Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teorie firmy Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, 2010 Téma 3.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teorie firmy Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, 2010 Téma 3."— Transkript prezentace:

1 Teorie firmy Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 3

2 Obsah A. 1.Povaha a podstata firmy 2.Produkční funkce 3.Izokvanty a izokosty 4.Explicitní a implicitní náklady firmy 5.Náklady obětované příležitosti, absolutní a komparativní výhoda 6.Náklady v krátkém a dlouhém období 1.Povaha a podstata firmy 2.Produkční funkce 3.Izokvanty a izokosty 4.Explicitní a implicitní náklady firmy 5.Náklady obětované příležitosti, absolutní a komparativní výhoda 6.Náklady v krátkém a dlouhém období

3 Obsah B. 7.Průměrné a nezní náklady 8.Standardní tvary křivek průměrných a mezních nákladů 9.Průměrné náklady v krátkém a v dlouhém období 10. Rovnováha firmy z hlediska množství produkce 11. Odvození individuální nabídkové křivky 7.Průměrné a nezní náklady 8.Standardní tvary křivek průměrných a mezních nákladů 9.Průměrné náklady v krátkém a v dlouhém období 10. Rovnováha firmy z hlediska množství produkce 11. Odvození individuální nabídkové křivky

4 Náklady v krátkém a v dlouhém období Krátké období je takové, pro které platí, že množství některých výrobních faktorů je fixní – nelze je zvýšit a zpravidla ani snížit. V dlouhém období lze měnit počet naprosté většiny výrobních faktorů podle potřeby.

5 Náklady v krátkém a v dlouhém období Fixní náklady FC jsou náklady, které firma musí hradit bez ohledu na výši své produkce a hradit by je musela i kdyby nevyráběla. Tyto náklady jsou pro jakékoliv množství produkce stejné (konstantní). Tyto náklady jsou pro jakékoliv množství produkce stejné (konstantní). Součástí fixních nákladů jsou i náklady obětované příležitosti.

6 Náklady v krátkém a v dlouhém období Variabilní náklady VC se s objemem produkce mění – pokud produkce roste, tak VC též rostou. TC = FC + VC, kde: TC = celkové náklady (anglicky: total cost), FC = fixní náklady (anglicky: fixed cost), VC = variabilní náklady (anglicky: variable cost)

7 Fixní a variabilní náklady

8 Náklady v krátkém a v dlouhém období V dlouhém období jsou všechny náklady variabilní a rostou s objemem produkce. V dlouhém období se mění i náklady obětované příležitosti, takže rovněž ztrácejí svůj fixní charakter.

9 Průměrné a mezní náklady Průměrné náklady AC udávají výši nákladů na jednotku produkce, nebo-li kolik stojí firmu vyprodukovat jedna jednotka produktu (výrobku, statku). Průměrné náklady jsou rovny podílu celkových nákladů a množství produkce. AC = TC/Q´ = AVC + AFC, kde: AC = průměrné náklady (anglicky: average cost), TC = celkové náklady (anglicky: total cost) Q´ = množství produkce (anglicky: quantity).

10 Průměrné a mezní náklady Průměrné variabilní náklady AVC uvádějí variabilní náklady na jednotku produkce, neboli kolik variabilních nákladů firma používá na jednotku (výrobku, statku). AVC = VC/Q´, AVC = průměrné variabilní náklady (angl.: average variable cost) Průměrné fixní náklady AFC uvádějí fixní náklady na jednotku produkce, neboli kolik fixních nákladů firma používá na jednotku (výrobku, statku). AFC = FC/Q´, AFC = průměrné fixní náklady (angl.: average fixed cost).

11 Optimální kombinace v.f. Q´FCVC TC = FC+VC AFC = FC/Q´ AVC = VC/Q´ AC = TC/Q´= AFC+AVC 01 0000 1 1 1002 10010001 1002 100 21 0002 5003 5005001 2501 750 31 0003 2004 2003331 0671 400 41 0004 5005 5002501 1251 375 51 0006 0007 000200 1 2001 400 61 0008 0009 0001661 3331 499 71 00011 00012 0001421 5711 713 81 00015 00016 0001251 8752 000 9100020 00021 0001112 2222 333 10100029 00030 0001002 9003 000

12 Průměrné a mezní náklady Mezní náklady udávají přírůstek celkových nákladů, pokud se produkce (výstup) zvýší o jednotku nebo určitý počet jednotek. MC = TC n+1 - TC n

13 Mezní náklady Q´TC = FC+VC MC = TC n+1 - TC n 01 000 12 1001 100 23 5001 400 34 200700 45 5001 300 57 0001 500 69 0002 000 712 0003 000 816 0004 000 921 0005 000 1030 0009 000 Pokud mezní náklady budou vyšší než mezní příjmy, tak se firmě zvýšení produkce nevyplatí.

