Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Malabsorpční syndrom Deficit laktázy Deficit sacharázy-isomaltázy Celiakie Crohnova nemoc Ulcerózní kolitida.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Malabsorpční syndrom Deficit laktázy Deficit sacharázy-isomaltázy Celiakie Crohnova nemoc Ulcerózní kolitida."— Transkript prezentace:

1 Malabsorpční syndrom Deficit laktázy Deficit sacharázy-isomaltázy Celiakie Crohnova nemoc Ulcerózní kolitida

2 Malabsorpční syndrom  zahrnuje soubor příznaků doprovázející onemocnění, u kterých dochází k poruše trávení, vstřebávání, sekrece nebo motility tenkého střeva  Malabsorpce, maldigesce, porucha sekrece a motility se vyskytuje izolovaně nebo dochází k jejich prolínání a kombinaci

3 Deficit laktázy  deficit enzymu kartáčového lemu (ß-galaktosidáza – laktáza) =>laktózová intolerance  Klinické projevy: nadýmání, flatulence, bolesti břicha, následně průjmynadýmání, flatulence, bolesti břicha, následně průjmy  Patofyziologie: chybění hydrolýzy laktózy na glukózu a galaktózu => nemožnost resorpce disacharidu v tenkém střevě => osmoticky aktivní + voda => v tlustém střevě hydrolýza bakteriálními disacharidázami na monosacharidy => štěpí se bakteriálními enzymy na organické kyseliny => indukce sekrece vody do lumen střevachybění hydrolýzy laktózy na glukózu a galaktózu => nemožnost resorpce disacharidu v tenkém střevě => osmoticky aktivní + voda => v tlustém střevě hydrolýza bakteriálními disacharidázami na monosacharidy => štěpí se bakteriálními enzymy na organické kyseliny => indukce sekrece vody do lumen střeva  Nejběžnější malabsorpce  Kongenitální deficit laktázy – vzácný – objeví se hned po podání mat. a krav. mléka

4 Deficit laktázy  deficit laktázy – u dětí vzniká po GIT infekcích, průjmech, parenterální výživě, u Crohnovy choroby, po radiační enteritidě  s věkem ubývá laktázy (již po 2. roce života)  novorozenec (mat. mléko 7g laktózy/100ml, kravské 4- 5g/100ml)- dostatek laktázy  Evropané a seveřané – 75 – 85% původní aktivity laktázy  Některé populace – jen 10% aktivity (afroameričané, asiaté, židi, mexičani, původní obyvatelé Ameriky, mediteriánská oblast)  Diagnostika příznaky ustupující po eliminaci příznaky ustupující po eliminaci laktózový toleranční test – 50g laktózy (děti 2g/kg) laktózový toleranční test – 50g laktózy (děti 2g/kg) dechový test - po podání laktózy – vydechuje H 2 dechový test - po podání laktózy – vydechuje H 2 histologické vyšetření histologické vyšetření

5 Deficit laktázy  Léčba eliminace živočišného mléka ze stravy eliminace živočišného mléka ze stravy stupeň eliminace je dán mírou tolerance stupeň eliminace je dán mírou tolerance většina dospělích 6-12 g laktózy denně snese bez klin. projevů intolerance (1 šálek mléka denně, nejlépe se stravou) většina dospělích 6-12 g laktózy denně snese bez klin. projevů intolerance (1 šálek mléka denně, nejlépe se stravou) pečivo, cukrovinky, jogurty se živ. bakteriemi – je tolerováno pečivo, cukrovinky, jogurty se živ. bakteriemi – je tolerováno sýry – bez problémů – tráveny pomaleji sýry – bez problémů – tráveny pomaleji mléko => klin. příznaky mléko => klin. příznaky mléko postupně po malých množstvích – tolerováno (hlavně děti !!) mléko postupně po malých množstvích – tolerováno (hlavně děti !!) kojenci – mléko se sníženým obsahem laktózy, bezlaktózové sójové mléko, dietetika s maltodextriny kojenci – mléko se sníženým obsahem laktózy, bezlaktózové sójové mléko, dietetika s maltodextriny někteří dospělí – velmi citlivý – restrikce všech výrobků s laktózou někteří dospělí – velmi citlivý – restrikce všech výrobků s laktózou existují laktázové tablety, mléko obsahující laktázu, mléko zbavené mléčného cukru existují laktázové tablety, mléko obsahující laktázu, mléko zbavené mléčného cukru v ČR – vyhláška č. 54/2004– potraviny se sníženým množstvím laktózy označeny – „nízký obsah laktózy“ + množství 1g/100ml či g, obal – „určeno pro zvláštní výživu“ v ČR – vyhláška č. 54/2004– potraviny se sníženým množstvím laktózy označeny – „nízký obsah laktózy“ + množství 1g/100ml či g, obal – „určeno pro zvláštní výživu“ „bez laktózy“ max. 10 mg/100 g či ml „bez laktózy“ max. 10 mg/100 g či ml

