Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Druhy ekonomik Příkazová - vyznačuje se řízením celého ekonomického života vládou pomocí centrálního plánu (např. pětiletky) – stát má rozhodující.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Druhy ekonomik Příkazová - vyznačuje se řízením celého ekonomického života vládou pomocí centrálního plánu (např. pětiletky) – stát má rozhodující."— Transkript prezentace:

1 Druhy ekonomik Příkazová - vyznačuje se řízením celého ekonomického života vládou pomocí centrálního plánu (např. pětiletky) – stát má rozhodující roli - určuje ceny, množství výrobků,….

2 Druhy ekonomik Tržní - umožňuje v souladu se zákony země podnikat a svobodně užívat soukromý majetek.

3 Funguje na základě nabídky a poptávky.
Trh – tržní ekonomika Funguje na základě nabídky a poptávky.

4 Druhy trhů Pracovní trh – zbožím je práce
Trh zboží – zbožím jsou statky a služby Finanční trh – zbožím jsou peníze (úvěry, úroky,…)

5 Pracovní trh Práce je zvláštním ……………
Na trhu práce lidé svoji práci nabízejí a jiní ji od nich ……….., a to za m……..

6 Nabídka práce Vysoká nabídka práce:
(mnoho lidí svou práci nabízí) - ……………… ……………….. Malá nabídka práce: - ………………… …………………..

7 Druhy mzdy Nominální mzda – částka, kterou zaměstnanec skutečně dostává.(H.M.) x Reálná mzda – objem statků a služeb, které si zaměstnanec za mzdu může koupit.

8 Druhy mzdy Čistá mzda – mzda po odvodu daně a povinných pojištění.
Hrubá mzda - uváděná v účetnictví před odpočtem povinných odvodů, tj. daně z příjmů a sociálního a zdravotního pojistného.

9 Minimální mzda – Kč = Kč nejnižší přípustná výše odměny za práci. Funkce minimální mzdy: - zaměstnance ochránit před chudobou - motivaci občanů k vyhledávání, přijetí a vykonávání pracovní činnosti

10 Trh zboží Potřeba a spotřeba Potřeba – je vědomí nedostatku něčeho.

11 Dělení - hmotné – p. vlastnit auto - nehmotné – p. vlastní tvorby zbytné - p. luxusu - nezbytné – p. pitné vody

12 Nelze vždy určit, zda jde o zbytnou potřebu, jestliže neznáme další fakta.
Např.:automobil zbytná potřeba x provozovatel taxislužby nezbytná potřeba

13 Potřeby se uspokojují pomocí služeb a statků. Tak dochází k spotřebě
Potřeby se uspokojují pomocí služeb a statků. Tak dochází k spotřebě. Služba – ostříhání, vyčištění pleti,… Statek – dům, automobil,… Uměle vytvořené potřeby - vliv reklamy

14 Rozdělení hospodářství
Primární sektor – zahrnuje prvovýrobu, tj. obdělávání půdy, získávání surovin z přírody (zemědělství, lesnictví a těžební průmysl) Sekundární sektor – tvoří zpracovatelský průmysl a stavebnictví. Je zaměřen především na výrobu hmotných statků. Terciální sektor – zahrnuje všechny služby pro výrobu i obyvatelstvo

15 Úkol: trh práce, trh zboží, sociální politika státu
Manželé Novákovi žijí se svými 3 dětmi a dědečkem důchodcem v rodinném domě. Pan Novák pracuje v místní pekárně, paní Nováková má vlastní obchod s potravinami, starší syn pracuje jako řidič kamionu u dopravní firmy, dcera Eva jako učitelka na prvním stupni, mladší syn Petr je nezaměstnaný.

16 Opakování 1. Na trhu práce je zbožím: a) minimální mzda b) práce c) kvalifikace

17 2. Při velkém množství volných pracovních míst v určitém odvětví se mzda většinou: a) zvyšuje b) snižuje c) nemění

18 3. Najdi větu, která hovoří o čisté mzdě:
a) Po odvodech na daních a povinných pojištěních byla výše mzdy paní Skalské Kč. b) Pan Nováček měl v roce 2008 uvedenou v pracovní smlouvě měsíční mzdu ve výši Kč. c) V ČR je státem garantovaná výše minimální mzdy.

19 Pan Novák měl v roce 1998 v pracovní smlouvě uvedenou výši mzdy – 20 000 Kč, pan Konečný měl stejnou výši mzdy (20 000 Kč) uvedenou ve smlouvě v roce a) Reálnou mzdu měl vyšší pan Novák b) Reálnou mzdu měl vyšší pan Konečný. c) Reálná mzda obou byla stejná. 5. a) Nominální mzdu měl vyšší pan Novák b) Nominální mzdu měl vyšší pan Konečný. c) Nominální mzda obou byla stejná.

20 NA TRHU Rajčata si můžeš koupit na váhu nebo v bedýnce.
2,75 tolaru za 1 kg 22 tolarů za bedýnku s 10 kg rajčat  Koupit rajčata v bedýnce je finančně výhodnější, než je kupovat na váhu. Zdůvodni toto tvrzení. Koupit bedýnku rajčat může být pro někoho špatné finanční rozhodnutí. Vysvětli proč.

21 VÝPLATNÍ PÁSKA Každý měsíc přijde Janě na její bankovní účet výplata. Takto vypadá její výplatní páska za červenec.

22 JMÉNO ZAMĚSTNANCE: Jana Občanová Pracovní zařazení: Manažerka Období 1
JMÉNO ZAMĚSTNANCE: Jana Občanová Pracovní zařazení: Manažerka Období Hrubá mzda tolarů Srážky 300 tolarů Čistá mzda tolarů Hrubá mzda za letošní rok celkem tolarů Kolik peněz poslal Janě zaměstnavatel na její bankovní účet ? A 300 tolarů B tolarů C tolarů D tolarů

23 VÝPLATNÍ PÁSKA Má Jana vysokou nebo nízkou reálnou mzdu? Objasni.


Stáhnout ppt "Druhy ekonomik Příkazová - vyznačuje se řízením celého ekonomického života vládou pomocí centrálního plánu (např. pětiletky) – stát má rozhodující."

Podobné prezentace


Reklamy Google