Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

78. zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) + workshop Technologické platformy „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ Průhonice, 1. března 2012 Sdružení automobilového.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "78. zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) + workshop Technologické platformy „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ Průhonice, 1. března 2012 Sdružení automobilového."— Transkript prezentace:

1 78. zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) + workshop Technologické platformy „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ Průhonice, 1. března 2012 Sdružení automobilového průmyslu je členem:

2 1. Zahájení zasedání Ing. Martin Jahn, prezident AutoSAP Předpokládaný čas: 10.15 až 10.30 hod.

3 Předkládá se ke schválení Schválení programu 78. zasedání Rady ředitelů Předpokládaný čas: 10.15 až 10.30 hod.

4 Diskuze, dotazy 2. Směry hlavních činností AutoSAP HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA a ZAMĚSTNAVATELSKÉ VZTAHY viceprezident Pavel Juříček (+ M.Dvořák, L.Glogar, P.Pachovský, P.Štefka, A.Šípek / za sekretariát: Z.Novák a P.Ešner) ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ viceprezident Bohdan Wojnar (+ L.Glogar, P.Juříček, V.Petrov, V.Volák / za sekretariát: P.Ešner) VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ KOMUNIKACE prezident Martin Jahn (+ V.Petrov, M.Čapka, A.Šípek / za sekretariát J.Kyncl a S.Doležal) LEGISLATIVA a ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ viceprezident Marek Ryšavý (+ M.Čapka, M.Dvořák, P.Pachovský, V.Petrov, A.Šípek, B.Wojnar / za sekretariát Z.Novák) AUTOMOBILOVÉ A MTC VÝSTAVY člen Představenstva Antonín Šípek (+ M.Ryšavý, P.Štefka, B.Wojnar / za sekretariát J.Kyncl a J.Štefl) Ing. Martin Jahn, prezident AutoSAP V rámci Představenstva bylo ustaveno 5 „řídících týmů“ pro následující oblasti: Podklady byly od 7.2.2012 k dispozici na internetových stránkách AutoSAP. Jednotlivé týmy budou prostřednictvím svých vedoucích prezentovat dosavadní náměty v rámci následujícího „workshopu“. Jeho cílem je získat maximum informací o potřebách členské základny AutoSAP. Předpokládaný čas: 10.15 až 10.30 hod.

5 ... probíhá workshop k jednotlivým oblastem.... Předpokládaný čas: 10.30 až 11.15 hod.

6 Workshop ke směrům hlavních činností Předpokládaný čas: 11.15 až 11.35 hod. 1/ Stručné výsledky workshopu: - vedoucí jednotlivých řídících týmů (každý max. 3 min.) 2/ Závěrečné shrnutí: - Martin Jahn, prezident AutoSAP Výsledky workshopu a náměty z diskuze budou zapracovány do konečných materiálů a prezentovány na zasedání Rady ředitelů dne 5.6.2012 v Brně. Aktuálně k legislativě

7 3. Výsledky hospodaření AutoSAP za rok 2011 /1 Ing. Antonín Šípek, ředitel sekretariátu Výsledky hospodaření AutoSAP za rok 2011 byly projednány Představenstvem a následně Revizní skupinou (dozorčí radou) AutoSAP. Jako podklad pro jednání byly umístěny na internetových stránkách AutoSAP od 7.2.2012. Jelikož se konečné výsledky v zásadě neliší od výhledu hospodaření za rok 2011, projednaného Radou ředitelů dne 1.12.2011, budou dále prezentovány jen ve zkrácené formě. Předpokládaný čas: 11.35 až 11.45 hod.

8 3. Výsledky hospodaření AutoSAP za rok 2011 /2 Celkový počet firem a organizací z České republiky, zapojených do činnosti AutoSAP k datu 1. března 2012 činí 152, z toho je 138 řádných členů, 4 pozorovatelé a 8 členů se zvláštním statutem (7 vysokých škol a 1 odborná společnost); 2 firmy mají pozastavené členství (na základě dohody). Předpokládaný čas: 11.35 až 11.45 hod.

