Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MVDr. Jan Šubert.  je ústřední orgán státní správy ve věcech veterinární péče, rostlinolékařské péče, péče o potraviny, péče o ochranu zvířat proti týrání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MVDr. Jan Šubert.  je ústřední orgán státní správy ve věcech veterinární péče, rostlinolékařské péče, péče o potraviny, péče o ochranu zvířat proti týrání."— Transkript prezentace:

1 MVDr. Jan Šubert

2  je ústřední orgán státní správy ve věcech veterinární péče, rostlinolékařské péče, péče o potraviny, péče o ochranu zvířat proti týrání a pro ochranu práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat

3  Organizační složky, které jsou orgány státní správy: SVS, KVS, SRS, ÚSKVBL - (orgány veterinární správy)  Státní příspěvkové organizace – SVÚ  Státní fond - SZIF

4  Ústřední veterinární správa SVS, Krajské veterinární správy a Městská veterinární správa SVS, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv  Jsou zřízeny zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči  Jsou správními úřady a účetními jednotkou  Vykonávají státní veterinární dozor

5

6  Stanoví požadavky veterinární péče na chov a zdraví zvířat a živočišné produkty  Upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob  Upravuje působnost a pravomoc orgánů vykonávajících státní správu v oblasti veterinární péče

7  Včela je hospodářské zvíře  Chovatel je povinen: ◦ chovat zvířata takovým způsobem, aby nedošlo k poškození jejich zdraví ◦ sledovat zdravotní stav zvířat ◦ bránit vzniku a šíření nákaz  Při přemístění včel mimo území kraje je chovatel povinen vyžádat si veterinární osvědčení

8  Chovatel je povinen neprodleně uvědomit KVS nebo zajistit její uvědomění o podezření z výskytu nebezpečné nákazy  hniloba včelího plodu, mor včelího plodu, roztoč Tropilaelaps, roztočíková nákaza včel, tumidóza, varroáza včel

9  Chovatel hospodářských zvířat je povinen zabezpečit provádění vyšetření, zdravotních zkoušek a povinných preventivních a diagnostických úkonů v rámci veterinární kontroly zdraví (Metodika kontroly zdraví)

10 Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu Mor včelího plodu  Vyšetření směsných vzorků měli v rizikových oblastech (po 5-ti letech od zrušení ohniska nebo ohnisek ve vymezeném ochranném pásmu). Vyšetřování se provádí mimo současná ochranná pásma, v oblasti, která byla před pěti lety ohniskem nebo ochranným pásmem – to znamená zrušená v roce 2007 a pokud se v následujících letech nevyšetřovalo. Vyšetřuje se směsný vzorek měli ze stanoviště včelstev (maximálně 25 včelstev).

11

12 Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu Mor včelího plodu  Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli (1 vzorek maximálně od 25 včelstev) 1x ročně na stanovišti, v případě, že se jedná o: ◦ Chovy s komerční produkcí matek ◦ Chovy s komerční produkcí oddělků

13 Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu  Varroáza  Směsné vzorky zimní měli od všech včelstev na jednotlivých stanovištích, po nařízeném ošetření včelstev v rozsahu stanoveném KVS. Vzorky musí být odebrány a odevzdány k vyšetření do 15. 2. 2012.

14 Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu Nosema a akarapidóza  Parazitologické vyšetřeni; vyšetřuje se vzorek 30 včel z každého včelstva na stanovišti, v případě, že se jedná o chovy s komerční produkcí matek.

15 Povinné úkony hrazené chovatelem zvířat Mor včelího plodu  Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli (1 vzorek maximálně od 25 včelstev) 1x ročně na stanovišti, v případě, že se jedná o: ◦ a) kočující včelstva na zimních stanovištích ◦ b) včelstva k přemístění mimo území kraje

16  Do oběhu se smí uvádět med, který je zdravotně nezávadný a pochází od klinicky zdravého včelstva  Chovatel může v malých množstvích prodávat med pocházející z vlastního chovu včel ve své domácnosti, hospodářství, tržnici, anebo jej dodávat do maloobchodní prodejny (značení medu - jméno, příjmení, adresa, druh medu, množství+min.trvanlivost v případě prodejny)

17  Vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka  Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty  Vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropského Společenství

18  Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách  Vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky,…

19  Některé pojmy: ohnisko nákazy včel = všechna včelstva na stanovišti jednoho chovatele ochranné pásmo = 5 km kruh okolo ohniska směsný vzorek = veškerá měl nebo spad ze všech úlů jednoho stanoviště včelstev

20 § 131 - § 137 Varroáza léčebné ošetření při výskytu 3 samiček roztoče Varroa destructor v průměru na včelstvo § 138 - § 142 Mor a hniloba včelího plodu výskyt je potvrzen pouze, když jsou zjištěny klinické příznaky MVP a laboratorní výsledek plodových plástů prokáže pozitivní výsledek KVS vydá mimořádná veterinární opatření ke zdolání této nákazy

21

22  Pouze v akreditovaných laboratořích (ČIA).  Státní veterinární ústavy v Praze, Jihlavě, Olomouci, Českých Budějovicích a Hradci Králové  Výzkumný ústav včelařský Dol  Vyšetření na varroázu v roce 2011: 51 174 vzorků, Dol – 27, 5 %, Praha – 24, 2 %, Olomouc – 18, 9 %, Jihlava – 12, 6 %, Hradec Králové – 9, 2 %, České Budějovice – 7, 6 %

23 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "MVDr. Jan Šubert.  je ústřední orgán státní správy ve věcech veterinární péče, rostlinolékařské péče, péče o potraviny, péče o ochranu zvířat proti týrání."

Podobné prezentace


Reklamy Google