Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro pedagogiku a informatizaci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro pedagogiku a informatizaci"— Transkript prezentace:

1 Zkušenosti s přípravou a organizací distanční formy uceleného studijního programu
doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro pedagogiku a informatizaci Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze

2 Osnova Charakteristika studijního programu v distanční formě
Organizace přípravy a použitý software ECDL Organizace průběhu distanční formy Informace o studiu, portál distančního studia Úspěšnost studia Závěry Ukázka elektronické pomůcky 2

3 Charakteristika studijního programu v distanční formě
1 Charakteristika studijního programu v distanční formě možnost přerušit až na 4 semestry, celková doba přerušení nesmí přesáhnout 6 semestrů uznané >=24 >=10 omluvené standardní délka: 2 roky, maximálně: 3 roky Student si každý semestr musí vyzvednout zápisový list. červený diplom: prospěch do 1,5 bez známek 3, 4, bez nezapočteno, délka studia maximálně 3 roky, státní zkoušky s celkovým hodnocením výborně 3

4 Organizace přípravy a použitý software Chronologie přípravy
2 Organizace přípravy a použitý software Chronologie přípravy do r. 1990: dálkové studium 1994 – 2002: kombinované studium září 2001: rozhodnutí připravit distanční formu (vedení fakulty, kolegium děkana, akademický senát) říjen 2001: volba software, vzorová pomůcka, školení učitelů (software, metodika) prosinec 2001: předání prvních kapitol pomůcek, vyřazení předmětů, přijetí dalších předmětů (účast 60 učitelů, 11 studentů) leden 2002: setkání s RNDr. Zlámalovou březen 2002: předání pomůcek učiteli duben 2002: sjednocení, finalizace, projekt, předání akreditační komisi květen 2002: projednání ve skupině pro ekonomii AK MŠMT červen 2002: akreditace MŠMT září 2002: přijetí prvních studentů a programové tutorky podzim 2002: školení učitelů k testům ECDL, vznik portálu distančního studia leden – květen 2003: testování učitelů ECDL jaro 2003: vznik brožury Průvodce distančním studiem a další informace FPH 2003: transformace pomůcek do LMS eDoceo, vznik dalších 28 předmětů vč. doplnění dvou vedlejších specializací podzim 2003: experimentální provoz předmětů v LMS eDoceo, pomůcka pro pro odborné přijímací zkoušky (7 předmětů bakalářského studia) 4

5 Použitý software Zoner Context webové rozhraní (PSP408, PSP602)
program pro elektronické publikování chybí komplexní tisk a snadný tisk obrázků problémy s importem stránek chybí odkazy na MP3 není možný odkaz na Zoner Media Explorer doplněk pro export do XML (struktura do eDocea) help Windows (MIE101, PM_466, PM_476) webové rozhraní (PSP408, PSP602) IGA (DEM414) eDoceo příprava podkladů v Zoner Contextu a následný export do XML sestavování a doplnění testů v programu Autor (Trusk Solution) význam rolí registrace a zápis předmětů probíhají v samostatném programu VŠE (možné prostřednictvím internetu) import struktury studijního programu, seznamu studentů a učitelů ze studijní agendy v experimentálním provozu se projevilo přetížení 5

6 3 ECDL standard ECDL (European Computer Driving Licence) – objektivní posouzení počítačových znalostí v ZS 2002/03 bylo 55 zaměstnanců FPH (v 5 skupinách) školeno 13 týdnů po 4 vyučovacích hodinách v kurzu Aplikační software pro počítače v podmínkách VŠE 4 učitelé FPH složili v říjnu 2002 zpřísněné zkoušky a testerské srovnávací testy a stali se testery ECDL v prosinci 2002 akreditována testovací učebna NB 313 a softwarová platforma, akreditováno testovací středisko v lednu - květnu 2003 zaměstnanci testováni objektivními testy ECDL tak, aby prokázali znalosti o rozsahu ECDL start (osvědčení – 4 moduly) či ECDL komplet (certifikát – 7 modulů) náklady vzniku střediska (v tis. Kč) výsledky 5 testerů 39 držitelů ECDL Komplet 16 držitelů ECDL Start celkový (fyzický) počet učitelů 101 mj. 3 profesoři (1 Komplet), 8 docentů (6 Komplet), 6 administrativních sil nejstaršímu účastníkovi 65 let testy testerů 33,1 akreditace střediska a 6 testerů 24,0 indexy pro 70 zaměstnanců 33,8 certifikáty 70 zaměstnanců 4,6 školení 55 zaměstnanců 55,0 celkem 150,5 6

