Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Náklady, příjmy, ekonomický zisk. Obsah přednášky 1.Cíl firmy 2.Funkce nákladů 3.Náklady v krátkém období 4.Náklady v dlouhém období 5.Příjmy firmy 6.Ekonomický.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Náklady, příjmy, ekonomický zisk. Obsah přednášky 1.Cíl firmy 2.Funkce nákladů 3.Náklady v krátkém období 4.Náklady v dlouhém období 5.Příjmy firmy 6.Ekonomický."— Transkript prezentace:

1 Náklady, příjmy, ekonomický zisk

2 Obsah přednášky 1.Cíl firmy 2.Funkce nákladů 3.Náklady v krátkém období 4.Náklady v dlouhém období 5.Příjmy firmy 6.Ekonomický zisk

3 Cíl firmy Cílem firmy je maximalizace zisku  Firma najímá vstupy (práce, kapitál) a s jejich pomocí vytváří zboží a služby  Sleduje princip hospodárnosti Princip minima Princip maxima

4 Náklady firmy peněžním vyjádřením spotřebovaných výrobních faktorů  Funkce nákladů: TC = f (Q; P F1, P F2 …)  Výše celkových nákladů firmy je závislá na: Vyráběném objemu produkce Cenách výrobních faktorů

5 Vztah nákladů a produkční funkce  Předpokládáme dva výrobní faktory  Celkové náklady: TC = w.L + r.K Výše nákladů na určitý objem produkce závisí na:  Množství užité práce a kapitálu  Cenách výrobních faktorů Náklady na práci Náklady na kapitál Dáno produkční funkcí Funkce nákladů úzce souvisí s produkční funkcí

6 Celkové, mezní a průměrné náklady  Celkové náklady (TC) – celkové náklady připadající na daný objem produkce  Průměrné náklady (AC) – náklady připadající na jednotku produkce TC AC= Q  Mezní náklady (MC) – změna celkových nákladů při výrobě dodatečné jednotky produkce ΔTC MC = ΔQ

7 Náklady v krátkém období firma může měnit jen množství najímané práce, zásoba kapitálu je fixní Vyšší objem produkce lze vyrobit najímáním dodatečných jednotek práce

8 Celkové náklady Náklady spojené s výrobou určitého objemu produkce  Fixní náklady (FC) náklady na kapitál  Variabilní náklady (VC) náklady na práci  Celkové náklady (TC) TC = FC + VC TC = r.K + w.L

9 Tvar funkce celkových nákladů v krátkém období Závisí na krátkodobé produkční funkci  Rostoucí  Nejdříve konkávní a poté konvexní Dáno výnosy z variabilního vstupu  rostoucí výnosy z variabilního vstupu růst MP L – TC přirůstají pomalejším tempem  klesající výnosy z variabilního vstupu klesající MP L - TC přirůstají rychlejším tempem

10 Celkové náklady Q Kč TC VC FC 12 34 567 TC 1 TC 2 FC TC 6 TC 7 TC 5 Rostoucí výnosy z variabilního vstupu Klesající výnosy z variabilního vstupu TC 3 TC 4

11 Mezní náklady Změna celkových nákladů při výrobě dodatečné jednotky produkce MC = ΔTC/ΔQ Mění se jen variabilní náklady Lze zapsat také: MC = ΔVC/ΔQ Jedná se o změnu nákladů na VF práce

12 Celkové náklady a mezní náklady Q Kč TC FC MC 1234567

13 Mezní náklady Q Kč/Q MC Minimum MC 5 rostoucí výnosy z variabilního vstupu klesající výnosy z variabilního vstupu

14 Vztah celkových a mezních veličin  Celkové náklady přirůstají pomaleji – MC klesají  Celkové náklady přirůstají rychleji – MC rostou

15 Průměrné náklady v krátkém období  Průměrné náklady (AC) AC = TC/Q  Průměrné variabilní náklady (AVC) AVC = VC/Q  Průměrné fixní náklady (AFC) AFC = FC/Q Průměrné náklady (AC) jsou součtem průměrných fixních a průměrných variabilních nákladů AC = AFC + AVC

16 Průměrné a mezní náklady Q Kč/Q MC AVC AC Min AVC Min AC AFC Q 1 Q 2 AFC

17 Vztah průměrných a mezních veličin Q Kč/Q MC AVC AC Min AVC (MC=AVC) Min AC (MC=AC) Q 1 Q 2 MC klesá AVC klesá MC roste AVC klesá MC roste AVC roste

18 Náklady v dlouhém období V dlouhém období oba výrobní faktory variabilní Vyráběné množství může firma měnit zapojováním dodatečných jednotek obou vstupů V dlouhém období firma nemá fixní náklady!!!!!

