Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Týmová práce TYMP 1/ C3 Manažer a leader. Klíčové kompetence. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Týmová práce TYMP 1/ C3 Manažer a leader. Klíčové kompetence. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV."— Transkript prezentace:

1 1 Týmová práce TYMP 1/ C3 Manažer a leader. Klíčové kompetence. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ 2013-2014

2 2 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Literatura Týmová práce TYMP 1/ C3 – Manažer a leader. Klíčové kompetence. Belz, H., Siegrist, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, 2001. 375 s. ISBN 80-7178-479-6. Kubeš, M. at all. Manažerské kompetence. Způsobilosti výjimečných manažerů. Praha: Grada Publishing, 2004. 184 s. ISBN 80-247-0698-9. Plamínek, J., Fišer, R. Řízení podle kompetencí. Praha: Grada Publishing, 2005. 180 s. ISBN 80-247-1074-9.

3 3 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Co je management Týmová práce TYMP 1/ C3 – Manažer a leader. Klíčové kompetence. Management je zajišťování určitých činností: plánování organizování personalistika – výběr, rozmístění a hodnocení pracovníků kontrolování vedení, delegování, motivace Cíl: řídit a zefektivnit procesy. Pozn.: zdroje: lidé, finance, čas, materiál, informace

4 4 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Co je leadership - vedení lidí Týmová práce TYMP 1/ C3 – Manažer a leader. Klíčové kompetence. Vedení je určování cíle, schopnost motivování, hodnocení, delegování, ovládání koučování, umění vedení porad a podpory týmové práce. Podmínkou je znalost sebe sama a druhých.

5 5 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Co je management? Co je leadership? Týmová práce TYMP 1/ C3 – Manažer a leader. Klíčové kompetence. Roztřiďte tyto pojmy do obou kategorií: Kultura - strategie, nebezpečí - příležitost, fakta - vize, související problémy - izolované problémy, instrukce - inspirace, postupné zlepšování - radikální změny, silné stránky - slabé stránky, vliv - autorita, příklady - metody, připevnit - uvolnit, konfrontace - urovnání, komplexnost - jednoduchost, aktivovat - reagovat, plán - experiment, riskovat - zachovávat, hierarchie - rovnost, optimistický - skeptický, věda - umění, představy - povinnosti, nezávislost - závislost.

6 6 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Klíčové kompetence manažera a leadera Týmová práce TYMP 1/ C3 – Manažer a leader. Klíčové kompetence. Komunikace a spolupráce (40,2%) Samostatnost a výkonnost (26,9%) Řešení problémů a tvořivost (18,6%) Odpovědnost, spolehlivost, myšlení a učení (9,9%) Zdůvodňování a hodnocení (6,9%) Klíčové kompetence požadované v inzerátech na pracovní místa (Švýcarsko, denní tisk, 3420 inzerátů) Blíže: Belz, H,, Siegrist, M.: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení, Praha, Portál 2001,375 stran. Klíčové kompetence přesahují hranice odbornosti.

7 7 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Struktura klíčových kompetencí Týmová práce TYMP 1/ C3 – Manažer a leader. Klíčové kompetence. SOCIÁLNÍ KOMPETENCE KOMPETENCE VE VZTAHU K VLASTNÍ OSOBĚ KOMPETENCE V OBLASTI METOD Co to znamená? Získávání klíčových kompetencí je celoživotní, individuální proces, který slouží k rozvoji osobnosti. Existují různé koncepty.

8 8 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Sociální kompetence Týmová práce TYMP 1/ C3 – Manažer a leader. Klíčové kompetence. komunika- tivnost schopnost čelit konfliktním situacím koopera- tivnost schopnost týmové práce

9 9 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Kompetence ve vztahu k vlastní osobě Týmová práce TYMP 1/ C3 – Manažer a leader. Klíčové kompetence. Kompetentní zacházení se sebou samým Být svým vlastním manažerem Schopnost reflexe vůči sobě Rozvíjení vlastních hodnot a lidského obrazu Schopnost posuzovat sám sebe a dál se rozvíjet

10 10 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Kompetence v oblasti metod Týmová práce TYMP 1/ C3 – Manažer a leader. Klíčové kompetence. strukturovat a klasifikovat nové informace zvažovat šance a rizika dávat věci do kontextu, poznávat souvislosti kriticky hodnotit v zájmu dosažení inovací vypracovávat tvořivá řešení uplatňovat odborné znalosti plánovat a organizovat zaměření na cíl

11 11 požadavky na měkké dovednosti komunikační dovednosti naslouchání empatie vedení porad sdělování prezentace vztahové dovednosti vedení lidí motivace lidí vyjednávání zvládání konfliktů týmová spolupráce usnadňování spolupráce využívání lidských zdrojů

12 12 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Přehled základních kompetencí Týmová práce TYMP 1/ C3 – Manažer a leader. Klíčové kompetence. Zhodnoťte své kompetence1234 1. Komunikace 2. Kooperace 3. Řešení problémů 4. Kreativita 5. Samostatnost 6. Výkonnost 7. Zodpovědnost 8. Schopnost přemýšlet 9. Schopnost učit se 10. Schopnost zdůvodňovat 11. Schopnost hodnotit

13 13 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Soubor klíčových kompetencí Týmová práce TYMP 1/ C3 – Manažer a leader. Klíčové kompetence. Cvičení: Tým má za úkol připravit a realizovat studijní cestu. Kam? Nakreslete, charakterizujte člověka ve vedení, jeho: znalosti, dovednosti, vlastnosti.


Stáhnout ppt "1 Týmová práce TYMP 1/ C3 Manažer a leader. Klíčové kompetence. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV."

Podobné prezentace


Reklamy Google