Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Zkušenosti s přípravou a organizací distanční formy uceleného studijního programu doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro pedagogiku a informatizaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Zkušenosti s přípravou a organizací distanční formy uceleného studijního programu doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro pedagogiku a informatizaci."— Transkript prezentace:

1 1 Zkušenosti s přípravou a organizací distanční formy uceleného studijního programu doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro pedagogiku a informatizaci Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze kubalek@vse.cz http://nb.vse.cz/~kubalek http://distancni.fph.vse.cz

2 2 Osnova 1. Charakteristika studijního programu v distanční formě Charakteristika studijního programu v distanční formě 2. Organizace přípravy a použitý software Organizace přípravy a použitý software 3. ECDL ECDL 4. Organizace průběhu distanční formy Organizace průběhu distanční formy 5. Informace o studiu, portál distančního studia Informace o studiu, portál distančního studia 6. Úspěšnost studia Úspěšnost studia 7. Závěry Závěry 8. Ukázka elektronické pomůcky Ukázka elektronické pomůcky

3 3 Charakteristika studijního programu v distanční formě možnost přerušit až na 4 semestry, celková doba přerušení nesmí přesáhnout 6 semestrů omluvené uznané >=24 >=10 standardní délka: 2 roky, maximálně: 3 roky Student si každý semestr musí vyzvednout zápisový list. červený diplom: prospěch do 1,5 bez známek 3, 4, bez nezapočteno, délka studia maximálně 3 roky, státní zkoušky s celkovým hodnocením výborně

4 4 Organizace přípravy a použitý software Chronologie přípravy  do r. 1990: dálkové studium  1994 – 2002: kombinované studium  září 2001: rozhodnutí připravit distanční formu (vedení fakulty, kolegium děkana, akademický senát)  říjen 2001: volba software, vzorová pomůcka, školení učitelů (software, metodika)  prosinec 2001: předání prvních kapitol pomůcek, vyřazení předmětů, přijetí dalších předmětů (účast 60 učitelů, 11 studentů)  leden 2002: setkání s RNDr. Zlámalovou  březen 2002: předání pomůcek učiteli  duben 2002: sjednocení, finalizace, projekt, předání akreditační komisi  květen 2002: projednání ve skupině pro ekonomii AK MŠMT  červen 2002: akreditace MŠMT  září 2002: přijetí prvních studentů a programové tutorky  podzim 2002: školení učitelů k testům ECDL, vznik portálu distančního studia  leden – květen 2003: testování učitelů ECDL  jaro 2003: vznik brožury Průvodce distančním studiem a další informace FPH  2003: transformace pomůcek do LMS eDoceo, vznik dalších 28 předmětů vč. doplnění dvou vedlejších specializací  podzim 2003: experimentální provoz předmětů v LMS eDoceo, pomůcka pro pro odborné přijímací zkoušky (7 předmětů bakalářského studia)

5 5 Použitý software  Zoner Context – program pro elektronické publikování – chybí komplexní tisk a snadný tisk obrázků – problémy s importem stránek – chybí odkazy na MP3 – není možný odkaz na Zoner Media Explorer – doplněk pro export do XML (struktura do eDocea) – help Windows (MIE101, PM_466, PM_476)  webové rozhraní (PSP408, PSP602)  IGA (DEM414)  eDoceo – příprava podkladů v Zoner Contextu a následný export do XML – sestavování a doplnění testů v programu Autor (Trusk Solution) – význam rolí – registrace a zápis předmětů probíhají v samostatném programu VŠE (možné prostřednictvím internetu) – import struktury studijního programu, seznamu studentů a učitelů ze studijní agendy – v experimentálním provozu se projevilo přetížení

6 6 ECDL  standard ECDL (European Computer Driving Licence) – objektivní posouzení počítačových znalostí  v ZS 2002/03 bylo 55 zaměstnanců FPH (v 5 skupinách) školeno 13 týdnů po 4 vyučovacích hodinách v kurzu Aplikační software pro počítače v podmínkách VŠE  4 učitelé FPH složili v říjnu 2002 zpřísněné zkoušky a testerské srovnávací testy a stali se testery ECDL  v prosinci 2002 akreditována testovací učebna NB 313 a softwarová platforma, akreditováno testovací středisko  v lednu - květnu 2003 zaměstnanci testováni objektivními testy ECDL tak, aby prokázali znalosti o rozsahu ECDL start (osvědčení – 4 moduly) či ECDL komplet (certifikát – 7 modulů)  náklady vzniku střediska (v tis. Kč)  výsledky – 5 testerů – 39 držitelů ECDL Komplet – 16 držitelů ECDL Start – celkový (fyzický) počet učitelů 101 – mj. 3 profesoři (1 Komplet), 8 docentů (6 Komplet), 6 administrativních sil – nejstaršímu účastníkovi 65 let testy testerů33,1 akreditace střediska a 6 testerů 24,0 indexy pro 70 zaměstnanců33,8 certifikáty 70 zaměstnanců4,6 školení 55 zaměstnanců55,0 celkem150,5