14 průměrných Standardní tvary křivek průměrných a mezních nákladů

15 Křivka průměrných nákladů AC a průměrných variabilních nákladů AVC nejprve klesají a potom rostou. Křivka průměrných nákladů AC a průměrných variabilních nákladů AVC nejprve klesají a potom rostou. Křivka AFC je klesající. Křivka AC je dána součtem křivek AFC a AVC. Křivka AC se s růstem produkce neustále přibližuje ke křivce AVC, aniž by se jí dotkla. Křivka MC nejprve klesá, potom roste. Při tomto tvaru křivka MC protíná křivky AVC a AC v jejich minimu.

16 průměrných Standardní tvary křivek průměrných a mezních nákladů

17 absolutních údajů Standardní tvary křivek absolutních údajů

18 Celkové příjmy,náklady, zisk a efektivnost.

19 Příklad – počet kuchařů Počet vstupů (Q) = kuchařů (L) 1234567 Počet vyprodukovaných statků/jídel (Q´) 40100200250 280 285 270 Přírůstek produkce (MQ´) 406010050 30 5 -15 Fixní náklady (FC) 50 000 Variabilní náklady (VC) 15 00030 00045 00060 000 75 000 90 000105 000 Celkové náklady (TC = FC+VC) 65 00080 00095 000110 000125 000140 000155 000 Mezní náklady (MC) 15 000 Průměrné náklady (AC = TC/Q´) 65000400003166727500250002333320000 Průměrné variabilní náklady (AVC = VC/Q´) 15000 Průměrné fixní náklady (AFC = FC/Q´) 500002500016667125001000083337143

20 Průměrné náklady v krátkém a dlouhém období V dlouhém období mají všechny náklady firmy variabilní charakter. V dlouhém období není křivka FC ani průměrných fixních nákladů AFC. Křivka AVC se posouvá do křivky průměrných nákladů AC. Křivka AVC se posouvá do křivky průměrných nákladů AC.

21 Průměrné náklady v krátkém a dlouhém období Křivky krátkodobých a dlouhodobých průměrných nákladů

22 Rovnováha firmy z hlediska množství produkce Celkové příjmy udávají příjmy z celkové vyprodukované (a prodané) produkce. TR = P*Q´, TR = celkové příjmy (anglicky: total revenue), P = cena vyprodukovaných statků (anglicky: price), Q´ = počet jednotek produkce (anglicky: quantity)

23 Rovnováha firmy z hlediska množství produkce Průměrné příjmy jsou rovny příjmům, které připadají na jednotku produkce. AR = TR/Q´, AR = Průměrné příjmy (anglicky: average revenue), TR = celkové příjmy (anglicky: total revenue), Q´ = počet jednotek produkce (anglicky: quantity)

24 Rovnováha firmy z hlediska množství produkce Mezní příjmy MR angl. marginal revenue udávají, o kolik vzrostou celkové příjmy, vzroste-li produkce o nějaký počet jednotek. Vývoj celkových, průměrných, a mezních příjmů nemá na rozdíl od jim analogických nákladů nějaký standardní tvar.

25 Rovnováha firmy z hlediska množství produkce Q´PFCVCTCMCAFCAVCACTR MR =AR EP 058600 0 00000-60 1586028882860288858 -30 2586047107193023,553,5116589 3 60 1201320 401745854 4586087147271521,836,82325885 55860126186391225,237,229058104 658601862466010314134858102 7586027033084 8,5738,647,14065876 85860371431101 7,546,453,94645833 95860504564133 6,665662,652258-42

26 Rovnováha firmy z hlediska množství produkce Pokud je firma příjemcem ceny (je pro ni exogenním faktorem), může při tržní ceně prodat libovolný počet jednotek. Pokud je firma příjemcem ceny (je pro ni exogenním faktorem), může při tržní ceně prodat libovolný počet jednotek. Odvětví, ve kterém je firma příjemcem ceny, má charakter dokonalé konkurence. Odvětví, ve kterém je firma příjemcem ceny, má charakter dokonalé konkurence. Naopak firma je tvůrcem ceny, pokud změna (zvýšení nebo snížení) produkce ovlivní tržní cenu. Naopak firma je tvůrcem ceny, pokud změna (zvýšení nebo snížení) produkce ovlivní tržní cenu.

