Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.HDP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.HDP."— Transkript prezentace:

1 1.HDP

2 Obsah 1. Definice a metody měření 2. HDP ČR 3. Skladba HDP 4. Identita
5. Růst a cyklus 6. Mezinárodní srovnání

3 1.1. Definice a metody měření

4 Definice Jednoduchá: Cena vyrobené produkce
Ekonomická: 1) tržní cena 2) všech 3) finálních 4) statků a služeb 5) vyrobených 6) v ekonomice 7) za dané časové období. Statistická: Hrubý domácí produkt (HDP) představuje souhrn hodnot přidaných zpracováním ve všech odvětvích v činnostech považovaných v systému národního účetnictví za produktivní (tj. včetně služeb tržní i netržní povahy). Měří se čtvrtletně. (ČSÚ)

5 VÝDAJE = DUCHODY = VÝROBA
Způsoby měření HDP Celková hospodářská aktivita může být měřena třemi rozdílnými, ale ekvivalentními metodami. a) Sečtení výdajů za toto zboží a služby, když byly prodány b) Sečtení příjmů za tyto zboží a služby c) Sečtení hodnoty všeho zboží a služeb vyrobeného za daný čas VÝDAJE = DUCHODY = VÝROBA Velikost HDP lze stanovit třemi základními metodami: výdajová metoda (spotřební) = jedná se o součet konečné spotřeby, hrubé tvorby kapitálu a čistého vývozu důchodová metoda (příjmová) = součet náhrad (kompenzací) zaměstnancům, hrubého provozního přebytku a salda daní výrobní metoda (odvětvová); respektive metoda přidané hodnoty = jedná se o součet hrubé přidané hodnoty všech odvětví, zvětšený o saldo daní

6 HDP  Národní bohatství
HDP = cena vyrobené produkce Bohatství = čistá hodnota hmotných a finančních položek, které země vlastní. Rovná se všem aktivum zmenšeným o všechna pasiva. HDP neměří bohatství dané země. HDP měří pouze hodnotu vyprodukované produkce za jeden rok. Bohatství je stav, HDP je tok. Produkt je přírůstek bohatství

7 Hrubý domácí produkt (HDP) Hrubý národní produkt (HNP)
HDP (hrubý domácí produkt) + čistý důchod z majetku v zahraničí (renty; úroky; zisky a dividendy) = HNP (hrubý národní produkt) ČR 2008: HDP = 3.722 HNP = 3.455 Saldo prvotních důchodů = -267 Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

8 Nominální a reálný HDP Nominální HDP = měří hodnotu výstupu ekonomiky v cenách období, kdy byl daný výstup vytvořen (běžné ceny, b.c.). Ohodnocování HDP v běžných cenách znamená v prostředí současných inflačních ekonomik, že jeho velikost většinou neustále roste. V meziročním srovnání se nám do jeho nárůstu promítají dva růsty: a) růst produkce (růst reálného HDP) b) růst cen (růst cenové hladiny) Reálný HDP = měří výstup daného období v cenách zvoleného základního roku (stálé ceny, s.c.). Toto odlišení umožňuje sledovat reálné změny objemu produkce, které nejsou ovlivněny cenovými změnami. Převod je prováděn pomocí deflátoru hrubého domácího produktu. Deflátor HDP = měřítko hladiny cen vypočítané jako podíl nominálního a reálného produktu

9 Euro-zóna. Roční tempa růstu HDP
Nominal GDP Real GDP GDP deflator 1990 7.7 3.0 4.7 1991 9.6 1.7 7.9 1992 4.2 1.2 1993 0.3 -0.4 0.7 1994 4.8 2.8 2.0 1995 4.0 2.4 1.6 1996 5.0 3.4 1997 5.3 2.5 1998 2.9 1.8 1999 5.1 2.7 2000 6.4 2001 3.3 2002 1.5 1.9 Zdroj: Burda-Wyplosz 2005

10 Deflátor HDP a Index spotřebitelských cen (CPI)
Deflátor HDP = do jeho výpočtu jsou zahrnuty veškeré statky a služby vyprodukované v ekonomice a jedná se tak o široce založený cenový index. Index spotřebitelských cen = měří náklady na pořízení určitého pevného koše statků a služeb, reprezentativně vyjadřující nákupy průměrné domácnosti

