Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3. srpna 2013VY_32_INOVACE_100203_Vyrobni_faktory_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3. srpna 2013VY_32_INOVACE_100203_Vyrobni_faktory_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie."— Transkript prezentace:

1 3. srpna 2013VY_32_INOVACE_100203_Vyrobni_faktory_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.

2  výroba je činnost, při které člověk přetváří přírodu ve statky  výrobu může provádět jednotlivec (např. živnostník) nebo také větší firma (výrobní podnik)  v obou případech jsou však zapotřebí tři základní předpoklady, kterým říkáme výrobní faktory: práce přírodní zdroje kapitál

3  je cílevědomá lidská činnost, při které vznikají statky a služby  od pojmu práce je potřeba odlišit pojem pracovní síla  pracovní síla je souhrn fyzických a duševních schopností člověka vykonávat práci  pracovní sílu nemá každý člověk (dítě, nemocný)  také ne každý člověk, který ji má, skutečně pracuje  jde o vzácný výrobní faktor, což ovlivňuje jeho cenu na trhu práce  cenu práce představuje mzda  je třeba rozlišovat mzdu nominální a reálnou

4 Nominální mzda  částka, kterou si pracovník vydělal jako zaměstnanec, když vynaložil svou pracovní sílu  pro pracovníka je to příjem, který může použít na uspokojení svých potřeb  pro firmu jde o náklad, který je nutný k vytvoření výsledného produktu  vyjadřuje se v penězích

5 Reálná mzda  tato mzda vyjadřuje, co je pracovník schopen si za vydělané peníze koupit  je to v podstatě porovnání nominální mzdy k cenové hladině zboží a služeb  má eliminovat vliv inflace (znehodnocování peněz)

6  tento výrobní faktor se někdy také označuje jako lidský kapitál  ve vyspělých zemích prochází lidský kapitál dvěma etapami: příprava a získávaní poznatků (vzdělávání) používání získaných poznatků k produkci statků a služeb  na vzdělanosti a profesní přípravě lidského kapitálu závisí produktivita práce

7  v přírodě se nacházejí v omezené míře, jsou tedy vzácné  jsou nutnou podmínkou pro výrobu  nejtypičtějším přírodním zdrojem je půda  půda je potřebná zejména pro zemědělskou a lesní výrobu a pro stavebnictví  půdy je jen omezené množství a spíše jí ubývá  tento zdroj je tedy nedostatkový a má obvykle vysokou cenu

8  ten, kdo půdu vlastní, má výhodné postavení vůči ostatním subjektům  vlastník půdy ji může prodat (za tržní cenu) nebo pronajmout (získává pozemkovou rentu - peněžní výnos z půdy)  důležitá je kvalita půdy, její dostupnost a vhodnost pro zemědělství (pěstování různých druhů plodin)  v poslední době si vědci i veřejnost začínají stále více uvědomovat omezenost a vyčerpatelnost přírodních zdrojů  k dalším přírodním zdrojům patří také voda, vzduch, sluneční svit, nerostné bohatství, dřevo atd.

9  bez kapitálu se vyrábět nedá  zjednodušeně můžeme říci, že kapitál jsou peníze, které přinášejí další peníze  kapitál může mít v podniku různou podobu, rozlišujeme: hmotný (reálný) kapitál (budovy, stroje, auta apod.) finanční kapitál (peníze a cenné papíry)  v podstatě se dá říci, že kapitálem je vše, co vkládáme do výroby proto, aby vznikly větší hodnoty  typickým znakem kapitálu je účelovost vložených prostředků, tedy snaha dosáhnout zisk

10  také kapitál je omezený a vzácný a má svou cenu úrok je cena kapitálu, který vložíme např. do banky zisk je cena kapitálu, kterou vlastník očekává při aktivním podnikání s tímto kapitálem (tato cena je rizikovější, protože podnikatel může o svůj kapitál přijít, logicky tedy očekává, že jeho zisk bude vyšší než by byl běžný úrok v bance)  kapitál se dá také hromadit, tzv. akumulovat (vydělaný zisk se nespotřebuje, ale část se ponechá ve firmě)

11  někteří ekonomové uvádějí ještě čtvrtý výrobní faktor a tím jsou informace  řada ekonomických procesů je dnes velmi složitá a nemůže proběhnout bez odpovídajících informací  také informace, jako každý jiný výrobní faktor, mají svou cenu  cena informací je velmi kolísavá (na rozdíl od ostatních výrobních faktorů)  specifickým znakem informací je to, že rychle zastarávají (ztrácejí hodnotu)  proto je nezbytné neustále vstřebávat nové informace  nehmotné statky, jako např. know-how, nabývají stále více na významu

12  výrobní faktory každé země jsou omezené  u každé země tedy můžeme najít tzv. hranici produkčních možností  za tuto hranici není země schopna se dostat (při stávajících podmínkách)  ekonomika vyrábí efektivně, pokud se se svou produkcí pohybuje na této hranici (nemůže vyrábět více jednoho statku aniž by vyráběla méně jiného statku)

13  křivka produkčních možností znázorňuje, že z existujících zdrojů můžeme vyrábět různé kombinace statků  kombinace statků, které leží pod hranicí produkčních možností, znamenají, že země nevyužívá na maximum své zdroje  kombinace statků, které leží nad hranicí produkčních možností, jsou při současných podmínkách nedosažitelné  hranice produkčních možností neplatí absolutně a navždy, může se posouvat

14  díky technickému pokroku a lepší organizaci práce jsme schopni zvyšovat využití výrobních faktorů a tím také posouvat hranici svých produkčních možností  tomuto posouvání hranice říkáme hospodářský růst  mezi základní zdroje hospodářského růstu patří: technický pokrok růst kapitálu a jeho technické úrovně růst počtu ekonomicky aktivních obyvatel a jejich kvalifikace

15  ekonomický život nás neustále nutí volit mezi statky, službami a činnostmi  protože žijeme ve světě vzácnosti, každá volba znamená, že se zároveň vzdáváme příležitosti získat jiné hodnoty  hodnoty, kterých jsme se svým rozhodnutím vzdali, pro nás představují náklady obětované příležitosti  náklady příležitosti určitého rozhodnutí představuje užitek z nejvýhodnějšího jiného použití daných zdrojů

16

17 ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. 2011. vyd. Zlín: CEED, 2011. ISBN 978-80-87301-01-2. SOJKA, Milan a Bronislav KONEČNÝ. Malá encyklopedie moderní ekonomie. 2001. vyd. Praha 5: Libri, s.r.o., 2001. ISBN 80-7277-032-2. Prezentace byla vytvořena v MS PowerPoint 2010


Stáhnout ppt "3. srpna 2013VY_32_INOVACE_100203_Vyrobni_faktory_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie."

Podobné prezentace


Reklamy Google