Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdravotní problematika včel ve Zlínském kraji

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdravotní problematika včel ve Zlínském kraji"— Transkript prezentace:

1 Zdravotní problematika včel ve Zlínském kraji
Aktiv předsedů, jednatelů a zdravotních referentů ZO ČSV Zlínského kraje Bratřejov, 20. září 2014 Zdravotní problematika včel ve Zlínském kraji MVDr. Petr Jínek Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj

2 Varroáza

3 Varroáza – ošetření - vyšetření
Nařízení Státní veterinární správy Č. j.: SVS/2014/ G ze dne # METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2014 Č. j.: 71808/2013-MZE-17212 ze dne

4 Varroáza – podzimní preventivní ošetření
(Čl. 3 Nařízení SVS č.j. SVS/2014/ G) Všem chovatelům včel se nařizuje a) do při preventivním ošetření všech včelstev způsobem stanoveným v MKZ pod kódem: ExM340 Varroáza – O (podzimní preventivní ošetření) vložit na dna všech svých úlů vyjímatelné a čistitelné podložky tak, aby pokryly celou plochu dna úlu. Podložky musí být po každém provedeném preventivním ošetření důkladně ometeny, očištěny a vráceny zpět na dna úlů,

5 Varroáza – podzimní preventivní ošetření
ExM340 VARROÁZA – O (podzimní preventivní ošetření) Preventivní ošetření všech včelstev na všech stanovištích, evidovaných v Ústřední evidenci zvířat a) přípravkem Varidol 125 mg/ml – roztok k léčebnému ošetření včel 3x v období od 10. října 2014 do 31. prosince 2014 v intervalu 14 – 21 dnů v souladu s příbalovou informací k jeho použití nebo b) jiným VLP pro ošetření včel v souladu s příbalovou informací k jeho použití nebo c) jiným přípravkem, určeným pro ošetření včel, v souladu s podmínkami jeho použití pro klinické testování.

6 Varroáza – podzimní preventivní ošetření
(Čl. 3 Nařízení SVS č.j. SVS/2014/ G) Všem chovatelům včel se nařizuje b) do 15. února 2015 odebrat směsný vzorek veškeré zimní měli (dále jen „vzorek“) tak, že vzorek musí být odebrán nejdříve 30 dnů po vložení ometených a čistých podložek na dna úlů po posledním provedeném preventivním ošetření. Odebranou měl se zakazuje přesívat přes síta s otvory menšími než 4 mm,

7 Varroáza – podzimní preventivní ošetření
(Čl. 3 Nařízení SVS č.j. SVS/2014/ G) Všem chovatelům včel se nařizuje c) do 15. února 2015 předat vzorek k vyšetření: 1. státnímu veterinárnímu ústavu, 2. pracovišti místně příslušné krajské veterinární správy Státní veterinární správy nebo Městské veterinární správě v Praze Státní veterinární správy, 3. laboratoři, které vydala Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy povolení k provádění laboratorní činnosti. V tomto případě je chovatel včel povinen předem informovat krajskou veterinární správu Státní veterinární správy nebo Městskou veterinární správu v Praze Státní veterinární správy.

8 povinnosti chovatele ZÁKON č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. § 4 (1) Chovatel je povinen a) chovat zvířata způsobem, v prostředí a podmínkách, které vyžadují jejich biologické potřeby, fyziologické funkce a zdravotní stav a předcházet poškození jejich zdraví, b) sledovat zdravotní stav zvířat, v odůvodněných případech jim včas poskytnout první pomoc a požádat o odbornou veterinární pomoc, c) bránit vzniku a šíření nákaz a jiných onemocnění zvířat a plnit povinnosti stanovené tímto zákonem nebo na jeho základě k zdolávání těchto nákaz nebo jiných onemocnění zvířat

9 povinnosti chovatele ZÁKON č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. § 5 (1) Chovatel hospodářských zvířat je dále povinen a) zabezpečit provádění vyšetření, zdravotních zkoušek a povinných preventivních a diagnostických úkonů v rámci veterinární kontroly zdraví, kontroly dědičnosti zdraví a kontroly pohody zvířat, a to v rozsahu a lhůtách stanovených Ministerstvem zemědělství (dále jen "ministerstvo") podle § 44 odst. 1 písm. d), uchovávat jejich výsledky po dobu nejméně 1 roku a na požádání je předkládat úřednímu veterinárnímu lékaři. Je-li třeba provést též laboratorní vyšetření vzorků, musí být toto vyšetření provedeno ve schválené laboratoři.

