Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace z Monitorovacího výboru OPPI dne 9. února 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace z Monitorovacího výboru OPPI dne 9. února 2007."— Transkript prezentace:

1 Informace z Monitorovacího výboru OPPI vladimir.kebo@vsb.cz dne 9. února 2007

2 Obecné informace Dne 1. 1. 2007 začalo v rámci EU nové programovací období na léta 2007 – 2013, což pro ČR znamenalo vypracování nových OP. MPO zpracovalo nový Operační program Podnikání a inovace na léta 2007 – 2013. Tento OP byl schválen vládou ČR dne 15.11.2006. Dosud ale nezačala formální vyjednávání ČR s EK ohledně NSRR a OP. Přesto je ale možná uznatelnost výdajů dle dat upravených v jednotlivých OP.

3 Obecné informace Opatřením ministra průmyslu a obchodu č. 2/2007 ze dne 5. 2. 2007 byl v souladu s UV ČR č. 175/2006 a dle čl. 63 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, zřízen MV OPPI a vydán jeho Statut.

4 Statut MV OPPI - členství v MV OPPI – členové s a bez hlasovacího práva - způsob komunikace mezi členy a sekretariátem MV OPPI - způsoby svolávání jednání, jeho četnost, způsob oznámení o svolání jednání, rozesílání podkladových dokumentů atd. - formu jednání MV OPPI - způsoby přijímání rozhodnutí – zejména konsensus, dále hlasování a procedura per rollam - vyhotovení zápisu z každého jednání MV OPPI sekretariátem MV OPPI.

5 Miroslav Daněk (MMR) Neformálně byly všechny OP předloženy EK v listopadu 2006. Jedná se vesměs o verze schválené vládou ČR 15. 11. 2006. Pro předkládáni po oficiální linii je připraven počítačový systém. Dle usnesení vlády mají být operační programy předloženy do 5-ti měsíců od schválení Strategických obecných zásad, tj. do 5. 3. 2007 a vláda musí toto své rozhodnutí potvrdit znovu

6 E-accountu Luboš Lukasík (CI) Snahou E-accountu je snížení náročnosti pro žadatele a zefektivnění celého procesu administrace. Budou existovat dva stupně žádosti – registrační a plná. Snahou je to, aby žadatel v době registrační žádosti předkládal pouze nezbytně nutné údaje. Vyplnění registrační žádosti do Rozvoje by byla otázka max. 2 hodin.

7 Struktura výběrových kritérií programu ROZVOJ ekonomické hodnocení žadatele rating a ekonomické hodnocení žadatele hodnocení růstového potenciálu soulad se strategickými cíly technická část I - zkušenosti a odbornéch předpoklady technická část II - zpracována externím hodnotitelem

8 Závěr MV OPPI schválil Jednací řád MV OPPI. MV OPPI schválil výběrová kritéria pro programy MARKETING a ROZVOJ s doporučením na přehodnocení vah ve prospěch části IV, pokud k tomuto dospěje i pracovní komise. MV OPPI vzal na vědomí informace o přípravě vyhlášení výzvy pro programy MARKETING ROZVOJ s tím, že u programu ROZVOJ se přiklání členové k návrhu na zkrácení lhůty do 30. 6. 2007 tak, abychom nekolidovali se zemědělci a nemuseli jsme otevírat problém obcí. MV OPPI se usnáší na tom, že výběrová kritéria pro programy s plánovaným vyhlášením k 1. 5. 2007 by projednal a schválil na řádném zasedání, které by se uskutečnilo v dubnu.


Stáhnout ppt "Informace z Monitorovacího výboru OPPI dne 9. února 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google