Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČNB jako uživatel auditorských služeb a její postoj k Zelené knize Rada pro veřejný dohled nad auditem Praha, 31. května 2011 Miroslav Singer guvernér,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČNB jako uživatel auditorských služeb a její postoj k Zelené knize Rada pro veřejný dohled nad auditem Praha, 31. května 2011 Miroslav Singer guvernér,"— Transkript prezentace:

1 ČNB jako uživatel auditorských služeb a její postoj k Zelené knize Rada pro veřejný dohled nad auditem Praha, 31. května 2011 Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka

2 M. Singer – Česká národní banka jako uživatel auditorských služeb a její postoj k Zelené knize 2 Obecný postoj ČNB k auditu Kvalitní audit ČNB potřebuje a vítá všechny iniciativy, které k co nejvyšší kvalitě přispějí Oblast auditu v ČR z pohledu ČNB v zásadě funguje (problémy se vždy najdou) Poslední směrnice o auditu (2006/43/ES) byla v ČR implementovaná v roce 2009 – její očekávané přínosy se doposud nemohly plně projevit Před zahájením nového kola evropské regulace je třeba nejprve analyzovat stávající stav a teprve poté podniknout případné nápravné kroky – NIKOLIV NAOPAK, JAK JE TOMU DNES V EVROPĚ BĚŽNĚ ZVYKEM

3 M. Singer – Česká národní banka jako uživatel auditorských služeb a její postoj k Zelené knize 3 Využití auditu Českou národní bankou ČNB standardně a dlouhodobě využívá výsledky povinného ověření auditorem:  účetní závěrky  dalších vybraných informací (např. údajů o kapitálu, kapitálových požadavcích, určených poměrových ukazatelích) ČNB dále využívá:  povinné ověřování řídicího a kontrolního systému nebo prvků tohoto systému (např. systému řízení rizik); auditor vyhodnocuje závažnost zjištění z hlediska dopadů na hospodaření a likviditu dané osoby  povinné ověřování opatření přijatých poskytovatelem investičních služeb za účelem ochrany majetku zákazníka

4 M. Singer – Česká národní banka jako uživatel auditorských služeb a její postoj k Zelené knize 4 Kompetence ČNB v oblasti auditu ČNB má (za stanovených podmínek) možnost stanovit opatření k nápravě, např.:  odmítnout navrhovaného auditora  nařídit dohlíženému poskytovateli finančních služeb nechat provést mimořádný audit na vlastní náklady  nařídit dohlížené osobě změnu auditora Auditoři mají vůči ČNB oznamovací povinnost při závažných zjištěních

5 M. Singer – Česká národní banka jako uživatel auditorských služeb a její postoj k Zelené knize 5 Praktické zkušenosti ČNB s auditem ČNB je v zásadě spokojena s:  legislativním rámcem  převažující částí auditorských výstupů, které využívá  komunikací s komunitou auditorů ČNB vidí rezervy v:  některých auditech prováděných „malými“ auditory  některých auditech řídícího a kontrolního systému, resp. jeho prvků  zavádění výborů pro audit Převažují pozitivní zkušenosti

6 M. Singer – Česká národní banka jako uživatel auditorských služeb a její postoj k Zelené knize 6 Přínosy z diskuze o Zelené knize: postoj ČNB Zvýšení transparentnosti auditorské činnosti Vyjasnění role výroku auditora Prohloubení komunikace mezi auditory a orgány dohledu Posílení principu povinné rotace Posílení významu Výboru pro audit Diskuze přinesla posun ve směru lepšího chápání auditu a jeho role

7 M. Singer – Česká národní banka jako uživatel auditorských služeb a její postoj k Zelené knize 7 Zelená kniha: rizika Zřízení evropského orgánu dohledu nad auditem Provádění společných auditů (dvěma auditory) Změkčování požadavků na malé auditory (SMPs) a malé auditované firmy (SMEs) Zavedení evropských pasů Konfigurování trhu navrhované Evropskou komisí Zvyšování morálního hazardu Zelená kniha je krokem ve směru potlačení seberegulace ve prospěch veřejnoprávní regulace a dohledu

