Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4 Základy - pojmy Střed promítání ,,O“ Hlavní bod snímku ,,H“ Konstanta komory ,,f“ Osa záběru Střed snímku ,,M“ Rámová značka (měřický snímek) Úvod do.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4 Základy - pojmy Střed promítání ,,O“ Hlavní bod snímku ,,H“ Konstanta komory ,,f“ Osa záběru Střed snímku ,,M“ Rámová značka (měřický snímek) Úvod do."— Transkript prezentace:

1 4 Základy - pojmy Střed promítání ,,O“ Hlavní bod snímku ,,H“ Konstanta komory ,,f“ Osa záběru Střed snímku ,,M“ Rámová značka (měřický snímek) Úvod do fotogrammetrie J. Hodač – ZTI

2 Základy - geometrické Snímek v. plán (mapa) snímek = středový průmět
středové promítání = promítání na průmětnu z bodu ležícího mimo ni (tj. ze středu promítání). O - střed promítání f - konstanta komory vzor ,,A“ – obraz ,, A´ “ perspektivní zkreslení obrazu!! Úvod do fotogrammetrie J. Hodač – ZTI

3 Základy - geometrické plán (mapa) = pravoúhlý průmět
- pravoúhlé promítání  nezkresluje - nárys či půdorys objektu v měřítku Cílem vstup – středový průmět proces – fotogrammetrie výstup – pravoúhlý průmět Úvod do fotogrammetrie J. Hodač – ZTI

4 Základy - optické Fotografický obraz - vznik ? Ideální objektiv
 zobrazení optickým členem fot. komory Optický člen = objektiv Ideální objektiv - idealizovaná tenká čočka - platí, že  = ´ Úvod do fotogrammetrie J. Hodač – ZTI

5 Základy - optické Reálný objektiv - množství jednotlivých čoček
- platí, že  ≠ ´ - clona - pupila Zobrazení - reálný v. ideální objektiv odchylky od ideálního středového promítání ► ► vady objektivu – optické; geometrické Úvod do fotogrammetrie J. Hodač – ZTI

6 Základy - matematické Souřadnicové soustavy ve fotogrammetrii
snímkové souřadnice 2D; x,z (y); přesnost modelové souřadnice 3D; x,y,z geodetické souřadnice 3D; X,Y,Z Úvod do fotogrammetrie J. Hodač – ZTI

7 Úvod do fotogrammetrie
J. Hodač – ZTI

8 Úvod do fotogrammetrie
J. Hodač – ZTI

9 Souřadnicové soustavy
Rámové značky letecký snímek pozemní snímek Úvod do fotogrammetrie J. Hodač – ZTI

10 obr.: pozemní měřický snímek – definice snímkových souřadnic

11 Úvod do fotogrammetrie
J. Hodač – ZTI

12 Úvod do fotogrammetrie
J. Hodač – ZTI

13 obr.: definice modelového SS v pozemní fotogrammetrii

14

15 obr.: definice jednoho ze systémů geodetických souřadnic

16 Základy - matematické Transformace Přímý vztah x´,y´,(f)  X, Y, Z
vzájemné zobrazení mezi dvěma souřad. systémy snímek  transformace plán identické body Přímý vztah x´,y´,(f)  X, Y, Z snímek geodetický systém základ moderní digitální fotogrammetrie Úvod do fotogrammetrie J. Hodač – ZTI

17 obr.: transformace obrazových dat – jednosnímková metoda

18 obr.: přímý vztah měřených a určovaných veličin

19 Prvky vnější orientace
= ,,vnější geometrie“  snímek PVO - udávají polohu a orientaci snímku v prostoru, vzhledem k danému souř. systému. Jsou to:  souřadnice středu promítání  úhly rotace osy záběru Určení - v průběhu FM zpracování - přímým měřením Úvod do fotogrammetrie J. Hodač – ZTI

20 obr. : prvky vnější orientace – rotace osy záběru
obr.: prvky vnější orientace – rotace osy záběru .. jejich definice v kontextu modelových souřadnic

21 Prvky vnitřní orientace
= ,,vnitřní geometrie“  komora znalost  podmínka pro zpracování snímků PVniO - definují prostorovou polohu středu promítání vzhledem ke snímku. Jsou to:  konstanta komory – f  distorze objektivu (zkreslení)  poloha hlavního bodu H´ Určení - výrobní závod - kalibrace Úvod do fotogrammetrie J. Hodač – ZTI

22 Prvky vnitřní orientace
Prvky vnitřní orientace -schéma Úvod do fotogrammetrie J. Hodač – ZTI

23 Prvky vnitřní orientace
Konstanta komory f - vzdálenost středu výstupní pupily O´od hlavního bodu snímku H´ - zjednodušeně - nejkratší vzdálenost O´od roviny snímku - určena s přesností na 0,01 až 0,02 mm Poloha hlavního snímkového bodu H´ - v rovině snímku vzhledem ke středu snímku M´ - určena souřadnicemi dx´ dz´ (či dy´ v letecké FM) - známa s vysokou přesností 0,02 - 0,04 mm - ideálně H´ = M´ Úvod do fotogrammetrie J. Hodač – ZTI

24 Prvky vnitřní orientace
Distorze objektivu ve FTG  geometrické zkreslení objektivu - rozhodující vliv na přesnost měření - způsobena souhrnem geometrických nepřesností při výrobě (víceprvkové objektivy cca 8-30 prvků) - pro přesné práce je nutno jí znát - určení distorze provádí výrobce, nebo ji lze určit analytickými metodami (viz kalibrace) Základní typy distorzí • radiální • tangenciální Úvod do fotogrammetrie J. Hodač – ZTI

25 Prvky vnitřní orientace
Radiální distorze průběh přibližně rotačně symetrický (hodnoty 5-10 m) Tangenciální distorze průběh nepravidelný, u kvalitních obj. zanedbatelný vliv zkreslený snímek  radiální distorze objektivu vyjádřená hypsometricky Úvod do fotogrammetrie J. Hodač – ZTI

26 obr.: pozemní neměřický snímek ovlivněný distorzí

27 obr.: pozemní neměřický snímek ovlivněný distorzí

28 obr.: průběh distorze u zoom objektivu běžné digitální zrcadlovky


Stáhnout ppt "4 Základy - pojmy Střed promítání ,,O“ Hlavní bod snímku ,,H“ Konstanta komory ,,f“ Osa záběru Střed snímku ,,M“ Rámová značka (měřický snímek) Úvod do."

Podobné prezentace


Reklamy Google