Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.HDP. Obsah 1. Definice a metody měření 2. HDP ČR 3. Skladba HDP 4. Identita 5. Růst a cyklus 6. Mezinárodní srovnání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.HDP. Obsah 1. Definice a metody měření 2. HDP ČR 3. Skladba HDP 4. Identita 5. Růst a cyklus 6. Mezinárodní srovnání."— Transkript prezentace:

1 1.HDP

2 Obsah 1. Definice a metody měření 2. HDP ČR 3. Skladba HDP 4. Identita 5. Růst a cyklus 6. Mezinárodní srovnání

3 1.1. Definice a metody měření

4 Definice Jednoduchá: Cena vyrobené produkce Ekonomická: 1) tržní cena 2) všech 3) finálních 4) statků a služeb 5) vyrobených 6) v ekonomice 7) za dané časové období. Statistická: Hrubý domácí produkt (HDP) představuje souhrn hodnot přidaných zpracováním ve všech odvětvích v činnostech považovaných v systému národního účetnictví za produktivní (tj. včetně služeb tržní i netržní povahy). Měří se čtvrtletně. (ČSÚ)

5 Způsoby měření HDP Celková hospodářská aktivita může být měřena třemi rozdílnými, ale ekvivalentními metodami. a) Sečtení výdajů za toto zboží a služby, když byly prodány b) Sečtení příjmů za tyto zboží a služby c) Sečtení hodnoty všeho zboží a služeb vyrobeného za daný čas VÝDAJE = DUCHODY = VÝROBA Velikost HDP lze stanovit třemi základními metodami:  výdajová metoda (spotřební) = jedná se o součet konečné spotřeby, hrubé tvorby kapitálu a čistého vývozu  důchodová metoda (příjmová) = součet náhrad (kompenzací) zaměstnancům, hrubého provozního přebytku a salda daní  výrobní metoda (odvětvová); respektive metoda přidané hodnoty = jedná se o součet hrubé přidané hodnoty všech odvětví, zvětšený o saldo daní

6 HDP  Národní bohatství HDP = cena vyrobené produkce Bohatství = čistá hodnota hmotných a finančních položek, které země vlastní. Rovná se všem aktivum zmenšeným o všechna pasiva. HDP neměří bohatství dané země. HDP měří pouze hodnotu vyprodukované produkce za jeden rok. Bohatství je stav, HDP je tok. Produkt je přírůstek bohatství

7 Hrubý domácí produkt (HDP) Hrubý národní produkt (HNP) HDP (hrubý domácí produkt) + čistý důchod z majetku v zahraničí (renty; úroky; zisky a dividendy) = HNP (hrubý národní produkt) ČR 2008: HDP = 3.722 HNP = 3.455 Saldo prvotních důchodů = -267 Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

8 Nominální a reálný HDP Nominální HDP = měří hodnotu výstupu ekonomiky v cenách období, kdy byl daný výstup vytvořen (běžné ceny, b.c.). Ohodnocování HDP v běžných cenách znamená v prostředí současných inflačních ekonomik, že jeho velikost většinou neustále roste. V meziročním srovnání se nám do jeho nárůstu promítají dva růsty: a) růst produkce (růst reálného HDP) b) růst cen (růst cenové hladiny) Reálný HDP = měří výstup daného období v cenách zvoleného základního roku (stálé ceny, s.c.). Toto odlišení umožňuje sledovat reálné změny objemu produkce, které nejsou ovlivněny cenovými změnami. Převod je prováděn pomocí deflátoru hrubého domácího produktu. Deflátor HDP = měřítko hladiny cen vypočítané jako podíl nominálního a reálného produktu

9 Euro-zóna. Roční tempa růstu HDP Nominal GDPReal GDPGDP deflator 19907.73.04.7 19919.61.77.9 19924.21.23.0 19930.3-0.40.7 19944.82.82.0 19954.02.41.6 19965.01.63.4 19975.32.52.8 19984.72.91.8 19995.12.72.4 20006.43.43.0 20013.31.61.7 20023.41.51.9 Zdroj: Burda-Wyplosz 2005