11 Deflátor HDP a Index CPI: Itálie 1985-2001
Zdroj: Burda-Wyplosz 2005

12 Deflátor HDP a Index CPI: ČR 1999-2008
Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

13 1.2. HDP ČR

14 HDP ČR Běžné ceny Index 2008: 3.722 mld. Kč (odhad) 170,0
Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

15 HDP ČR 2000 - 2008 Běžné ceny 2008 Na 1 obyvatele:
mil / 10,450 mil = Kč Na 1 pracovníka mil / 5,016 mil = Kč 2000 mil / 10,232 mil = Kč mil / 4,732 mil = Kč Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

16 Indexy HDP ČR 2000 – 2008 Běžné ceny
100 170,0 Obyvatelstvo 102,1 Zaměstnanost 106,0 HDP/1 obyvatel 166,5 HDP/1 zaměstnanec 160,4

17 Podíl VF práce na HDP ČR 2000 2007 Zaměstnanost (L); tis. osob 4.732
4.922 Průměrná mzda (PM); Kč/měsíc 13.614 21.694 Mzdy celkem (w); mld. Kč; W = L x PM x 12 x 1,35 1.044 1.730 HDP 2.189 3.530 w/HDP (%) 47,7% 49,0%

18 Nominální a reálný HDP Nominální = běžné ceny; Reálný = stálé ceny roku Zdroj dat: Makroekonomická predikce MF ČR 2000 2001 2002 2003 2004 HDP nominální 2189 2352 2464 2577 2781 Index 107,4 104,8 104,6 107,9 HDP reálný 2243 2286 2368 2467 102,5 101,9 103,6 104,2 Deflátor 100 104,9 107,8 108,8 112,7 102,8 100,9 103,5

19 1.3. Skladba HDP

20 HDP ČR – Výdajová metoda Běžné ceny
2000 (%) 2008 C 1.149 52,5% 1.844 49,5% I 645 29,5% 930 25,0% G 461 21,0% 754 20,3% X 1.387 63,4% 2.880 77,4% M 1.454 66,4% 2.685 72,1% NX -66 -3,0% 194 5,2% HDP 2.189 100,0% 3.722 Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR

21 HDP USA 2005 – výdajová metoda
Zdroj: Weil (2006): Economic Growth

22 Skladba HDP vybraných zemí 2005 (% HDP)
I G X M NX Británie 65 17 22 26 30 +6 Francie 57 20 24 27 -1 Německo 59 19 40 35 +5 Švédsko 48 49 41 +8 Česká Rep. 72 70 +2 USA 16 10 15 -5 Japonsko 23 18 13 11 Legenda: C - soukromá spotřeba; G - vládní spotřeba; I - investice; X - exporty; M - importy; Zdroj: World Bank ( 2007)

23 HDP ČR – Důchodová metoda
2000 (%) 2008 Saldo daní a dotací 187 8,5% 358 9,6% -daně z výroby a dovozu 248 440 -dotace na výrobu 61 83 Náhrady zaměstnancům 918 41,9% 1.629 43,8% -mzdy a platy 694 1.237 -szp zaměstnavatel 224 392 Hrubý provozní přebytek 1.084 49,5% 1.736 46,6% -spotřeba fixního kapitálu 452 631 -čistý provozní přebytek 633 1.105 HDP 2.189 100,0% 3.722 Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

24 HDP → disponibilní důchod
Personal disposable income National NDP GDP C Indirect taxes Depreciation I G X-Z Zdroj: Burda-Wyplosz 2005

25 Co se nepočítá do HDP…. Hodnota volného času Změny kvality
Černá ekonomika Škody na životním prostředí Transfery a dary Bartery Neplacené a domácí aktivity Second-handy

26 Černá ekonomika – odhad podílu na HDP
Africa Central Europe Nigeria, Egypt 68-76% Hungary, Bulgaria, Poland 20-28% Tunisia, Morocco 39-45% Czech Republic, Romania, Slovakia 9-16% Latin America Former Soviet Union Mexico, Peru 40-60% Belarus, Georgia, Ukraine 28-43% Chile, Brazil, Venezuela 25-35% Baltic States, Russia 20-27% Asia OECD Thailand 70% Belgium, Greece, Italy, Spain, Portugal 24-30% Philippines, Malaysia, Korea 38-50% All others 13-23% Hong Kong, Singapore 13% Austria, Japan, USA, Switzerland 8-10% Zdroj: Burda-Wyplosz 2005

27 1.4. Makroekonomická identita

28 Makroekonomická identita I.
1) Y = C + I + G + X - M 2) YD = Y + TR – TX → Y = YD + T 3) YD = C+S YD…disponibilní důchod TR….transfery TX….daně T…čisté daně (TX-TR)

