Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porada Nasavrky 16. – 17. 2. 2010 MVDr. Jana Houdková (SVS ČR)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porada Nasavrky 16. – 17. 2. 2010 MVDr. Jana Houdková (SVS ČR)"— Transkript prezentace:

1 Porada Nasavrky 16. – 17. 2. 2010 MVDr. Jana Houdková (SVS ČR)

2 Zákon č. 298/2009 měnící veterinární zákon č. 166/1999 §70 prodloužení lhůty pro podání žádosti v souvislosti s náhradami nákladů a ztrát (NN včel) o 6 týdnů. Tzn. do 12 týdnů ode dne utracení nebo skončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření

3 Vyhláška č. 12/2010 měnící vyhlášku č. 299/2003 Sb. Platnost od 1. března 2010 Zrušení MN č. 2/2007 Úprava vyhlášky a. na základě nových poznatků a zkušeností se zdoláváním nákaz včel b.za účelem sjednocení postupů řešení nákaz včel

4 §138 Preventivní opatření p) likvidace nepoužívaných prázdných úlů a chovatelských zařízení, pokud nejsou zabezpečeny proti přístupu včel q) pravidelná obnova včelího díla, starých úlů a likvidace vyřazených r) pravidelné vyšetřování směsných vzorků zimní měli v rizikových oblastech, v komerčních chovech matek a před přemístěním včelstev

5 §139 Podezření KVS provede klinické vyšetření a odebere vzorky, zejména plodové plásty s klinickými změnami na plodu, plásty s příškvary a měl Podezření z výskytu nákazy trvá dokud klinickým vyšetřením spojeným s odběrem vzorků provedeným za 6 měsíců po vzniku podezření není potvrzen negativní výsledek

6 §139 Potvrzení nákazy Zjištěny klinické příznaky nákazy na plodu a laboratorní vyšetření vzorků plodových plástů prokáže pozitivní výsledek, nebo Jsou zjištěny plásty s příškvary a laboratorní vyšetření vzorků odebraných z plástů s příškvary prokáže pozitivní výsledek

7 §140 Ochranné pásmo V ochranném pásmu (5 km) chovatelé: a)Provedou prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla b)Zajistí odběr vzorků měli ze všech úlů na stanovišti KVS provede klinickou prohlídku včelstev na stanovištích, kde byl prokázán pozitivní bakteriologický výsledek

8 §140 Ochranné pásmo KVS zakáže přemisťování včelstev a matek z ochranného pásma. Uvnitř ochranného pásma je přemístění možné jen se souhlasem KVS, vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním laboratorním výsledkem vyšetřené měli Před skončením roční pozorovací doby se provede bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli

9 §141 včelí produkty Pocházející z ohniska se neškodně odstraňují dle nařízení č. 1774/2002

10 §142 ukončení MVO V ohnisku, pokud byla splněna nařízená MVO a byla provedena závěrečná ohnisková dezinfekce V ochranném pásmu, jestliže se v průběhu pozorovací doby 1 roku po likvidaci včelstev a zařízení a provedené závěrečné ohniskové dezinfekci v ochranném pásmu nevyskytne MVP nebo HVP

11 §142 ukončení MVO Pokud dojde k prostorovému a časovému překrývaní ochranných pásem, MVO se ukončují postupně tak, jak byla tato opatření nařizována

12 Přehled ohnisek MVP v letech 2005 - 2009

13 aktivn í ohniska na konci obdob í (28) zdolan á ohniska v obdob í (135) Mor včel í ho plodu – přehled aktivn í ch a zdolaných ohnisek za rok 2005

14 aktivn í ohniska na konci obdob í (21) zdolan á ohniska v obdob í (191) Mor včel í ho plodu – přehled aktivn í ch a zdolaných ohnisek za rok 2006

15 aktivn í ohniska na konci obdob í (7) zdolan á ohniska v obdob í (262) Mor včel í ho plodu – přehled aktivn í ch a zdolaných ohnisek za rok 2007

16 aktivn í ohniska na konci obdob í (9) zdolan á ohniska v obdob í (191) Mor včel í ho plodu – přehled aktivn í ch a zdolaných ohnisek za rok 2008

17 aktivn í ohniska na konci obdob í (5) zdolan á ohniska v obdob í (234) Mor včel í ho plodu – přehled aktivn í ch a zdolaných ohnisek za rok 2009

18 Počet nově vzniklých ohnisek 2005 - 2009

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Porada Nasavrky 16. – 17. 2. 2010 MVDr. Jana Houdková (SVS ČR)"

Podobné prezentace


Reklamy Google