7 Organizace průběhu distanční formy
4 Organizace průběhu distanční formy jednodenní tutoriály na začátku studia: zahajovací v semestru: počáteční, průběžný, závěrečný programová tutorka organizace tutoriálů, příprava a prodej CD, studijní agenda úprava studijních předpisů podmínka 28  24 kreditů za dva po sobě jdoucí semestry prodloužení zkouškového období (  6. 2.,  ), možnost ukončení předmětu v průběhu semestru podmínky pro diplom s vyznamenáním (délka studia 2  3 roky) průběžné studium s plánem s přesností na týdny kontakt s učiteli termíny zkoušek a zápočtů na portálu, v semestru alespoň 3 rozšířené konzultační hodiny na mobilním telefonu 7

8 Naplnění požadované struktury 72 kreditů (nabídka 85 předmětů = 221 kreditů)
cP 6 MIE403 MAE405 hP 18 MG_430 PE_443 PM_400 PM_428 P__421 cEXA 4 DEM414 EKO415 IT_323 cJA2 2 LOG601 MG_301 PM_605 PM_607 PSP602 RUJ107 hV2 MG_416 P__523 PE_471 PM_523 cVV hV1 4+ LOG544 MG_411 MG_412 MG_451 MG_480 MIE202 MIE412 MIE505 MIE901 PE_202 PE_214 PE_401 PE_412 PE_415 PE_419 PE_420 PE_433 PE_457 PE_464 PE_478 PM_206 PM_215 PM_307 PM_310 PM_351 PM_352 PM_353 PM_436 PM_439 PM_466 PM_476 PM_525 PSP408 VS PE_481 PE_482 PE_483 PE_484 PE_485 PE_486 PE_487 PM_491 PM_492 PM_493 PM_528 PM_529 PM_530 FU_311 PM_203 PM_208 PM_304 PM_305 PM_461 PM_507 PM_526 P__304 P__405 P__407 P__415 P__419 P__420 P__429 P__452 P__527 8

9 Rozvrh hodin tutoriálů
začátek 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 konec 09.50 10.50 11.50 12.50 13.50 14.50 15.50 16.50 17.50 po 1. sem. učebna 1 PE_443 MIE403 oběd MG_430 PM_400 učebna 2 úvod učebna 3 učebna 4 út 2. sem. EKO415 PM_607 PM_605 P__421 MAE405 PM_428 IT_323 PSP602 LOG601 DEM414 RUJ107 st 3. sem. PM_351 PM_493 PM_491 PM_529 PSP408 PE_202 P__304 P__405 P__407 P__415 P__419 PE_420 PM_461 PM_305 FU_311 PM_304 PM_208 PM_215 MG_412 PE_483 PE_481 PE_484 PE_487 čt 4. sem. PM_352 PM_523 PM_492 PM_528 PM_530 PE_412 PE_457 PE_471 P__420 P__429 P__452 P__527 MG_411 P__516 MG_416 PM_507 PM_203 PM_526 PM_307 PM_206 P__523 PE_482 PE_485 PE_486 5. sem. PM_353 PM_525 PM_466 PM_439 PM_436 PM_476 PE_419 PE_464 PE_433 PE_401 LOG544 MG_480 PE_214 MG_451 MIE901 MIE505 MIE202 PM_310 MIE412

