Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

A KTIV ZÁSTUPCŮ ZO A OV ČSV Z LÍNSKÉHO KRAJE K OSTELEC U Z LÍNA, 9. ŘÍJNA 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "A KTIV ZÁSTUPCŮ ZO A OV ČSV Z LÍNSKÉHO KRAJE K OSTELEC U Z LÍNA, 9. ŘÍJNA 2010."— Transkript prezentace:

1 A KTIV ZÁSTUPCŮ ZO A OV ČSV Z LÍNSKÉHO KRAJE K OSTELEC U Z LÍNA, 9. ŘÍJNA 2010

2  nákazová situace ZK shodná se situací v ČR  na území ZK zatím nebyla prokázána rezistence roztočů na pyrethroidy  na území ZK jsou prováděna opatření podle Nařízení KVSZ č. 3/2008 ze dne 5.5.2008  na území ZK je prováděn monitoring intenzity varroázy-výsledky www.varroamonitoring.cz www.varroamonitoring.cz

3 VÝSLEDKY VYŠETŘENÍ VČELSTEV NA VARROÁZU v kraji ZLÍN 2010 OKRESPočet obcí Počet celkem vyšetřených včelstev Obcí nad 3 roztoče v.d. Ohnisek počet včelstev nad 3 roztoče v.d. Kroměříž 13654622024142 Uherské Hradiště 91804163136869 Vsetín 80114522345209 Zlín 122916718811015 CELKEM kraj 429341221242862235

4 30.9.2010  do 30.9.2010 vložit podložky na dna úlů 10.10.-31.12.2010  trojí ošetření – období 10.10.-31.12.2010 – bez ohledu na použití Gabon PA 92 a Gabon PF 90  ošetření fumigací nebo aerosol  při 2. a 3. ošetření bez plodu - jinak vyřezat, nebo rozdrásat plod 7 dní po ošetření  podložky ometat nejlépe 7 dní po ošetření nejméně 30 dní  mezi posledním ometením a odběrem měli nejméně 30 dní 15.2.2011  vzorky odebrat a předat k vyšetření do 15.2.2011

5  předjarní ošetření  předjarní ošetření – nátěr víček zavíčkovaného plodu vodní emulzí přípravku M-1 AER, spojený s fumigací přípravkem Varidol FUM  pozitivní vzorek  pozitivní vzorek – více než 3 roztoči v průměru na jedno včelstvo – počet roztočů/počet včelstev  více než 25% negativních vzorků v ZO ČSV  více než 25% negativních vzorků v ZO ČSV – ošetří se pouze stanoviště s pozitivními včelstvy  méně než 25% negativních vzorků v ZO ČSV  méně než 25% negativních vzorků v ZO ČSV - ošetří se včelstva na stanovištích plošně

6

7  nákazová situace ZK horší než většina území ČR  ochranná pásma zasahují z Olomouckého kraje  výskyt nákazy jen v okresech Kroměříž a Vsetín okres Kroměříž - 5 ohnisek okres Vsetín – 5 ohnisek  v roce 2010 – okres Kroměříž - 5 ohnisek, okres Vsetín – 5 ohnisek

8 Mor včelího plodu je nebezpečná nákaza převážně postihující zavíčkovaný včelí plod. Původcem je Paenibacillus larvae, gram- pozitivní tyčinkovitý mikrob, který vytváří mimořádně odolné spory.Nákaza se šíří infikovanou potravou, zalétlými včelami a roji, loupeží, infikovanými plásty, úly a včelařským příslušenstvím. Nákazu mohou rozšiřovat i roztoči a jiní škůdci.Spóry Paenibacillus larvae se dostanou s potravou do trávícího traktu larev prvních instarů (otevřený plod), kde vyklíčí, pomnoží se, zničí buňky žaludeční výstelky a proniknou do hemolymfy a dalších tělesných tkání.Příznaky se projeví až u zavíčkovaného plodu. Plást bývá nepravidelně zakladen (mezerovitý plod), víčka jsou ztmavlá, propadlá, občas proděravělá. Napadené larvy mění barvu z perleťově bílé na šedožlutou až tmavohnědou a přeměňují se v lepkavou, hlenovitou hmotu, která se dá z buněk vytáhnout jako vlákno dlouhé několik centimetrů. Konečným stádiem rozložení larvy je příškvar, který pevně lpí na spodní stěně buňky.

9 K preventivním opatřením proti moru včelího plodu patří:  zjišťování příčin zimních úhynů a slábnutí včelstev,  zákaz používání plástů, vosků, medu a pylu z oblastí s neznámou nákazovou situací k chovu a ke krmení včel,  sledování komerčních chovů matek a výroby mezistěn,  zamezení přístupu včel do neobsazených úlů a včelího díla,  udržování prázdných úlů bez včelího díla,  vyhledávání a utrácení rojů neznámého původu a divoce žijících včelstev,  likvidace nepoužívaných prázdných úlů a chovatelských zařízení, pokud nejsou zabezpečeny v souladu s písmeny d) a e),  provádění průběžné dezinfekce úlů, souší, včelařských potřeb a pomůcek,

