Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jan Řehák prosinec 2007 nestandardní formy výzkumu veřejného mínění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jan Řehák prosinec 2007 nestandardní formy výzkumu veřejného mínění."— Transkript prezentace:

1 Jan Řehák prosinec 2007 nestandardní formy výzkumu veřejného mínění

2 veřejné mínění a výzkum role VVM kdo používá VVM? komu slouží? média politika korporace veřejnost

3 veřejné mínění a výzkum role VVM jak se používá VVM? k čemu slouží? média: informace, zvýšení atraktivity, argument politika: operativní reakce, strategie korporace – PR: budování image, řešení ad problémů v PR

4 veřejné mínění a veřejnost veřejnost – dvojí zpětná vazba informace o VM veřejnosti cestou medií právo vědět, co si myslí ostatní a to objektivně, kvalitně, nezkresleně služba medií tlak na politiku, veřejnou správu, sdělení názoru právo vyjádřit se VVM (kvalitně provedený a objektivně interpretovaný) je nástrojem demokracie předpokládá ochotu a schopnost politiky/ů přijmout názor lidí

5 proces a účastníci 'objektivně' a 'kvalitně' a 'nezkresleně' – co to znamená v praxi ? problémy zkreslení v informačním procesu o veřejném mínění zadavatel -> výzkum -> výzkumník -> komentátor -> media -> politik -> veřejnost

6 proces a účastníci zadavatel volí téma systematický dlouhodobý sběr ad hoc nebo účelově výzkum fakta, získaná na základě vědecké metody reprezentativní spolehlivý validní volba otázek a způsob dotazu výzkumník fakta uspořádává a prezentuje vybírá a redukuje transformuje zobrazuje

7 proces a účastníci (pokr.) politolog/sociolog/sociální psycholog/PR specialista komentuje odborně interpretuje komparuje dodává kontext media prezentují a komentují výběr faktů důraz titulkem způsob prezentace

8 proces a účastníci (pokr.) politik (případně jeho poradce) dostává informaci a po/vy/(zne)užívá ji schopnost porozumět informaci schopnost pracovat s informací ochota pracovat s informací reaguje na informaci komentuje ignoruje podrážděně útočí (výzkum: posel zlých zpráv …)

9 proces a účastníci (pokr.) veřejnost způsob podání informace redukce informace účelová informace ovlivňuje výzkum zpětně veřejné mínění? říká se ('ono' se říká), že ovlivňuje je k tomu průkazná evidence? je to vědecky doloženo? jak funguje ten proces? kdy a co ovlivňuje? jak silně? je to hypotéza, ale jen hypotéza 'já myslím', 'domnívám se', 'je zřejmé', 'platí, že …' nic není zřejmé, pokud není prokázáno; pracujeme s vědeckou metodou

10 proces a účastníci (pokr.) ovlivňuje výzkum zpětně veřejné mínění? výzkum sám o sobě, je-li kvalitní, ne media, komentátoři, politici - (hypoteticky) ano zadavatelé – mohou ovlivnit uvedením tématu a financováním publikace a to záměrně a cíleně (např. inzerce)

11 klasická forma výzkumu VM klasický reprezentativní kvantitativní výzkum ad hoc průřez názory populace současné jevy ve společnosti současné problémy, jimiž společnost žije ověřování politické strategie/taktiky systematické sledování časových řad volební/stranické preference obliba politiků sledování zásadních problémů čas jako faktor nezávislé výběry – změna v populaci a jejích částech (agregovaně) panel – změna názorů u jednotlivců (individuální procesy) retrospektivní otázky a pohled do budoucnosti

12 nestandardní formy kvantitativního výzkumu VM expres výzkum výsledky do 48/24 hodin cíl rychlá reakce medií rychlá PR reakce firem rychlé podklady pro rozhodování (politika, firmy) instrument jednoduché otázky krátký dotazník stručné vyhodnocení realizace výzkum: jednoduchá (speciální) metodologie (výběr) jednoduchá organizace a komunikace zajištění kvality informace