9 3. Výsledky hospodaření AutoSAP za rok 2011 /2 Usnášení se schopnost Rady ředitelů (Statut AutoSAP, §4, odst. 7, písm.c/): Mimo zvlášť vyjmenované případy je Rada ředitelů oprávněna přijmout usnesení, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina řádných členů - to je 70 členů. V ostatních problematikách (jako je např. schvalování plánu činnosti, ročních výsledků hospodaření Sdružení, rozšíření činností sekretariátu, schvalování zprávy Revizní skupiny apod.) je pro přijetí usnesení zapotřebí třípětinové většiny hlasů přítomných řádných členů Rady ředitelů. Předpokládaný čas: 11.35 až 11.45 hod. Přítomno členů s hlasovacím právem: 74

10 Diskuze, dotazy 3. Výsledky hospodaření AutoSAP za rok 2011 /3 Návrh usnesení Rady ředitelů AutoSAP k výsledkům hospodaření AutoSAP za rok 2011: Rada ředitelů Sdružení automobilového průmyslu na svém 78. zasedání dne 1.3.2012: 1/ projednala a schválila: a/ výsledky rozpočtové části hospodaření AutoSAP za rok 2011 a způsob vypořádání celkového rozpočtového přebytku z roku 2011; b/ výsledky ziskové části hospodaření AutoSAP za rok 2011; c/ návrh na rozdělení zisku za rok 2011, tedy použitelný zisk ve výši 65 510,21 Kč převést do zvláštního fondu AutoSAP; d/ základní položky pro čerpání zvláštního fondu v roce 2012 ve výši 250 020 Kč. 2/ vzala na vědomí: a/ výsledky hospodaření ODETTE ČR za rok 2011; b/ průběžné finanční výsledky řešení projektu Technologická platforma „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ c/ průběžné finanční výsledky řešení projektu „AutoAdapt“ ; d/ informaci o stavu finančních prostředků AutoSAP k 31.12.2011; e/ zprávu Revizní skupiny AutoSAP za rok 2011. Předpokládaný čas: 11.35 až 11.45 hod. Předkládá se ke schválení

11 4. Vystoupení náměstka ministra životního prostředí Spolupráce AutoSAP s MŽP ČR probíhá na několika úrovních. V červnu 2011 bylo podepsáno „Memorandum“ týkající se novely zákona o odpadech v části likvidace autovraků. Následně byla ve smyslu „Memoranda“ ustavena expertní skupina pro přípravu nového zákona o vozidlech s ukončenou životností, pod vedením náměstka MŽP Ing. Libora Ježka. AutoSAP se dále podílelo na připomínkách k vládnímu návrhu novely zákona o ochraně ovzduší. Ing. Libor Ježek, náměstek ministra životního prostředí ČR "Aktuální environmentální legislativa ve vazbě na průmyslové firmy" ● zákon o odpadech - likvidace vozidel s ukončenou životností ● zákon o ochraně ovzduší – stacionární zdroje znečišťování (limity, povinnosti firem) a nízkoemisní zóny Diskuze, dotazy Předpokládaný čas: 11.45 až 12.30 hod.

12 Diskuze, dotazy 5. Stav řešení projektu Technologická platforma „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ Ing. Vladimír Volák, člen Představenstva Předpokládaný čas: 12.30 až 12.40 hod.

13 Diskuze, dotazy 6. Informace sekretariátu /1 1/ Projekt AutoAdapt prezentuje: RNDr. Danica Pražáková, vedoucí projektu 2/ Dodavatelé pro Auto roku 2012 Dotazy? Předpokládaný čas: 12.40 až 12.50 hod.

14 Diskuze, dotazy 6. Informace sekretariátu /2 3/ Příští zasedání Rady ředitelů a Společný večer firem AutoSAP Výstava Autotec Brno 2012 se koná od úterý 5.6. (odborný a tiskový den) do soboty 9.6.2012. Předpokládaný čas: 12.40 až 12.50 hod.

15 Dotazy? 6. Informace sekretariátu /3 4/ Výstava MOTOSALON 2012 Výstava MOTOSALON 2012 se koná příští týden od středy 7.3. do neděle 11.3.2012 na brněnském výstavišti. 5/ Nový „AutoSAP info“ Nový „AutoSAP info“ bude od března 2012 zasílán elektronicky v české a anglické verzi 2x měsíčně. První vydání tohoto bulletinu jste spolu s průvodním dopisem obdrželi při prezenci na dnešní zasedání. Diskuze, dotazy Předpokládaný čas: 12.40 až 12.50 hod.

16 Diskuze, dotazy? 6. Informace sekretariátu /4 6/ Průměrné mzdy a počty pracovníků ve firmách AutoSAP Údaje o průměrných platech a počtech pracovníků ve firmách AutoSAP za rok 2011 jsou od 24.2.2012 k dispozici na internetových stránkách AutoSAP v rubrice „JEN PRO ČLENY / Novinky, vybrané dokumenty“. Poprvé bylo provedeno i porovnání firem, kde působí OS KOVO a firem ostatních. 7/ Možnost využití zasedací místnosti AutoSAP v Praze Dotazy? Případnou rezervaci nutno předem dohodnout se sekretariátem AutoSAP (Jiří Kyncl, tel. 221 602 985, e-mail: sapkyncl@autosap.cz). Předpokládaný čas: 12.40 až 12.50 hod.