6 Deficit sacharázy-isomaltázy  vrozený deficit - chybí či je velmi snížen enzym sacharáza  hydroláza štěpící řepný či třtinový cukr na glu a fru  současně deficit isomaltázy – enzym štěpící isomaltózu – sacharid ze dvou molekul glu spojených 1,6 α-vazbou (v glykogenu a amylopektinu)  výskyt – ojedinělý  kojenci dříve – kojenecká mléka obsahovala sacharózu (Sunar) dříve – kojenecká mléka obsahovala sacharózu (Sunar) dnes – žádné počáteční mléko neobsahuje sacharózu dnes – žádné počáteční mléko neobsahuje sacharózu  po podání pokračovacího mléka - příznaky  kl. příznaky – flatulence, nadýmání, kolikovité bolesti břicha, vodnaté stolice, neprospívání

7 Deficit sacharázy-isomaltázy  Dg.: anamnéza – výživa sacharózový toleranční testsacharózový toleranční test dechový test na sacharózudechový test na sacharózu histologické vyšetřeníhistologické vyšetření  Sekundární deficit laktázy – po neléčené celiakii, těžké gastroenteritidy, parenterální výživa  Léčba: eliminace třtinového a řepného cukru z výživy eliminace třtinového a řepného cukru z výživy ke slazení hroznový cukr – glukopur ke slazení hroznový cukr – glukopur u deficitu isomaltázy – vyřadit škroby a jídla z nich u deficitu isomaltázy – vyřadit škroby a jídla z nich kojenci – počáteční mléka s laktózou kojenci – počáteční mléka s laktózou starší děti a dospělí – vyloučit sacharózu ze stravy – kostkový, krystalový a močkový cukr, cukrářské výrobky, sladké pečivo, slazené mléčné výrobky včetně zmrzliny, ovocné kompoty, sladké nápoje starší děti a dospělí – vyloučit sacharózu ze stravy – kostkový, krystalový a močkový cukr, cukrářské výrobky, sladké pečivo, slazené mléčné výrobky včetně zmrzliny, ovocné kompoty, sladké nápoje snáší malé množství sacahrózy – sušenky, oplatky (ne moc sladké) snáší malé množství sacahrózy – sušenky, oplatky (ne moc sladké)

8 Celiakie  celikální sprue (CS), gluten sensitivní enteropatie, Herterova choroba  geneticky podmíněné onemocnění, autosomálně recesivní nebo multifaktoriální  Hlavní příčina a spouštěcí mechanismu CS - reakce na bílkovinu obilovin - prolaminy  Bílkovina - odolná štěpení HCl i enzymy slinivky břišní  Spustí se zánětlivá reakce (gliadin + T-lymfocyty - HLA-DQ2 a 8), do několika hodin po kontaktu s lepkem => zánět a ničení střevních buněk => malabsorpce.

9 Celiakie  Dg.: Průkaz protilátek proti lidské transglutaminase (tTG) IgA Průkaz protilátek proti lidské transglutaminase (tTG) IgA Průkaz HLA DQ2,8 v rodině pacienta. Průkaz HLA DQ2,8 v rodině pacienta. biopsie tenkého střeva – atrofie střevní sliznice, vymizelé klky, deficit laktázy, sacharázy biopsie tenkého střeva – atrofie střevní sliznice, vymizelé klky, deficit laktázy, sacharázy  Prevalence vysoká, 1:100 – 300 vysoká, 1:100 – 300 nejvíce postiženi – obyvatelé J a S Ameriky, Indové a Araby nejvíce postiženi – obyvatelé J a S Ameriky, Indové a Araby malý výskytt – afričtí černoši, Číňani, Japonci malý výskytt – afričtí černoši, Číňani, Japonci

