Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nákazy včel a včelího plodu 2011 okres Prostějov

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nákazy včel a včelího plodu 2011 okres Prostějov"— Transkript prezentace:

1 Nákazy včel a včelího plodu 2011 okres Prostějov
MVDr.Zdeněk Bezrouk Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj

2 Obsah přednášky 1.Situace s morem včelího plodu v okrese Prostějov
2. Situace s Varroázou 3. Otravy včelstev 4. Kočování a přemisťování včelstev 5. Nejčastější chyby včelařůa doporučení z hlediska prevence před nákazami 6.Legislativa

3 1.MOR VČELÍHO PLODU

4 MOR VČELÍHO PLODU Olomoucký kraj počet ohnisek MVP v roce 2011 1.
7 2. Prostějov 6 3. Šumperk 11 4. Přerov 2 5. Jeseník celkem 26

5 MOR VČELÍHO PLODU V roce 2011 bylo v okrese Prostějov zjištěno celkem 6 ohnisek: 2x Konice (květen, červenec) 2x Čunín (duben, srpen) 1x Dzbel (duben) 1x Repechy (duben) V loňském roce byly zjištěny 3 ohniska. (Hamry, Konice, Malé Hradisko)

6

7 MOR VČELÍHO PLODU Na základě těchto zjištění byly vydány Nařízení KVS Olomouc č.4/2011, 5/2011, 7/2011, 13/2011 a 15/2011. A dále pak Nařízení KVS Olomouc č.1/2011 a budoucí nařízení k vyšetřování vzorků pro rok 2012. Celkem bylo zlikvidováno na okrese Prostějov 50 včelstev (33 včelstev bylo v 1 ohnisku).

8 MOR VČELÍHO PLODU

9 MOR VČELÍHO PLODU pozitivní vzorek vč.měli podezření z nákazy
1.klin.prohlídka ÚVL Neg.klinika(bez vzorku)/poz.KP (úř.vzorek) poz.úř.vzorek 2.klin.prohlídka ÚVL (po 6.m) Neg.klinika(bez vzorku) / poz.KP(vzorek) SŘ MVO(likvidace) Záznam o ukončení MVO neg.úř.vzorek

10

11 1/2 vyšetření včelí měli !chovatel! odběr včelí měli
dle nařízení KVS Olomouc zaslání vzorků do toho roku akreditované laboratoři (SVÚ Olomouc), řádně vzorky označit!

12 2/2 vyšetření včelí měli odběr správného množství vzorku
včelaři v ochranném pásmu MVP (odběr MVP + Var.) 1 směsný vzorek = od max.10 včelstev na 1 stanovišti včelaři mimo ochranné pásmo MVP (pouze Var.) 1 směsný vzorek = od max.15 včelstev na 1 stanovišti 3. včelaři mimo ochranné pásmo MVP (kočovníci, vč.prodávající včelstva nebo přesouvající včelstva nebo oddělky mimo kraj) 1 směsný vzorek = od max.25 včelstev na 1 stanovišti

13 2.Varroáza

14 Vyšetření včelí měli na VARROÁZU v roce 2011
ZO ČSV VARROÁZA 2011 poč.včelstev ≤3 >3 % Prostějov 1968 1537 422 9 0,46 Konice 623 411 172 40 6,42 Brodek u PV 437 217 169 51 11,67 Horní Štěpánov 131 66 49 16 12,21 Němčice nad Hanou 290 167 109 14 4,83 Prostějovičky 381 148 177 56 14,69 Protivanov 370 144 223 3 0,81 Ptení 261 87 7 2,68 Rozstání 250 141 84 25 10,00 ostatní 58 42 2 3,45 průměr x 22,30 6,72 suma 4769 3040 1506 4,68 suma <0,3> 4546