29 Makroekonomická identita II.
C + S + T = C + I + G + NX (S – I) + (T – G) = (X – M)

30 Koloběh HDP a bilance sektorů
Gross domestic product (C+I+G+X-Z)=Y Private income = (Y-T) Consumption (C) C+I C+I+G C+I+G-Z Investment (I) Taxes Gov't. purchases (G) Transfers Imports (Z) Exports (X) Net taxes (T) (S-I) (X-Z) (T-G) Rest of World Government Private Sector Zdroj: Burda-Wyplosz 2005

31 Makroekonomická rovnováha 2002 (% of HDP)
S-I T-G X-M = CA USA -1.4 -3.4 -4.8 Japan 9.9 -7.1 2.8 European Union 2.9 -2.0 0.9 Belgium 4.7 0.0 4.7 Denmark 1.1 1.8 2.9 France 5.3 -3.2 2.1 Germany 6.1 -3.6 2.5 Italy 2.0 -2.5 -0.5 Netherlands 3.2 -1.1 2.1 Spain -2.5 -0.1 -2.6 Sweden 3.0 1.1 4.1 UK 0.5 -1.3 -0.8 Zdroj: Burda-Wyplosz 2005

32 Úspory a investice ČR Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

33 Makroekonomická identita ČR % HDP
S-I T-G X-M ČR 2001 -4,4 -0,9 -5,3 ČR 2004 -4,5 -0,7 -5,2 ČR 2007 -1,3 -0,5 -1,8

34 Spotřeba (C+G) a úspory (S) v ČR % HDP
Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

35 Finanční bilance sektorů rozdíl úspor a investic v jednotlivých sektorech (% HDP)
Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

36 1.5. Růst a cyklus

37 DYNAMIKA HDP Při sledování vývoje reálného HDP v čase jsou zřejmé dvě jeho základní charakteristiky: dlouhodobý rostoucí trend a krátkodobé fluktuace. Tyto dvě charakteristiky makroekonomické výkonnosti odlišujeme ekonomický růst a hospodářský cyklus. Ekonomický růst → LR → pružné ceny → přednáška č. 6 Hospodářský cyklus → SR → lepkavé ceny → přednáška č. 10

38 Ekonomický růst ve 20. století Zdroj dat: Maddison (2001)
1900 1913 1929 1950 1987 1992 1999 2002 Av. growth rate Austria 2,155 2,592 2,766 2,772 11,458 12,932 14,631 15,428 1.9 Belgium 2,087 3,156 3,780 4,085 11,624 13,231 14,947 15,694 2.0 Denmark 2,256 2,926 3,796 5,193 13,480 14,089 16,765 17,126 Finland 1,248 1,579 2,032 3,181 11,505 11,309 14,289 15,164 2.5 France 2,151 2,606 3,523 3,943 12,380 13,710 15,033 15,875 Germany 2,232 2,729 3,030 2,903 11,744 12,601 13,520 14,028 1.8 Italy 1,335 1,917 2,314 2,619 11,179 12,444 13,660 14,312 2.4 Netherlands 2,561 3,028 4,255 4,485 11,770 13,274 15,701 16,238 Norway 1,449 1,870 2,597 4,086 13,615 14,555 17,907 19,135 2.6 Sweden 1,915 2,316 2,894 5,041 12,702 12,728 14,678 15,983 2.1 Switzerland 2,867 3,191 4,736 6,779 14,801 15,548 16,036 16,737 1.7 UK 3,360 3,680 4,116 5,190 11,513 12,033 14,428 15,308 1.5 Japan 882 1,037 1,515 1,437 12,155 14,532 15,431 15,490 2.8 Canada 2,177 3,326 3,789 5,454 13,723 13,613 16,043 17,415 USA 3,060 3,965 5,160 7,151 16,296 17,329 20,490 21,692 India 448 503 544 463 841 1,003 1,377 1421* 1.1 Argentina 2,061 2,840 3,266 3,730 5,459 5,607 6,515 6058* Bangladesh 488 519 521 517 576 712 782 0.5 Zdroj: Burda-Wyplosz 2005

39 Skutečný HDP a jeho trend
Velká Británie, 900 800 GDP in 1995 prices Trend 700 Billions of 1995 Pounds 600 500 400 300 Q1/1963 Q1/1969 Q1/1975 Q1/1981 Q1/1987 Q1/1993 Q1/1999 Zdroj: Burda-Wyplosz 2005

40 Reálný HDP v Británii, odchylky od trendu(%)
Q1/1963 Q1/1969 Q1/1975 Q1/1981 Q1/1987 Q1/1993 Q1/1999 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 Deviation from Trend (%) Zdroj: Burda-Wyplosz 2005