7 7 Organizace průběhu distanční formy  jednodenní tutoriály – na začátku studia: zahajovací – v semestru: počáteční, průběžný, závěrečný  programová tutorka – organizace tutoriálů, příprava a prodej CD, studijní agenda  úprava studijních předpisů – podmínka 28  24 kreditů za dva po sobě jdoucí semestry – prodloužení zkouškového období (28. 1.  6. 2., 11. 6.  31. 8.), možnost ukončení předmětu v průběhu semestru – podmínky pro diplom s vyznamenáním (délka studia 2  3 roky)  průběžné studium s plánem s přesností na týdny  kontakt s učiteli – termíny zkoušek a zápočtů na portálu, v semestru alespoň 3 – rozšířené konzultační hodiny na mobilním telefonu

8 8 Naplnění požadované struktury 72 kreditů (nabídka 85 předmětů = 221 kreditů) cP6MIE403MAE405 hP18MG_430PE_443PM_400PM_428P__421 cEXA4DEM414EKO415IT_323 cJA22LOG601MG_301PM_605PM_607PSP602RUJ107 hV22MG_416P__523PE_471PM_523 cVV hV1 4+ 18 LOG544MG_411MG_412MG_451MG_480MIE202MIE412MIE505 MIE901PE_202PE_214PE_401PE_412PE_415PE_419PE_420 PE_433PE_457PE_464PE_478PM_206PM_215PM_307PM_310 PM_351PM_352PM_353PM_436PM_439PM_466PM_476PM_525 PSP408 VS18PE_481PE_482PE_483PE_484PE_485PE_486PE_487 PM_491PM_492PM_493PM_528PM_529PM_530 FU_311PM_203PM_208PM_304PM_305PM_461PM_507PM_526 P__304P__405P__407P__415P__419P__420P__429P__452 P__527

9 Rozvrh hodin tutoriálů začátek09.0010.0011.0012.0013.0014.0015.0016.0017.00 konec09.5010.5011.5012.5013.5014.5015.5016.5017.50 po 1. sem. učebna 1PE_443MIE403obědMG_430PM_400 učebna 2úvodPE_443MIE403obědMG_430PM_400 učebna 3úvodMIE403PM_400obědPE_443MG_430 učebna 4úvodMIE403PM_400obědPE_443MG_430 út 2. sem. učebna 1úvodEKO415PM_607PM_605P__421MAE405PM_428 učebna 2úvodIT_323PSP602LOG601MAE405P__421PM_428 učebna 3úvodDEM414RUJ107obědPM_428P__421MAE405 učebna 4úvodoběd PM_428MAE405P__421 st 3. sem. učebna 1úvodPM_351PM_493obědPM_493PM_491PM_529 učebna 2úvodPSP408PE_202P__304obědP__405P__407P__415P__419 učebna 3úvodPE_420PM_461obědPM_305FU_311PM_304PM_208 učebna 4úvodPM_215MG_412PE_483obědPE_481PE_484PE_487 čt 4. sem. učebna 1úvodPM_352PM_523obědPM_492PM_528PM_530 učebna 2úvodPE_412PE_457PE_471obědP__420P__429P__452P__527 učebna 3úvodMG_411P__516MG_416obědPM_507PM_203PM_526 učebna 4úvodPM_307PM_206P__523obědPE_482PE_485PE_486 pá 5. sem. učebna 1úvodPM_353PM_203PM_525PM_466PM_439PM_436PM_476 učebna 2úvodPE_419PE_464PE_433obědPE_401LOG544 učebna 3úvodMG_480PE_214MG_451obědMIE901MIE505MIE202 učebna 4úvodPM_304PM_305obědPM_310MIE412

10 10 Nabídka CD 1. Povinné a povinně volitelné předměty 2. Volitelné předměty 3. VS Finanční manažer 4. VS Management kvality, environmentu a bezpečnosti 5. VS Malé a střední podniky v tržním prostředí 6. VS Personální management

