Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_52_INOVACE_01/A12 AutorIng. Marie Grygarová Období vytvořenílistopad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_52_INOVACE_01/A12 AutorIng. Marie Grygarová Období vytvořenílistopad."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_52_INOVACE_01/A12 AutorIng. Marie Grygarová Období vytvořenílistopad 2012 Ročník/věková kategorie4. ročník/18-19 let Vyučovací předmět/klíčová slova Makroekonomie hrubý domácí produkt, hrubý národní produkt, metody výpočtu hrubého domácího produktu (zbožová a důchodová metoda), běžné ceny, stálé ceny, nominální HDP, reálný HDP, skutečný a potenciální HDP Anotace Hrubý domácí produkt patří mezi základní ukazatele hodnocení národního hospodářství. Prezentace definuje pojem HDP a vysvětluje, v čem se liší od hrubého národního produktu. Studenti jsou seznámeni také s metodami výpočtu HDP a cenami, ve kterých lze HDP vyčíslit.

2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Marie Grygarová.

3 Ukazatele hodnocení NH Ekonomická teorie nám nabízí několik variant konkrétních ukazatelů měření celkového produktu. Nejdůležitější jsou ukazatele:  hrubý domácí produkt (HDP)  hrubý národní produkt (HNP) 3

4 Hrubý domácí produkt = souhrn statků a služeb vyjádřený v penězích vytvořený za určité období (např. za rok) výrobními faktory (práce, přírodní zdroje, kapitál) na území státu, bez ohledu na to, zda jsou vlastněny občany státu nebo cizinci = makroekonomický agregát 4

5 Hrubý domácí produkt  je počítán na územním principu  preferují ho evropské země  základní ukazatel měření výkonnosti naší ekonomiky 5

6 Hrubý domácí produkt  ekonomové tento ukazatel používají jako základní měřítko pro srovnání životní úrovně v zemi a pro zjištění stupně jejího ekonomického vývoje  příznivý vývoj – růst HDP o 2-3 % ročně  velmi příznivý vývoj – růst o 4-5 % ročně 6

7 Hrubý národní produkt = souhrn statků a služeb vyjádřený v penězích vytvořený za určité období výrobními faktory ve vlastnictví občanů příslušné země, bez ohledu na to, zda výroba probíhala na území státu nebo v zahraničí 7

8 Hrubý národní produkt  je postaven na národním principu  používá jej především Severní Amerika 8

9 Metody výpočtu HDP  odvozeny z prvních dvou fází hospodářského procesu - výroby a rozdělování  metoda:  zbožová (produkční, výdajová)  důchodová 9

10 Zbožová (produkční, výdajová) metoda  vychází z výroby a sčítá všechny vyrobené finální statky a služby, které firmy za dané období prodaly domácnostem, vládě, jiným firmám a čisté vývozy (export - import) 10

11 Zbožová (produkční, výdajová) metoda  spotřeba domácností – výdaje za zboží uskutečněné občany za daný rok  soukromé hrubé domácí investice – nákupy prováděné podniky (nahrazování opotřebených strojů budov, pořizování nového zařízení, ale také nákupy surovin a materiálu  spotřeba vlády a neziskových organizací – výdaje na infrastrukturu, obranu státu, školství, zdravotnictví, ochranu životního prostředí apod. (nezahrnují se sem transferové platby - starobní důchody, nemocenské dávky, podpory v nezaměstnanosti atd.)  čistý vývoz = export – import 11

12 Důchodová metoda  vychází z fáze rozdělování, kdy každý z účastníků výroby získává svůj podíl na vyrobených statcích a službách jako odměnu za vynaložení svých výrobních faktorů 12

13 Důchodová metoda  zaměstnanci dostávají mzdy a platy  majitelé půdy dostávají rentu  majitelé kapitálu dostávají:  čistý úrok (finanční kapitál)  zisky (reálný kapitál)  pro úplnost nesmíme zapomenout přičíst:  odpisy (opotřebení investic)  nepřímé daně (DPH a spotřební daň), které se nestávají důchodem účastníků výroby 13

14 Použité ceny při výpočtu HDP  běžné (aktuální) – aktuální ceny daného roku včetně inflačních vlivů  stálé (určitého roku) – po eliminaci vlivů inflačního nárůstu  závěr pro porovnání časového vývoje HDP za několik let se musí použít stálé ceny, které eliminují zkreslení inflací 14

15 Druhy HDP podle použitých cen  nominální HDP využívá běžné (aktuální) ceny  reálný HDP při přepočítání na stálé ceny (určitého roku) 15

16 Druhy HDP – další pohled  skutečný HDP skutečně dosažený HDP dané ekonomiky vypočítaný podle jedné z metod  potenciální HDP HDP, který by ekonomika dosáhla při využití všech svých výrobních zdrojů 16

17 Úkoly  zjistěte HDP v ČR v minulém roce  vysvětlete rozdíl mezi HDP a HNP  jaké znáte metody výpočtu HDP  v jakých cenách se HDP počítá  které ceny eliminují inflaci  za jaké období se HDP obvykle měří 17

18 Děkuji Vám za pozornost marie.grygarova@oa-poruba.cz 18

19 Zdroje  ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie stručný přehled 2009/2010. Zlín: CEED, 2009. s. 32-34. ISBN 978-80- 903433-8-2. 19

20 20


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_52_INOVACE_01/A12 AutorIng. Marie Grygarová Období vytvořenílistopad."

Podobné prezentace


Reklamy Google