Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Využití LMS eDoceo v distanční formě navazujícího magisterského studia Podniková ekonomika a management Ing. Blanka Volkmerová doc. Ing. Tomáš Kubálek,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Využití LMS eDoceo v distanční formě navazujícího magisterského studia Podniková ekonomika a management Ing. Blanka Volkmerová doc. Ing. Tomáš Kubálek,"— Transkript prezentace:

1 1 Využití LMS eDoceo v distanční formě navazujícího magisterského studia Podniková ekonomika a management Ing. Blanka Volkmerová doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze volkmer@vse.czvolkmer@vse.cz, kubalek@vse.cz http://nb.vse.cz/~kubalek http://distancni.fph.vse.czkubalek@vse.cz http://nb.vse.cz/~kubalek http://distancni.fph.vse.cz Pedagogický software 2004 Sekce 3: Systémy řízení výuky (LMS), distanční a celoživotní vzdělávání

2 2 Osnova 1. Charakteristika studijního programu v distanční formě Charakteristika studijního programu v distanční formě 2. Organizace přípravy a použitý software Organizace přípravy a použitý software 3. Organizace průběhu distanční formy Organizace průběhu distanční formy 4. Informace o studiu, portál distančního studia Informace o studiu, portál distančního studia 5. Úspěšnost studia Úspěšnost studia 6. Demonstrace pomůcek Demonstrace pomůcek

3 3 Charakteristika studijního programu v distanční formě možnost přerušit až na 4 semestry, celková doba přerušení nesmí přesáhnout 6 semestrů omluvené uznané >=24 >=10 standardní délka: 2 roky, maximálně: 3 roky Student si každý semestr musí vyzvednout zápisový list. červený diplom: prospěch do 1,5 bez známek 3, 4, bez nezapočteno, délka studia maximálně 3 roky, státní zkoušky s celkovým hodnocením výborně

4 4 Organizace přípravy a použitý software Chronologie přípravy do r. 1990: dálkové studium 1994 – 2002: kombinované studium (bakalářské a navazující magisterské studium) o září 2001: rozhodnutí připravit distanční formu (vedení fakulty, kolegium děkana, akademický senát) o říjen 2001: volba software, vzorová pomůcka, školení učitelů (software, metodika) o prosinec 2001: předání prvních kapitol pomůcek, vyřazení předmětů, přijetí dalších předmětů (účast 60 učitelů, 11 studentů) duben 2002: sjednocení, finalizace, projekt, předání akreditační komisi květen 2002: projednání ve skupině pro ekonomii AK MŠMT červen 2002: akreditace MŠMT září 2002: přijetí prvních studentů a programové tutorky podzim 2002: školení učitelů k testům ECDL, vznik portálu distančního studia o leden – květen 2003: testování učitelů ECDL (v červnu 2004: 20 držitelů Start + 45 držitelů Komplet + 5 testerů = 70 z asi 120 učitelů a zaměstnanců) o jaro 2003: vznik brožury Průvodce distančním studiem a další informace FPH o 2003: transformace pomůcek do LMS eDoceo, vznik dalších 28 předmětů vč. doplnění dvou vedlejších specializací o podzim 2003: experimentální provoz předmětů v LMS eDoceo, pomůcka pro odborné přijímací zkoušky (7 předmětů bakalářského studia) jaro a léto 2004: převod 74 předmětů do LMS eDoceo včetně formátování (14 učitelů a studentů)

5 5 Použitý software Zoner Context – program pro elektronické publikování – chybí komplexní tisk a snadný tisk obrázků – problémy s importem stránek – chybí odkazy na MP3 – doplněk pro export do XML (struktura do eDocea) help Windows (MIE101, PM_466, PM_476) webové rozhraní (PSP408, PSP602) IGA (DEM414) eDoceo – příprava podkladů v Zoner Contextu a následný export do XML – sestavování a doplnění testů v programu Autor (Trask Solution) – význam rolí – registrace a zápis předmětů probíhají v samostatném programu VŠE (možné prostřednictvím internetu) – import struktury studijního programu, seznamu studentů a učitelů ze studijní agendy – v experimentálním provozu se projevilo přetížení

