Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ORGANIZACE STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ORGANIZACE STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY"— Transkript prezentace:

1 ORGANIZACE STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
MVDr. Jan Šubert

2 Ministerstvo zemědělství (MZe)
je ústřední orgán státní správy ve věcech veterinární péče, rostlinolékařské péče, péče o potraviny, péče o ochranu zvířat proti týrání a pro ochranu práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat

3 Podřízené organizace MZe
Organizační složky, které jsou orgány státní správy: SVS, KVS, SRS, ÚSKVBL - (orgány veterinární správy) Státní příspěvkové organizace – SVÚ Státní fond - SZIF

4 Orgány veterinární správy
Ústřední veterinární správa SVS, Krajské veterinární správy a Městská veterinární správa SVS, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Jsou zřízeny zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči Jsou správními úřady a účetními jednotkou Vykonávají státní veterinární dozor

5 Státní veterinární správa je podřízenou rozpočtovou organizací MZe

6 Veterinární zákon č. 166/1999 Sb.
Stanoví požadavky veterinární péče na chov a zdraví zvířat a živočišné produkty Upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob Upravuje působnost a pravomoc orgánů vykonávajících státní správu v oblasti veterinární péče

7 Veterinární zákon č. 166/1999 Sb.
Včela je hospodářské zvíře Chovatel je povinen: chovat zvířata takovým způsobem, aby nedošlo k poškození jejich zdraví sledovat zdravotní stav zvířat bránit vzniku a šíření nákaz Při přemístění včel mimo území kraje je chovatel povinen vyžádat si veterinární osvědčení

8 Veterinární zákon č. 166/1999 Sb.
Chovatel je povinen neprodleně uvědomit KVS nebo zajistit její uvědomění o podezření z výskytu nebezpečné nákazy hniloba včelího plodu, mor včelího plodu, roztoč Tropilaelaps, roztočíková nákaza včel, tumidóza, varroáza včel

9 Veterinární zákon č. 166/1999 Sb.
Chovatel hospodářských zvířat je povinen zabezpečit provádění vyšetření, zdravotních zkoušek a povinných preventivních a diagnostických úkonů v rámci veterinární kontroly zdraví (Metodika kontroly zdraví)

10 Metodika kontroly zdraví 2012
Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu Mor včelího plodu Vyšetření směsných vzorků měli v rizikových oblastech (po 5-ti letech od zrušení ohniska nebo ohnisek ve vymezeném ochranném pásmu). Vyšetřování se provádí mimo současná ochranná pásma, v oblasti, která byla před pěti lety ohniskem nebo ochranným pásmem – to znamená zrušená v roce 2007 a pokud se v následujících letech nevyšetřovalo. Vyšetřuje se směsný vzorek měli ze stanoviště včelstev (maximálně 25 včelstev).

11

12 Metodika kontroly zdraví 2012
Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu Mor včelího plodu Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli (1 vzorek maximálně od 25 včelstev) 1x ročně na stanovišti, v případě, že se jedná o: Chovy s komerční produkcí matek Chovy s komerční produkcí oddělků

13 Metodika kontroly zdraví 2012
Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu Varroáza Směsné vzorky zimní měli od všech včelstev na jednotlivých stanovištích, po nařízeném ošetření včelstev v rozsahu stanoveném KVS. Vzorky musí být odebrány a odevzdány k vyšetření do

14 Metodika kontroly zdraví 2012
Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu Nosema a akarapidóza Parazitologické vyšetřeni; vyšetřuje se vzorek  30 včel z každého včelstva na stanovišti, v případě, že se jedná o chovy s komerční produkcí matek.

15 Metodika kontroly zdraví 2012
Povinné úkony hrazené chovatelem zvířat Mor včelího plodu Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli (1 vzorek maximálně od 25 včelstev) 1x ročně na stanovišti, v případě, že se jedná o: a) kočující včelstva na zimních stanovištích b) včelstva k přemístění mimo území kraje

16 Veterinární zákon č. 166/1999 Sb.
Do oběhu se smí uvádět med, který je zdravotně nezávadný a pochází od klinicky zdravého včelstva Chovatel může v malých množstvích prodávat med pocházející z vlastního chovu včel ve své domácnosti, hospodářství, tržnici, anebo jej dodávat do maloobchodní prodejny (značení medu - jméno, příjmení, adresa, druh medu, množství+min.trvanlivost v případě prodejny)

17 Vyhlášky Vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty Vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropského Společenství

18 Ostatní legislativa (med)
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách Vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky,…

19 Vyhláška č. 299/2003 Sb. Některé pojmy:
ohnisko nákazy včel = všechna včelstva na stanovišti jednoho chovatele ochranné pásmo = 5 km kruh okolo ohniska směsný vzorek = veškerá měl nebo spad ze všech úlů jednoho stanoviště včelstev

20 Vyhláška č. 299/2003 Sb. § § 137 Varroáza léčebné ošetření při výskytu 3 samiček roztoče Varroa destructor v průměru na včelstvo § § 142 Mor a hniloba včelího plodu výskyt je potvrzen pouze, když jsou zjištěny klinické příznaky MVP a laboratorní výsledek plodových plástů prokáže pozitivní výsledek KVS vydá mimořádná veterinární opatření ke zdolání této nákazy

21 Mor včelího plodu v roce 2011 (ohniska)

22 Laboratorní vyšetření
Pouze v akreditovaných laboratořích (ČIA). Státní veterinární ústavy v Praze, Jihlavě, Olomouci, Českých Budějovicích a Hradci Králové Výzkumný ústav včelařský Dol Vyšetření na varroázu v roce 2011: vzorků, Dol – 27, 5 %, Praha – 24, 2 %, Olomouc – 18, 9 %, Jihlava – 12, 6 %, Hradec Králové – 9, 2 %, České Budějovice – 7, 6 %

23 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "ORGANIZACE STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY"

Podobné prezentace


Reklamy Google