Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Náklady, příjmy, ekonomický zisk

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Náklady, příjmy, ekonomický zisk"— Transkript prezentace:

1 Náklady, příjmy, ekonomický zisk

2 Obsah přednášky Cíl firmy Funkce nákladů Náklady v krátkém období
Náklady v dlouhém období Příjmy firmy Ekonomický zisk

3 Cílem firmy je maximalizace zisku
Cíl firmy Cílem firmy je maximalizace zisku Firma najímá vstupy (práce, kapitál) a s jejich pomocí vytváří zboží a služby Sleduje princip hospodárnosti Princip minima Princip maxima

4 peněžním vyjádřením spotřebovaných výrobních faktorů
Náklady firmy peněžním vyjádřením spotřebovaných výrobních faktorů Funkce nákladů: TC = f (Q; PF1, PF2…) Výše celkových nákladů firmy je závislá na: Vyráběném objemu produkce Cenách výrobních faktorů

5 Vztah nákladů a produkční funkce
Předpokládáme dva výrobní faktory Celkové náklady: TC = w.L + r.K Výše nákladů na určitý objem produkce závisí na: Množství užité práce a kapitálu Cenách výrobních faktorů Náklady na kapitál Náklady na práci Dáno produkční funkcí Funkce nákladů úzce souvisí s produkční funkcí

6 Celkové, mezní a průměrné náklady
Celkové náklady (TC) – celkové náklady připadající na daný objem produkce Průměrné náklady (AC) – náklady připadající na jednotku produkce TC AC= Q Mezní náklady (MC) – změna celkových nákladů při výrobě dodatečné jednotky produkce ΔTC MC = ΔQ

7 Náklady v krátkém období
firma může měnit jen množství najímané práce, zásoba kapitálu je fixní Vyšší objem produkce lze vyrobit najímáním dodatečných jednotek práce

8 Náklady spojené s výrobou určitého objemu produkce
Celkové náklady Náklady spojené s výrobou určitého objemu produkce Fixní náklady (FC) náklady na kapitál Variabilní náklady (VC) náklady na práci Celkové náklady (TC) TC = FC + VC TC = r.K + w.L

9 Tvar funkce celkových nákladů v krátkém období
Závisí na krátkodobé produkční funkci Rostoucí Nejdříve konkávní a poté konvexní Dáno výnosy z variabilního vstupu rostoucí výnosy z variabilního vstupu růst MPL – TC přirůstají pomalejším tempem klesající výnosy z variabilního vstupu klesající MPL - TC přirůstají rychlejším tempem

10 Celkové náklady TC Kč TC7 VC FC TC6 TC5 TC4 FC TC3 TC2 TC1 FC 1 2 3 4
Q Rostoucí výnosy z variabilního vstupu Klesající výnosy z variabilního vstupu

11 Mezní náklady Změna celkových nákladů při výrobě dodatečné jednotky produkce MC = ΔTC/ΔQ Mění se jen variabilní náklady Lze zapsat také: MC = ΔVC/ΔQ Jedná se o změnu nákladů na VF práce

12 Celkové náklady a mezní náklady
TC MC FC 1 2 3 4 5 6 7 Q

13 Mezní náklady Kč/Q MC 5 Q rostoucí výnosy z variabilního vstupu
Minimum MC 5 Q rostoucí výnosy z variabilního vstupu klesající výnosy z variabilního vstupu

14 Vztah celkových a mezních veličin
Celkové náklady přirůstají pomaleji – MC klesají Celkové náklady přirůstají rychleji – MC rostou

15 Průměrné náklady v krátkém období
Průměrné náklady (AC) AC = TC/Q Průměrné variabilní náklady (AVC) AVC = VC/Q Průměrné fixní náklady (AFC) AFC = FC/Q Průměrné náklady (AC) jsou součtem průměrných fixních a průměrných variabilních nákladů AC = AFC + AVC

16 Průměrné a mezní náklady
Kč/Q MC AC Min AC AFC AFC AVC Min AVC AFC Q Q1 Q2

17 Vztah průměrných a mezních veličin
Kč/Q MC Min AC (MC=AC) AC AVC Min AVC (MC=AVC) MC klesá AVC klesá MC roste AVC klesá MC roste AVC roste Q Q1 Q2

18 Náklady v dlouhém období
V dlouhém období oba výrobní faktory variabilní Vyráběné množství může firma měnit zapojováním dodatečných jednotek obou vstupů V dlouhém období firma nemá fixní náklady!!!!!

