Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P ř íprava nového zákona o RUD Mgr. Petr Gazdík -starosta obce Suchá Loz -člen komise MF pro přípravu nového zákona o RUD.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P ř íprava nového zákona o RUD Mgr. Petr Gazdík -starosta obce Suchá Loz -člen komise MF pro přípravu nového zákona o RUD."— Transkript prezentace:

1 P ř íprava nového zákona o RUD Mgr. Petr Gazdík -starosta obce Suchá Loz -člen komise MF pro přípravu nového zákona o RUD

2 Osnova přednášky 1.Analýza financování obcí 2.Závěry a doporučení analýzy 3.Poslední jednání a stanoviska 4.Návrh SMS ČR na konstrukci zákona 5.Předběžný nástin dopadu návrhu SMS 6.Další kroky 7.Závěr

3 1. Analýza financování obcí Zpracovatelé analýzy Zkoumané oblasti (kraje a obce): 1. Základní analýza výdajů obcí – celkové - podle oddílů - podle paragrafů 2. Typologie obcí a role spádovosti 3. Vyhodnocení dotazníku 4. Analýza mandatorních výdajů 5. Přenesená působnost obcí a krajů 6. Postavení PBOP 7. Poznatky z financování evropských obcí 8. Výdaje obcí ve vztahu k jejich majetku

4 2. Závěry a doporučení analýzy některé závěry jsou nejednoznačné nebo protichůdné (stimulační princip, evropské zkušenosti, ekonomika malých obcí, vliv velikosti katastru) stanovení typu a výše výdajů s největší váhou v rozpočtech kvantifikace role spádovosti postavení PBOP v systému financování majetek obcí – role hrubé úspory financování přenesené působnosti 20 – 105%

5 2.Závěry a doporučení analýzy Některá doporučení zpracovatelů analýzy: Návrh principů pro konstrukci nového zákona: 1.jednotnosti – odvozen ze zákona o obcích, stejné povinnosti a kompetence 2.mobility – (zaměstnanci, žáci, studenti) doporučeno jako jediné hledisko spádovosti 3.regionalizace (ZOO, galérie) 4.úhrady 5.velikosti – tendence stoupající a klesající 6.stimulace – vazba na podnikání

6 2. Závěry a doporučení analýzy rozšířit spektrum sdílených daní oddělit financování PP a SP rozšířit kritéria o počet žáků ve školách neuplatňovat kritérium nadmořské výšky

7 3. Poslední jednání a stanoviska Zapracování připomínek členů komise Oddělení PP od RUD (provozní náklady), její úhrada a dofinancování Stanovisko SMO – RUD upravovat mírně a dlouhodobě, nikomu nesmí být ubráno Stanovisko SMS – zásadní změna RUD Stanovisko MF – změny pouze budou-li zásadní

8 3. Poslední jednání a stanoviska Předloženy dva návrhy: 1.Varianta započítání žáků ve školách 2.Návrh tezí a konstrukce SMS ČR

9 4. Návrh SMS ČR na konstrukci zákona 1. Zásadním dokumentem analýza 2. Oddělení výkonu státní správy (přenesené působnosti) a samosprávy 3. Bude stanovena struktura sdílených daní v RUD podle typu daně - stávající daně doplnit o spotřební a ekologické daně 4. Bude provedena rekategorizace obcí - zruší se výsadní postavení PBOP – analýza neprokázala oprávněnost, stejné kompetence a povinnosti (zvláštní matrika) - na základě rozdílů významných položek ve výdajích obcí budou vytvořeny nové velikostní kategorie obcí

10 4. Návrh SMS ČR na konstrukci zákona

11 5. Stanovení kritérií, kterými bude nové RUD tvořeno: A. počet obyvatel upravený poměrným koeficientem v závislosti na velikostní kategorii obce B. prostý počet obyvatel C. počet žáků v obecních školách, školkách a ZUŠ D. rozloha katastrálního území obce

12 4. Návrh SMS ČR na konstrukci zákona 6. Přiřazení oblastí výdajů konkrétním kritériím

13 4. Návrh SMS ČR na konstrukci zákona 7. Bude stanovena váha jednotlivých kritérií (přidělování) kritérium podíl A. počet obyvatel upravený koeficientem53,40% (částečně uplatněn princip mobility) B. prostý počet obyvatel43,06% C. počet žáků v ZŠ, MŠ a ZUŠ 2,54% D. rozloha katastrálního území obce 1,00%

14 4. Návrh SMS ČR na konstrukci zákona 8. Na základě váhy jednotlivých kritérií bude vytvořen systém postupných přechodů Poznámka: SMS ČR považuje za systémové provedení další úpravy hodnot váhy kritérií s cílem vyrovnání rozdílů ve zkoumaných výdajích způsobených dosavadní neodůvodněnou daňovou progresí PBOP. V tomto předloženém návrhu zatím SMS ČR tuto úpravu neuplatňuje.

15 5. Předběžný nástin dopadu návrhu SMS

16 6. Další kroky Cíle – systém, transparentnost varianty návrhu nového zákona podpora organizací, měst a obcí politická podpora Prosazování může být dlouhodobé

17 7. Závěr nabídka spolupráce prosba o podporu

18 Děkuji Vám za pozornost ! Petr Gazdík starosta@suchaloz.cz tel.: 605 707 757


Stáhnout ppt "P ř íprava nového zákona o RUD Mgr. Petr Gazdík -starosta obce Suchá Loz -člen komise MF pro přípravu nového zákona o RUD."

Podobné prezentace


Reklamy Google