10 Deflátor HDP a Index spotřebitelských cen (CPI) Deflátor HDP = do jeho výpočtu jsou zahrnuty veškeré statky a služby vyprodukované v ekonomice a jedná se tak o široce založený cenový index. Index spotřebitelských cen = měří náklady na pořízení určitého pevného koše statků a služeb, reprezentativně vyjadřující nákupy průměrné domácnosti

11 Deflátor HDP a Index CPI: Itálie 1985-2001 Zdroj: Burda-Wyplosz 2005

12 Deflátor HDP a Index CPI: ČR 1999-2008 Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

13 1.2. HDP ČR

14 HDP ČR Běžné ceny Index 2008: 3.722 mld. Kč (odhad) 170,0 2007: 3.530 mld. Kč 161,3 2006: 3.216 mld. Kč 146,9 2005: 2.984 mld. Kč 136,3 2004: 2.815 mld. Kč 128,6 2003: 2.577 mld. Kč 117,7 2002: 2.464 mld. Kč 112,6 2001: 2.352 mld. Kč 107,4 2000: 2.189 mld. Kč 100,0 Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

15 HDP ČR 2000 - 2008 Běžné ceny 2008 Na 1 obyvatele: 3.722.000 mil / 10,450 mil = 356.172 Kč Na 1 pracovníka 3.722.000 mil / 5,016 mil = 742.026 Kč 2000 Na 1 obyvatele: 2.189.000 mil / 10,232 mil = 213.937 Kč Na 1 pracovníka 2.189.000 mil / 4,732 mil = 462.595 Kč Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

16 Indexy HDP ČR 2000 – 2008 Běžné ceny 20002008 HDP100170,0 Obyvatelstvo100102,1 Zaměstnanost100106,0 HDP/1 obyvatel100166,5 HDP/1 zaměstnanec100160,4

17 Podíl VF práce na HDP ČR 20002007 Zaměstnanost (L); tis. osob 4.7324.922 Průměrná mzda (PM); Kč/měsíc 13.61421.694 Mzdy celkem (w); mld. Kč; W = L x PM x 12 x 1,35 1.0441.730 HDP2.1893.530 w/HDP (%)47,7%49,0%

18 Nominální a reálný HDP Nominální = běžné ceny; Reálný = stálé ceny roku 2000 Zdroj dat: Makroekonomická predikce MF ČR 20002001200220032004 HDP nominální 21892352246425772781 Index107,4104,8104,6107,9 HDP reálný21892243228623682467 Index102,5101,9103,6104,2 Deflátor100104,9107,8108,8112,7 Index104,9102,8100,9103,5

19 1.3. Skladba HDP

20 HDP ČR – Výdajová metoda Běžné ceny 2000 (%) 2008 (%) C1.149 52,5% 1.844 49,5% I645 29,5% 930 25,0% G461 21,0% 754 20,3% X1.387 63,4% 2.880 77,4% M1.454 66,4% 2.685 72,1% NX-66 -3,0% 194 5,2% HDP2.189 100,0% 3.722 100,0% Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR

21 HDP USA 2005 – výdajová metoda Zdroj: Weil (2006): Economic Growth

22 Skladba HDP vybraných zemí 2005 (% HDP) CIGXMNX Británie6517222630+6 Francie5720242627 Německo5917194035+5 Švédsko4817274941+8 Česká Rep.4927227270+2 USA7019161015-5 Japonsko5723181311+2 Legenda: C - soukromá spotřeba; G - vládní spotřeba; I - investice; X - exporty; M - importy; Zdroj: World Bank ( 2007)

23 HDP ČR – Důchodová metoda 2000 (%) 2008 (%) Saldo daní a dotací187 8,5% 358 9,6% -daně z výroby a dovozu248440 -dotace na výrobu6183 Náhrady zaměstnancům918 41,9% 1.629 43,8% -mzdy a platy6941.237 -szp zaměstnavatel224392 Hrubý provozní přebytek1.084 49,5% 1.736 46,6% -spotřeba fixního kapitálu452631 -čistý provozní přebytek6331.105 HDP 2.189 100,0% 3.722 100,0% Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