6 6 Přechod na LMS eDoceo Impulsy – pozastavení vývoje programu Zoner Context – nová verze programů Autor: přímý odskok do MS FrontPage MS FrontPage 2003: kombinované zobrazení – perspektiva exportu pomůcek do PDF formátu

7 7 Přechod na LMS eDoceo Problémy – obsah a osnova stránky – vyhledávání

8 8 Přechod na LMS eDoceo Problémy – zvyk učitelů a studentů na Zoner – vyskakovací okna

9 9 Přechod na LMS eDoceo Nabídka předmětů (kurzů)

10 10 Předměty realizované v LMS eDoceo 1. FU_311 Účetnictví individuálního podnikatele 2. LOG544 Mezinárodní přeprava a zasilatelství 3. LOG601 Mezinárodní logistika (anglicky) 4. MAE405 Makroekonomie II 5. MG_201 Marketing - základy 6. MG_301 Výzkum trhu (německy) 7. MG_411 Strategický marketing 8. MG_412 Marketingový výzkum 9. MG_430 Marketing 3 - Chování spotřebitele a výzkum trhu 10. MG_451 Ochrana spotřebitelů 11. MG_480 SS Výzkum trhu 1 12. MIE101 Mikroekonomie 1 13. MIE202 Historie ekonomického myšlení 20.století 14. MIE403 Mikroekonomie 2 15. MIE505 Aplikovaná mikroekonomie: teorie firmy 16. MIE901 Mikroekonomická analýza (Mikroekonomie 3) 17. P__201 Personální řízení 1 18. P__304 Řízení pracovních sil a zaměstnanosti v podniku 19. P__405 Motivace pracovníků a tvorba systému odměňování 20. P__407 Řízení lidských zdrojů 21. P__415 Řízení personálního a sociálního rozvoje pracovníků podniku 22. P__419 Organizace práce v podniku 23. P__420 Hmotná stimulace a odměňování práce 24. P__421 Personální řízení 2 25. P__429 Personální informatika 26. P__452 Personální controlling 27. P__516 Metody racionalizace práce 28. P__527 Nástroje personálního řízení

11 11 Předměty realizované v LMS eDoceo 29. PE_101 Podniková ekonomika - základy 30. PE_301 Podniková ekonomika 2 31. PE_401 Podniky a podnikání v dopravě 32. PE_412 Strategie podniku 33. PE_419 Průmyslová politika 34. PE_433 Controlling 35. PE_443 Podniková ekonomika 3 36. PE_457 Strategická analýza a plánování podniku 37. PE_464 Interní audit 38. PE_478 Oceňování podniku 39. PE_481 Manažerské finance 40. PE_482 Ekonomická analýza 41. PE_483 Reálné opce 42. PE_484 Řízení rizika 43. PE_485 Řízení pracovního kapitálu 44. PE_486 Finanční řízení investičních projektů 45. PE_487 Rizikový a rozvojový kapitál

