Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Ekonomika pro kuchaře Název vyučovací oblasti:Životní úroveň Ročník / obor studia:1. ročník /

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Ekonomika pro kuchaře Název vyučovací oblasti:Životní úroveň Ročník / obor studia:1. ročník /"— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Ekonomika pro kuchaře Název vyučovací oblasti:Životní úroveň Ročník / obor studia:1. ročník / Kuchař - číšník Vypracoval:Ing. Kovač Lukáš Škola: Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb, Litoměřice

2 ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ

3 Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice 3 Životní úroveň Lze definovat jako stupeň (míru) uspokojení hmotných i duševních potřeb lidí a souhrn životních podmínek, za kterých jsou tyto potřeby uspokojovány. Zdroj: http://www.naseinfo.cz/clanky/prace-a- kariera/nezamestnanost/rodina-a-nezamestnanyhttp://www.naseinfo.cz/clanky/prace-a- kariera/nezamestnanost/rodina-a-nezamestnany

4 Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice 4 Složky ovlivňující životní úroveň Osobní spotřeba obyvatelstva –Spotřeba předmětů zakoupených v obchodní síti, spotřeba vody, plynu, elektřiny v domácnostech apod. Výrobní spotřeba –Spotřeba surovin, materiálu, energie aj. ve výrobních podnicích. Zdroj: http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-svet/c1- 53301430-index-mizerie-v-usa-klesl-nejhloubeji-od-roku- 1983http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-svet/c1- 53301430-index-mizerie-v-usa-klesl-nejhloubeji-od-roku- 1983

5 Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice 5 Složky ovlivňující životní úroveň Úroveň bydlení –Velikost a kvalita bytů a rodinných domů. Společenská spotřeba v organizacích, které poskytují služby –Školství, zdravotnictví, sociální zabezpečení Zdroj: http://www.czech-business.com/tiskova-zprava-20110101- penzijni-reseni-ceske-sporitelny-pomuze-zachovat-zivotni-uroven- klientu-v-penzi.phphttp://www.czech-business.com/tiskova-zprava-20110101- penzijni-reseni-ceske-sporitelny-pomuze-zachovat-zivotni-uroven- klientu-v-penzi.php

6 Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice 6 Složky ovlivňující životní úroveň Délka volného času –Čas na vzdělávání, zábavu, kulturu, sport. Společenská spotřeba v oblasti bezpečnosti, obrany a správě státu,

7 Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice 7 Složky ovlivňující životní úroveň Sociální jistoty –Míra nezaměstnano sti, dávky nemocenskéh o pojištění, –Důchodové zabezpečení, sociální dávky apod. Zdroj: http://www.atraktivni-prace.cz/http://www.atraktivni-prace.cz/

8 Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice 8 Složky ovlivňující životní úroveň Životní prostředí –Čistota ovzduší, vod, půdy, –Horninové prostředí (nerostné bohatství), –Produkty lidské práce, –Člověk a živá příroda Zdroj: http://www.liss.cz/?page=enviromenthttp://www.liss.cz/?page=enviroment

9 Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice 9 Hodnocení životní úrovně Životní úroveň představuje stupeň, na kterém jsou uspokojovány lidské potřeby. Ty se vyvíjejí v čase, mění se jejich struktura a jsou odlišné od místa, kde člověk žije. Hodnocení životní úrovně se proto provádí: –Porovnáním jednotlivých složek, –Měřením výkonnosti hospodaření státu (zpravidla za 1 rok) – HDP, HNP –Výší reálné mzdy (množství peněz, které dostanou zaměstnanci vyplaceny)

10 Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice 10 Příklad Pracovník má nominální mzdu 18 000,- Kč. Tuto částku použije na: –Ú–Úhradu výdajů spojených s bydlením ( 6 300,- Kč), –N–Nákup základních potravin a drogistického zboží ( 7 800,- Kč), –U–Uspokojení zbytných potřeb – kulturní a sportovní vyžití ( 3 900,- Kč). –P–Po zvýšení cen nájemného a cen za energie vynaloží částku 7 500,- Kč. –P–Pokud použije pro nákup potravin stejnou částku, tedy 7 800,- Kč, zbude mu za předpokladu neměnné nominální mzdy na uspokojení zbytných potřeb pouze 2 700,- Kč. Reálná mzda, tedy množství statku a služeb, které lze koupit za nominální mzdu, klesla-

11 Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš; SŠHGS Litoměřice 11 Použité zdroje PETR KLÍNSKÝ, Otto Münch. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 4. vyd. Praha: EDUKO. ISBN 978- 808-7204-375. KOČÍ, Jana a Lenka ŠAMŠOVÁ. Základy ekonomiky: pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2009, 143 s. ISBN 978-80-7373-059-8.


Stáhnout ppt "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Ekonomika pro kuchaře Název vyučovací oblasti:Životní úroveň Ročník / obor studia:1. ročník /"

Podobné prezentace


Reklamy Google