Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace o zdravotním stavu včelstev ve Zlínském kraji a činnost Krajské veterinární správy pro Zlínský kraj Aktiv zástupců ZO a OV ČSV Zlínského kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace o zdravotním stavu včelstev ve Zlínském kraji a činnost Krajské veterinární správy pro Zlínský kraj Aktiv zástupců ZO a OV ČSV Zlínského kraje."— Transkript prezentace:

1 Informace o zdravotním stavu včelstev ve Zlínském kraji a činnost Krajské veterinární správy pro Zlínský kraj Aktiv zástupců ZO a OV ČSV Zlínského kraje Kostelec u Zlína, 9. října 2010

2 Zdravotní stav včelstev-varroáza
nákazová situace ZK shodná se situací v ČR na území ZK zatím nebyla prokázána rezistence roztočů na pyrethroidy na území ZK jsou prováděna opatření podle Nařízení KVSZ č. 3/2008 ze dne na území ZK je prováděn monitoring intenzity varroázy-výsledky

3 Varroáza - vyšetření 2010 Kroměříž 136 5462 20 24 142 Uherské Hradiště
VÝSLEDKY VYŠETŘENÍ VČELSTEV NA VARROÁZU v kraji ZLÍN 2010 OKRES Počet obcí Počet celkem vyšetřených včelstev Obcí nad 3 roztoče v.d. Ohnisek počet včelstev nad 3 roztoče v.d. Kroměříž 136 5462 20 24 142 Uherské Hradiště 91 8041 63 869 Vsetín 80 11452 23 45 209 Zlín 122 9167 18 81 1015 CELKEM kraj 429 34122 124 286 2235

4 Varroáza – ošetření podzim-zima 2010
do vložit podložky na dna úlů trojí ošetření – období – bez ohledu na použití Gabon PA 92 a Gabon PF 90 ošetření fumigací nebo aerosol při 2. a 3. ošetření bez plodu - jinak vyřezat, nebo rozdrásat plod podložky ometat nejlépe 7 dní po ošetření mezi posledním ometením a odběrem měli nejméně 30 dní vzorky odebrat a předat k vyšetření do

5 varroáza-ošetření-jarní období 2011
předjarní ošetření – nátěr víček zavíčkovaného plodu vodní emulzí přípravku M-1 AER, spojený s fumigací přípravkem Varidol FUM pozitivní vzorek – více než 3 roztoči v průměru na jedno včelstvo – počet roztočů/počet včelstev více než 25% negativních vzorků v ZO ČSV – ošetří se pouze stanoviště s pozitivními včelstvy méně než 25% negativních vzorků v ZO ČSV - ošetří se včelstva na stanovištích plošně

6 Nařízení KVSZ č. 3/2008 z

7 Zdravotní stav včelstev- mor včelího plodu
nákazová situace ZK horší než většina území ČR ochranná pásma zasahují z Olomouckého kraje výskyt nákazy jen v okresech Kroměříž a Vsetín v roce 2010 – okres Kroměříž - 5 ohnisek, okres Vsetín – 5 ohnisek

8 mor včelího plodu – Poučení o nákaze
Mor včelího plodu je nebezpečná nákaza převážně postihující zavíčkovaný včelí plod. Původcem je Paenibacillus larvae, gram-pozitivní tyčinkovitý mikrob, který vytváří mimořádně odolné spory.Nákaza se šíří infikovanou potravou, zalétlými včelami a roji, loupeží, infikovanými plásty, úly a včelařským příslušenstvím. Nákazu mohou rozšiřovat i roztoči a jiní škůdci.Spóry Paenibacillus larvae se dostanou s potravou do trávícího traktu larev prvních instarů (otevřený plod), kde vyklíčí, pomnoží se, zničí buňky žaludeční výstelky a proniknou do hemolymfy a dalších tělesných tkání.Příznaky se projeví až u zavíčkovaného plodu. Plást bývá nepravidelně zakladen (mezerovitý plod), víčka jsou ztmavlá, propadlá, občas proděravělá. Napadené larvy mění barvu z perleťově bílé na šedožlutou až tmavohnědou a přeměňují se v lepkavou, hlenovitou hmotu, která se dá z buněk vytáhnout jako vlákno dlouhé několik centimetrů. Konečným stádiem rozložení larvy je příškvar, který pevně lpí na spodní stěně buňky.

9 mor včelího plodu – prevence nákazy
K preventivním opatřením proti moru včelího plodu patří: zjišťování příčin zimních úhynů a slábnutí včelstev, zákaz používání plástů, vosků, medu a pylu z oblastí s neznámou nákazovou situací k chovu a ke krmení včel, sledování komerčních chovů matek a výroby mezistěn, zamezení přístupu včel do neobsazených úlů a včelího díla, udržování prázdných úlů bez včelího díla, vyhledávání a utrácení rojů neznámého původu a divoce žijících včelstev, likvidace nepoužívaných prázdných úlů a chovatelských zařízení, pokud nejsou zabezpečeny v souladu s písmeny d) a e), provádění průběžné dezinfekce úlů, souší, včelařských potřeb a pomůcek,