27 Rovnováha firmy z hlediska množství produkce Rovnovážné množství produkce z hlediska firmy je takový počet jednotek, při němž je zisk firmy maximální. Rovnovážné množství produkce z hlediska firmy je takový počet jednotek, při němž je zisk firmy maximální.

28 Rovnováha firmy z hlediska množství produkce Producentovi se vyplatí produkovat maximálně tolik jednotek, pro který platí: mezní náklady = mezní příjmy Pro rovnovážné množství produkce platí: MC = MR Dokud jsou při rozšiřování produkce náklady na dodatečnou jednotku produkce nižší než příjem z této jednotky, zvyšuje firma svůj zisk, jakmile by náklady na poslední jednotku produkce překročí příjem z této jednotky, zisk firmy by se snížil.

29 Rovnováha firmy Rovnováha firmy nastává pro takové množství produkce, pro které jsou mezní příjmy rovny mezním nákladům MC = MR

30 Rovnováha firmy z hlediska množství produkce Q´PFCVCTCMCAFCAVCACTR MR =AR EP 0906006800 0 000-60 1906028882860 28 8890 2 2 60471071930 23,553,51809073 39060 1201320 4027090150 4906087147271521,836,836090213 59060126186391225,237,245090264 690601862466010 31 4154090294 79060270330848,5738,647,163090300 89060371431101 7,546,453,972090289 990605045641336,665662,681090246

31 Rovnováha firmy Křivkou mezního (i průměrného) příjmu je přímka rovnoběžná s osou Q´ osu P protínající na úrovni ceny, za kterou je statek prodáván. Tato přímka je současně poptávkovou křivkou. Tato přímka je současně poptávkovou křivkou.

32 Odvození individuální nabídkové křivky Optimální množství statků nabízených firmou bude leží v průsečíku křivek mezních nákladů firmy a mezních příjmů firmy. Optimální množství statků nabízených firmou bude leží v průsečíku křivek mezních nákladů firmy a mezních příjmů firmy. Zvýší-li se cena statku firma zvýší i množství produkce. Zvýší-li se cena statku firma zvýší i množství produkce. Průsečík MR a MC interpretujeme jako bod rovnováhy E, tj. bod, ve kterém se vyrovnává poptávka po produkci dané firmy s její nabídkou. Z tohoto pohledu hovoříme o rovnováze firmy. Průsečík MR a MC interpretujeme jako bod rovnováhy E, tj. bod, ve kterém se vyrovnává poptávka po produkci dané firmy s její nabídkou. Z tohoto pohledu hovoříme o rovnováze firmy.

33 Rovnováha firmy

34 Pouze rostoucí část křivky mezních nákladů MC je individuální nabídkovou křivkou

35 Rovnováha firmy Ekonomický zisk na jednotku produkce je roven rozdílu průměrných příjmů AR mínus průměrné náklady AC EP/Q´ = AR - AC Červená plocha znázorňuje celkové náklady Červená plocha znázorňuje celkové náklady TC = Q´ 0. P AC. TC = Q´ 0. P AC. Modrá plocha znázorňuje kladný ekonomický zisk EP = Q´ 0. (AR – AC) EP = Q´ 0. (AR – AC)

36 Rovnováha firmy z hlediska množství produkce Q´Q´ PFCVCTCMCAFCAVCACTR MR= AR EP SREP (=TR- VC) 035600 000000-600 1356028882860288835 -537 2356047107193023,553,57035-3723 33560 1201320 4010535-1545 435608714727 1521,836,814035 -753 53560126186391225,237,217535-1149 635601862466010314121035-3624 73560270330848,5738,647,124535-85-25 835603714311017,546,453,928035-151-91 935605045641336,665662,631535-249- 189 Fixní náklady mají tedy povahu utopených nákladů, a v krátkém období s nimi firma nemůže počítat.

37 Rovnováha firmy z hlediska množství produkce Producentovi se vyplatí produkovat maximálně tolik jednotek, pro který platí: mezní náklady = mezní příjmy Pro rovnovážné množství produkce platí: MC = MR Dokud jsou při rozšiřování produkce náklady na dodatečnou jednotku produkce nižší než příjem z této jednotky, zvyšuje firma svůj zisk, jakmile by náklady na poslední jednotku produkce překročí příjem z této jednotky, zisk firmy by se snížil.