10 Celiakie  Formy CS klasická (předškolního věku) –5% pacientů, průjmy (objemné, páchnoucí, kašovité stolice), zvracení, meteorismus, bolesti břicha, nadýmání, nechutenství a následné neprospívání, klasická (předškolního věku) –5% pacientů, průjmy (objemné, páchnoucí, kašovité stolice), zvracení, meteorismus, bolesti břicha, nadýmání, nechutenství a následné neprospívání, atypická (mimostřevní) – asi polovina pacientů s celiakií - stagnace růstu, opoždění sexuální maturace, prim. či sekundární amenorea, anémie, osteoporóza, patolog. fraktury, neplodnost, spontánní potraty atypická (mimostřevní) – asi polovina pacientů s celiakií - stagnace růstu, opoždění sexuální maturace, prim. či sekundární amenorea, anémie, osteoporóza, patolog. fraktury, neplodnost, spontánní potraty tichá (silentní) - s protilátkami, pozitivní biopsie, ale bez příznaků tichá (silentní) - s protilátkami, pozitivní biopsie, ale bez příznaků potenciální - bez příznaků, s protilátkami, z rodin pacienta s CS potenciální - bez příznaků, s protilátkami, z rodin pacienta s CS latentní - bez příznaků, normální sliznice při biopsii, v minulosti dg celiakie, po dietě vymizela latentní - bez příznaků, normální sliznice při biopsii, v minulosti dg celiakie, po dietě vymizela  Poměr symptomatických a asymptomatických 1:7

11 Léčba celiakie - bezlepková dieta  celoživotní léčba  lepek– ve vodě nerozpustné bílkoviny, povrchové části zrn pšenice – gluten (gliadin (prolin a glutamin) a glutenin)pšenice – gluten (gliadin (prolin a glutamin) a glutenin) žito – sekalinžito – sekalin ječmen – hordeinječmen – hordein oves – aveninoves – avenin  vyloučení všech výrobků z pšenice, žita, ječmene, (ovsa)  denně zkonzumujeme 7 – 20 g lepku  max. množství u bezlepk. stravy– 10 mg/100g sušiny  vyhláška č. 23/2000 – druhy a označení potravin pro bezlek. dietu „bez lepku“ „bezlepkové“ „bez lepku“ „bezlepkové“ neobsahuje více než 10 mg gliadinu či 0,05 g dusíku/100g sušiny, pocházející z obilovin (pšenice, žito, ječmen, triticale, oves)neobsahuje více než 10 mg gliadinu či 0,05 g dusíku/100g sušiny, pocházející z obilovin (pšenice, žito, ječmen, triticale, oves) jsou vyrobené ze škrobu, pocházejícího z obilovin obsahujících lepek, pokud škrob neobsahoval více než 0,3 g bílkovin/100g sušinyjsou vyrobené ze škrobu, pocházejícího z obilovin obsahujících lepek, pokud škrob neobsahoval více než 0,3 g bílkovin/100g sušiny

12 Vyloučené potraviny  Výrobky, ve kterých je mouka základem a hlavní součástí pečivo, cukrářské výrobky, těstoviny, knedlíky, kašepečivo, cukrářské výrobky, těstoviny, knedlíky, kaše  Výrobky a jídla, ve kterých je mouka použita jako přídavek polévky, omáčky, strouhankové obaly, výrobky z brambor, uzeniny, cukrovinky, nápojepolévky, omáčky, strouhankové obaly, výrobky z brambor, uzeniny, cukrovinky, nápoje  Výrobky problematické, sporné z pšeničného škrobuz pšeničného škrobu z modifikovaného škrobuz modifikovaného škrobu z přidatných látek – Ez přidatných látek – E z problematických potravin – pudingy, krémy i jogurty, zmrzliny, müsli, kečupy, majonézy, hořčice, bujony, dresingy, inst. polévky, bonbony, marmelády…….z problematických potravin – pudingy, krémy i jogurty, zmrzliny, müsli, kečupy, majonézy, hořčice, bujony, dresingy, inst. polévky, bonbony, marmelády…….

