Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Potravinová bezpečnost z pohledu Státní veterinární správy Žofínské fórum 2014 Doc., MVDr. Milan Malena, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Potravinová bezpečnost z pohledu Státní veterinární správy Žofínské fórum 2014 Doc., MVDr. Milan Malena, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Potravinová bezpečnost z pohledu Státní veterinární správy Žofínské fórum 2014 Doc., MVDr. Milan Malena, Ph.D.

2 Potravinová bezpečnost je stav, který existuje, pokud všichni lidé mají za všech okolností fyzický, sociální a ekonomický přístup k dostatečnému množství bezpečných a výživných potravin, který splňuje jejich stravovací potřeby a preference potravin pro aktivní a zdravý život (definice dle FAO, 1996) Motto:

3 OBSAH: Působnost SVS Porážky jatečných zvířat Zahraniční obchod Obchodování v rámci EU Obchodování se třetími zeměmi Spotřeba masa v ČR Výsledky kontrol SVS Potravinové krize EU

4 Působnost Státní veterinární správy

5 Legislativa Činnost Státní veterinární správy se v oblasti dozoru nad potravinami řídí zejména legislativou: ―Veterinární zákon (166/1999 Sb.) a jeho prováděcí předpisy ―Zákon o potravinách (110/1997 Sb.) a jeho prováděcí předpisy ―Přímo použitelná nařízení EU (např. 854/2004, 882/2004)

6 ―Dozor nad obchodováním, dovozem, vývozem a tranzitem hospodářských zvířat ―Dozor v chovech hospodářských zvířat ―Dozor nad zdravotní nezávadností krmiv ―Vypracování, aktualizace a koordinace pohotovostních plánů k tlumení nákaz ―Koordinace provádění povinných preventivních a diagnostických úkonů k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka a k jejich zdolávání Působnost Státní veterinární správy

7 ―Výroba, skladování, přeprava, dovoz a vývoz potravin živočišného původu ―Prodej potravin živočišného původu v tržnicích a v prodejnách ―Prodej malého množství vlastních produktů prvovýroby ―Provádění klasifikace jatečných zvířat ―Dozor nad veterinární asanací

8 Novela zákona o potravinách Rozšíření kompetencí

9 OOVZ vykonávají státní dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem a zákonem o ochraně veřejného zdraví pro poskytování stravovacích služeb SVS nad uváděním nezpracovaných těl nebo částí těl živočichů (zejména zvěřiny), mléka, mleziva, vajec nebo včelích produktů na trh při poskytování stravovacích služeb SZPI při výrobě a uvádění na trh potravin včetně pokrmů při poskytování stravovacích služeb Kompetence ve stravovacích zařízeních

10  Subjekty: Veškerá stravovací zařízení (restaurace, rychlé občerstvení, cukrárny, kavárny, školní zařízení, kantýny, nemocnice, věznice aj.)  Komodity: Nezpracovaná těla nebo části těl živočichů, mléko, mlezivo, vejce, včelí produkty  Činnosti: Uvádění na trh tj. držení potravin nebo krmiv za účelem prodeje, včetně nabízení k prodeji nebo jakékoli jiné formy převodu, zdarma nebo za úplatu, jakož i prodej, distribuce a další formy převodu jako takové. NEVZTAHUJE SE na výrobu tj. přípravu pokrmů. Dozorované subjekty a komodity SVS

11  Zdroje  Aby SVS mohla i nadále garantovat efektivní výkon dozoru nad potravinami živočišného původu prováděného na vysoké odborné úrovni v celém potravinovém řetězci, bude nezbytné na pokrytí nové činnosti využít veškeré vnitřní rezervy, zejména organizačního charakteru a vyčlenit veterinární inspektory, kteří budou provádět úřední kontrolu stravovacích služeb  Metodika  zjištění nově dozorovaných subjektů  nastavení frekvencí kontrol  vytvoření metodických návodů  proškolení inspektorů  Koordinace  v rámci SVS i s ostatními dozorovými orgány Příprava SVS na rozšířené kompetence

12 Porážky jatečných zvířat

13 Zdroj: SVS

14 Zahraniční obchod

15 Zdroj: ÚZEI

16 Zdroj: ČSÚ, Statistika zahraničního obchodu Dovoz a vývoz živých zvířat

17 Zdroj: ČSÚ, Statistika zahraničního obchodu Dovoz a vývoz masa

18 Obchodování se třetími zeměmi

19 Dovoz hovězího masa ze třetích zemí 2007-2013 (v kg) Zdroj: TRACES – DG SANCO

20 Dovoz vepřového masa ze třetích zemí (v kg) Zdroj: TRACES – DG SANCO

21 Dovoz skopového masa ze třetích zemí 2007-2013 (v kg) Zdroj: TRACES – DG SANCO

22 Dovoz drůbežího masa ze třetích zemí 2007-2013 (v kg) Zdroj: TRACES – DG SANCO

23 Obchodování se živými zvířaty v rámci EU

24 Dovoz živého skotu z EU (v kusech) Zdroj: TRACES – DG SANCO

25 Dovoz živých prasat z EU (v kusech) Zdroj: TRACES – DG SANCO

26 Dovoz živých ovcí a koz z EU (v kusech) Zdroj: TRACES – DG SANCO

27 Dovoz živé drůbeže z EU (v kusech) Zdroj: TRACES – DG SANCO

28 Spotřeba masa v ČR

29 Spotřeba masa v ČR 1989 - 2012 Zdroj: UZEI

30 Index vývoje spotřeby masa od roku 2000 Zdroj: UZEI

31 Kontroly potravin živočišného původu ze zemí EU

32 Kontroly potravin živočišného původu 2013 Zdroj: SVS

33 Zásilky se závadou dle místa původu 2013 Zdroj: SVS

34 Zásilky se závadou dle komodit 2013 Zdroj: SVS

35 Kontroly potravin živočišného původu 2012 Zdroj: SVS

36 Zásilky se závadou dle místa původu 2012 Zdroj: SVS

37 Zásilky se závadou dle komodit 2012 Zdroj: SVS

38 Počet posuzovaných komodit ze zahraničí vzrůstá i při stejném počtu kontrol Zdroj: SVS

39 Potravinové krize

40 Následující mimořádné události celoevropského rozsahu měly významný vliv na činnost SVS a počet a zaměření prováděných kontrol: ―Dioxiny ve vepřovém mase z Irska (prosinec 2008) ―Dioxiny zejména ve vejcích z Německa (prosinec 2010) ―EHEC v rostlinných klíčcích a výhoncích (květen 2011) ―Vejce – obohacené klece pro nosnice (leden 2012) ―Technická sůl z Polska v potravinách (březen 2012) ―Metanol v alkoholických nápojích v ČR (září 2012) ―Koňské maso neznámého původu vydávané za hovězí (leden 2013) Potravinové krize EU

41 Závěr ―Spotřeba masa je v ČR dlouhodobě na stejné úrovni ―Počty porážených zvířat v ČR setrvale klesají ―Dovoz masa do ČR má dlouhodobě vzrůstající charakter ―Počet namátkových a nediskriminačních kontrol dovážených potravin má dlouhodobě vzrůstající charakter ―Nejvíce závad se při kontrolách zjišťuje u drůbežího masa a drůbežího strojně odděleného masa ―Potraviny živočišného původu nejsou atakovány žádnou potravinovou krizí s původem v ČR

42 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Potravinová bezpečnost z pohledu Státní veterinární správy Žofínské fórum 2014 Doc., MVDr. Milan Malena, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google