24 Personal disposable income Personal income National income NDP GDP C Indirect taxes Depreciation I G X-Z HDP → disponibilní důchod Zdroj: Burda-Wyplosz 2005

25 Co se nepočítá do HDP…. Hodnota volného časuZměny kvality Černá ekonomikaŠkody na životním prostředí Transfery a daryBartery Neplacené a domácí aktivity Second-handy

26 AfricaCentral Europe Nigeria, Egypt68-76%Hungary, Bulgaria, Poland20-28% Tunisia, Morocco39-45%Czech Republic, Romania, Slovakia9-16% Latin AmericaFormer Soviet Union Mexico, Peru40-60%Belarus, Georgia, Ukraine28-43% Chile, Brazil, Venezuela25-35%Baltic States, Russia20-27% AsiaOECD Thailand70%Belgium, Greece, Italy, Spain, Portugal24-30% Philippines, Malaysia, Korea38-50%All others13-23% Hong Kong, Singapore13%Austria, Japan, USA, Switzerland8-10% Černá ekonomika – odhad podílu na HDP Zdroj: Burda-Wyplosz 2005

27 1.4. Makroekonomická identita

28 Makroekonomická identita I. 1) Y = C + I + G + X - M 2) YD = Y + TR – TX → Y = YD + T 3) YD = C+S YD…disponibilní důchod TR….transfery TX….daně T…čisté daně (TX-TR)

29 Makroekonomická identita II. C + S + T = C + I + G + NX (S – I) + (T – G) = (X – M)

30 Koloběh HDP a bilance sektorů (S-I) (X-Z) (T-G) Rest of World Government Private Sector Zdroj: Burda-Wyplosz 2005

31 Makroekonomická rovnováha 2002 (% of HDP) S-IT-GX-M = CA USA-1.4-3.4-4.8 Japan9.9-7.12.8 European Union2.9-2.00.9 Belgium4.70.04.7 Denmark1.11.82.9 France5.3-3.22.1 Germany6.1-3.62.5 Italy2.0-2.5-0.5 Netherlands3.2-1.12.1 Spain-2.5-0.1-2.6 Sweden3.01.14.1 UK0.5-1.3-0.8 Zdroj: Burda-Wyplosz 2005

32 Úspory a investice ČR Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

33 Makroekonomická identita ČR % HDP S-IT-GX-M ČR 2001-4,4-0,9-5,3 ČR 2004-4,5-0,7-5,2 ČR 2007-1,3-0,5-1,8

34 Spotřeba (C+G) a úspory (S) v ČR % HDP Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

35 Finanční bilance sektorů rozdíl úspor a investic v jednotlivých sektorech (% HDP) Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

36 1.5. Růst a cyklus

37 DYNAMIKA HDP Při sledování vývoje reálného HDP v čase jsou zřejmé dvě jeho základní charakteristiky: dlouhodobý rostoucí trend a krátkodobé fluktuace. Tyto dvě charakteristiky makroekonomické výkonnosti odlišujeme ekonomický růst a hospodářský cyklus. Ekonomický růst → LR → pružné ceny → přednáška č. 6 Hospodářský cyklus → SR → lepkavé ceny → přednáška č. 10

38 Ekonomický růst ve 20. století Zdroj dat: Maddison (2001) Zdroj: Burda-Wyplosz 2005

39 Skutečný HDP a jeho trend Velká Británie, 1963-2002 300 400 500 600 700 800 900 Q1/1963Q1/1969Q1/1975Q1/1981Q1/1987Q1/1993Q1/1999 Billions of 1995 Pounds GDP in 1995 pricesTrend Zdroj: Burda-Wyplosz 2005

40 Reálný HDP v Británii, odchylky od trendu(%) Q1/1963Q1/1969Q1/1975Q1/1981Q1/1987Q1/1993Q1/1999 -4.0 -3.0 -2.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 Deviation from Trend (%) Zdroj: Burda-Wyplosz 2005