19 Rozlišujeme  Dlouhodobé celkové náklady (LTC)  Dlouhodobé průměrné náklady (LAC) AC= LTC/Q  Dlouhodobé mezní náklady (LMC) LMC = ΔLTC/ΔQ

20 Tvar dlouhodobé nákladové funkce  Rostoucí  Konkávní a od určitého objemu produkce konvexní Dáno výnosy z rozsahu produkce rostoucí výnosy z rozsahu TC přirůstají pomaleji - MC klesají klesající výnosy z rozsahu Horší koordinace a obtížnější řízení podniku TC přirůstají rychleji - MC rostou

21 Dlouhodobé celkové náklady Q Kč LTC LMC 1234567 Rostoucí výnosy z rozsahuKlesající výnosy z rozsahu

22 Dlouhodobé průměrné a mezní náklady Q Kč/Q MC LAC Rostoucí výnosy z rozsahuKlesající výnosy z rozsahu Min LAC

23 Příjmy Příjmy firmy jsou peněžní částky získané prodejem výstupu na trhu Příjmy firmě slouží k úhradě nákladů a jsou zdrojem zisku

24 Rozlišujeme  Celkové příjmy (TR) TR = P.Q  Průměrné příjmy (AR) AR= TR/Q  Mezní příjmy (MR) MR = ΔTR/ΔQ

25 Příjmy firmy Jejich výše závisí na:  Realizovaném množství produkce  Tržní ceně produkce Liší se dle konkurenčního prostředí

26 Příjmy v podmínkách dokonalé konkurence

27 Firmy jsou cenovým příjemcem, nemohou ovlivnit tržní cenu je objektivní Cena se utváří na trhu

28 Příjmy v podmínkách DOKO  Celkový příjem TR = P.Q … Lineární funkce (cena se utváří na trhu)  Průměrný příjem AR =TR/Q=(P.Q)/Q = P... Konstantní, roven ceně  Mezní příjem MR = ΔTR/ΔQ = Δ(P.Q)/ΔQ = P … Konstantní, roven ceně

29 Celkový příjem (doko) TR peněžní jednotky Q 123 TR 1 =1.P TR 2 =2.P TR 3 =3.P

30 Mezní a průměrný příjem (doko) MR=AR MR, AR Peněžní jednotky Q 123 P

31 Příjmy v podmínkách nedokonalé konkurence (NEDOKO) Firmy jsou cenovým tvůrcem, mohou ovlivnit tržní cenu cena je subjektivní Cenu nemohou stanovit libovolně vysoko

32 Poptávka po produkci firmy Klesající  Vyšší množství produkce může firma prodat jen za nižší cenu  Cena a množství vzájemně závislé – cenu nelze stanovit libovolně vysoko

33 Poptávka po produkci firmy (nedoko) d P Q P1P1 Q1Q1 P3P3 Q3Q3 Q4Q4 P4P4 Poptávka cenově elastická Pokles ceny – růst TR Poptávka cenově neelastická Pokles ceny – pokles TR Poptávka jednotkově elastická TR maximální

34 Celkové příjmy (nedoko) TR TR – peněžní jednotky Q Q1Q1 TR 1 Q2Q2 TR 2 Q3Q3 Pokles ceny – růst prodaného množství TR 3 Q4Q4 TR 4 = Poptávka cenově elastická Poptávka cenově neelastická Poptávka jednotkově elastická Q5Q5

35 Mezní a průměrný příjem (nedoko) d = AR AR, MR - Peněžní jednotky Q P1P1 Q1Q1 P3P3 Q3Q3 Q4Q4 P4P4 = AR 1 = AR 3 = AR 4 MR Q5Q5 TR maximálníTR nulový

36 Pojetí zisku v ekonomii Zisk firmy:  účetní (užší) pojetí: zisk = TR – TC expl.  ekonomické (širší) pojetí: zisk = TR – TC expl. – TC impl. TC expl. = explicitní náklady = náklady reálně vynaložené (vedené v účetnictví) TC impl. = implicitní náklady = náklady obětované příležitosti Cíl firmy – maximalizace ekonomického zisku

37 Zisk v podmínkách DOKO TR Kč Q FC TC Oblast zisku Nulový zisk Oblast ztráty

38 Zisk v podmínkách NEDOKO TR Kč Q FC TC Oblast zisku Nulový zisk Oblast ztráty

39 Nulový ekonomický zisk firma dosahuje tzv. normální zisk (ve výši implicitních nákladů) Normální zisk: o odměna za postoupené podnikatelské riziko, o ušlý výdělek o požadované zhodnocení vloženého kapitálu

40 Zlaté pravidlo maximalizace zisku  Cíl firmy – maximalizace zisku Zlaté pravidlo maximalizace zisku MR = MC

41 Zlaté pravidlo maximalizace zisku (doko) MR = AR = P Kč Q MC MC > MR MC < MR MC = MR Q*Q*


Stáhnout ppt "Náklady, příjmy, ekonomický zisk. Obsah přednášky 1.Cíl firmy 2.Funkce nákladů 3.Náklady v krátkém období 4.Náklady v dlouhém období 5.Příjmy firmy 6.Ekonomický."

Podobné prezentace


Reklamy Google