Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Ekonomika pro kuchaře Název vyučovací oblasti: Základní pojmy v ekonomice Ročník / obor studia:1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Ekonomika pro kuchaře Název vyučovací oblasti: Základní pojmy v ekonomice Ročník / obor studia:1."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Ekonomika pro kuchaře Název vyučovací oblasti: Základní pojmy v ekonomice Ročník / obor studia:1. ročník / Kuchař - číšník Vypracoval:Ing. Kovač Lukáš Škola: Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb, Litoměřice

2 Základní pojmy v ekonomice

3 Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice 3 Co je ekonomie? Věda zabývající se společenskou realitou zvanou EKONOMIKA. Je to společenská věda, která pojednává o ekonomickém chování, o tržním procesu a o tom jak společnost rozděluje a využívá zdroje. EkonomieEkonomie – zabývá se ekonomickou teorií EkonomikaEkonomika – shrnuje hospodaření určitého subjektu = zabývá se tedy ekonomickou praxí.

4 Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice 4 Základní obory ekonomické teorie Mikroekonomie Zkoumá chování jednotlivých ekonomických subjektů (domácností, firem a státu) na trhu. Makroekonomie Zabývá se zkoumáním ekonomického systému jako celku. Zdroj: http://hn.ihned.cz/c1-40548710- spickova-ekonomie-na-fakulte-socialnich-ved http://hn.ihned.cz/c1-40548710- spickova-ekonomie-na-fakulte-socialnich-ved

5 Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice 5 Základní ekonomický systém K životu a dalšímu rozvoji lidí bylo zapotřebí nalézt systém, který umožňuje spojovat jejich sily a efektivně využívat dostupné zdroje. 3 základní otázky ekonomického systému: CO CO a kolik se bude vyrábět? JAK JAK a s jakým rozdělením zdrojů se bude vyrábět? PRO KOHO PRO KOHO se výsledný produkt rozdělí?

6 Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice 6 Dosud známé ekonomické systémy Zvykový systém Historicky nejstarší. Založen na kmenových vztazích a dělbě práce uvnitř této malé skupiny. Rozhoduje vůdce kmene co a jak se bude vyrábět. Rozdělování probíhá podle potřeb kmene. Tento systém v dnešní době naleznete např. v centrální Austrálii, Africe nebo u kmenů amazonského pralesa.

7 Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice 7 Dosud známé ekonomické systémy Příkazový systém Co a jak se bude vyrábět rozhoduje politická špička Rozdělování podle pravidel stanovených touto špičkou. Často je spojen s omezováním vlastnických vztahů (např. za socialismu bylo potlačeno soukromé podnikání).

8 Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice 8 Tržní systém Co a kolik se bude vyrábět rozhoduje trh a jeho zákony (zákon nabídky a zákon poptávky) nezávisle na chtění jednotlivců a skupin, jak a s jakými zdroji se bude vyrábět také rozhoduje trh a jeho zákony, rozdělování vyrobeného produktu je dáno úspěšností na trhu (úspěšný vydělá, neúspěšný prodělá). Dosud známé ekonomické systémy

9 Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice 9 Dosud známé ekonomické systémy Smíšený systém V praxi se nejlépe osvědčil systém, který kombinuje v určitém poměru principy tržního a příkazového systému. Současný ekonomický systém v ČR označujeme za tržní systém, ovšem s řízenými zásahy státu tam, kde tržní mechanismus selhává

10 Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice 10 Potřeby Každý člověk má ve svém životě řadu přání a tužeb. Řadu přání chce člověk uspokojit, čímž se přání a tužby stávají potřebami. Potřeba je pociťovaný nedostatek. Potřeby jsou nekonečné. (uspokojení jedné potřeby vytváří další potřeby)

11 Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice 11 Členění potřeb Vyžadují požadavek mít a užívat nějakou věc. Vyžadují požadavek mít a užívat nějakou věc. Vyžadují požadavek mít a užívat nějaké vědomosti, dovednosti a vlastnosti. Podle toho jakým způsobem potřeby uspokojujeme: Hmotné Nehmotné

12 Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice 12 Členění potřeb Podle toho jakou roli hrají v našem životě: Každý člověk má jiné potřeby, proto je nelze objektivně určit Zbytné Nezbytné jíst pít dýchat

13 Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice 13 Členění potřeb dle A. Maslowa Zdroj: http://halek.info/www/prezentace/management-cviceni3/mngcv3- print.php?projection&l=06http://halek.info/www/prezentace/management-cviceni3/mngcv3- print.php?projection&l=06

14 Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice 14 Uspokojení potřeb Potřeby uspokojujeme pomocí statků a služeb. Snaha uspokojit své potřeby je základním hnacím motorem každého ekonomického systému. Statek Služby Je produkt, který slouží k uspokojování lidských potřeb. Jsou cizí užitečné činnosti, které slouží k uspokojení lidských potřeb svou existencí nebo průběhem.

15 Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice 15 Členění statků Podle podstaty: Hmotné Nehmotné Užitečná věc k uspokojení lidských potřeb. Duševní výtvor člověka k uspokojení jeho potřeb.

16 Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice 16 Členění statků Podle dostupnosti: VolnéEkonomické Jsou produktem přírody a jejich množství je ve vztahu k potřebám neomezené. Jsou produktem hospodářské činnosti a jejich množství je ve vztahu k potřebám omezené.

17 Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice 17 Členění statků Podle použití: Spotřební Kapitálové Slouží ke konečné, tzv. finální spotřebě. Slouží k další hospodářské činnosti, říká se jim také tzv. statky výrobní.

18 Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice 18 Členění služeb Služby: VěcnéOsobní kadeřník lékař vymalování bytu oprava obuvi (nehmotné) (hmotné)

19 Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice 19 Použité zdroje PETR KLÍNSKÝ, Otto Münch. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 4. vyd. Praha: EDUKO. ISBN 978-808-7204- 375. KOČÍ, Jana a Lenka ŠAMŠOVÁ. Základy ekonomiky: pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2009, 143 s. ISBN 978-80-7373-059-8. ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie stručný přehled: Teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. 1. vyd. Zlín: CEED nakladatelství, 2002, 279 s. ISBN 80-902-5526-4. Ekonomie on-line [online]. Dostupné z: http://www.ceed.cz/ekonomie.htm


Stáhnout ppt "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Ekonomika pro kuchaře Název vyučovací oblasti: Základní pojmy v ekonomice Ročník / obor studia:1."

Podobné prezentace


Reklamy Google