Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.HDP. Obsah 1. Definice a metody měření 2. HDP ČR 3. Skladba HDP 4. Identita 5. Růst a cyklus 6. Mezinárodní srovnání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.HDP. Obsah 1. Definice a metody měření 2. HDP ČR 3. Skladba HDP 4. Identita 5. Růst a cyklus 6. Mezinárodní srovnání."— Transkript prezentace:

1 1.HDP

2 Obsah 1. Definice a metody měření 2. HDP ČR 3. Skladba HDP 4. Identita 5. Růst a cyklus 6. Mezinárodní srovnání

3 1.1. Definice a metody měření

4 Definice Jednoduchá: Cena vyrobené produkce Ekonomická: 1) tržní cena 2) všech 3) finálních 4) statků a služeb 5) vyrobených 6) v ekonomice 7) za dané časové období. Statistická: Hrubý domácí produkt (HDP) představuje souhrn hodnot přidaných zpracováním ve všech odvětvích v činnostech považovaných v systému národního účetnictví za produktivní (tj. včetně služeb tržní i netržní povahy). Měří se čtvrtletně. (ČSÚ)

5 Způsoby měření HDP Celková hospodářská aktivita může být měřena třemi rozdílnými, ale ekvivalentními metodami. a) Sečtení výdajů za toto zboží a služby, když byly prodány b) Sečtení příjmů za tyto zboží a služby c) Sečtení hodnoty všeho zboží a služeb vyrobeného za daný čas VÝDAJE = DUCHODY = VÝROBA Velikost HDP lze stanovit třemi základními metodami:  výdajová metoda (spotřební) = jedná se o součet konečné spotřeby, hrubé tvorby kapitálu a čistého vývozu  důchodová metoda (příjmová) = součet náhrad (kompenzací) zaměstnancům, hrubého provozního přebytku a salda daní  výrobní metoda (odvětvová); respektive metoda přidané hodnoty = jedná se o součet hrubé přidané hodnoty všech odvětví, zvětšený o saldo daní

6 HDP  Národní bohatství HDP = cena vyrobené produkce Bohatství = čistá hodnota hmotných a finančních položek, které země vlastní. Rovná se všem aktivum zmenšeným o všechna pasiva. HDP neměří bohatství dané země. HDP měří pouze hodnotu vyprodukované produkce za jeden rok. Bohatství je stav, HDP je tok. Produkt je přírůstek bohatství

7 Hrubý domácí produkt (HDP) Hrubý národní produkt (HNP) HDP (hrubý domácí produkt) + čistý důchod z majetku v zahraničí (renty; úroky; zisky a dividendy) = HNP (hrubý národní produkt) ČR 2008: HDP = HNP = Saldo prvotních důchodů = -267 Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

8 Nominální a reálný HDP Nominální HDP = měří hodnotu výstupu ekonomiky v cenách období, kdy byl daný výstup vytvořen (běžné ceny, b.c.). Ohodnocování HDP v běžných cenách znamená v prostředí současných inflačních ekonomik, že jeho velikost většinou neustále roste. V meziročním srovnání se nám do jeho nárůstu promítají dva růsty: a) růst produkce (růst reálného HDP) b) růst cen (růst cenové hladiny) Reálný HDP = měří výstup daného období v cenách zvoleného základního roku (stálé ceny, s.c.). Toto odlišení umožňuje sledovat reálné změny objemu produkce, které nejsou ovlivněny cenovými změnami. Převod je prováděn pomocí deflátoru hrubého domácího produktu. Deflátor HDP = měřítko hladiny cen vypočítané jako podíl nominálního a reálného produktu

9 Euro-zóna. Roční tempa růstu HDP Nominal GDPReal GDPGDP deflator Zdroj: Burda-Wyplosz 2005

10 Deflátor HDP a Index spotřebitelských cen (CPI) Deflátor HDP = do jeho výpočtu jsou zahrnuty veškeré statky a služby vyprodukované v ekonomice a jedná se tak o široce založený cenový index. Index spotřebitelských cen = měří náklady na pořízení určitého pevného koše statků a služeb, reprezentativně vyjadřující nákupy průměrné domácnosti

11 Deflátor HDP a Index CPI: Itálie Zdroj: Burda-Wyplosz 2005

12 Deflátor HDP a Index CPI: ČR Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

13 1.2. HDP ČR

14 HDP ČR Běžné ceny Index 2008: mld. Kč (odhad) 170,0 2007: mld. Kč 161,3 2006: mld. Kč 146,9 2005: mld. Kč 136,3 2004: mld. Kč 128,6 2003: mld. Kč 117,7 2002: mld. Kč 112,6 2001: mld. Kč 107,4 2000: mld. Kč 100,0 Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