11 11 Zvukové záznamy přednášek  na FPH tři soupravy pro záznam přednášek Olympus DM-1 včetně klopových mikrofonů  záznam se pořizuje na paměťové karty  kapacity karty činí asi 12 hodin zvuku  zpracování – již při přednášce lze členit zvuk na kapitoly – s využitím čtečky paměťové karty lze záznam zkopírovat do počítače – konverze z formátu dss na wav – střih zvuku – konverze z formátu wav na mp3 – zveřejnění na webu či intranetu nejlépe společně s prezentací v PowerPointu – možné doprovodit fotografiemi či videem

12 12 Informace o studiu, portál distančního studia  elektronická přihláška ke studiu  Průvodce distančním studiem  webové stránky fakulty http://fph.vse.czhttp://fph.vse.cz  portál distančního studia http://distancni.fph.vse.czhttp://distancni.fph.vse.cz – elektronická verze Průvodce, Jak psát diplomové práce – rozvrhy tutoriálů, termíny testů – anketa k organizaci studia, k jednotlivým předmětům – přehled učitelů, předmětů – Studentský klub: kontakty studentů, učitelů, registrace VS – objednávání CD – zvukové záznamy zahajovacího tutoriálu, přednášek vybraných předmětů v prezenční formě  informace o výsledcích testů a předmětů http://vysledky.vse.czhttp://vysledky.vse.cz  informace o předmětech, učitelích, o historii studia http://pes.vse.cz http://pes.vse.cz

13 13 Úspěšnost studia (nejstarší studenti ve 3. semestru)

14 14 Kreditů po 2 semestrech (vzorový plán 30 kr., minimum 24 kr.)

15 15 Hodnocení studentů Vysvětlivky: UuznánoOomluveno -nedostavil seZzápočet

16 16 Výsledky distančního studia povinných předmětů za 2002/03

17 17 Výsledky distančního studia povinně vol. předmětů za 2002/03

18 18 Vyhodnocení průběhu Anketa distančních studentů  zúčastnilo se 62 studentů na závěr letního semestru 2002/03  36 si půjčilo literaturu v knihovně VŠE  15 vyslechlo alespoň 2 přednášky z webu, 10 si vyslechlo alespoň ukázky zvukových záznamů  32 by uvítalo pořízení zvukových záznamů přednášek  prvotní zdroj informace o existenci distančního studia na FPH: web 25, UN 8, studenti 6, neuvedlo 14  využité informační zdroje: Studijní program 34, web distančního studia 60, rozhovor s tutorkou 45, e-mail tutorce 27, rozhovor s tajemnicí 13, s proděkanem 14  podrobné výsledky: http://distancni.fph.vse.cz/tutorialy/ankety/anketa_studium_vyhodnoceni.asp http://distancni.fph.vse.cz/tutorialy/ankety/anketa_studium_vyhodnoceni.asp

19 19 Závěry  význam uceleného programu  faktory úspěšné přípravy: – podpora vedení a orgánů fakulty – řídící tým a podnícení tvůrčí atmosféry – výchozí informatické znalosti a dovednosti – pokrytí finančních nároků (dosud 9,3 mil. Kč)  faktory úspěšnosti průběhu: – minimální a maximální počet studentů – programová tutorka – stálá pozornost vedení fakulty – portál distančního studia – průběžná aktualizace  vedlejší efekty – přínos: – pro prezenční formu studia – pro informatické a metodické znalosti učitelů – pro vybavení fakulty výpočetní technikou

20 20 Ukázka elektronických pomůcek  Zoner Context: PM_428  Edoceo (http://edoceo.vse.cz)http://edoceo.vse.cz – Eva Nováková (xNovE10) – Pavel Hájek (xHajP17)

21 21 Děkuji za pozornost  Nabízené materiály – Průvodce distančním studiem – CD PM_428 Management 3 – Manažerské rozhodování (3 ks) – Informační CD FPH (3 ks)  Kontakt – kubalek@vse.cz kubalek@vse.cz  Informační zdroje – http://distancni.fph.vse.cz http://distancni.fph.vse.cz – http://fph.vse.cz http://fph.vse.cz – http://nb.vse.cz/~kubalek http://nb.vse.cz/~kubalek – http://distancni.fph.vse.cz/pro_zajemce/pro_organizatory.asp (mj. tento příspěvek a tato prezentace) http://distancni.fph.vse.cz/pro_zajemce/pro_organizatory.asp


Stáhnout ppt "1 Zkušenosti s přípravou a organizací distanční formy uceleného studijního programu doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro pedagogiku a informatizaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google