17 Dotazy? 6. Informace sekretariátu /5 8/ Zpracování souhrnného přehledu automobilového průmyslu za rok 2011 V nejbližší době budou členské základně rozeslány „DATABÁZOVÉ LISTY 2011“. Dovolujeme si tímto předem požádat o jejich vyplnění a zaslání zpět do sekretariátu AutoSAP v určeném termínu. 9/ Platby záloh na činnost AutoSAP pro rok 2012 Ke dni 26.2.2012 se již 95 firem plně vyrovnalo s rozpisem plateb na rok 2012 a 30 firem uhradilo poměrnou částku za 1.čtvrtletí. 27 firem zatím neuhradilo žádnou platbu pro rok 2012 (termín pro 1. platbu byl 5.2.2012). Těmto firmám bude počátkem března zaslána informace o platbách se žádostí o úhradu v termínu do 5. dubna 2012. Předpokládaný čas: 12.40 až 12.50 hod.

18 Dotazy? 6. Informace sekretariátu /6 8/ Zpracování souhrnného přehledu automobilového průmyslu za rok 2011 V nejbližší době budou členské základně rozeslány „DATABÁZOVÉ LISTY 2011“. Dovolujeme si tímto předem požádat o jejich vyplnění a zaslání zpět do sekretariátu AutoSAP v určeném termínu. 9/ Platby záloh na činnost AutoSAP pro rok 2012 Dotazy? Ke dni 26.2.2012 se již 89 firem plně vyrovnalo s rozpisem plateb na rok 2012 a 29 firem uhradilo poměrnou částku za 1.čtvrtletí. 34 firem zatím neuhradilo žádnou platbu pro rok 2012. Těmto firmám bude zaslána informace o platbách se žádostí o úhradu v termínu do 5. dubna 2012. Předpokládaný čas: 12.40 až 12.50 hod.

19 Dotazy? 6. Informace sekretariátu /7 8/ Zpracování souhrnného přehledu automobilového průmyslu za rok 2011 V nejbližší době budou členské základně rozeslány „DATABÁZOVÉ LISTY 2011“. Dovolujeme si tímto předem požádat o jejich vyplnění a zaslání zpět do sekretariátu AutoSAP v určeném termínu. 9/ Platby záloh na činnost AutoSAP pro rok 2012 Dotazy? Ke dni 26.2.2012 se již 95 firem plně vyrovnalo s rozpisem plateb na rok 2012 a 30 firem uhradilo poměrnou částku za 1.čtvrtletí. 27 firem zatím neuhradilo žádnou platbu pro rok 2012 (termín pro 1. platbu byl 5.2.2012). Těmto firmám bude počátkem března zaslána informace o platbách se žádostí o úhradu v termínu do 5. dubna 2012. Předpokládaný čas: 12.40 až 12.50 hod.

20 Diskuze, dotazy 7. Informace výrobců Řídí: Ing. Martin Jahn, prezident AutoSAP zástupci firmy omluveni Předpokládaný čas: 12.50 až 13.15 hod.

21 8. Diskuze, různé – závěr zasedání Řídí: Ing. Martin Jahn, prezident AutoSAP Předpokládaný čas: 13.15 až 13.30 hod. Tímto byl připravený program zasedání vyčerpán. Do všeobecné diskuze se přihlásili: - generální ředitel společnosti Veletrhy Brno pan Jiří Kuliš - člen Výkonného výboru ZAP SR pan Jaroslav Holeček - zástupce ČVUT Praha pan Branko Remek

22 Jiří Kuliš, generální ředitel Veletrhy Brno

23 Jaroslav Holeček, člen Výkonného výboru Združenie automobilového priemyslu SR

24 prof. Jan Macek, proděkan, Fakulta strojní ČVUT Praha Vědeckotechnický park Roztoky – Centrum vozidel udržitelné mobility

25 8. Diskuze, různé – závěr zasedání Řídí: Ing. Martin Jahn, prezident AutoSAP Předpokládaný čas: 13.15 až 13.30 hod. Následuje společný oběd s možností dvou- či vícestranných jednání a setkání. Závěrečné slovo prezidenta AutoSAP Přeje si ještě někdo z přítomných vystoupit?


Stáhnout ppt "78. zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) + workshop Technologické platformy „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ Průhonice, 1. března 2012 Sdružení automobilového."

Podobné prezentace


Reklamy Google