15 HDP ČR Běžné ceny 2008 Na 1 obyvatele: mil / 10,450 mil = Kč Na 1 pracovníka mil / 5,016 mil = Kč 2000 Na 1 obyvatele: mil / 10,232 mil = Kč Na 1 pracovníka mil / 4,732 mil = Kč Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

16 Indexy HDP ČR 2000 – 2008 Běžné ceny HDP100170,0 Obyvatelstvo100102,1 Zaměstnanost100106,0 HDP/1 obyvatel100166,5 HDP/1 zaměstnanec100160,4

17 Podíl VF práce na HDP ČR Zaměstnanost (L); tis. osob Průměrná mzda (PM); Kč/měsíc Mzdy celkem (w); mld. Kč; W = L x PM x 12 x 1, HDP w/HDP (%)47,7%49,0%

18 Nominální a reálný HDP Nominální = běžné ceny; Reálný = stálé ceny roku 2000 Zdroj dat: Makroekonomická predikce MF ČR HDP nominální Index107,4104,8104,6107,9 HDP reálný Index102,5101,9103,6104,2 Deflátor100104,9107,8108,8112,7 Index104,9102,8100,9103,5

19 1.3. Skladba HDP

20 HDP ČR – Výdajová metoda Běžné ceny 2000 (%) 2008 (%) C ,5% ,5% I645 29,5% ,0% G461 21,0% ,3% X ,4% ,4% M ,4% ,1% NX-66 -3,0% 194 5,2% HDP ,0% ,0% Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR

21 HDP USA 2005 – výdajová metoda Zdroj: Weil (2006): Economic Growth

22 Skladba HDP vybraných zemí 2005 (% HDP) CIGXMNX Británie Francie Německo Švédsko Česká Rep USA Japonsko Legenda: C - soukromá spotřeba; G - vládní spotřeba; I - investice; X - exporty; M - importy; Zdroj: World Bank ( 2007)

23 HDP ČR – Důchodová metoda 2000 (%) 2008 (%) Saldo daní a dotací187 8,5% 358 9,6% -daně z výroby a dovozu dotace na výrobu6183 Náhrady zaměstnancům918 41,9% ,8% -mzdy a platy szp zaměstnavatel Hrubý provozní přebytek ,5% ,6% -spotřeba fixního kapitálu čistý provozní přebytek HDP ,0% ,0% Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

24 Personal disposable income Personal income National income NDP GDP C Indirect taxes Depreciation I G X-Z HDP → disponibilní důchod Zdroj: Burda-Wyplosz 2005

25 Co se nepočítá do HDP…. Hodnota volného časuZměny kvality Černá ekonomikaŠkody na životním prostředí Transfery a daryBartery Neplacené a domácí aktivity Second-handy

26 AfricaCentral Europe Nigeria, Egypt68-76%Hungary, Bulgaria, Poland20-28% Tunisia, Morocco39-45%Czech Republic, Romania, Slovakia9-16% Latin AmericaFormer Soviet Union Mexico, Peru40-60%Belarus, Georgia, Ukraine28-43% Chile, Brazil, Venezuela25-35%Baltic States, Russia20-27% AsiaOECD Thailand70%Belgium, Greece, Italy, Spain, Portugal24-30% Philippines, Malaysia, Korea38-50%All others13-23% Hong Kong, Singapore13%Austria, Japan, USA, Switzerland8-10% Černá ekonomika – odhad podílu na HDP Zdroj: Burda-Wyplosz 2005

27 1.4. Makroekonomická identita

28 Makroekonomická identita I. 1) Y = C + I + G + X - M 2) YD = Y + TR – TX → Y = YD + T 3) YD = C+S YD…disponibilní důchod TR….transfery TX….daně T…čisté daně (TX-TR)

29 Makroekonomická identita II. C + S + T = C + I + G + NX (S – I) + (T – G) = (X – M)

30 Koloběh HDP a bilance sektorů (S-I) (X-Z) (T-G) Rest of World Government Private Sector Zdroj: Burda-Wyplosz 2005

31 Makroekonomická rovnováha 2002 (% of HDP) S-IT-GX-M = CA USA Japan European Union Belgium Denmark France Germany Italy Netherlands Spain Sweden UK Zdroj: Burda-Wyplosz 2005

32 Úspory a investice ČR Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

33 Makroekonomická identita ČR % HDP S-IT-GX-M ČR ,4-0,9-5,3 ČR ,5-0,7-5,2 ČR ,3-0,5-1,8

34 Spotřeba (C+G) a úspory (S) v ČR % HDP Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

35 Finanční bilance sektorů rozdíl úspor a investic v jednotlivých sektorech (% HDP) Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

36 1.5. Růst a cyklus

37 DYNAMIKA HDP Při sledování vývoje reálného HDP v čase jsou zřejmé dvě jeho základní charakteristiky: dlouhodobý rostoucí trend a krátkodobé fluktuace. Tyto dvě charakteristiky makroekonomické výkonnosti odlišujeme ekonomický růst a hospodářský cyklus. Ekonomický růst → LR → pružné ceny → přednáška č. 6 Hospodářský cyklus → SR → lepkavé ceny → přednáška č. 10