10 mor včelího plodu – prevence nákazy
ošetření vosku při teplotě 117 °C po dobu 60 minut ve všech provozovnách vyrábějících mezistěny, pravidelné bakteriologické vyšetřování dováženého medu, jakož i medu, který je předmětem obchodování, a to na základě analýzy rizik vycházející z předchozích výsledků vyšetření, namátkové vyšetřování tuzemského medu, nezařazování včelího díla, nedezinfikovaných úlů, včelařských potřeb, pomůcek a zařízení do chovu včel, zejména v případě neznámé nákazové situace v místě a době jejich původu, pravidelná obnova díla, obnova a náhrada starých úlů a likvidace vyřazených úlů,

11 mor včelího plodu – prevence nákazy
pravidelné plošné preventivní prohlídky, pravidelné vyšetřování směsných vzorků zimní měli včelstev na mor včelího plodu v rizikových oblastech, v komerčních chovech matek a před přemístěním včelstev; pozitivní výsledek vyšetření musí být považován za podezření z nákazy, soustavné omezování intenzity varroázy, zvýšená bdělost po dobu nejméně 5 let po zániku ohniska nákazy a zrušení ochranného pásma, zákaz léčení moru včelího plodu.

12 Nakládání s medem a dalšími včelími produkty
Veškeré včelí produkty jako med, vosk, propolis a mateří kašička, pocházející z ohniska nákazy, se neškodně odstraní v souladu s předpisy Evropských společenství o hygienických pravidlech pro vedlejší živočišné produkty. Med získaný od včelstev v ochranném pásmu nebo v něm skladovaný může být uváděn do oběhu jen po bakteriologickém vyšetření směsného vzorku medu, odebraného ne později než 2 měsíce před uváděním medu do oběhu, ze stanoviště včelstev na původce nákazy, jimiž jsou Penibacillus larvae a Melissococcus pluton, s negativním výsledkem. V případě pozitivního výsledku může být med zpracován jen za určených podmínek v pekárenském průmyslu; při přepravě musí být provázen veterinárním osvědčením.

13 Další opatření Krajská veterinární správa může zmírnit nařízená ochranná a zdolávací opatření, která se týkají zákazu přemísťování včelstev, zejména může povolit přemístění včelstev nebo oddělků do ochranného pásma, z území prostého nákazy, za účelem obnovení chovu včel, rovněž tak umožní založení nových chovů, pokud včelstva budou pocházet z ochranného pásma a budou vyšetřena na MVP s negativním laboratorním výsledkem.

14 platná Nařízení Krajské veterinární správy pro Zlínský kraj
Nařízení č. 3/2010 z ohnisko Horní Lideč ochranná pásma v okrese Vsetín Francova Lhota, Horní Lideč, Lačnov, Lidečko, Pulčín, Střelná na Moravě, Študlov a Valašské Příkazy. v okrese Zlín Nedašova Lhota, Poteč, Smolina, Tichov a Valašské Klobouky.

15 platná Nařízení Krajské veterinární správy pro Zlínský kraj
Nařízení č. 4/2010 z ohnisko Chvalčov ochranné pásmo Bílavsko, Brusné, Bystřice pod Hostýnem, Chvalčov, Chvalčova Lhota, Libosváry u Bystřice pod Hostýnem, Loukov u Bystřice pod Hostýnem, Mrlínek, Osíčko, Příkazy u Osíčka, Rusava, Rychlov u Bystřice pod Hostýnem a Slavkov pod Hostýnem.

16 platná Nařízení Krajské veterinární správy pro Zlínský kraj
Nařízení č. 4/2010 z ohnisko Libosváry ochranné pásmo Blazice, Bystřice pod Hostýnem, Chvalčov, Libosváry u Bystřice pod Hostýnem, Loukov u Bystřice pod Hostýnem, Mrlínek, Osíčko, Příkazy u Osíčka, Sovadina a Vítonice u Bystřice pod Hostýnem.

17 platná Nařízení Krajské veterinární správy pro Zlínský kraj
Nařízení č. 4/2010 z ohnisko Sovadina ochranné pásmo Bílavsko, Blazice, Bystřice pod Hostýnem, Loukov u Bystřice pod Hostýnem, Libosváry u Bystřice pod Hostýnem, Mrlínek, Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, Slavkov pod Hostýnem a Sovadina.

18 platná Nařízení Krajské veterinární správy pro Zlínský kraj
Nařízení č. 4/2010 z ohnisko Horní Moštěnice (Přerov) ochranné pásmo Karlovice u Holešova, Kyselovice a Žalkovice.

19 platná Nařízení Krajské veterinární správy pro Zlínský kraj
Nařízení č. 4/2010 z ohnisko Lidečko ochranné pásmo Francova Lhota, Horní Lideč, Lačnov, Lidečko, Lužná u Vsetína, Pozděchov, Pulčín, Střelná na Moravě a Valašská Senice.

20 Mor včelího plodu – roky 2007 - 2010
Počet stanovišť, utracených včelstev a náhrada nákladů a ztrát v okrese Kroměříž ROK Stanoviště Počet chovatelů Počet stanovišť Počet utracených včelstev Náhrada nákladů a ztrát v Kč 2007 Chvalčov, Loukov, Bystřice pod Hostýnem 14 143 2008 Chvalčov, Loukov 2 30 2009 Chvalčov, Kostelec, Libosváry, Rusava 9 73 2010 Chvalčov, Libosváry, Nová Dědina, Sovadina 5 38 CELKEM 284

21 Takto ne !!!

22 Lépe takto : Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Informace o zdravotním stavu včelstev ve Zlínském kraji a činnost Krajské veterinární správy pro Zlínský kraj Aktiv zástupců ZO a OV ČSV Zlínského kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google