41 Ekonomický růst: Německo, Francie, V. Británie 1870-2000
Ekonomický růst: Německo, Francie, V. Británie Zdroj: Burda-Wyplosz (2005)

42 Skutečný a potenciální produkt
Rozdíl mezi dlouhodobým ekonomickým růstem a hospodářským cyklem vyjadřuje odlišení mezi potenciálním a skutečným produktem. Potenciální produkt je taková úroveň výstupu, které ekonomika dosahuje při dané úrovni technologií a při plném využití dostupných zdrojů. V dlouhém období úroveň HDP sleduje dráhu trendu, tedy růstu potenciálního produktu. Růst potenciálního produktu vyjadřuje možnosti udržitelného růstu ekonomiky bez vzniku nerovnováh. Lze ho rozložit na příspěvky pracovní síly, zásoby kapitálu a souhrnné produktivity výrobních faktorů Skutečný produkt kolem tohoto trendu fluktuuje, tedy sleduje průběh hospodářského cyklu. Pokud by zdroje (kapacity) v ekonomice byly vždy plně využity, růst skutečného HDP by se rovnal růstu potenciálního produktu. Produkční mezera = potenciální GDP – skutečný GDP; identifikuje cyklickou pozici ekonomiky

43 Produkční mezera v ČR 1995-2008 v % potenciálního produktu
Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

44 Tempo růstu potenciálního produktu (v %)
Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

45 1.6. Mezinárodní srovnání

46 Rozložení světového HDP
Zdroj: International Comparison Project 2005 – World Bank (2008)

47 Ekonomická úroveň a cenová hladina
Zdroj: International Comparison Project 2005 – World Bank (2008)

48 Zkreslení mezinárodního srovnání HDP v důsledků rozdílných cenových hladin
Zdroj: Weil (2006)

49 Rozložení světového HDP (%)
PPP měnové kurzy tržní měnové kurzy USA 22,5 27,9 Čína 9,7 5,1 Japonsko 7,0 10,3 Německo 4,6 6,3 Indie 4,3 1,8 V. Británie 3,5 Francie 3,4 4,8 Rusko 3,1 1,7 Itálie 3,0 4,0 Brazílie 2,9 2,0 Španělsko 2,2 2,5 Mexiko 2,1 Zdroj: International Comparison Project 2005 – World Bank (2008)

50 Deset předních světových ekonomik. Rok 2005
Pozn: Výsledky nejsou srovnatelné s ICP 2005 Zdroj: Weil (2006): Economic Growth

51 Mezinárodní srovnání HDP a) tržních měnových kurzů b) PPP měnových kurzů
Zdroj: Weil (2006) Pozn: Výsledky nejsou srovnatelné s ICP 2005

52 Indexy HDP na hlavu (podle kurzu a PPP) a cenové hladiny (CPL) ČR
Indexy HDP na hlavu (podle kurzu a PPP) a cenové hladiny (CPL) ČR. (%) EU 12 (eurozóna)=100 1991 1996 2001 2006 HDP (kurz) 14 25 30 41 (PPP) 61 65 62 70 CPL 23 38 48 59 Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

53 Úroveň HDP na obyvatele při přepočtu pomocí běžné parity kupní síly
Úroveň HDP na obyvatele při přepočtu pomocí běžné parity kupní síly EU 12 (eurozóna)=100 Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

54 Srovnatelná cenová hladina EU 12 (eurozóna)=100
Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

55 Konvergence HDP v EU Indexy HDP na hlavu v PPP
2000 2002 2004 2006 2008(f) Irsko 131,0 137,9 142,0 147,4 140,1 Dánsko 131,6 128,4 125,7 122,9 116,3 Německo 118,5 115,2 116,4 115,8 112,3 EU 27 100,0 ČR 68,5 70,4 75,1 77,4 80,6 Slovensko 50,1 54,1 57,1 63,5 69,1 Maďarsko 56,1 61,3 63,1 63,6 61,5 The volume index of GDP per capita in Purchasing Power Standards (PPS) is expressed in relation to the European Union (EU-27) average set to equal 100. If the index of a country is higher than 100, this country's level of GDP per head is higher than the EU average and vice versa. Basic figures are expressed in PPS, i.e. a common currency that eliminates the differences in price levels between countries allowing meaningful volume comparisons of GDP between countries. Zdroj: Eurostat


Stáhnout ppt "1.HDP."

Podobné prezentace


Reklamy Google