19 Rozlišujeme Dlouhodobé celkové náklady (LTC)
Dlouhodobé průměrné náklady (LAC) AC= LTC/Q Dlouhodobé mezní náklady (LMC) LMC = ΔLTC/ΔQ

20 Tvar dlouhodobé nákladové funkce
Rostoucí Konkávní a od určitého objemu produkce konvexní Dáno výnosy z rozsahu produkce rostoucí výnosy z rozsahu TC přirůstají pomaleji - MC klesají klesající výnosy z rozsahu Horší koordinace a obtížnější řízení podniku TC přirůstají rychleji - MC rostou

21 Dlouhodobé celkové náklady
LTC LMC 1 2 3 4 5 6 7 Q Rostoucí výnosy z rozsahu Klesající výnosy z rozsahu

22 Dlouhodobé průměrné a mezní náklady
Kč/Q MC Min LAC LAC Q Rostoucí výnosy z rozsahu Klesající výnosy z rozsahu

23 Příjmy firmy jsou peněžní částky získané prodejem výstupu na trhu
Příjmy firmě slouží k úhradě nákladů a jsou zdrojem zisku

24 Rozlišujeme Celkové příjmy (TR) TR = P.Q Průměrné příjmy (AR) AR= TR/Q
Mezní příjmy (MR) MR = ΔTR/ΔQ

25 Liší se dle konkurenčního prostředí
Příjmy firmy Jejich výše závisí na: Realizovaném množství produkce Tržní ceně produkce Liší se dle konkurenčního prostředí

26 Příjmy v podmínkách dokonalé konkurence

27 Příjmy v podmínkách dokonalé konkurence
Firmy jsou cenovým příjemcem, nemohou ovlivnit tržní cenu Cena se utváří na trhu je objektivní

28 Příjmy v podmínkách DOKO
Celkový příjem TR = P.Q … Lineární funkce (cena se utváří na trhu) Průměrný příjem AR =TR/Q=(P.Q)/Q = P ... Konstantní, roven ceně Mezní příjem MR = ΔTR/ΔQ = Δ(P.Q)/ΔQ = P … Konstantní, roven ceně

29 Celkový příjem (doko) TR peněžní jednotky TR TR3=3.P TR2=2.P TR1=1.P 1
Q

30 Mezní a průměrný příjem (doko)
MR, AR Peněžní jednotky MR=AR P 1 2 3 Q

31 Příjmy v podmínkách nedokonalé konkurence (NEDOKO)
Firmy jsou cenovým tvůrcem, mohou ovlivnit tržní cenu cena je subjektivní Cenu nemohou stanovit libovolně vysoko

32 Poptávka po produkci firmy
Klesající Vyšší množství produkce může firma prodat jen za nižší cenu Cena a množství vzájemně závislé – cenu nelze stanovit libovolně vysoko

33 Poptávka po produkci firmy (nedoko)
Poptávka cenově elastická Pokles ceny – růst TR P1 Poptávka jednotkově elastická TR maximální P3 Poptávka cenově neelastická Pokles ceny – pokles TR d P4 Q1 Q3 Q4 Q

34 Celkové příjmy (nedoko)
Poptávka jednotkově elastická TR – peněžní jednotky TR3 Poptávka cenově elastická Poptávka cenově neelastická TR4 = TR2 TR1 TR Q1 Q5 Q2 Q3 Q4 Q Pokles ceny – růst prodaného množství

35 Mezní a průměrný příjem (nedoko)
AR, MR - Peněžní jednotky P1 = AR1 P3 = AR3 d = AR P4 = AR4 MR Q1 Q3 Q4 Q5 Q TR maximální TR nulový

36 Pojetí zisku v ekonomii
Cíl firmy – maximalizace ekonomického zisku Zisk firmy: účetní (užší) pojetí: zisk = TR – TCexpl. ekonomické (širší) pojetí: zisk = TR – TCexpl. – TCimpl. TCexpl. = explicitní náklady = náklady reálně vynaložené (vedené v účetnictví) TCimpl. = implicitní náklady = náklady obětované příležitosti

37 Zisk v podmínkách DOKO TC TR Kč Oblast ztráty Oblast zisku Nulový zisk
FC Q

38 Zisk v podmínkách NEDOKO
TC Oblast ztráty Oblast zisku TR Nulový zisk FC Q

39 Nulový ekonomický zisk
firma dosahuje tzv. normální zisk (ve výši implicitních nákladů) Normální zisk: odměna za postoupené podnikatelské riziko, ušlý výdělek požadované zhodnocení vloženého kapitálu

40 Zlaté pravidlo maximalizace zisku
Cíl firmy – maximalizace zisku Zlaté pravidlo maximalizace zisku MR = MC

41 Zlaté pravidlo maximalizace zisku (doko)
MC = MR MC MC > MR MR = AR = P MC < MR Q* Q


Stáhnout ppt "Náklady, příjmy, ekonomický zisk"

Podobné prezentace


Reklamy Google