10 117 °C po dobu 60 minut  ošetření vosku při teplotě 117 °C po dobu 60 minut ve všech provozovnách vyrábějících mezistěny,  pravidelné bakteriologické vyšetřování dováženého medu, jakož i medu, který je předmětem obchodování, a to na základě analýzy rizik vycházející z předchozích výsledků vyšetření,  namátkové vyšetřování tuzemského medu,  nezařazování včelího díla, nedezinfikovaných úlů, včelařských potřeb, pomůcek a zařízení do chovu včel, zejména v případě neznámé nákazové situace v místě a době jejich původu,  pravidelná obnova díla, obnova a náhrada starých úlů a likvidace vyřazených úlů,

11  pravidelné plošné preventivní prohlídky,  pravidelné vyšetřování směsných vzorků zimní měli včelstev na mor včelího plodu v rizikových oblastech, v komerčních chovech matek a před přemístěním včelstev; pozitivní výsledek vyšetření musí být považován za podezření z nákazy,  soustavné omezování intenzity varroázy,  zvýšená bdělost po dobu nejméně 5 let po zániku ohniska nákazy a zrušení ochranného pásma,  zákaz léčení moru včelího plodu.

12 med, vosk, propolis a mateří kašička  Veškeré včelí produkty jako med, vosk, propolis a mateří kašička, pocházející z ohniska nákazy, se neškodně odstraní v souladu s předpisy Evropských společenství o hygienických pravidlech pro vedlejší živočišné produkty.  Medv ochranném pásmu nebo v něm skladovaný  Med získaný od včelstev v ochranném pásmu nebo v něm skladovaný může být uváděn do oběhu jen po bakteriologickém vyšetření směsného vzorku medu, odebraného ne později než 2 měsíce před uváděním medu do oběhu, ze stanoviště včelstev na původce nákazy, jimiž jsou Penibacillus larvae a Melissococcus pluton, s negativním výsledkem. V případě pozitivního výsledku může být med zpracován jen za určených podmínek v pekárenském průmyslu; při přepravě musí být provázen veterinárním osvědčením.

13 může povolit přemístění včelstev nebo oddělků do ochranného pásma, z území prostého nákazy, za účelem obnovení chovu včel  Krajská veterinární správa může zmírnit nařízená ochranná a zdolávací opatření, která se týkají zákazu přemísťování včelstev, zejména může povolit přemístění včelstev nebo oddělků do ochranného pásma, z území prostého nákazy, za účelem obnovení chovu včel, rovněž tak umožní založení nových chovů, pokud včelstva budou pocházet z ochranného pásma a budou vyšetřena na MVP s negativním laboratorním výsledkem.

14 Nařízení č. 3/2010 z 12.7.2010 ohnisko Horní Lideč ochranná pásma v okrese Vsetín Francova Lhota, Horní Lideč, Lačnov, Lidečko, Pulčín, Střelná na Moravě, Študlov a Valašské Příkazy. v okrese Zlín Nedašova Lhota, Poteč, Smolina, Tichov a Valašské Klobouky.

15 Nařízení č. 4/2010 z 13.9.2010 ohnisko Chvalčov ochranné pásmo Bílavsko, Brusné, Bystřice pod Hostýnem, Chvalčov, Chvalčova Lhota, Libosváry u Bystřice pod Hostýnem, Loukov u Bystřice pod Hostýnem, Mrlínek, Osíčko, Příkazy u Osíčka, Rusava, Rychlov u Bystřice pod Hostýnem a Slavkov pod Hostýnem.

16 Nařízení č. 4/2010 z 13.9.2010 ohniskoLibosváry ochranné pásmo Blazice, Bystřice pod Hostýnem, Chvalčov, Libosváry u Bystřice pod Hostýnem, Loukov u Bystřice pod Hostýnem, Mrlínek, Osíčko, Příkazy u Osíčka, Sovadina a Vítonice u Bystřice pod Hostýnem.

17 Nařízení č. 4/2010 z 13.9.2010 ohniskoSovadina ochranné pásmo Bílavsko, Blazice, Bystřice pod Hostýnem, Loukov u Bystřice pod Hostýnem, Libosváry u Bystřice pod Hostýnem, Mrlínek, Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, Slavkov pod Hostýnem a Sovadina.

18 Nařízení č. 4/2010 z 13.9.2010 ohnisko Horní Moštěnice Horní Moštěnice (Přerov) ochranné pásmo Karlovice u Holešova, Kyselovice a Žalkovice.

19 Nařízení č. 4/2010 z 13.9.2010 ohniskoLidečko ochranné pásmo Francova Lhota, Horní Lideč, Lačnov, Lidečko, Lužná u Vsetína, Pozděchov, Pulčín, Střelná na Moravě a Valašská Senice.

20 Počet stanovišť, utracených včelstev a náhrada nákladů a ztrát v okrese Kroměříž ROKStanoviště Počet chovatelů Počet stanovišť Počet utracených včelstev Náhrada nákladů a ztrát v Kč 2007 Chvalčov, Loukov, Bystřice pod Hostýnem 14 143583 368 2008 Chvalčov, Loukov 2230182 129 2009 Chvalčov, Kostelec, Libosváry, Rusava 9973383 252 2010 Chvalčov, Libosváry, Nová Dědina, Sovadina 5538254 146 CELKEM 30 284 1 402 895

21

22


Stáhnout ppt "A KTIV ZÁSTUPCŮ ZO A OV ČSV Z LÍNSKÉHO KRAJE K OSTELEC U Z LÍNA, 9. ŘÍJNA 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google