Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odborný styl PaedDr. Hana Vítová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odborný styl PaedDr. Hana Vítová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝU."— Transkript prezentace:

1 Odborný styl PaedDr. Hana Vítová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝU

2  Anotace Předmět: český jazyk a literatura Ročník: IV. ročník SŠ Tematický celek: opakování mluvnického učiva 1.-4. ročníku Klíčová slova : terminologie, výklad, odborný popis, referát, přednáška, úvaha, esej Forma: výklad Datum vytvoření: 16.5.2013

3 Odborný styl  styl učebnic, odborných časopisů, odborných publikací  cíl – poučit  vyžaduje odborné znalosti  věcná správnost, přehlednost, jednoznačnost, přesnost  styl učebnic, odborných časopisů, odborných publikací  cíl – poučit  vyžaduje odborné znalosti  věcná správnost, přehlednost, jednoznačnost, přesnost

4 Tři styly odborných projevů  styl vědecký – určený odborníkům, přesný  styl prakticky odborný – uvádí teoretické poznatky do praxe  styl populárně- naučný – informace podány přístupnou formou, určeno laikům  styl vědecký – určený odborníkům, přesný  styl prakticky odborný – uvádí teoretické poznatky do praxe  styl populárně- naučný – informace podány přístupnou formou, určeno laikům

5 Jazyk odborného stylu  oborné názvy – termíny  spisovný jazyk  zhuštěné vyjadřování  aktuální členění věty a textu jako celku  využití grafických prostředků  citace  Co musí obsahovat citace a jak ji správně využíváme?  oborné názvy – termíny  spisovný jazyk  zhuštěné vyjadřování  aktuální členění věty a textu jako celku  využití grafických prostředků  citace  Co musí obsahovat citace a jak ji správně využíváme?

6 Slohové útvary odborného stylu  výklad  odborný popis  popis pracovního postupu  referát  přednáška  úvaha  esej  výklad  odborný popis  popis pracovního postupu  referát  přednáška  úvaha  esej

7 Výklad  podává poučení, objasňuje vznik a vývoj procesů v přírodě a společnosti  cíl – odborné poučení, uvedení nových poznatků  najdeme ho v učebnicích, v odborných časopisech, v ústní formě ve škole ….  využití induktivní nebo deduktivní metody  další metody – analýza, syntéza, abstrakce, zobecnění  forma odborná i populárně naučná  mluvená forma / přednáška /, psaná forma / stať, odborný článek /  Pokuste se objasnit výše uvedené metody a postupy, které využívá výklad.  podává poučení, objasňuje vznik a vývoj procesů v přírodě a společnosti  cíl – odborné poučení, uvedení nových poznatků  najdeme ho v učebnicích, v odborných časopisech, v ústní formě ve škole ….  využití induktivní nebo deduktivní metody  další metody – analýza, syntéza, abstrakce, zobecnění  forma odborná i populárně naučná  mluvená forma / přednáška /, psaná forma / stať, odborný článek /  Pokuste se objasnit výše uvedené metody a postupy, které využívá výklad.

8 Popis v odborném stylu  Odborný popis - odborné informace o vlastnostech a souvislostech předmětů, jevů a činností - vychází z pozorování - systematicky se postupuje od celku k částem předmětu nebo jevu  Popis pracovního postupu - zaměřen na popis děje, činnosti - dodržování pořadí v činnosti nebo ději  Odborný popis - odborné informace o vlastnostech a souvislostech předmětů, jevů a činností - vychází z pozorování - systematicky se postupuje od celku k částem předmětu nebo jevu  Popis pracovního postupu - zaměřen na popis děje, činnosti - dodržování pořadí v činnosti nebo ději

9 Referát  podobné rysy jako výklad  menší požadavky na odbornost a rozsah  forma vědecká i populárně naučná  forma psaná i mluvená  Jaké zásady bychom měli dodržovat při realizaci mluveného projevu? Zaměřte se na komunikaci verbální i neverbální.  podobné rysy jako výklad  menší požadavky na odbornost a rozsah  forma vědecká i populárně naučná  forma psaná i mluvená  Jaké zásady bychom měli dodržovat při realizaci mluveného projevu? Zaměřte se na komunikaci verbální i neverbální.

10 Přednáška  mluvená forma výkladu  přehledná  snaha zaujmout posluchače  kombinace čteného přednesu s výkladem bez opory psaného textu  kontakt s posluchačem  využití pomůcek, především technických  mluvená forma výkladu  přehledná  snaha zaujmout posluchače  kombinace čteného přednesu s výkladem bez opory psaného textu  kontakt s posluchačem  využití pomůcek, především technických

11 Úvaha  autor vychází z faktů, které rozvádí a zaujímá k nim svůj postoj  názory jsou osobité, originální  subjektivní postoj k problému  projeví se úroveň myšlení i poznatky autora  cíl – vyprovokovat k zamyšlení, ne poučovat  V jakém dalším stylu se úvaha vyskytuje?  autor vychází z faktů, které rozvádí a zaujímá k nim svůj postoj  názory jsou osobité, originální  subjektivní postoj k problému  projeví se úroveň myšlení i poznatky autora  cíl – vyprovokovat k zamyšlení, ne poučovat  V jakém dalším stylu se úvaha vyskytuje?

12 Esej  druh úvahy  zaměřena na kulturu, filozofii, společenské vědy  prvky uměleckého i odborného stylu  požadavky na znalosti autora i jeho schopnost vyjadřování  využití termínů i citově zabarvených slov a uměleckých prostředků  V jakém přeneseném smyslu slova se dnes slovo esej ještě používá?  druh úvahy  zaměřena na kulturu, filozofii, společenské vědy  prvky uměleckého i odborného stylu  požadavky na znalosti autora i jeho schopnost vyjadřování  využití termínů i citově zabarvených slov a uměleckých prostředků  V jakém přeneseném smyslu slova se dnes slovo esej ještě používá?

13 Shrnutí  Odborný styl - cíl – poučit - spisovný jazyk - stručnost, jasnost, přehlednost - terminologie - útvary – výklad, popis, referát, úvaha, přednáška, esej  Odborný styl - cíl – poučit - spisovný jazyk - stručnost, jasnost, přehlednost - terminologie - útvary – výklad, popis, referát, úvaha, přednáška, esej

14 Použité zdroje  - SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk a literatura: ucelená, přehledná, osvědčená příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na střední a vysoké školy. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007. ISBN 978-80-253-0468-6. 80-7358-082-9  MUŽÍKOVÁ, Olga. Odmaturuj z českého jazyka. Brno: Didaktis, 2007. ISBN  - SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk a literatura: ucelená, přehledná, osvědčená příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na střední a vysoké školy. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007. ISBN 978-80-253-0468-6. 80-7358-082-9  MUŽÍKOVÁ, Olga. Odmaturuj z českého jazyka. Brno: Didaktis, 2007. ISBN


Stáhnout ppt "Odborný styl PaedDr. Hana Vítová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝU."

Podobné prezentace


Reklamy Google