38 Ekonomický růst ve 20. století Zdroj dat: Maddison (2001) Zdroj: Burda-Wyplosz 2005

39 Skutečný HDP a jeho trend Velká Británie, Q1/1963Q1/1969Q1/1975Q1/1981Q1/1987Q1/1993Q1/1999 Billions of 1995 Pounds GDP in 1995 pricesTrend Zdroj: Burda-Wyplosz 2005

40 Reálný HDP v Británii, odchylky od trendu(%) Q1/1963Q1/1969Q1/1975Q1/1981Q1/1987Q1/1993Q1/ Deviation from Trend (%) Zdroj: Burda-Wyplosz 2005

41 Ekonomický růst: Německo, Francie, V. Británie Zdroj: Burda-Wyplosz (2005)

42 Skutečný a potenciální produkt Rozdíl mezi dlouhodobým ekonomickým růstem a hospodářským cyklem vyjadřuje odlišení mezi potenciálním a skutečným produktem. Potenciální produkt je taková úroveň výstupu, které ekonomika dosahuje při dané úrovni technologií a při plném využití dostupných zdrojů. V dlouhém období úroveň HDP sleduje dráhu trendu, tedy růstu potenciálního produktu. Růst potenciálního produktu vyjadřuje možnosti udržitelného růstu ekonomiky bez vzniku nerovnováh. Lze ho rozložit na příspěvky pracovní síly, zásoby kapitálu a souhrnné produktivity výrobních faktorů Skutečný produkt kolem tohoto trendu fluktuuje, tedy sleduje průběh hospodářského cyklu. Pokud by zdroje (kapacity) v ekonomice byly vždy plně využity, růst skutečného HDP by se rovnal růstu potenciálního produktu. Produkční mezera = potenciální GDP – skutečný GDP; identifikuje cyklickou pozici ekonomiky

43 Produkční mezera v ČR v % potenciálního produktu Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

44 Tempo růstu potenciálního produktu (v %) Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

45 1.6. Mezinárodní srovnání

46 Rozložení světového HDP Zdroj: International Comparison Project 2005 – World Bank (2008)

47 Ekonomická úroveň a cenová hladina Zdroj: International Comparison Project 2005 – World Bank (2008)

48 Zkreslení mezinárodního srovnání HDP v důsledků rozdílných cenových hladin Zdroj: Weil (2006)

49 Rozložení světového HDP (%) PPP měnové kurzytržní měnové kurzy USA22,527,9 Čína9,75,1 Japonsko7,010,3 Německo4,66,3 Indie4,31,8 V. Británie3,55,1 Francie3,44,8 Rusko3,11,7 Itálie3,04,0 Brazílie2,92,0 Španělsko2,22,5 Mexiko2,11,7 Zdroj: International Comparison Project 2005 – World Bank (2008)

50 Deset předních světových ekonomik. Rok 2005 Zdroj: Weil (2006): Economic Growth Pozn: Výsledky nejsou srovnatelné s ICP 2005

51 Mezinárodní srovnání HDP a) tržních měnových kurzů b) PPP měnových kurzů Zdroj: Weil (2006) Pozn: Výsledky nejsou srovnatelné s ICP 2005

52 Indexy HDP na hlavu (podle kurzu a PPP) a cenové hladiny (CPL) ČR. (%) EU 12 (eurozóna)= HDP (kurz) HDP (PPP) CPL Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

53 Úroveň HDP na obyvatele při přepočtu pomocí běžné parity kupní síly. EU 12 (eurozóna)=100 Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

54 Srovnatelná cenová hladina EU 12 (eurozóna)=100 Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

55 Konvergence HDP v EU Indexy HDP na hlavu v PPP (f) Irsko131,0137,9142,0147,4140,1 Dánsko131,6128,4125,7122,9116,3 Německo118,5115,2116,4115,8112,3 EU 27100,0 ČR68,570,475,177,480,6 Slovensko50,154,157,163,569,1 Maďarsko56,161,363,163,661,5 The volume index of GDP per capita in Purchasing Power Standards (PPS) is expressed in relation to the European Union (EU-27) average set to equal 100. If the index of a country is higher than 100, this country's level of GDP per head is higher than the EU average and vice versa. Basic figures are expressed in PPS, i.e. a common currency that eliminates the differences in price levels between countries allowing meaningful volume comparisons of GDP between countries. Zdroj: Eurostat


Stáhnout ppt "1.HDP. Obsah 1. Definice a metody měření 2. HDP ČR 3. Skladba HDP 4. Identita 5. Růst a cyklus 6. Mezinárodní srovnání."

Podobné prezentace


Reklamy Google