Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Soudní ochrana práva veřejnosti na účast ve veřejné správě 28. dubna 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Soudní ochrana práva veřejnosti na účast ve veřejné správě 28. dubna 2010."— Transkript prezentace:

1 Soudní ochrana práva veřejnosti na účast ve veřejné správě 28. dubna 2010

2 Správní soudnictví z. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní ochrana veřejných subjektivních práv –práva, která mají osoby ve vztazích vůči státu a jiným subjektům veřejné správy –v normách kogentního charakteru –právo adresáta = povinnost subjektu VS krajské soudy, NSS

3 Pravomoc soudů žaloba proti rozhodnutí vydanému v oblasti veřejné správy orgánem veřejné správy ochrana proti nečinnosti správního orgánu ochrana před nezákonným zásahem správního orgánu kompetenční žaloby záležitosti volební a místního referenda záležitosti politických stran a hnutí zrušení opatření obecné povahy pro rozpor se zákonem

4 Základní informace k řízení návrhové řízení (§ 5, § 32 SŘS) účastníci řízení: –navrhovatel (žalobce) –odpůrce (žalovaný) –ti, o nichž to stanoví zákon (SŘS v ustanoveních týkajících se jednotlivých řízení) osoby zúčastněné na řízení (§ 34)

5 Přehled ustanovení k jednotlivým řízením řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu - § 65 a násl. SŘS ochrana proti nečinnosti správního orgánu - § 79 a násl. SŘS řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu - § 82 a násl. SŘS –zásahem mohou být aktivní úkony správních orgánů nebo jiných součástí veřejné správy v rámci výkonu veřejné moci, související většinou s výkonem správní činnosti (rozsudek NSS 3 As 19/2005-44) soudnictví ve věcech volebních a ve věcech místního referenda - § 88 a násl. SŘS řízení o kompetenčních žalobách - § 97 a násl. v SŘS řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části - § 101a SŘS

6 Opravné prostředky kasační stížnost obnova řízení

7 Ústavní soudnictví z. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu plénum (§ 11 z. ÚS) senáty (§ 15 z. ÚS)

8 Řízení před Ústavním soudem zahájení řízení – návrh (§ 27, § 34 z. ÚS) účastníci řízení (§ 28 z. ÚS) –zastoupeni advokátem soudce zpravodaj (§ 40, § 42, § 43 z. ÚS) –postoupení věci senátu nebo plénu –odmítnutí návrhu ústní jednání rozhodnutí –nález (ve věci samé) –usnesení

9 Zvláštní ustanovení o řízeních řízení o zrušení zákonů a jiných právních přepisů řízení o souladu mezinárodních smluv podle čl. 10a a čl. 49 Ústavy s ústavními zákony řízení o ústavních stížnostech –§ 72 z. ÚS: aktivní legitimace řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora řízení v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu funkcí poslance nebo senátora podle čl. 25 Ústavy řízení o ústavní žalobě proti prezidentu republiky řízení o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu podle čl. 66 Ústavy řízení o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu řízení ve sporech o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy řízení ve věcech referenda o přistoupení ČR k EU řízení o nezákonnosti postupu při referendu


Stáhnout ppt "Soudní ochrana práva veřejnosti na účast ve veřejné správě 28. dubna 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google