Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

A KTIV ZÁSTUPCŮ ZO A OV ČSV Z LÍNSKÉHO KRAJE K OSTELEC U Z LÍNA, 9. ŘÍJNA 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "A KTIV ZÁSTUPCŮ ZO A OV ČSV Z LÍNSKÉHO KRAJE K OSTELEC U Z LÍNA, 9. ŘÍJNA 2010."— Transkript prezentace:

1 A KTIV ZÁSTUPCŮ ZO A OV ČSV Z LÍNSKÉHO KRAJE K OSTELEC U Z LÍNA, 9. ŘÍJNA 2010

2  nákazová situace ZK shodná se situací v ČR  na území ZK zatím nebyla prokázána rezistence roztočů na pyrethroidy  na území ZK jsou prováděna opatření podle Nařízení KVSZ č. 3/2008 ze dne  na území ZK je prováděn monitoring intenzity varroázy-výsledky

3 VÝSLEDKY VYŠETŘENÍ VČELSTEV NA VARROÁZU v kraji ZLÍN 2010 OKRESPočet obcí Počet celkem vyšetřených včelstev Obcí nad 3 roztoče v.d. Ohnisek počet včelstev nad 3 roztoče v.d. Kroměříž Uherské Hradiště Vsetín Zlín CELKEM kraj

4  do vložit podložky na dna úlů  trojí ošetření – období – bez ohledu na použití Gabon PA 92 a Gabon PF 90  ošetření fumigací nebo aerosol  při 2. a 3. ošetření bez plodu - jinak vyřezat, nebo rozdrásat plod 7 dní po ošetření  podložky ometat nejlépe 7 dní po ošetření nejméně 30 dní  mezi posledním ometením a odběrem měli nejméně 30 dní  vzorky odebrat a předat k vyšetření do

5  předjarní ošetření  předjarní ošetření – nátěr víček zavíčkovaného plodu vodní emulzí přípravku M-1 AER, spojený s fumigací přípravkem Varidol FUM  pozitivní vzorek  pozitivní vzorek – více než 3 roztoči v průměru na jedno včelstvo – počet roztočů/počet včelstev  více než 25% negativních vzorků v ZO ČSV  více než 25% negativních vzorků v ZO ČSV – ošetří se pouze stanoviště s pozitivními včelstvy  méně než 25% negativních vzorků v ZO ČSV  méně než 25% negativních vzorků v ZO ČSV - ošetří se včelstva na stanovištích plošně

6

7  nákazová situace ZK horší než většina území ČR  ochranná pásma zasahují z Olomouckého kraje  výskyt nákazy jen v okresech Kroměříž a Vsetín okres Kroměříž - 5 ohnisek okres Vsetín – 5 ohnisek  v roce 2010 – okres Kroměříž - 5 ohnisek, okres Vsetín – 5 ohnisek

8 Mor včelího plodu je nebezpečná nákaza převážně postihující zavíčkovaný včelí plod. Původcem je Paenibacillus larvae, gram- pozitivní tyčinkovitý mikrob, který vytváří mimořádně odolné spory.Nákaza se šíří infikovanou potravou, zalétlými včelami a roji, loupeží, infikovanými plásty, úly a včelařským příslušenstvím. Nákazu mohou rozšiřovat i roztoči a jiní škůdci.Spóry Paenibacillus larvae se dostanou s potravou do trávícího traktu larev prvních instarů (otevřený plod), kde vyklíčí, pomnoží se, zničí buňky žaludeční výstelky a proniknou do hemolymfy a dalších tělesných tkání.Příznaky se projeví až u zavíčkovaného plodu. Plást bývá nepravidelně zakladen (mezerovitý plod), víčka jsou ztmavlá, propadlá, občas proděravělá. Napadené larvy mění barvu z perleťově bílé na šedožlutou až tmavohnědou a přeměňují se v lepkavou, hlenovitou hmotu, která se dá z buněk vytáhnout jako vlákno dlouhé několik centimetrů. Konečným stádiem rozložení larvy je příškvar, který pevně lpí na spodní stěně buňky.

9 K preventivním opatřením proti moru včelího plodu patří:  zjišťování příčin zimních úhynů a slábnutí včelstev,  zákaz používání plástů, vosků, medu a pylu z oblastí s neznámou nákazovou situací k chovu a ke krmení včel,  sledování komerčních chovů matek a výroby mezistěn,  zamezení přístupu včel do neobsazených úlů a včelího díla,  udržování prázdných úlů bez včelího díla,  vyhledávání a utrácení rojů neznámého původu a divoce žijících včelstev,  likvidace nepoužívaných prázdných úlů a chovatelských zařízení, pokud nejsou zabezpečeny v souladu s písmeny d) a e),  provádění průběžné dezinfekce úlů, souší, včelařských potřeb a pomůcek,