41 Ekonomický růst: Německo, Francie, V. Británie 1870-2000. Zdroj: Burda-Wyplosz (2005)

42 Skutečný a potenciální produkt Rozdíl mezi dlouhodobým ekonomickým růstem a hospodářským cyklem vyjadřuje odlišení mezi potenciálním a skutečným produktem. Potenciální produkt je taková úroveň výstupu, které ekonomika dosahuje při dané úrovni technologií a při plném využití dostupných zdrojů. V dlouhém období úroveň HDP sleduje dráhu trendu, tedy růstu potenciálního produktu. Růst potenciálního produktu vyjadřuje možnosti udržitelného růstu ekonomiky bez vzniku nerovnováh. Lze ho rozložit na příspěvky pracovní síly, zásoby kapitálu a souhrnné produktivity výrobních faktorů Skutečný produkt kolem tohoto trendu fluktuuje, tedy sleduje průběh hospodářského cyklu. Pokud by zdroje (kapacity) v ekonomice byly vždy plně využity, růst skutečného HDP by se rovnal růstu potenciálního produktu. Produkční mezera = potenciální GDP – skutečný GDP; identifikuje cyklickou pozici ekonomiky

43 Produkční mezera v ČR 1995-2008 v % potenciálního produktu Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

44 Tempo růstu potenciálního produktu (v %) Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

45 1.6. Mezinárodní srovnání

46 Rozložení světového HDP Zdroj: International Comparison Project 2005 – World Bank (2008)

47 Ekonomická úroveň a cenová hladina Zdroj: International Comparison Project 2005 – World Bank (2008)

48 Zkreslení mezinárodního srovnání HDP v důsledků rozdílných cenových hladin Zdroj: Weil (2006)

49 Rozložení světového HDP (%) PPP měnové kurzytržní měnové kurzy USA22,527,9 Čína9,75,1 Japonsko7,010,3 Německo4,66,3 Indie4,31,8 V. Británie3,55,1 Francie3,44,8 Rusko3,11,7 Itálie3,04,0 Brazílie2,92,0 Španělsko2,22,5 Mexiko2,11,7 Zdroj: International Comparison Project 2005 – World Bank (2008)

50 Deset předních světových ekonomik. Rok 2005 Zdroj: Weil (2006): Economic Growth Pozn: Výsledky nejsou srovnatelné s ICP 2005

51 Mezinárodní srovnání HDP a) tržních měnových kurzů b) PPP měnových kurzů Zdroj: Weil (2006) Pozn: Výsledky nejsou srovnatelné s ICP 2005

52 Indexy HDP na hlavu (podle kurzu a PPP) a cenové hladiny (CPL) ČR. (%) EU 12 (eurozóna)=100 1991199620012006 HDP (kurz) 14253041 HDP (PPP) 61656270 CPL23384859 Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

53 Úroveň HDP na obyvatele při přepočtu pomocí běžné parity kupní síly. EU 12 (eurozóna)=100 Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

54 Srovnatelná cenová hladina EU 12 (eurozóna)=100 Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

55 Konvergence HDP v EU Indexy HDP na hlavu v PPP 20002002200420062008(f) Irsko131,0137,9142,0147,4140,1 Dánsko131,6128,4125,7122,9116,3 Německo118,5115,2116,4115,8112,3 EU 27100,0 ČR68,570,475,177,480,6 Slovensko50,154,157,163,569,1 Maďarsko56,161,363,163,661,5 The volume index of GDP per capita in Purchasing Power Standards (PPS) is expressed in relation to the European Union (EU-27) average set to equal 100. If the index of a country is higher than 100, this country's level of GDP per head is higher than the EU average and vice versa. Basic figures are expressed in PPS, i.e. a common currency that eliminates the differences in price levels between countries allowing meaningful volume comparisons of GDP between countries. Zdroj: Eurostat


Stáhnout ppt "1.HDP. Obsah 1. Definice a metody měření 2. HDP ČR 3. Skladba HDP 4. Identita 5. Růst a cyklus 6. Mezinárodní srovnání."

Podobné prezentace


Reklamy Google