Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:"— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Marketing a řízení hotelu Název vyučovací oblasti: Marketing a trh Ročník / obor studia: III. ročník / Hotelnictví a turismus Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš Škola: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice (do – SŠHGS) Ověřeno : I. pololetí šk. r. 2013/2014 DUM 584 Klíčová slova:  Trh, poptávka, nabídka, konkurence Anotace: Odborná prezentace pro podporu výkladu učitele s využitím praktických cvičení.

2 Marketing a trh

3 Funkce trhu: Trh – uspořádání, při kterém na sebe
vzájemně působí nabídka s poptávkou Místo, kde se setkává nabídka (prodávající) s poptávkou (kupujícím) a uskutečňuje se směna statků a služeb. Odpověď na otázku co? Řeší konkurence na straně poptávky; Jak? Určuje konkurence na straně nabídky. Pro koho? Se vyrábí, to určují důchody, které se formují na trhu výrobních faktorů (mzdy, renty, zisky a úroky).

4 Typy trhů Podle územního hlediska: Místní Národní Světové
Podle počtu zboží, které na trhu sledujeme: Dílčí Agregátní Podle předmětu koupě a prodeje: Trh výrobních faktorů Trh peněz Trh produktů

5 Poptávka: Souhrn všech zamýšlených koupí na trhu – celková (agregátní) poptávka – Agregate Demand - AD; Individuální poptávkou rozumíme poptávku jediného kupujícího, nebo také poptávku po produkci jediného výrobce; Dílčí (tržní) poptávkou rozumíme poptávku po jednom výrobku – Market Demand – MD, resp. D.

6 Zákon poptávky: S rostoucí cenou poptávka klesá! P P1 P2 P3 P4
Q D i Pi Qi 1 40 10 2 30 3 20 4

7 Faktory ovlivňující poptávku
Změny cen a jiného zboží Substitut Nahrazuje sledované zboží (jablka místo hrušek) Komplement Nutně doprovází sledované zboží (auto + benzín) Změny výše důchodů Demografické změny Počet obyvatel, věková struktura Změny v preferencích Zvyky, móda, tradice

8 Poptávka – zadání příkladu
Poptávka po rajčatech se bude vyvíjet tak, že při ceně 35,- Kč bude poptávané množství kg, při ceně Kč 30,- to bude kg a tak dále podle tabulky: Sestrojte graf vývoje poptávky. Cena rajčat za 1 kg Poptávané množství v kg 35 1000 30 1600 24 2000 20 2400 18 2900 12 3500 8 4500

9 Poptávka – řešení příkladu

10 Nabídka Souhrn všech zamyšlených prodejů, se kterými přicházejí výrobci na trh – celková (agregátní) nabídka – Aggregate Supply – AS; Individuální nabídkou rozumíme nabídku jednoho výrobce; Dílčí (tržní) nabídkou – Market Supply – MS, resp. S rozumíme nabídku jediného výrobku od různých výrobců.

11 Zákon rostoucí nabídky:
S růstem ceny nabídka roste! P P4 P3 P2 P1 S i Pi Qi 1 10 2 20 30 3 40 4 45 Q

12 Pozadí nabídkové křivky – faktory nabídky:
Náklady produkce Technologický pokrok Ceny vstupů Počet výrobců Jiné faktory (počasí, nemoc, válka..)

13 Nabízené množství a nabídka:
Změna celkové nabídky: b) P P3=P´3 P2=P´2 P1=P´1 P S S´ S B A C Q Q Q2Q´1Q3 Q´2 Q´3 Q

14 Nabídka – zadání příkladu
Při ceně pronájmu 1.500,- Kč za 1 měsíc se nabízí volných místností, při ceně 3.000,- Kč za 1 měsíc již volných místností a tak dále podle tabulky: Sestrojte graf vývoje nabídky. Cena pronájmu za 1 měsíc v Kč Nabízené množství místností 1 500 1 000 3 000 2 500 4 500 3 100 5 000 4 400 6 900 5 100 8 500 6 500 9 000 7 000

15 Nabídka – řešení příkladu

16 Rovnovážná a tržní cena:
Cena = směnná hodnota vyjádřená v penězích. P PE S E D QE Q

17 Tržní rovnováha: Formování rovnováhy na trhu: P P´ PE S E D
QD Q´D QE Q´S QS Q

18 Vliv změny nabídky a poptávky na rovnováhu:
S S´´ S D´´ D D Q´ Q Q´´ Q Q´ Q Q´´ Q

19 Tržní rovnováha Shodnou-li se při určité výše ceny kupující a prodávající, pak se nabízené a poptávané množství dostane do rovnováhy. Dochází k uspokojení prodávajícího i kupujícího a dochází k tzv. „vyčištění trhu“ – není co prodávat i kupovat. Podmínky pro tržní rovnováhu: Existuje trh jednoho zboží Existuje dokonalá konkurence

20 Účastníci trhu Patří sem: Firmy Domácnosti Stát
Prodávají své výrobky, služby, hledají faktory pro výrobu Domácnosti Nabízí výrobní faktory, nakupují zboží a služby Stát Ovlivňuje celý tržní mechanismus

21 Konkurence Proces, kdy se střetnou zájmy účastníků působících na trhu
Nabídka x poptávka =) konkurence mezi nabídkou a poptávkou napříč trhem Podnik se potýká s otázkou jak zvládnout boj s konkurencí =) vytvoří si situační analýzu, z které vyhodnotí jak s konkurencí bojovat

22 Konkurenční analýza Podnik je v situaci kdy např. bude usilovat o uspokojení zákazníka v konkurenci s jinou značkou nebo výrobcem stejného (srovnatelného) produktu: Potřebuje znát nabídku konkurentů, její přednosti, slabiny Odhadnout sílu konkurentů, jejich taktiku, podnikovou politiku Musí posoudit svou pozici na trhu Znát postoje zákazníků ke konkurenčním značkám a výrobkům

23 Typy konkurence Konkurence dokonalá
Na trhu jsou pro všechny účastníky stejné podmínky Mnoho výrobců vyrábí výrobky stejnorodé výrobky Žádný výrobce nemůže ovlivnit cenu produkce Volný vstup firmám do jednotlivých odvětví Stejná míra informovanosti pro všechny subjekty trhu

24 Typy konkurence Konkurence nedokonalá Monopol Oligopol
v odvětví působí jediný výrobce určitého produktu – určuje své postavení na trhu, reguluje ceny – má absolutní moc Oligopol Několik firem v odvětví s různým výrobkem

25 Typy konkurence Monopson Oligopson
Opak monopolu – několik výrobců v odvětví – jeden zákazník – zpravidla stát Oligopson Mnoho výrobců proti kterým stojí jen několik kupujících

26 Otázky k procvičení Popište funkci trhu?
Definujte zákony nabídky a poptávky? Co vyjadřuje tržní rovnováha? Co rozumíme pojmem konkurence? Jaké typy konkurence rozlišujeme?

27 Použitá literatura KOČÍ, Jana a Lenka ŠAMŠOVÁ. Základy ekonomiky: pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2009, 143 s. ISBN KYNCLOVÁ, Jaroslava a Eva KARÁSKOVÁ. Marketing a management: pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2009, 152 s. ISBN


Stáhnout ppt "Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:"

Podobné prezentace


Reklamy Google