy přístupu při geomorfologické analýze polygenetického reliéfu
Snaha vyjádřit realitu v její nepřesnosti a neurčitosti – vše je otázkou míry Možné řešení geomorfologické analýzy polygenetického reliéfu Výstupy: Parciálně-genetické povrchy Syntetická geomorfologická mapa Komplexní geomorfologická mapa

15 určení hlavních geomorfologických procesů
Vypracování cílů regionálně-geomorfologických 1. Tvorba parciálně-genetických povrchů pro zájmové území Baby bodové pole určení hlavních geomorfologických procesů vyjádření míry vlivu pomocí klasifikační stupnice od 1 do 5 interpolace výsledného bodového pole

16 tvorba mapy elementárních forem reliéfu; parciálně-genetické povrchy;
Vypracování cílů regionálně-geomorfologických 2. Tvorba syntetických geomorfologických map tvorba mapy elementárních forem reliéfu; parciálně-genetické povrchy; zobrazení těch částí reliéfu, kde je míra vlivu geomorfologických procesů větší než 3 sloučení dohromady tvorba legendy a vygenerování mapy, ve které je vyjádřena míra vlivu jednotlivých procesů na vznik reliéfu

17 Syntetická geomorfologická mapa Radyně

18 Syntetická geomorfologická mapa Baby

19 Založena na principu rozložení měrného odporu pod zemským povrchem
Vypracování cílů metodologického charakteru 3. Analýza ERT-profilů provedených v zájmovém území Radyně ERT = Elektrická odporová tomografie Geofyzikální metoda Založena na principu rozložení měrného odporu pod zemským povrchem 2 profily

20 HYPOTÉZA VZNIKU ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ RADYNĚ
Koncept „akumulovaných buližníkových bloků“

21 ERT-profil 2

22 HYPOTÉZA VZNIKU ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ RADYNĚ Koncept zarovnaných povrchů

23 Mapa elementárních forem reliéfu Parciálně-genetické povrchy
Vypracování cílů regionálně-geomorfologických 4. Tvorba komplexní geomorfologické mapy Mapa elementárních forem reliéfu Parciálně-genetické povrchy Určení vedoucích genetických forem Určení vložených genetických forem Tvorba legendy

24 Komplexní geomorfologická mapa Radyně

25 Komplexní geomorfologická mapa Baby

26 6. Shrnutí a diskuze dosažených výsledků
Hlavní přínos této práce: Možnost využití parciálně-genetických povrchů při tvorbě komplexní geomorfologické mapy Návrh vhodného metodického postupu pro tvorbu syntetické geomorfologické mapy Vytvoření hypotéz vzniku území Radyně

27 Sporné otázky: Tvorba parciálně-genetických povrchů (objektivita bodového pole) Vhodnost použití předloženého přístupu vyjadřování polygenetičnosti reliéfu v různých oblastech

28 Děkuji za pozornost

29


Stáhnout ppt "ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA GEOGRAFIE"

Podobné prezentace


Reklamy Google