10 117 °C po dobu 60 minut  ošetření vosku při teplotě 117 °C po dobu 60 minut ve všech provozovnách vyrábějících mezistěny,  pravidelné bakteriologické vyšetřování dováženého medu, jakož i medu, který je předmětem obchodování, a to na základě analýzy rizik vycházející z předchozích výsledků vyšetření,  namátkové vyšetřování tuzemského medu,  nezařazování včelího díla, nedezinfikovaných úlů, včelařských potřeb, pomůcek a zařízení do chovu včel, zejména v případě neznámé nákazové situace v místě a době jejich původu,  pravidelná obnova díla, obnova a náhrada starých úlů a likvidace vyřazených úlů,

11  pravidelné plošné preventivní prohlídky,  pravidelné vyšetřování směsných vzorků zimní měli včelstev na mor včelího plodu v rizikových oblastech, v komerčních chovech matek a před přemístěním včelstev; pozitivní výsledek vyšetření musí být považován za podezření z nákazy,  soustavné omezování intenzity varroázy,  zvýšená bdělost po dobu nejméně 5 let po zániku ohniska nákazy a zrušení ochranného pásma,  zákaz léčení moru včelího plodu.

12 med, vosk, propolis a mateří kašička  Veškeré včelí produkty jako med, vosk, propolis a mateří kašička, pocházející z ohniska nákazy, se neškodně odstraní v souladu s předpisy Evropských společenství o hygienických pravidlech pro vedlejší živočišné produkty.  Medv ochranném pásmu nebo v něm skladovaný  Med získaný od včelstev v ochranném pásmu nebo v něm skladovaný může být uváděn do oběhu jen po bakteriologickém vyšetření směsného vzorku medu, odebraného ne později než 2 měsíce před uváděním medu do oběhu, ze stanoviště včelstev na původce nákazy, jimiž jsou Penibacillus larvae a Melissococcus pluton, s negativním výsledkem. V případě pozitivního výsledku může být med zpracován jen za určených podmínek v pekárenském průmyslu; při přepravě musí být provázen veterinárním osvědčením.

13 může povolit přemístění včelstev nebo oddělků do ochranného pásma, z území prostého nákazy, za účelem obnovení chovu včel  Krajská veterinární správa může zmírnit nařízená ochranná a zdolávací opatření, která se týkají zákazu přemísťování včelstev, zejména může povolit přemístění včelstev nebo oddělků do ochranného pásma, z území prostého nákazy, za účelem obnovení chovu včel, rovněž tak umožní založení nových chovů, pokud včelstva budou pocházet z ochranného pásma a budou vyšetřena na MVP s negativním laboratorním výsledkem.

14 Nařízení č. 3/2010 z ohnisko Horní Lideč ochranná pásma v okrese Vsetín Francova Lhota, Horní Lideč, Lačnov, Lidečko, Pulčín, Střelná na Moravě, Študlov a Valašské Příkazy. v okrese Zlín Nedašova Lhota, Poteč, Smolina, Tichov a Valašské Klobouky.

15 Nařízení č. 4/2010 z ohnisko Chvalčov ochranné pásmo Bílavsko, Brusné, Bystřice pod Hostýnem, Chvalčov, Chvalčova Lhota, Libosváry u Bystřice pod Hostýnem, Loukov u Bystřice pod Hostýnem, Mrlínek, Osíčko, Příkazy u Osíčka, Rusava, Rychlov u Bystřice pod Hostýnem a Slavkov pod Hostýnem.

16 Nařízení č. 4/2010 z ohniskoLibosváry ochranné pásmo Blazice, Bystřice pod Hostýnem, Chvalčov, Libosváry u Bystřice pod Hostýnem, Loukov u Bystřice pod Hostýnem, Mrlínek, Osíčko, Příkazy u Osíčka, Sovadina a Vítonice u Bystřice pod Hostýnem.

17 Nařízení č. 4/2010 z ohniskoSovadina ochranné pásmo Bílavsko, Blazice, Bystřice pod Hostýnem, Loukov u Bystřice pod Hostýnem, Libosváry u Bystřice pod Hostýnem, Mrlínek, Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, Slavkov pod Hostýnem a Sovadina.

18 Nařízení č. 4/2010 z ohnisko Horní Moštěnice Horní Moštěnice (Přerov) ochranné pásmo Karlovice u Holešova, Kyselovice a Žalkovice.

19 Nařízení č. 4/2010 z ohniskoLidečko ochranné pásmo Francova Lhota, Horní Lideč, Lačnov, Lidečko, Lužná u Vsetína, Pozděchov, Pulčín, Střelná na Moravě a Valašská Senice.

20 Počet stanovišť, utracených včelstev a náhrada nákladů a ztrát v okrese Kroměříž ROKStanoviště Počet chovatelů Počet stanovišť Počet utracených včelstev Náhrada nákladů a ztrát v Kč 2007 Chvalčov, Loukov, Bystřice pod Hostýnem Chvalčov, Loukov Chvalčov, Kostelec, Libosváry, Rusava Chvalčov, Libosváry, Nová Dědina, Sovadina CELKEM

21

22


Stáhnout ppt "A KTIV ZÁSTUPCŮ ZO A OV ČSV Z LÍNSKÉHO KRAJE K OSTELEC U Z LÍNA, 9. ŘÍJNA 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google