8 M. Singer – Česká národní banka jako uživatel auditorských služeb a její postoj k Zelené knize 8 Koncept jednotného regulátora ČNB odmítá koncept jednotného evropského regulátora ČNB považuje za dostačující existující formy spolupráce národních orgánů dohledu nad auditem (Rady pro dohled nad auditory) ČNB nepovažuje za nutné vytvořit novou agenturu ani tzv. Lamfalussyho výbor třetí úrovně Postoj ČNB je dán negativními zkušenostmi s praktickým fungováním výborů třetí úrovně

9 M. Singer – Česká národní banka jako uživatel auditorských služeb a její postoj k Zelené knize 9 Tržní konfigurace ČNB nesdílí názor Komise, že prostřednictvím regulace může být provedena efektivní tržní konfigurace podnikání v oblasti auditu Podle ČNB současná tržní struktura nepředstavuje systémové riziko Zatímco náklady, které vyvolá nová regulace, budou značné, její přínos není doložený (nejsou impact studies) ČNB je zásadně proti zavádění společných auditů kvůli špatným zkušenostem ze zahraničí

10 M. Singer – Česká národní banka jako uživatel auditorských služeb a její postoj k Zelené knize 10 Konflikt zájmů mezi auditorem a auditovanou účetní jednotkou ČNB nesouhlasí s úplným zákazem poskytovat poradenské služby auditovanému subjektu ČNB nesouhlasí s povinností vybrat auditora ve výběrovém řízení ČNB vítá, že Komise v současnosti neprosazuje úmysl řešit konflikt zájmů tak, že by odpovědnost za jmenování auditora a jeho odměňování byla přenesena na třetí stranu – orgán dohledu ČNB podporuje posilování úlohy Výboru pro audit a principu rotace na úrovni auditorských partnerů

11 M. Singer – Česká národní banka jako uživatel auditorských služeb a její postoj k Zelené knize 11 Princip povinné rotace ČNB podporuje:  zpřísnění principu povinné rotace, tj. zkrácení doby pro výměnu klíčového auditora (ze sedmi na pět let)  prodloužení time-out period (ze dvou let na tři roky) ČNB je proti rozšíření principu povinné rotace na auditorské firmy ČNB je proti rozšíření principu povinné rotace mimo subjekty veřejného zájmu

12 M. Singer – Česká národní banka jako uživatel auditorských služeb a její postoj k Zelené knize 12 Evropské pasy ČNB nepodporuje evropské pasy pro oblast auditu Přiměřená mobilita auditorů je možná už dnes Rozdílové zkoušky mají svůj význam kvůli existenci rozdílných právních rámců Schopnost provádět audit v jedné zemi neznamená automaticky schopnost provést stejně kvalitní audit v jiné zemi Současný stav v mobilitě auditorů nepředstavuje větší problém

13 M. Singer – Česká národní banka jako uživatel auditorských služeb a její postoj k Zelené knize 13 Jaké otázky považuje ČNB za důležité? Vyjasnění postavení Výboru pro audit jako: 1) orgánu subjektu veřejného zájmu 2) poradního orgánu Nezávislost a odbornost členů Výboru pro audit Jak udržet kvalitu auditu pro SMEs a SMPs Jak ochránit firmy před nevhodnou evropskou regulací Používání mezinárodních standardů IFRS a ISA

14 M. Singer – Česká národní banka jako uživatel auditorských služeb a její postoj k Zelené knize 14 Závěrečné poznámky Stávající rámec regulace auditorské činnosti v ČR považuje ČNB v zásadě za vyhovující Připravovaná evropská regulace přináší rizika a náklady, aniž by byly domyšleny (a kvantifikovány) její přínosy ČNB oceňuje dosavadní komunikaci s KAČR a rozvíjející se spolupráci s Radou pro veřejný dohled Krize se stala záminkou pro návrhy na prohloubení regulace v oblasti auditu a vytvoření evropského orgánu dohledu

15 M. Singer – Česká národní banka jako uživatel auditorských služeb a její postoj k Zelené knize 15 Děkuji za pozornost Miroslav Singer Česká národní banka Na Příkopě 28 115 03 Praha 1 Miroslav.Singer@cnb.cz Tel: 224 412 000


Stáhnout ppt "ČNB jako uživatel auditorských služeb a její postoj k Zelené knize Rada pro veřejný dohled nad auditem Praha, 31. května 2011 Miroslav Singer guvernér,"

Podobné prezentace


Reklamy Google