10 Nabídka CD Povinné a povinně volitelné předměty Volitelné předměty
VS Finanční manažer VS Management kvality, environmentu a bezpečnosti VS Malé a střední podniky v tržním prostředí VS Personální management 10

11 Zvukové záznamy přednášek
na FPH tři soupravy pro záznam přednášek Olympus DM-1 včetně klopových mikrofonů záznam se pořizuje na paměťové karty kapacity karty činí asi 12 hodin zvuku zpracování již při přednášce lze členit zvuk na kapitoly s využitím čtečky paměťové karty lze záznam zkopírovat do počítače konverze z formátu dss na wav střih zvuku konverze z formátu wav na mp3 zveřejnění na webu či intranetu nejlépe společně s prezentací v PowerPointu možné doprovodit fotografiemi či videem 11

12 Informace o studiu, portál distančního studia
5 Informace o studiu, portál distančního studia elektronická přihláška ke studiu Průvodce distančním studiem webové stránky fakulty portál distančního studia elektronická verze Průvodce, Jak psát diplomové práce rozvrhy tutoriálů, termíny testů anketa k organizaci studia, k jednotlivým předmětům přehled učitelů, předmětů Studentský klub: kontakty studentů, učitelů, registrace VS objednávání CD zvukové záznamy zahajovacího tutoriálu, přednášek vybraných předmětů v prezenční formě informace o výsledcích testů a předmětů informace o předmětech, učitelích, o historii studia 12

13 Úspěšnost studia (nejstarší studenti ve 3. semestru)
6 Úspěšnost studia (nejstarší studenti ve 3. semestru) 13

14 Kreditů po 2 semestrech (vzorový plán 30 kr., minimum 24 kr.)
14

15 Hodnocení studentů Vysvětlivky: U uznáno O omluveno - nedostavil se Z zápočet 15

16 Výsledky distančního studia povinných předmětů za 2002/03
16

17 Výsledky distančního studia povinně vol. předmětů za 2002/03
17

18 Vyhodnocení průběhu Anketa distančních studentů
zúčastnilo se 62 studentů na závěr letního semestru 2002/03 36 si půjčilo literaturu v knihovně VŠE 15 vyslechlo alespoň 2 přednášky z webu, 10 si vyslechlo alespoň ukázky zvukových záznamů 32 by uvítalo pořízení zvukových záznamů přednášek prvotní zdroj informace o existenci distančního studia na FPH: web 25, UN 8, studenti 6, neuvedlo 14 využité informační zdroje: Studijní program 34, web distančního studia 60, rozhovor s tutorkou 45, tutorce 27, rozhovor s tajemnicí 13, s proděkanem 14 podrobné výsledky: 18

19 7 Závěry význam uceleného programu faktory úspěšné přípravy:
podpora vedení a orgánů fakulty řídící tým a podnícení tvůrčí atmosféry výchozí informatické znalosti a dovednosti pokrytí finančních nároků (dosud 9,3 mil. Kč) faktory úspěšnosti průběhu: minimální a maximální počet studentů programová tutorka stálá pozornost vedení fakulty portál distančního studia průběžná aktualizace vedlejší efekty – přínos: pro prezenční formu studia pro informatické a metodické znalosti učitelů pro vybavení fakulty výpočetní technikou 19

20 Ukázka elektronických pomůcek
8 Ukázka elektronických pomůcek Zoner Context: PM_428 Edoceo ( Eva Nováková (xNovE10) Pavel Hájek (xHajP17) 20

21 Děkuji za pozornost Nabízené materiály Kontakt Informační zdroje
Průvodce distančním studiem CD PM_428 Management 3 – Manažerské rozhodování (3 ks) Informační CD FPH (3 ks) Kontakt Informační zdroje (mj. tento příspěvek a tato prezentace) 21


Stáhnout ppt "doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro pedagogiku a informatizaci"

Podobné prezentace


Reklamy Google