Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chování spotřebitele Druhý seminář. Osnova I (preference a užitek) 1. Rozlišení dvou verzí teorie spotřebitele 2. Vyhodnocení racionality spotřebitelského.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chování spotřebitele Druhý seminář. Osnova I (preference a užitek) 1. Rozlišení dvou verzí teorie spotřebitele 2. Vyhodnocení racionality spotřebitelského."— Transkript prezentace:

1 Chování spotřebitele Druhý seminář

2 Osnova I (preference a užitek) 1. Rozlišení dvou verzí teorie spotřebitele 2. Vyhodnocení racionality spotřebitelského chování jedince 3. Odvození funkce užitku z preferencí jedince

3 Osnova II (indiferenční křivka) 1. Odvození indiferenční křivky z funkce užitku 2. Obvyklý průběh indiferenční křivky 3. Průběh indiferenčních křivek při porušení předpokladů o spotřebitelském chování jedince

4 Osnova III (Mezní míra substituce ve spotřebě MRS C ) 1. Vymezení MRS C 2. Určete hodnoty MRS C při různých zadaných tvarech indiferenčních křivek

5 Osnova IV (spotřebitelské optimum jedince) 1. Rohové a vnitřní řešení při různých tvarech indiferenčních křivek 2. Rovnice rozpočtového omezení 3. Výpočet optima jedince - vnitřní řešení 4. Výpočet optima jedince - rohové řešení 5. Přebytek spotřebitele

6 Odvození funkce užitku Na základě zadaných údajů: 1. Vyhodnoťte, zda odpovědi jedince odpovídají - z hlediska mikroekonomie - chování racionálního spotřebitele. 2. Pokud byla v otázce číslo 1 Vaše odpověď kladná, pokuste se odvodit - alespoň přibližně - průběh funkce užitku pro sledovaného jedince.

7 Používané funkce užitku Perfektní substituty U = a X + bY Perfektní komplementy U = min (aX, bY) Cobb Douglasova funkce užitku U = a X b Y c

8 Tvary indiferenčních křivek I (perfektní substituty)

9 Tvary indiferenčních křivek II (perfektní komplementy)

10 Tvary indiferenčních křivek III (zboží X je neutrální statek)

11 Tvary indiferenčních křivek IV Jedinec preferuje spotřebu jednoho statku před spotřebou kombinace dvou statků

12 Tvary indiferenčních křivek V (s tatky s pozitivní a negativní preferencí)

13 Tvary indiferenčních křivek VI Bod blaženosti

14 Mezní míra substituce ve spotřebě a tvar indiferenční křivky Na základě zadaného průběhu indiferenčních křivek rozhodněte, jaká hodnota (resp. průběh hodnoty) mezní míry substituce ve spotřebě odpovídá zadané indiferenční křivce.

15 Spotřebitelské optimum jedince I Na základě zadaného průběhu indiferenčních křivek rozhodněte, zda spotřebnímu optimu jedince bude odpovídat rohové nebo vnitřní řešení.

16 Optimum spotřebitele příklad I (vnitřní řešení) Na základě zadané funkce užitku, která odráží preference jedince. Dále znáte příjem, který jedinec vynaloží na nákup dvou statků. Máte též zadané ceny obou statků. Vypočtěte optimální spotřební koš jedince.

17 Optimum spotřebitele příklad II (rohové řešení) Na základě zadané funkce užitku, která odráží preference jedince. Dále znáte příjem, který jedinec vynaloží na nákup dvou statků. Máte též zadané ceny obou statků. Vypočtěte optimální spotřební koš jedince.

18 Přebytek spotřebitele Na základě zadaných údajů určete: a) velikost výdajů spotřebitele, b) celkový užitek dosahovaný jedincem, c) velikost přebytku spotřebitele.


Stáhnout ppt "Chování spotřebitele Druhý seminář. Osnova I (preference a užitek) 1. Rozlišení dvou verzí teorie spotřebitele 2. Vyhodnocení racionality spotřebitelského."

Podobné prezentace


Reklamy Google