Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy ekonomie Seminář 4. Racionální chování spotřebitele a výrobce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy ekonomie Seminář 4. Racionální chování spotřebitele a výrobce."— Transkript prezentace:

1 Základy ekonomie Seminář 4. Racionální chování spotřebitele a výrobce

2 2 Doplňte následující tvrzení: Substitučním efektem ………. změny rozumíme část ………. efektu cenové změny plynoucí ze změny ………. cen.

3 3 Doplňte následující tvrzení: Substitučním efektem cenové změny rozumíme část celkového efektu cenové změny plynoucí ze změny relativních cen.

4 4 Doplňte následující tvrzení: Důchodový efekt cenové změny znamená ………. poptávaného množství vyvolanou tím, že změna ceny statku způsobí změnu ………. důchodu spotřebitele a ten ovlivní nakupované množství.

5 5 Doplňte následující tvrzení: Důchodový efekt cenové změny znamená změnu poptávaného množství vyvolanou tím, že změna ceny statku způsobí změnu reálného důchodu spotřebitele a ten ovlivní nakupované množství.

6 6 Doplňte následující tvrzení: Mezním užitkem rozumíme ………. uspokojení, které spotřebiteli přináší spotřeba ………. jednotky statku, přičemž množství všech ostatních statků se nemění. MU tedy vyjadřuje změnu ………. při změně spotřebovávaného množství daného statku o ………. (za „ceteris paribus“).

7 7 Doplňte následující tvrzení: Mezním užitkem rozumíme míru uspokojení, které spotřebiteli přináší spotřeba dodatečné jednotky statku, přičemž množství všech ostatních statků se nemění. MU tedy vyjadřuje změnu užitku při změně spotřebovávaného množství daného statku o jednotku (za „ceteris paribus“).

8 8 Doplňte následující tvrzení: Zákon ………. mezního užitku odráží skutečnost, že ………. ………. má tendenci s ………. spotřebovávaného množství statku od určitého bodu ………..

9 9 Doplňte následující tvrzení: Zákon klesajícího mezního užitku odráží skutečnost, že celkový užitek má tendenci s růstem spotřebovávaného množství statku od určitého bodu klesat.

10 Odvoďte a nakreslete křivky TU a MU Počet filmů v kině najednouWillingness to pay 1100 Kč 2150 Kč 3170 Kč 4180 Kč 5 10

11 11 ? Jestliže je mezní užitek nějaké komodity nulový, co můžeme říci o celkovém užitku?

12 12 ! Celkový užitek je v takovém případě na své maximální hodnotě. U i MU 1 2 3 4 5 6 Q i U iU i TU

13 13 ? Cena X je 1,5 dolaru. Cena Y je 1 dolar. MU Y je 30 dolarů. Spotřebitel maximalizuje užitek z nákupů komodit X a Y. Jaký musí být MU X ?

14 14 ! Musí platit rovnice rovnováhy spotřebitele MU X /P X = MU Y /P Y Po dosazení: MU X /1,5 = 30/1 MU X = 45

15 15 ? Určete mezní užitek při spotřebě desáté jednotky statku X, pokud znáte funkci celkového užitku: TU = 24*X – X 2.

16 16 ! Rovnici mezního užitku získáme první derivací rovnice celkového užitku, tedy (TU = 24*X – X 2 )’ MU = 24 – 2*X Po dosazení za X = 10 MU = 24 – 2*10 = 4

17 17 ? Mezní užitek spotřebitele ze sklenky bolsu (MU B ) je čtyřikrát větší než mezní užitek z láhve pepsi-coly (MU P ). Cena láhve pepsi-coly (P P ) je 6 Kč. Při jaké ceně (resp. v jakém cenovém intervalu) bude racionální spotřebitel za jinak stejných podmínek bols (P B ) vždy kupovat?

18 18 ! Aby byl spotřebitel v rovnováze, musí platit MU B /P B = MU P /P P, přičemž platí MU B = 4*MU P 4*MU P /P B = MU P /6 MU P /P B = MU P /6*4 Jestliže se rovnají čitatelé zlomků, musejí se rovnat i jmenovatelé, tudíž P B = 6*4 = 24 Spotřebitel je v rovnováze, když je cena sklenky bolsu 24 Kč. Při nižší ceně než 24 Kč bude spotřebitel bols vždy kupovat.

19 ! Student dostává 400 Kč týdně jako kapesné. Celou částku utrácí za CDčka (Y) a pivo (X). Běžná tržní cena CD je 100 Kč a pivo se prodává v průměru za 20 Kč za ½ litru. Napište rovnici jeho rozpočtového omezení a zakreslete toto rozpočtové omezení do grafu. 19

20 ! 200 = 10*X + 50*Y 20 CD Pivo 1 2 3 4 0 5 10 15 20

21 Dále ukažte, jak následující změny ovlivní, za jinak stejných podmínek, rozpočtové omezení mladého spotřebitele zvýšení ceny piva z 20 na 25 Kč za půllitr, pokles prodejní ceny CD na polovinu, zvýšení kapesného na 600 Kč týdně 21

22 22 zvýšení ceny piva z 20 na 25 Kč za půllitr 22 CD Pivo 1 2 3 4 0 5 10 15 20

23 23 pokles prodejní ceny CD do 80 Kč 23 CD Pivo 1 2 3 4 0 5 10 15 20 5

24 24 zvýšení kapesného na 600 Kč týdně 24 CD Pivo 1 2 3 4 0 5 10 15 20 5 6 2525 3030

25 25 Posuďte zda je tvrzení pravdivé či nepravdivé: Cokoliv, co zvýší celkový užitek – za předpokladu ceteris paribus – má tendenci zvýšit i mezní užitek. Snížení všech absolutních cen na polovinu bude mít za následek (za jinak stejných podmínek) zdvojnásobení reálného příjmu spotřebitele. Indiferenční analýza je cestou odvození poptávkové křivky v ordinalistické verzi teorie užitečnosti. Mezní užitek nikdy nemůže být negativní.

26 26 Jsou-li pomeranče a citrony substituty, pak jestliže cena citronů vzroste, spotřebitel bude kupovat: více pomerančů, takže jejich mezní užitek klesne více pomerančů, takže jejich mezní užitek stoupne méně pomerančů, takže jejich mezní užitek klesne méně pomerančů, takže jejich mezní užitek stoupne méně citronů, takže jejich mezní užitek klesne

27 Vysvětlete: Téma: Chování spotřebitele –Proces racionálního výběru spotřebitele –Paradox hodnoty –Indiferenční analýza –Spotřebitelský přebytek –Tržní celkový přebytek

28 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Základy ekonomie Seminář 4. Racionální chování spotřebitele a výrobce."

Podobné prezentace


Reklamy Google