13 Povolené potraviny  BRAMBORY Vařené, pečené, bramborová kaše, bramborový škrob Solamyl, bramborová mouka, bramborová vlákninaVařené, pečené, bramborová kaše, bramborový škrob Solamyl, bramborová mouka, bramborová vláknina  RÝŽE Loupaná i natural, rýžové burizony, rýžová kaše instantní, rýžová mouka, rýžové vločky, rýžové těstoviny, rýžový papírLoupaná i natural, rýžové burizony, rýžová kaše instantní, rýžová mouka, rýžové vločky, rýžové těstoviny, rýžový papír  KUKUŘICE kukuřičná mouka, kukuřičná krupice, kukuřičný škrob Maizena, kukuřičná instantní kaše, kukuřičné těstoviny, kukuřičné lupínky, kukuřičná strouhanka, křehký kukuřičný chléb, kukuřičné perličky, kukuřice mražená, kukuřice sterilovaná, popcornkukuřičná mouka, kukuřičná krupice, kukuřičný škrob Maizena, kukuřičná instantní kaše, kukuřičné těstoviny, kukuřičné lupínky, kukuřičná strouhanka, křehký kukuřičný chléb, kukuřičné perličky, kukuřice mražená, kukuřice sterilovaná, popcorn

14 Povolené potraviny  SÓJA Sójové boby, Mungo (zelená sója), sójová mouka - hrubá, hladná, tučná a odtučněná, sójové vločky, sójová krupice, sójové mléko, sójový jogurt, sójová majonéza, sójové maso - kostky, plátky, drť, pražené sójové boby, sójový sýr Tofu, sójové klíčky čerstvé, sójové klíčky sterilovanéSójové boby, Mungo (zelená sója), sójová mouka - hrubá, hladná, tučná a odtučněná, sójové vločky, sójová krupice, sójové mléko, sójový jogurt, sójová majonéza, sójové maso - kostky, plátky, drť, pražené sójové boby, sójový sýr Tofu, sójové klíčky čerstvé, sójové klíčky sterilované  POHANKA Pohanka hnědá, pohanka zelená, pohanková drť, pohanková mouka, pohanková krupice, pohankové krupky, pohankové vločky, pohankové těstoviny, pohankový křehký chléb, pohankové křupkyPohanka hnědá, pohanka zelená, pohanková drť, pohanková mouka, pohanková krupice, pohankové krupky, pohankové vločky, pohankové těstoviny, pohankový křehký chléb, pohankové křupky  PROSO Jáhly, prosná mouka, prosná krupice, prosné vločky, prosná instantní kaše.Jáhly, prosná mouka, prosná krupice, prosné vločky, prosná instantní kaše.  AMARANT Amarantová mouka, amarantové křupky, amarantové sušenky, amarantové těstoviny.Amarantová mouka, amarantové křupky, amarantové sušenky, amarantové těstoviny.

15 Povolené potraviny  LUŠTĚNINY Fazole suché, fazole zelené, fazole sterilované, čočka hnědá, čočka červená, čočka sterilovaná, hrách suchý, hrášek zelený čerstvý, hrášek zmrazený, hrášek sterilovaný, cizrna, luštěninové mouky.Fazole suché, fazole zelené, fazole sterilované, čočka hnědá, čočka červená, čočka sterilovaná, hrách suchý, hrášek zelený čerstvý, hrášek zmrazený, hrášek sterilovaný, cizrna, luštěninové mouky.  Ořechy a semena  Maso, šunka  Vejce  Mléko a mléčné výrobky  Ovoce a zelenina

16 Zánětlivá střevní onemocnění Crohnova choroba Ulcerózní kolitida  Crohnova choroba – postihuje sliznici, podslizniční vrstvu, sliznici, podslizniční vrstvu, pojivovou a svalovou vrstvu pojivovou a svalovou vrstvu  Může se šířit od ústního otvoru k řitnímu včetně přilehlých mízních uzlin přilehlých mízních uzlin  Zanícená místa se hojí jizvami, které zužují trávicí trubici trávicí trubici  Ulcerózní kolitida - postihuje převážně tlusté střevo a rectum, zánětem postižena tlusté střevo a rectum, zánětem postižena submukóza a mukóza submukóza a mukóza

17 Zánětlivá střevní onemocnění  Onemocnění vede k malabsorpci => Příznaky: Příznaky: bolest břicha nejčastěji v pravém podbřišku bolest břicha nejčastěji v pravém podbřišku průjmovité stolice,bez příměsi krve (Crohn) průjmovité stolice,bez příměsi krve (Crohn) průjmy s hlenem a krví (colitis) průjmy s hlenem a krví (colitis) teplota do 38 °C teplota do 38 °C úbytek tělesné hmotnosti úbytek tělesné hmotnosti píštěle, abscesy (Crohn) píštěle, abscesy (Crohn) otoky otoky střevní neprůchodnost střevní neprůchodnost malnutrice malnutrice anémie anémie bolesti kloubů bolesti kloubů sepse sepse

