Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:"— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Ekonomika pro kuchaře Název vyučovací oblasti: Hospodářský proces Ročník / obor studia: 1. ročník / Kuchař - číšník Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš Škola: Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb, Litoměřice

2 HOSPODÁŘSKÝ PROCES

3 Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice
Hospodářský proces Hospodářský proces umožňuje společnosti vytvořit statky a služby, kterými jednotlivci i celá společnost uspokojí své potřeby. Hospodářský proces v úplné podobě má tyto po sobě jdoucí fáze: výroba, rozdělování a přerozdělování, směna, spotřeba. Cílem hospodářského procesu je spotřeba, tedy proces, ve kterém jednotlivci i skupiny uspokojí své potřeby. Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice

4 Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice
Výroba Je první fází hospodářského procesu. Jedná se o činnost, při které člověk přetváří přírodu, její předměty, síly v užitečné věci – statky a služby. K výrobě potřebujeme zdroje – VÝROBNÍ FAKTORY: PRÁCE PŘÍRODNÍ ZDROJE KAPITÁL INFORMACE Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice

5 Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice
Práce Práce je cílevědomá lidská činnost vytvářející statky a služby. Pracovní síla – souhrn fyzických a duševních schopností člověka konat práci. Ne každý člověk má pracovní sílu - nemají ji nemocní, starci, v našem právním řádu děti. Práce je vzácný výrobní faktor, což ovlivňuje jeho cenu na trhu práce. Tuto cenu nazýváme mzdou. Mzdu rozlišujeme: nominální - číselně vyjádřené množství peněz, které dostane pracovník za svou práci. reálnou - co si může pracovník za tuto mzdu koupit. Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice

6 Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice
Přírodní zdroje Jsou produktem přírody, ale nejsou volným statkem. Půda Prostor využívaný k zemědělské výrobě. Cenou za pronájem půdy je – pozemková renta. Hodnotí se úrodnost, poloha. Přírodní bohatství Vyjadřují zdroje získané z přírody. Uhlí, železná ruda, ropa, zemní plyn, Síla větrů, vodních toků. Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice

7 Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice
Kapitál Nejjednodušší definice kapitálu říká, že jsou to peníze, které přinášejí další peníze. Kapitálem rozumíme vše, co vkládáme do výroby proto, aby vznikly další hodnoty. Základním rozlišovacím znakem kapitálu je účelovost vložených prostředků, snaha dosáhnout zisk (resp. úrok), a to bez ohledu na to, zda nakonec opravdu bude dosaženo zisku nebo ztráty. Kapitál má i další vlastnost - dá se hromadit, akumulovat. Potřebuje-li podnikatel kapitál - získá jej na finančních trzích. Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice

8 Kapitál Rozlišujeme: Finanční Reálný fyzická podoba kapitálu
(stroje, budovy, materiál, polotovary, nehmotný majetek - licence, know-how, software apod.). peněžní podoba kapitálu (hotové peníze, pohledávky, cenné papíry, deriváty apod.) Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice

9 Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice
Informace Čtvrtým výrobním faktorem jsou v dnešní době informace. Mezi základní zdroje potřebné pro výrobu patří: Vzdělání Je výrobní faktor zkvalitňující práci, Člověk se vzdělává, získává nové informace, vědomosti, objevuje nové technologie, postupy, stroje, čímž přispívá k rozvoji výroby na vyšší úrovni. Technologie Tato forma výrobního faktoru má podobu myšlenky, řešení výrobního procesu. Technologie zefektivňuje výrobu, znásobuje účinky práce, půdy i kapitálu. Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice

10 Rozdělování a přerozdělování
Rozdělováním získávají svůj podíl na výrobě její účastníci. Obdrží za to: Mzdu – zaměstnanci Rentu – vlastníci půdy. Zisk, úrok – ten kdo vložil kapitál. Jednotlivé podíly se přerozdělí a využívají je: Kraje, obce, státní instituce. Občané kteří se neúčastní výrobního procesu (důchodci, nezaměstnaní apod.) Každý musí odvést do státního rozpočtu (pokladny) část svého podílu ve formě: daní, sociálního a zdravotního pojištění. Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice

11 Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice
Směna Směna je třetí fází hospodářského procesu.  Jedná se o proces, ve kterém nabízející (výrobci, obchodníci) hledají kupce (poptávající) na své zboží a služby, aby realizovali svůj zisk. Může se stát, že výrobek svého kupce nenajde. Podnikatel nedosáhne zisk a prodělá. Z opačného pohledu je směna procesem, kdy kupující hledají na trhu to, čím chtějí uspokojit své potřeby. To, co chtějí v poslední fázi hospodářského procesu spotřebovat Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice

12 Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice
Spotřeba Spotřeba je poslední fází hospodářského procesu. Spotřeba je procesem uspokojení potřeb. Spotřebu členíme na: konečnou výrobní (uspokojení potřeb jednotlivých lidí) (spotřeba ve výrobě). Z jiného úhlu členíme: spotřebu jednorázovou spotřebu dlouhodobou. Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice

13 Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice
Použité zdroje KOČÍ, Jana a Lenka ŠAMŠOVÁ. Základy ekonomiky: pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2009, 143 s. ISBN ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie stručný přehled: Teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. 1. vyd. Zlín: CEED nakladatelství, 2002, 279 s. ISBN Ekonomie on-line [online]. Dostupné z: Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice


Stáhnout ppt "Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:"

Podobné prezentace


Reklamy Google