15

16 Varroáza

17 Varroáza Na základě těchto zjištění byly vydány Nařízení KVS Olomouc č.22/2010 a č. 1/2011 M-1 AER FUM(nátěr), fumigace Varidolem 125 mg/ml (né od ) – pouze 1 den popř.Formidol 40 ml, GABON PF 90 (fluvalinát)– 2 periody zavíčkovaného plodu, max.30 dní ( déle jen u reinvaze, prodloužení o 1 periodu GABON 92, GABON PA 1,5 mg (acrinathrin) -Mimo období, kdy včelstvo shromažďuje med k lidskému konzumu -nástavek/max.2 proužky (max 4 proužky v úle) Období ošetření Varidolem 125 mg/ml , fumigace (>+10st.), aerosol (+10 až +2 st.), aceton + aerosol (do -5st.) U 2.a 3.ošetření, interval mezi ošetřeními dní Již nesmí být zavíčkovaný plod Po posledním ošetření před odběrem měli dodržet interval mezi ometením podložek ( po posledním ošetření ) a odběrem zimní včelí měli v délce nejméně 30 dnů – zapomíná se! Oka né menší než 4mm (Aethina tumida)

18 3.Otravy včelstev

19 Otravy včelstev V roce 2011 byly v okrese Prostějov hlášeny chovateli KVS Olomouc 3 podezření z otravy včelstev Klinické projevy: Náhlé masivní úhyny včel, jež se projevovaly velkým výskytem mrtvých včel na letácích a na zemi pod letáky ( např.úhyn 700 – 900ks včel/včelstvo; 5- 8% úhyny na včelstvo). V Včely (létavky), jež neuhynuly, byly bez koordinace pohybu, projevovala se u nich snížená schopnost letu, včely se hromadily na letácích před česny a na dnech úlů. V následujících dnech se již další podobné příznaky u postižených včelstev neobjevovaly a včelstva postupně opět nabývala své původní síly.

20 Otravy včelstev Klinické příznaky chovatel hlásí
KVS Olomouc (povinnost chovatelů § 4 odst.1 písm.b) § 11 odst.1 dle VZ (DDg.nebezpečných nákaz včel a vč.plodu -MVP, Varroáza, nosemóza, akarapidóza) chovatel co nejrychleji odebere vzorky uhynulých včel (cca 500 ks), popř.ošetřeného porostu (cca 200 g) pro prokázání otravy je důležitá rychlost vyšetření vzorků (do 72h) místní šetření KVS Olomouc v součinnosti se SRS (vlastní odběr vzorků včel a porostu)

21

22 Otravy včelstev Příčiny otrav: pesticidy (pyretroidy) – bifenthrin (Talstar), cypermethrin – FURY 10 EW; těžké kovy, průmyslové imise (Pb, Al, F, As, SO2, NOx), HMF , léčiva (antiparazitika i GABON!!!) Pesticidy (neurotoxicita) „knock down efekt (u trubců)“ – obrna motorických svalů, ztráta pohybu, pád hmyzu

23 Otravy včelstev Chyby chovatelů § 6
Neohlášení stanoviště včelstev OBECNÍMU ÚŘADU dle vyhl.327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin  § 6 Odst.1 Právnická nebo fyzická osoba, která je chovatelem včel, oznamuje písemně místně příslušnému obecnímu úřadu každoročně do konce února umístění trvalých stanovišť včelstev. Odst.2 Nové umístění stanovišť včelstev, včetně kočovných, chovatel včel oznamuje písemně obecnímu úřadu nejpozději pět dnů před jejich přemístěním; pokud nové umístění nebude v zastavěné části obce, připojí chovatel jednoduchý situační náčrtek s označením stanoviště včelstev.

24 4.Kočování a přemisťování včelstev
Přesuny včelstev a oddělků k trvalému přemístění při změně majitele ( chovatele ), přemístění matek a přesuny včelstev kočováním mimo územní obvod Olomouckého kraje lze uskutečnit jen : - na základě veterinárního osvědčení pro přemístění, vystaveného KVS Olomouc (na místně příslušném inspektorátu) po předložení negativních výsledků laboratorního vyšetření akreditovanou laboratoří na varroázu včel a mor včelího plodu ne starších 2 kalendářních měsíců - po provedeném bakteriologickém vyšetření ze vzorků zimní měli, odebraných vždy maximálně z 25 včelstev v jednom vzorku na přítomnost původce moru včelího plodu s negativním výsledkem po předchozím předložení písemného souhlasu krajské veterinární správy toho kraje, kam mají být včelstva přemísťována - a předchozím informování příslušné ZO ČSV místa přemístění.