18 Zánětlivá střevní onemocnění  Léčba Symptomatická léčba, např. léky proti průjmům Symptomatická léčba, např. léky proti průjmům V těžších případech kortikosteroidy V těžších případech kortikosteroidy Vitamíny na anémii Vitamíny na anémii Chirurgická léčba různého rozsahu Chirurgická léčba různého rozsahu Dietní léčba Dietní léčba

19 Zánětlivá střevní onemocnění  všeobecné zásady : jíst v klidu, u stolu (lepší trávení) jíst v klidu, u stolu (lepší trávení) dobře žvýkat (lepší přijatelnost živin) dobře žvýkat (lepší přijatelnost živin) menší porce menší porce nejíst příliš studené nebo horké potraviny nejíst příliš studené nebo horké potraviny ↑ energii, ↑ bílkoviny, ↓ tuky ↑ energii, ↑ bílkoviny, ↓ tuky

20 Cronova nemoc  Klidová fáze dieta s nízkým obsahem cukru nejednoznačná, nemocní jedí často hodně cukru, souvislost s onemocněním není prokázána dieta s nízkým obsahem cukru nejednoznačná, nemocní jedí často hodně cukru, souvislost s onemocněním není prokázána strava bohatá na balastní látky přínosná: postupně zvyšovat podíl potravin s vysokým obsahem balastních látek, strava bohatá na balastní látky přínosná: postupně zvyšovat podíl potravin s vysokým obsahem balastních látek, potíže mohou nastat při konzumaci: pšenice, mléka, droždí, kukuřice, banánů, rajčat, vína a vajec potíže mohou nastat při konzumaci: pšenice, mléka, droždí, kukuřice, banánů, rajčat, vína a vajec důležité vyčlenit potraviny individuálně nemocným špatně snášených důležité vyčlenit potraviny individuálně nemocným špatně snášených  Akutní fáze při těžkém průběhu nemoci je v 70% případů přínosné dodržování základní diety bohatá na bílkoviny, především takové, obsahujících vápník (ztráta imunobílkovin při průjmech, zánětech, horečce, používání kortisonu) – strava bohatá na tekutiny, vápník, jemnou, měkkou zeleninu,zředěné ovocné šťávy, dostatek energie, chudá na vlákninu při těžkém průběhu nemoci je v 70% případů přínosné dodržování základní diety bohatá na bílkoviny, především takové, obsahujících vápník (ztráta imunobílkovin při průjmech, zánětech, horečce, používání kortisonu) – strava bohatá na tekutiny, vápník, jemnou, měkkou zeleninu,zředěné ovocné šťávy, dostatek energie, chudá na vlákninu

21 Ulcerózní kolitida  Klidová fáze: Neexistuje jednoznačné dietní doporučení k pozitivnímu ovlivnění průběhu nemoci Neexistuje jednoznačné dietní doporučení k pozitivnímu ovlivnění průběhu nemoci Všeobecně doporučovaná je lehká plnohodnotná strava Všeobecně doporučovaná je lehká plnohodnotná strava  Akutní fáze: Tekutiny: doplnění tekutin ztracených při průjmech Tekutiny: doplnění tekutin ztracených při průjmech Dostatečný přísun energie: Dostatečný přísun energie: zvýšená potřeba energie při zánětlivých procesech zvýšená potřeba energie při zánětlivých procesech při průjmech odchází tuk a krev při průjmech odchází tuk a krev při zvýšené teplotě narůstá spotřeba energie při zvýšené teplotě narůstá spotřeba energie Nízký obsah balastních látek Nízký obsah balastních látek Pozor na mléko, kysané mléčné produkty lépe snášeny (pozor na nedostatek bílkovin a vápníku) Pozor na mléko, kysané mléčné produkty lépe snášeny (pozor na nedostatek bílkovin a vápníku) Snížení zánětlivého procesu: více ryb, jsou bohaté na protizánětlivě působící omega-3-mastné kyseliny Snížení zánětlivého procesu: více ryb, jsou bohaté na protizánětlivě působící omega-3-mastné kyseliny


Stáhnout ppt "Malabsorpční syndrom Deficit laktázy Deficit sacharázy-isomaltázy Celiakie Crohnova nemoc Ulcerózní kolitida."

Podobné prezentace


Reklamy Google