Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VYUČOVACÍ METODY V PŘÍRODOPISE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VYUČOVACÍ METODY V PŘÍRODOPISE"— Transkript prezentace:

1 VYUČOVACÍ METODY V PŘÍRODOPISE

2 Výukové metody metody zprostředkování učiva
- jak předávat žákům poznatky, jak s nimi pracovat, co od nich očekávat výuková metoda - koordinovaný systém vyučovací činnosti učitele a učebních aktivit žáků, který je zaměřen na dosažení výchovně vzdělávacích cílů - promyšlený způsob nebo postup, jímž učitel cílevědomě rozvíjí vyučovací proces tak, aby vyučování splnilo výchovně vzdělávací cíle

3 Klasifikace výukových
metod ASPEKT DIDAKTICKÝ - z hlediska způsobů, jakým jsou poznatky žákům předávány, kontrolovány a procvičovány ASPEKT PSYCHOLOGICKÝ - z hlediska aktivity a samostatnosti žáků ASPEKT LOGICKÝ - z hlediska logiky prezentace učiva uplatněné ve výuce ASPEKT PROCESUÁLNÍ - z hlediska fáze výchovně vzdělávacího procesu ASPEKT ORGANIZAČNÍ - z hlediska využití výukových forem a prostředků

4 1. ASPEKT DIDAKTICKÝ metody slovní - m. monologické
m. dialogické m. písemných prací m. práce s učebnicí, naučnou literaturou metody názorně demonstrační - statická a dynamická demonstrace statická a dynamická projekce pozorování metody praktické - pracovní činnosti a jejich nácvik laboratorní práce grafické činnosti

5 2. ASPEKT PSYCHOLOGICKÝ metody sdělovací - komunikace s vyučujícím- ústní, práce s literaturou metody samostatné práce žáků - fáze opakování a procvičování metody badatelské a výzkumné - pokus, pozorování

6 3. ASPEKT LOGICKÝ metoda srovnávacích postupů - analogické a homologické srovnání metoda induktivních postupů - tvorba zobecněných závěrů, syntéza metoda deduktivních postupů - tvorba konkrétních výstupů, analýza metoda analyticko - syntetických postupů - vyvozování společných charakteristik na základě konkrétních znaků určitých jevů či objektů

7 4. ASPEKT PROCESUÁLNÍ metody motivační - na začátku vyučovacího procesu metody expoziční - demonstrační metody - nové učivo metody fixační - závěr - ujasnit a zopakovat nové učivo metody diagnostické - prověřují získané znalosti a dovednosti žáků metody aplikační - práce se známými poznatky - využití v praxi

8 5. ASPEKT ORGANIZAČNÍ kombinace výukových metod a organizačních forem výuky fixační metody v hodině základního typu samostatná práce žáků v laboratorních pracích kombinace výukových metod a výukových prostředků demonstrační metody s využitím nástěnného obrazu výzkumné metody s využitím lupy či mikroskopu

9 Jak postupovat při volbě výukových
metod? stanovit si výchovně - vzdělávací cíle výuky jasně daný obsah výuky logické uspořádání učiva - logické uspořádání metod kombinace metod - činnost žáka a učitele


Stáhnout ppt "VYUČOVACÍ METODY V PŘÍRODOPISE"

Podobné prezentace


Reklamy Google