Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PLÁNOVÁNÍ CELOROČNÍ VÝUKOVÉ AKTIVITY UČITELE EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ ©prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PLÁNOVÁNÍ CELOROČNÍ VÝUKOVÉ AKTIVITY UČITELE EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ ©prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc."— Transkript prezentace:

1 PLÁNOVÁNÍ CELOROČNÍ VÝUKOVÉ AKTIVITY UČITELE EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ ©prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc.

2 PLÁNOVÁNÍ CELOROČNÍ VÝUKOVÉ AKTIVITY UČITELE EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ 1.Význam plánování pro učitele 2.Rámcové plánování 3.Operativní plánování 4.Plánování jednotlivých vyučovacích hodin 5.Specifické rysy příprav na výuku v ekonomických předmětech

3 1) Význam plánování pro učitele  Příprava aktivit učitele do budoucnosti (plánování vzdělávací činnosti na celý školní rok a na vyučovací jednotky, zejména na vyučovací hodiny s respektem vzájemně závislých veličin: cíl ekonomického vzdělání, učivo předmětů, vyučovací metody aj.)  Struktura plánů učitele ekonomických předmětů (učitel sestavuje roční rámcové tematické plány, operativní plány a přípravy na vyučovací hodiny)

4 2) Rámcové plánování  Roční tematické plány (povinný plán pro každý ekonomický předmět vyučovaný v dané třídě)  Funkce rámcového plánování (slouží k řízení výchovně vzdělávací práce ve výuce ekonomického předmětu, k sebekontrole učitele, školnímu managementu a dozoru, ke koordinaci ekonomického vzdělávání na škole)

5  Struktura rámcového plánu  Název ekonomického předmětu  Hlavní výchovně vzdělávací cíle výuky ekonomického předmětu  Označení třídy, pro kterou je rámcový plán určen  Počet výukových hodin za týden  Rozpis tematických celků ekonomického předmětu  Časový harmonogram výuky  Metodické poznámky a organizační odkazy  Prostorové a materiální zajištění výuky

6  Sestavování rámcového plánu  Sestavuje učitel podle učební osnovy ekonomického předmětu nebo podle rámcového vzdělávacího programu  Projednání v předmětové komisi ekonomických předmětů  Schvaluje školní management  Racionalizace při sestavování  Stává se součástí školního vzdělávacího programu

7 3) Operativní plánování  Operativní plán jako konkretizace rámcového plánu (dobrovolně a podrobně sestavovaný plán výuky pro každou vyučovací hodinu za celý školní rok v dané třídě)  Použitelnost operativního plánu (nepředvídané změny během školního roku narušují jeho stabilitu, vyžaduje permanentní plánování, užívá ho jen malý počet učitelů)

8 4) Plánování jednotlivých vyučovacích hodin  Příprava učitele ekonomického předmětu na vyučovací hodinu (písemná či ústní příprava, stručná či podrobná k realizaci výuky po věcné i didaktické stránce v rozsahu vybraného učiva)  Aktivity učitele při přípravě na výuku (formulování cíle hodiny, selekce a analýza učiva, stanovení vstupních znalostí žáků potřebných k novému tématu, příprava metodických prostředků, rozvržení průběhu výukové hodiny z hlediska činnosti žáků i učitele)

9  Funkce přípravy na výuku  Motivuje učitele k zdokonalení výuky  Slouží jako nástroj řízení výuky v hodině  Zajišťuje vědomý průběh výuky bez zbytečných improvizací  Vytváří podmínky k zefektivnění výuky  Slouží jako zdroj informací pro školní management a dozor  Je východiskem pro zkvalitnění příprav na vyučování

10 5) Specifické rysy příprav na výuku v ekonomických předmětech  Neustálá aktualizace ekonomických dějů a hospodářské politiky (z oblasti ekonomiky podniku, národní i světové ekonomiky)  Využívání faktů a informací z hospodářského života (k vytváření představ, k realizaci názornosti, ke konkretizaci, k řešení situací)  Získávání poznatků permanentím studiem pramenů (výběr vhodných poznatků pro výuku)  Časté využití písemných příprav (podchycující změny v ekonomice, příprava příkladů k řešení úloh v účetnictví, ve statistice, v ekonomických výpočtech aj.)

11  Zjištění stavu a připravenosti odborných učeben (k výuce informační technologie, písemné a elektronické písemné a elektronické komunikaci, účetnictví, statistiky, fiktivních firem a cvičných kanceláří)  Příprava materiálních podmínek výuky (funkčnost počítačů, faxů, telefonů, kancelářských pomůcek aj.)  Zajištění zásoby pracovních materiálů (ekonomická dokumentace – tiskopisy, formuláře, výkazy, právní normy – zákony, nařízení, směrnice aj.)  Předběžné vypracování zadávaných úkolů žákům (v účetnictví, ve statistice a v jiných ekonomických předmětech činnostního charakteru, k ověření přiměřenosti úkolů a k zjištění správnosti či přesnosti výsledku jejich řešení)  Organické zapojování odborníků z hospodářské praxe do výuky (volba podniku, funkce, tématu, způsobu zapojení aj.)


Stáhnout ppt "PLÁNOVÁNÍ CELOROČNÍ VÝUKOVÉ AKTIVITY UČITELE EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ ©prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google