Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Manažer a leader. Klíčové kompetence. Pavla Kotyzová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Manažer a leader. Klíčové kompetence. Pavla Kotyzová"— Transkript prezentace:

1 Manažer a leader. Klíčové kompetence. Pavla Kotyzová
Týmová práce TYMP 1/ C3 Manažer a leader. Klíčové kompetence. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ

2 Týmová práce TYMP 1/ C3 – Manažer a leader. Klíčové kompetence.
Literatura Belz, H., Siegrist, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, s. ISBN Kubeš, M. at all. Manažerské kompetence. Způsobilosti výjimečných manažerů. Praha: Grada Publishing, s. ISBN Plamínek, J., Fišer, R. Řízení podle kompetencí. Praha: Grada Publishing, s. ISBN PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

3 Co je management Management je zajišťování určitých činností:
Týmová práce TYMP 1/ C3 – Manažer a leader. Klíčové kompetence. Co je management Management je zajišťování určitých činností: plánování organizování personalistika – výběr, rozmístění a hodnocení pracovníků kontrolování vedení, delegování, motivace Cíl: řídit a zefektivnit procesy. Pozn.: zdroje: lidé, finance, čas, materiál, informace PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

4 Co je leadership - vedení lidí
Týmová práce TYMP 1/ C3 – Manažer a leader. Klíčové kompetence. Co je leadership - vedení lidí Vedení je určování cíle, schopnost motivování, hodnocení, delegování, ovládání koučování, umění vedení porad a podpory týmové práce. Podmínkou je znalost sebe sama a druhých. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

5 Co je management? Co je leadership?
Týmová práce TYMP 1/ C3 – Manažer a leader. Klíčové kompetence. Co je management? Co je leadership? Roztřiďte tyto pojmy do obou kategorií: Kultura - strategie, nebezpečí - příležitost, fakta - vize, související problémy - izolované problémy, instrukce - inspirace, postupné zlepšování - radikální změny, silné stránky - slabé stránky, vliv - autorita, příklady - metody, připevnit - uvolnit, konfrontace - urovnání, komplexnost - jednoduchost, aktivovat - reagovat, plán - experiment, riskovat - zachovávat, hierarchie - rovnost, optimistický - skeptický, věda - umění, představy - povinnosti, nezávislost - závislost. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

6 Klíčové kompetence manažera a leadera
Týmová práce TYMP 1/ C3 – Manažer a leader. Klíčové kompetence. Klíčové kompetence manažera a leadera Komunikace a spolupráce (40,2%) Samostatnost a výkonnost (26,9%) Řešení problémů a tvořivost (18,6%) Odpovědnost, spolehlivost, myšlení a učení (9,9%) Zdůvodňování a hodnocení (6,9%) Klíčové kompetence požadované v inzerátech na pracovní místa (Švýcarsko, denní tisk, 3420 inzerátů) Blíže: Belz, H,, Siegrist, M.: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení, Praha, Portál 2001,375 stran. Klíčové kompetence přesahují hranice odbornosti. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

7 Struktura klíčových kompetencí
Týmová práce TYMP 1/ C3 – Manažer a leader. Klíčové kompetence. Struktura klíčových kompetencí SOCIÁLNÍ KOMPETENCE KOMPETENCE VE VZTAHU K VLASTNÍ OSOBĚ KOMPETENCE V OBLASTI METOD Co to znamená? Získávání klíčových kompetencí je celoživotní, individuální proces, který slouží k rozvoji osobnosti. Existují různé koncepty. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

8 schopnost týmové práce schopnost čelit konfliktním situacím
Týmová práce TYMP 1/ C3 – Manažer a leader. Klíčové kompetence. Sociální kompetence schopnost týmové práce koopera- tivnost schopnost čelit konfliktním situacím komunika-tivnost PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

9 Kompetence ve vztahu k vlastní osobě
Týmová práce TYMP 1/ C3 – Manažer a leader. Klíčové kompetence. Kompetence ve vztahu k vlastní osobě Kompetentní zacházení se sebou samým Být svým vlastním manažerem Schopnost reflexe vůči sobě Schopnost posuzovat sám sebe a dál se rozvíjet Rozvíjení vlastních hodnot a lidského obrazu PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

10 Kompetence v oblasti metod
Týmová práce TYMP 1/ C3 – Manažer a leader. Klíčové kompetence. Kompetence v oblasti metod vypracovávat tvořivá řešení zaměření na cíl uplatňovat odborné znalosti kriticky hodnotit v zájmu dosažení inovací plánovat a organizovat dávat věci do kontextu, poznávat souvislosti strukturovat a klasifikovat nové informace zvažovat šance a rizika PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

11 komunikační dovednosti
naslouchání empatie sdělování prezentace vedení porad komunikační dovednosti požadavky na měkké dovednosti vyjednávání motivace lidí vztahové dovednosti vedení lidí zvládání konfliktů usnadňování spolupráce týmová spolupráce využívání lidských zdrojů

12 Přehled základních kompetencí
Týmová práce TYMP 1/ C3 – Manažer a leader. Klíčové kompetence. Přehled základních kompetencí Zhodnoťte své kompetence 1 2 3 4 1. Komunikace 2. Kooperace 3. Řešení problémů 4. Kreativita 5. Samostatnost 6. Výkonnost 7. Zodpovědnost 8. Schopnost přemýšlet 9. Schopnost učit se 10. Schopnost zdůvodňovat 11. Schopnost hodnotit PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

13 Soubor klíčových kompetencí
Týmová práce TYMP 1/ C3 – Manažer a leader. Klíčové kompetence. Soubor klíčových kompetencí Cvičení: Tým má za úkol připravit a realizovat studijní cestu . Kam? Nakreslete, charakterizujte člověka ve vedení, jeho: znalosti, dovednosti, vlastnosti. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,


Stáhnout ppt "Manažer a leader. Klíčové kompetence. Pavla Kotyzová"

Podobné prezentace


Reklamy Google