13 volební Exit Poll – výzkum při odchodu z volební místnosti cíle jsou tři: reportovat okamžitě/průběžně odhady voleb komparovat volební chování skupin obyvatelstva analyzovat podrobně faktory volebních výsledků (později) dotazník: jednoduché otázky krátký dotazník záznam – volební chování a sociodemografika výzkum: velmi náročné organizace musí zajistit spolehlivost procesu metodologie musí zajistit dosažitelnou přesnost příprava musí preventivně zajistit bezchybnou realizaci nestandardní formy kvantitativního výzkumu VM

14 volební Exit Poll obtížné úkoly v procesu: výběr volebních okrsků popis procesu, jeho tréning a zvládnutí, ověření funkčnosti rychlá komunikace odpovědí a zpracování dotazníků (za 14 hodin se přenese, zaznamená a zpracuje 12 až 30 tisíc dotazníků, podle účasti a designu) rychlý a automatizovaný proces zpracování (tabelace, formáty výstupů pro publikaci, data miningové korekce ve vzorcích pro odhady proces reportování končí publikací na obrazovce proces podrobné analýzy začíná po skončení sběru nestandardní formy kvantitativního výzkumu VM

15 kvalitativní výzkum VM nepracuje s metrikou ani s reprezentativitou Focus Groups (soustředěné dotazování ve skupině respondentů) cíl: ne kolik, ale proč a jak existují pojmy, které neumíme, nechceme nebo nejdou metrizovat a formalizovat existují jevy, o nichž nevíme pátrání po tom, co jednoduché otázky dotazníku nemohou zajistit: hlubší pohled na názory zjišťování nových, vznikajících názorů hledání příčin pro názory metoda je založena na skupinové dynamice a zahrnuje mnoho různých technik a specifických forem (např. miniskupiny, hierarchické skupiny apod.)

16 Focus Groups (pokr.) typická užití: testování nových strategií politických stran, zjišťování reakcí na připravované politické či vládní kroky, projevy, formulace apod. testování srozumitelnosti projevů a formulací hledání formulací, které používají občané a kterým budou dobře rozumět vysvětlení jevů zjištěných v dotazníkovém šetření (metoda reakce na výsledky) doplnění interpretace a úplného ohledu na věc Blair kvalitativní výzkum VM

17 Focus Groups (pokr.) mnoho výhod: zjistíme kvalitativní stránky rychlý výsledek nízké náklady operativní řízení a změny obsahu v průběhu diskuse i mezi skupinami – modifikace scénářů uživatel může vidět přímo nebo ze záznamu lze vhodně sestavovat a měnit design v průběhu projektu lze použít i moderní komunikační technologie (skupiny on- line) nevýhody nelze zobecnit, není reprezentativní v malé skupině může dojít ke kolapsu komunikace dominanti a spáči, extroverti a introverti, stylizace a důležitost osoby, osobnostní charakteristiky kvalitativní výzkum VM

18 hloubkové rozhovory – kvalitativní metoda pro získávání u opinion makerů CATI – telefonické dotazování CAWI – internetové dotazování poštovní anketa a spontánní odpovědi (nedoporučuji) hlasování v televizi v průběhu pořadu není výzkum !!!!!!!!!!! výzkum VM – další formy a techniky

19 výzkum veřejného mínění a sociologie jaký je rozdíl mezi sociologickým výzkumem a VVM? VVMsociologie proměnnénázory, míněnípostoje, hodnoty otázkyjednoduché přímé otázkyspecifické otázky, indikace dotazníkkrátký dotazník, standardizované i ad hoc otázky jednotlivé otázky i ověřené měřící instrumenty sběr datjednoduché designy a metody sběru komplexní výběry a designy, experimentální uspořádání cíl výzkumu zjistit stavpoznatky o procesech, příčinách, rozšíření teorie analýza'nose counting', reportování, jednoduché tabelace a grafy sofistikované analýzy a modelování procesů a kauzálních vztahů výstupyjednoduchý reportvýzkumné zprávy a vědecké publikace

20 veřejné mínění a výzkum VVM tu je, a je ho hodně … nechť tedy plní svoji úlohu … a to může jen když bude kvalitní k tomu je potřeba účasti tří stran: poskytovatel – respondenti realizátor – výzkumníci uživatel – média a politika

21 výzkum veřejného mínění … má u nás svůj lesk i svou bídu …


Stáhnout ppt "Jan Řehák prosinec 2007 nestandardní formy výzkumu veřejného mínění."

Podobné prezentace


Reklamy Google