12 12 Předměty realizované v LMS eDoceo 46. PM_101 Management - základy 47. PM_150 Výrobní a provozní management 48. PM_203 Trh nemovitostí 1 49. PM_206 Ekologický management 50. PM_208 Podnikatelská etika 51. PM_215 Zbožíznalství vybraných skupin zboží 52. PM_304 Základy krizového managementu 53. PM_305 Specifika malých podniků 54. PM_307 Řízení znalostí 55. PM_310 Malé a střední podniky v nové ekonomice 56. PM_351 Manažerská informatika 1 57. PM_352 Manažerská informatika 2 58. PM_353 Manažerská informatika 3 59. PM_400 Management 2 60. PM_428 Management 3 - Manažerské rozhodování 61. PM_439 Systémy řízení podniku ve společnosti znalostí 62. PM_461 Podnikatelské minimum 63. PM_466 Řízení vztahů se zákazníky 64. PM_476 Globalizace z pohledu světových firem 65. PM_491 Základy managementu kvality, environmentu a bezpečnosti 66. PM_492 Management kvality a environmentu 67. PM_493 Statistické metody v managementu Q+E+S 68. PM_525 Projektování organizačních struktur 69. PM_526 Management kvality 70. PM_528 Management bezpečnosti 71. PM_529 Metody a techniky v managementu Q+E+S 72. PM_530 Seminář k managementu kvality, environmentu a bezpečnosti 73. PM_605 Podnikání v nemovitostech (anglicky) 74. PM_607 Management změny (anglicky)

13 13 Organizace průběhu distanční formy jednodenní tutoriály – na začátku studia: zahajovací – v semestru: počáteční, průběžný, závěrečný programová tutorka – organizace tutoriálů, příprava a prodej CD, studijní agenda úprava studijních předpisů – podmínka 28  24 kreditů za dva po sobě jdoucí semestry – prodloužení zkouškového období (28. 1.  6. 2., 11. 6.  31. 8.), možnost ukončení předmětu v průběhu semestru – podmínky pro diplom s vyznamenáním (délka studia 2  3 roky) průběžné studium s plánem s přesností na týdny kontakt s učiteli – termíny zkoušek a zápočtů na portálu, v semestru alespoň 3 – rozšířené konzultační hodiny na mobilním telefonu

14 Rozvrh hodin tutoriálů začátek09.0010.0011.0012.0013.0014.0015.0016.0017.00 konec09.5010.5011.5012.5013.5014.5015.5016.5017.50 po 1. sem. učebna 1PE_443MIE403obědMG_430PM_400 učebna 2úvodPE_443MIE403obědMG_430PM_400 učebna 3úvodMIE403PM_400obědPE_443MG_430 učebna 4úvodMIE403PM_400obědPE_443MG_430 út 2. sem. učebna 1úvodEKO415PM_607PM_605P__421MAE405PM_428 učebna 2úvodIT_323PSP602LOG601MAE405P__421PM_428 učebna 3úvodDEM414RUJ107obědPM_428P__421MAE405 učebna 4úvodoběd PM_428MAE405P__421 st 3. sem. učebna 1úvodPM_351PM_493obědPM_493PM_491PM_529 učebna 2úvodPSP408PE_202P__304obědP__405P__407P__415P__419 učebna 3úvodPE_420PM_461obědPM_305FU_311PM_304PM_208 učebna 4úvodPM_215MG_412PE_483obědPE_481PE_484PE_487 čt 4. sem. učebna 1úvodPM_352PM_523obědPM_492PM_528PM_530 učebna 2úvodPE_412PE_457PE_471obědP__420P__429P__452P__527 učebna 3úvodMG_411P__516MG_416obědPM_507PM_203PM_526 učebna 4úvodPM_307PM_206P__523obědPE_482PE_485PE_486 pá 5. sem. učebna 1úvodPM_353PM_203PM_525PM_466PM_439PM_436PM_476 učebna 2úvodPE_419PE_464PE_433obědPE_401LOG544 učebna 3úvodMG_480PE_214MG_451obědMIE901MIE505MIE202 učebna 4úvodPM_304PM_305obědPM_310MIE412

15 15 Nabídka CD 1. Povinné a povinně volitelné předměty 2. Volitelné předměty 3. VS Finanční manažer 4. VS Management kvality, environmentu a bezpečnosti 5. VS Malé a střední podniky v tržním prostředí 6. VS Personální management