38 Rovnováha firmy z hlediska množství produkce SREP = TR -VC SREP = krátkodobý ekonomický zisk firmy (ekonomický zisk firmy v krátkém období), anglicky short run economic profit SREP = TR -VC SREP = krátkodobý ekonomický zisk firmy (ekonomický zisk firmy v krátkém období), anglicky short run economic profit TR = celkové příjmy, TR = celkové příjmy, VC = variabilní náklady VC = variabilní náklady Je-li v bodě rovnováhy firmy tento rozdíl kladný, vyplatí se firmě produkovat. Je-li v bodě rovnováhy firmy tento rozdíl kladný, vyplatí se firmě produkovat.

39 Rovnováha firmy Pokud by firma nevyráběla, tak by při nutnosti hradit fixní náklady ztrácela více, než když produkuje množství Q´ 0

40 Rovnováha firmy z hlediska množství produkce Q´Q´ PFCVCTCMCAFCAVCACTR MR= AR EP SREP (=TR- VC) 035600 000000-600 1356028882860288835 -537 2356047107193023,553,57035-3723 33560 1201320 4010535-1545 435608714727 1521,836,814035 -753 53560126186391225,237,217535-1149 635601862466010314121035-3624 73560270330848,5738,647,124535-85-25 835603714311017,546,453,928035-151-91 935605045641336,665662,631535-249- 189 Fixní náklady mají tedy povahu utopených nákladů, a v krátkém období s nimi firma nemůže počítat.

41 Rovnováha firmy Pokud jsou v krátkém období celkové příjmy nižší než variabilní náklady, vyplatí se firmě zastavit produkci.

42 Rovnováha firmy z hlediska množství produkce Fixní náklady mají tedy povahu utopených nákladů, a v krátkém období s nimi firma nemůže počítat. Q´PFCVCTCMCAFCAVCACTR MR =AR EP SREP (=TR-VC) 010600 0 0 0 000-600 11060288828602888,010 -78-18 2106047107193023,553,52010-87-27 31060 1201320 403010- 90-30 4106087147271521,836,84010-107-47 51060126186391225,237,25010-136-76 61060186246601031416010-186-126 71060270330848,5738,647,17010-260-200 81060371431101 7,546,453,98010-351-291 910605045641336,665662,69010-474- 414

43 Rovnováha firmy Na rostoucí části křivky mezních nákladů, jsou důležité je bod zvratu a uzavření firmy

44 Rovnováha firmy z hlediska množství produkce Bod zvratu značí situaci, kdy při dané ceně je ekonomický zisk EP firmy roven nule. Pokud cena roste, je EP kladný, pokud cena klesá, je EP záporný. Bod uzavření firmy značí situaci, kdy se firmě vyplatí ukončit produkci. V bodě uzavření firmy je krátkodobý ekonomický zisk SREP firmy roven 0. Pokud cena roste, je SREP kladný, pokud cena klesá, je záporný. Pokud cena roste, je SREP kladný, pokud cena klesá, je záporný.

45 Předpokládejme, že v příkladu číslo 20 je cena produktu 10 PJ za jednotku. Nakreslete poměrový i absolutní graf firmy. Vyráběné množství měňte po jednom produktu. Předpokládejme, že v příkladu číslo 20 je cena produktu 10 PJ za jednotku. Nakreslete poměrový i absolutní graf firmy. Vyráběné množství měňte po jednom produktu. Otázky a příklady kap.3, str. 101; př.20 atp.

46 Zisk př.20 a 24/3.kap.

47

48 P Q´

49 P AFC

50 P Q´ AVC AFC

51 P Q´ AC AVC AFC

52 P Q´ MC AC AVC AFC

53 P P Q´ MC AC AVC AFC

54 P P Q´ MC AC AVC AFC

55 P P P Q´ MC AC AVC AFC

56 P P P Q´ MC AC AVC AFC

57 EP P P Q´ EP

58 P Q´ EP

59 P Q´ EP P

60 P P Q´ EP

61 Zisk př.20 a 24/3.kap.

62 EP P Q´ EP

63 P Q´ EP P

64 P P Q´ EP

65 P P Q´ EP

66 Děkuji za pozornost. Teoretický seminář VŠFS Jiří Mihola jiri.mihola@quick.cz www.median-os.cz

67 TR EP TC/Q MC TR/TC MEP FC/Q MR=AR=d

68 TR TC VC TR/TC FC


Stáhnout ppt "Teorie firmy Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, 2010 Téma 3."

Podobné prezentace


Reklamy Google