Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odborný styl PaedDr. Hana Vítová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odborný styl PaedDr. Hana Vítová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝU."— Transkript prezentace:

1 Odborný styl PaedDr. Hana Vítová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/ MODERNIZACE VÝU

2 Anotace Předmět: český jazyk a literatura Ročník: IV
Anotace Předmět: český jazyk a literatura Ročník: IV. ročník SŠ Tematický celek: opakování mluvnického učiva ročníku Klíčová slova: terminologie, výklad, odborný popis, referát, přednáška, úvaha, esej Forma: výklad Datum vytvoření:

3 Odborný styl styl učebnic, odborných časopisů, odborných publikací
cíl – poučit vyžaduje odborné znalosti věcná správnost, přehlednost, jednoznačnost, přesnost

4 Tři styly odborných projevů
styl vědecký – určený odborníkům, přesný styl prakticky odborný – uvádí teoretické poznatky do praxe styl populárně- naučný – informace podány přístupnou formou, určeno laikům

5 Jazyk odborného stylu oborné názvy – termíny spisovný jazyk
zhuštěné vyjadřování aktuální členění věty a textu jako celku využití grafických prostředků citace Co musí obsahovat citace a jak ji správně využíváme?

6 Slohové útvary odborného stylu
výklad odborný popis popis pracovního postupu referát přednáška úvaha esej

7 Výklad podává poučení, objasňuje vznik a vývoj procesů v přírodě a společnosti cíl – odborné poučení, uvedení nových poznatků najdeme ho v učebnicích, v odborných časopisech, v ústní formě ve škole …. využití induktivní nebo deduktivní metody další metody – analýza, syntéza, abstrakce, zobecnění forma odborná i populárně naučná mluvená forma / přednáška /, psaná forma / stať, odborný článek / Pokuste se objasnit výše uvedené metody a postupy, které využívá výklad.

8 Popis v odborném stylu Odborný popis
- odborné informace o vlastnostech a souvislostech předmětů, jevů a činností - vychází z pozorování - systematicky se postupuje od celku k částem předmětu nebo jevu Popis pracovního postupu - zaměřen na popis děje, činnosti - dodržování pořadí v činnosti nebo ději

9 Referát podobné rysy jako výklad menší požadavky na odbornost a rozsah
forma vědecká i populárně naučná forma psaná i mluvená Jaké zásady bychom měli dodržovat při realizaci mluveného projevu? Zaměřte se na komunikaci verbální i neverbální.

10 Přednáška mluvená forma výkladu přehledná snaha zaujmout posluchače
kombinace čteného přednesu s výkladem bez opory psaného textu kontakt s posluchačem využití pomůcek, především technických

11 Úvaha autor vychází z faktů, které rozvádí a zaujímá k nim svůj postoj
názory jsou osobité, originální subjektivní postoj k problému projeví se úroveň myšlení i poznatky autora cíl – vyprovokovat k zamyšlení, ne poučovat V jakém dalším stylu se úvaha vyskytuje?

12 Esej druh úvahy zaměřena na kulturu, filozofii, společenské vědy
prvky uměleckého i odborného stylu požadavky na znalosti autora i jeho schopnost vyjadřování využití termínů i citově zabarvených slov a uměleckých prostředků V jakém přeneseném smyslu slova se dnes slovo esej ještě používá?

13 Shrnutí Odborný styl - cíl – poučit - spisovný jazyk
- stručnost, jasnost, přehlednost - terminologie - útvary – výklad, popis, referát, úvaha, přednáška, esej

14 Použité zdroje - SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk a literatura: ucelená, přehledná, osvědčená příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na střední a vysoké školy. Havlíčkův Brod: Fragment, ISBN MUŽÍKOVÁ, Olga. Odmaturuj z českého jazyka. Brno: Didaktis, ISBN


Stáhnout ppt "Odborný styl PaedDr. Hana Vítová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝU."

Podobné prezentace


Reklamy Google