16 16 Zvukové záznamy přednášek na FPH tři soupravy pro záznam přednášek Olympus DM-1 včetně klopových mikrofonů záznam se pořizuje na paměťové karty kapacity karty činí asi 12 hodin zvuku zpracování – již při přednášce lze členit zvuk na kapitoly – s využitím čtečky paměťové karty lze záznam zkopírovat do počítače – konverze z formátu dss na wav – střih zvuku – konverze z formátu wav na mp3 – zveřejnění na webu či intranetu nejlépe společně s prezentací v PowerPointu – možné doprovodit fotografiemi či videem t. č. zpracovány 3 předměty + úvody tutoriálů

17 17 Informace o studiu, portál distančního studia elektronická přihláška ke studiu Průvodce distančním studiem webové stránky fakulty http://fph.vse.czhttp://fph.vse.cz portál distančního studia http://distancni.fph.vse.czhttp://distancni.fph.vse.cz – elektronická verze Průvodce, Jak psát diplomové práce – rozvrhy tutoriálů, termíny testů – anketa k organizaci studia, k jednotlivým předmětům – přehled učitelů, předmětů – Studentský klub: kontakty studentů, učitelů, registrace VS – zvukové záznamy zahajovacího tutoriálu, přednášek vybraných předmětů v prezenční formě informace o výsledcích testů a předmětů http://vysledky.vse.czhttp://vysledky.vse.cz informace o předmětech, učitelích, o historii studia http://pes.vse.cz http://pes.vse.cz

18 18 Úspěšnost studia (nejstarší studenti ve 3. semestru)

19 19 Kreditů po 2 semestrech (vzorový plán 30 kr., minimum 24 kr.)

20 20 Vyhodnocení průběhu Anketa distančních studentů zúčastnilo se 48 studentů (převážně 1. a 2. semestru – 69 %) na závěr zimního semestru 2003/04 zdroje studia: CD – Zoner 48 (100 %), skripta 46 (96 %), učebnice 39 (81 %), eDoceo 37 (77 %), zvukové záznamy 15 (31 %), prezenční výuka 2 (4 %) 23 (48 %) si půjčilo literaturu v knihovně VŠE 19 (40 %) vyslechlo alespoň 2 přednášky z webu, 7 (15 %) si vyslechlo alespoň ukázky zvukových záznamů 27 (56 %) by uvítalo pořízení zvukových záznamů přednášek prvotní zdroj informace o existenci distančního studia na FPH: web 25 (52 %), UN 7 (15 %), studenti 8 (17 %) využité informační zdroje: Studijní program 24 (50 %), web distančního studia 48 (100 %), rozhovor s tutorkou 33, e-mail tutorce 26 (54 %), rozhovor s tajemnicí 6 (13 %), s proděkanem 13 (27 %) podrobné výsledky: http://distancni.fph.vse.cz/tutorialy/ankety/anketa_studium_vyhodnoceni.asp http://distancni.fph.vse.cz/tutorialy/ankety/anketa_studium_vyhodnoceni.asp

21 21 Děkuji za pozornost Demonstrace – on-line: 63 předmětů (http://edoceo.vse.cz v roli studenta)http://edoceo.vse.cz – off-line: 8 předmětů na CD (player.bat) Kontakt – kubalek@vse.cz kubalek@vse.cz Informační zdroje – http://distancni.fph.vse.cz http://distancni.fph.vse.cz – http://fph.vse.cz http://fph.vse.cz – http://nb.vse.cz/~kubalek http://nb.vse.cz/~kubalek – http://distancni.fph.vse.cz/pro_zajemce/pro_organizatory.asp (mj. tento příspěvek a tato prezentace) http://distancni.fph.vse.cz/pro_zajemce/pro_organizatory.asp


Stáhnout ppt "1 Využití LMS eDoceo v distanční formě navazujícího magisterského studia Podniková ekonomika a management Ing. Blanka Volkmerová doc. Ing. Tomáš Kubálek,"

Podobné prezentace


Reklamy Google