25 4.Kočování a přemisťování včelstev
Přemístění včelstev kočováním KVS Olomouc umožní na základě předložení plánů přemístění jednotlivých OV ČSV i neorganizovaných chovatelů včel a to na celou sezonu. Plán přemístění kočováním společně s objednávkou léčiv pro preventivní ošetření kočujících včelstev musí být předložen KVS Olomouc nejpozději do Kočující včelstva musí mít řádně vyplněný kočovný průkaz a neprodleně po každém návratu z kočovného stanoviště po být preventivně přeléčena Formidolem 40 ml, pokud se návrat uskuteční před posledním vytočením medu, nebo Gabonem PF 90 mg, pokud se návrat uskuteční po posledním vytočení medu. Přemístění včelstev kočováním a přesuny včelstev a oddělků k trvalému přemístění při změně majitele ( chovatele ) a přemístění matek v rámci územního obvodu kraje Olomouckého se povolují jen : - jedná li se o přemístění do stejné nákazové situace, po provedeném bakteriologickém vyšetření ze vzorků zimní měli ( odebraných vždy maximálně po 25 včelstvech v jednom vzorku) na přítomnost původce moru včelího plodu s negativním výsledkem, - nebyl li zjištěn v přemísťovaných včelstvech ze stanoviště vyšetřením větší nález než 3 roztoči v průměru na jedno včelstvo,

26 Časté chyby včelařů a doporučení
Vyšetření zimní včelí měli – zavčas zaslat, správně označit a zabalit vzorek, chovatel by se neměl spoléhat na to, že ho ČSV upozorní na odběr vzorku. hl.na MVP v OP Nesbírat roje neznámého původu a nebrat si neznámé pomůcky ke včelaření Přijít zavčas z žádostí o náhradu za vyšetření včelí měli pamatovat dle VZ povinnost chovatele hlásit podezření z NN (MVP, varroáza, otravy) Podložky – varroáza – nezapomenout mezi posledním ošetřením a ometením podložek dodržet interval v délce 7 dnů a otravy – včasný odběr vzorků, hlášení stanoviště obci dle 327/2004, přesuny mimo pásmo, v pásmu – mimo pásmo zákaz, v pásmu jen na výjimku a s VO Přesuny mimo kraj, do VVP – pouze s VO a s lab.vyšetřením vč.měli na MVP, varr. a se souhlasem místní KVS nebo VVS Nenahlášenído ÚE Doporučení: např. včelař z Čelčic se stanovištěm v Konici, hlásí a odevzdá ZO ČSV Konice

27 6.Legislativa §§§ Novelizace zákona č.326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů Metodika kontroly zdraví I. Povinné preventivni a diagnostické úkony hrazené ze státního rozpočtu EpM120 MOR VČELIHO PLODU – monitoring Vyšetřeni směsnych vzorků měli v rizikovych oblastech (po 5 letech od zrušeni ohniska nebo ohnisek ve vymezenem ochrannem pasmu). Vyšetřovani se provadi mimo současna ochranna pasma, v oblasti, ktera byla před pěti lety ohniskem nebo ochrannym pasmem – to znamena zrušena v roce 2006 a pokud se v nasledujicich letech nevyšetřovalo. Vyšetřuje se směsny vzorek měli ze stanoviště včelstev (maximalně 25 včelstev). EpM300 VARROAZA Směsne vzorky zimni měli od všech včelstev na jednotlivych stanovištich, po nařizenem ošetřeni včelstev v rozsahu stanovenem KVS. Vzorky musi byt odebrany a odevzdany k vyšetřeni do

28 Legislativa §§§ II. Povinné úkony hrazené chovatelem
ExM110 MOR VČELÍHO PLODU Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli (1 vzorek maximálně od 25 včelstev) 1x ročně na stanovišti, v případě, že se jedná o a) Chovy s komerční produkci matek b) Chovy s komerční produkci oddělků c) Kočující včelstva na zimních stanovištích d) Včelstva k přemístění mimo území kraje ExM400 NOSEMA Parazitologické vyšetření; vyšetřuje se vzorek 30 včel z každého včelstva na stanovišti, v případě, že se jedná o chovy s komerční produkcí matek. ExM500 AKARAPIDÓZA Parazitologické vyšetřeni; vyšetřuje se vzorek 30 včel z každého včelstva na stanovišti, v případě, že se jedná o chovy s komerčni produkci matek.

29 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Nákazy včel a včelího plodu 2011 okres Prostějov"

Podobné prezentace


Reklamy Google