Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4. srpna 2013VY_32_INOVACE_100204_Hospodarsky_proces_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4. srpna 2013VY_32_INOVACE_100204_Hospodarsky_proces_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie."— Transkript prezentace:

1 4. srpna 2013VY_32_INOVACE_100204_Hospodarsky_proces_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.

2  samotný proces uspokojení potřeby se nazývá spotřeba  spotřebě však předchází řada činností, protože většinu statků musíme nejprve vyrobit  nikdo není schopen vyrábět si všechno sám, většinou tak využíváme proces rozdělování a přerozdělování ve společnosti  zaměstnanci v práci a podnikatelé svým podnikáním získávají peníze (mzdy, zisk), které pak na trhu směňují za statky, které potřebují

3  hospodářský proces členíme na následující fáze: výroba rozdělování a přerozdělování směna spotřeba

4  převážnou většinu statků nenajdeme v přírodě v takové podobě, jak bychom potřebovali  k jejich získání je nutné vynaložit lidskou práci, tzn. vyrobit je  výroba je tedy činnost, při které člověk přetváří přírodní zdroje ve statky  výrobu může provádět jednotlivec (živnostník) nebo výrobní podnik

5  jakmile první fáze hospodářského procesu skončí a všichni výrobci vyrobili, co vyrobit chtěli, je třeba, aby každý účastník výrobního procesu získal svou odměnu zaměstnanci mají nárok na mzdu, za to, že vynaložili pracovní sílu vlastníci přírodních zdrojů mají nárok na rentu každý, kdo do výroby vložil kapitál, má nárok na zisk či úrok  tato fáze se souhrnně označuje jako rozdělování

6  někteří jedinci se ale výrobního procesu účastnit nemohou (děti, důchodci, nemocní, nezaměstnaní, mentálně postižení)  i tito lidé mají své potřeby, které chtějí uspokojovat spotřebou statků a služeb  aby byly zajištěny sociální jistoty všem členům společnosti, má každý vyspělý stát vybudovaný sociální systém

7  stát nemá jinou možnost, než peníze pro sociální účely vzít od těch členů společnosti, kteří je mají  každý, kdo získá peníze v procesu rozdělování, jich musí část odvést do státní pokladny ve formě daní a sociálního a zdravotního pojištění  stát tyto peníze předepsaným způsobem převádí tam, kde jsou potřeba - tento postup se nazývá přerozdělování  nástrojem přerozdělování jsou veřejné rozpočty (státní rozpočet, rozpočty krajů a obcí)

8  významnou roli hraje míra přerozdělování  stát musí vybrat dostatek peněz na zajištění potřeb společnosti  zároveň ale nesmí být míra zdanění neúnosně vysoká  důležitým úkolem státu je zajistit účelné vynaložení vybraných peněz (aby tento systém nebyl zneužíván)

9  pod pojmem směna si můžeme představit výměnu nebo obchod  výrobci vyrábějí své produkty a v okamžiku výroby nemají žádnou jistotu, že své zboží na trhu prodají  teprve směna (trh) ukáže, zda jsme výrobní faktory nevynaložili zbytečně

10  zboží, které se neprodá, leží ve skladech a často se kazí  firmy se proto snaží prodat toto zboží i za výrazně nižší ceny, aby se jim vrátila alespoň část vložených prostředků  potřeby lidí jsou velmi rozmanité a nevyzpytatelné  zákony trhu jsou nemilosrdné, úspěch směny není nikdy zaručen

11  závěrečnou a nejpříjemnější fází hospodářského procesu je spotřeba  v národním hospodářství už bylo vyrobeno to, co potřebujeme, rozdělováním a přerozdělováním získali členové společnosti peníze a na trhu si směnou opatřili to, po čem touží  lidé však mají neustále nové potřeby a chtějí další statky a služby, celý proces se tak opakuje  také firmy se chovají stejně jako lidé, protože neustále potřebují např. nové stroje, kanceláře, auta, materiál apod.

12  spotřeba firem se od spotřeby lidí přece jen odlišuje, proto můžeme spotřebu rozlišit na: konečnou spotřebu (spotřeba konečných zákazníků) výrobní spotřebu (spotřeba firem)  spotřebu můžeme také členit na: spotřebu jednorázovou spotřebu dlouhodobou

13  spotřebováním statků a služeb hospodářský proces nekončí, ale začíná zase od začátku  jednotlivé fáze hospodářského procesu na sebe navazují, prolínají se a doplňují  národní hospodářství a společnost představuje jeden složitý organismus, kde jsou všechny ekonomické subjekty na sobě závislé

14

15 ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. 2011. vyd. Zlín: CEED, 2011. ISBN 978-80-87301-01-2. SOJKA, Milan a Bronislav KONEČNÝ. Malá encyklopedie moderní ekonomie. 2001. vyd. Praha 5: Libri, s.r.o., 2001. ISBN 80-7277-032-2. Prezentace byla vytvořena v MS PowerPoint 2010


Stáhnout ppt "4. srpna 2013VY_32_INOVACE_100204_Hospodarsky_proces_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie."

Podobné prezentace


Reklamy Google