10 Sankce za nesplnění povinnosti
ZÁKON č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. Fyzická osoba – přestupek § 71 odst. 1 písm. a) do ,- Kč § 71 odst. 1 písm. k) do ,- Kč Právnická osoba a podnikající fyzická osoba – správní delikt § 72 odst. 1 písm. a) do ,- Kč § 72 odst. 1 písm. n) do ,- Kč

11 Mor včelího plodu

12

13 Mor včelího plodu v číslech
První ohnisko ve Zlínském kraji vyhlášeno Počet vyhlášených ohnisek k : 136 z toho okres Kroměříž: ……………….. 0 okres Uherské Hradiště: …….. 21 okres Vsetín: ……………………. 26 okres Zlín: ……………………….. 89

14 Mor včelího plodu v číslech
okres Uherské Hradiště: 21 Březolupy: 5 Částkov: 1 Drslavice: 1 Míkovice: 2 Nedachlebice: 7 Podolí: 1 Popovice: 1 Svárov: 1 Veletiny: 1 Zlámanec: 1

15 Mor včelího plodu v číslech
okres Vsetín: 26 Horní Lideč: 1 Hošťálková: 6 Jasenice: 1 Kateřinice: 2 Lešná: 1 Lidečko: 3 Mštěnovice: 3 Ratiboř: 6 Rokytnice: 1 Střelná: 1 Vsetín: 1

16 Mor včelího plodu v číslech
okres Zlín: 89 Biskupice: 8 Ludkovice: 1 Vysoké Pole: 2 Březová: 2 Lukov: 9 Zádveřice: 3 Doubravy: 5 Oldřichovice: 2 Želechovice: 1 Drnovice: 1 Podhradí: 5 Držková: 6 Pozlovice: 7 Jaroslavice: 1 Provodov: 6 Jasenná: 3 Řetechov: 2 Kaňovice: 2 Slavičín: 4 Kašava: 2 Slopné: 3 Lípa: 1 Újezd u V.K.: 5 Loučka: 3 Vlčková: 5

17 Mor včelího plodu v číslech
Počet zlikvidovaných ohnisek k : 118 z toho okres Kroměříž: ……………….. 0 okres Uherské Hradiště: …….. 13 okres Vsetín: …………………… 26 okres Zlín: ………………………. 79

18 Mor včelího plodu v číslech
Počet utracených a zlikvidovaných včelstev k : 713 Počet zlikvidovaných úlů k : Rozdíl : 355

19 Mor včelího plodu v číslech
Počet zlikvidovaných úlů na 128 stanovištích k : Nástavkový úl: …………….. 68,8 % Kombinace úlů: ……………. 23,4 % Budečák: …………………….. 5,5 % Moravský univerzál: ……….. 2,3 % Stáří:

20 Mor včelího plodu - poznatky z prohlídek
Co urychluje provedení klinických prohlídek a likvidace ohniska nákazy? Připravenost stanoviště včel, organizace práce na stanovišti při prohlídkách včel nebo při likvidaci utracených včel, zařízení a pomůcek a návaznost dalších stanovišť v obci; minimalizace prostojů. Dostatečný počet fyzicky zdatných, zručných a ochotných pomocníků při rozebírání úlů a díla při prohlídkách včel nebo při likvidaci utracených včel, zařízení a pomůcek, obzvláště na stanovištích s vyšším počtem včelstev.

21 Mor včelího plodu - poznatky z prohlídek
Co zpožďuje a ztěžuje provedení klinických prohlídek? Nedodržení domluveného termínu, času a místa. Diskuse, jestli má provést inspektor prohlídku u všech včelstev na stanovišti nebo jen namátkově u některých. Volání inspektorovi o uspíšení termínu, kdy se včelstva a zařízení budou pálit (výsledek vyšetření nelze uspíšit, musí být dodrženy lhůty v rámci správního řízení - vždy je předem včelař o tomto poučen při první kontrole).

22 Mor včelího plodu - poznatky z prohlídek
Co taky zaznělo? „… mám včelstva v pořádku, nevím proč byste ke mně chodili …“ (výsledek vzorku 105 spór/g - telefonát na 30 minut) „… mám včelstva v pořádku, sám jsem to kontroloval …“ (při prohlídce nato klinika naprosto zjevná) „… no přece si nebudu brát volno, přijďte po 19 hodině, to budu doma!“ (při domlouvání termínu kontroly) „… nikdy to tu nebylo, proč mám pálit ty padesát let staré úly, stejně v nich už deset let nevčelařím …“ (staré nepoužívané úly na stanovišti) „… v tomto úlu včelařil už můj děda a nikdy mor neměl …“ (přestárlý úl) „… z čeho ten mor může být … ??“ (dílo v úlu staré 5 let) „… proč je tu máte ?? „… no, kdybych rozšiřoval …“ (20 let staré rámky) „… já si z toho díla vytavím vosk a budu to používat na svíčky …!“ („úspora!?!“) „… my včelaříme sice jen tři roky, ale v těch úlech se včelám daří nejlíp, proto jsme si je pořídili …“ (moravské univerzály)

23 Děkuji za Váš čas


Stáhnout ppt "Zdravotní problematika včel ve Zlínském kraji"

Podobné prezentace


Reklamy Google