Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace Státní veterinární správy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace Státní veterinární správy"— Transkript prezentace:

1 Informace Státní veterinární správy
MVDr. Jiří Teplý veterinární inspektor Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj

2 Povinnosti dané veterinárním zákonem
§ 19 odst. 5 citace: Uživatel honitby je povinen zabezpečit provádění povinných preventivních a diagnostických úkonů v rámci veterinární kontroly zdraví volně žijící zvěře, a to v rozsahu stanoveném ministerstvem podle § 44 odst. 1 písm. d), uchovávat údaje o použití léčivých přípravků u volně žijící zvěře po dobu nejméně jednoho roku a na požádání je předkládat úřednímu veterinárnímu lékaři. Údaje o použití léčivých přípravků u volně žijící zvěře zahrnují druh a počty zvěře, pro kterou byl léčivý přípravek použit, území, na němž byl léčivý přípravek použit, název a množství použitého léčivého přípravku, datum použití léčivého přípravku a ochrannou lhůtu léčivého přípravku.

3 Metodika kontroly zdraví 2014

4 Metodika kontroly zdraví 2014

5 Metodika kontroly zdraví 2014
Na základě této zákonné povinnosti uživatel honitby, případně jiná jím pověřená osoba, zajistí odběr vzorku. V honitbě budou odebrány vzorky tak, aby jeden vzorek byl odebrán z jednoho katastrálního území. Pokud je jedno katastrální území součástí dvou, případně více sousedících honiteb, vzorek bude odebrán po domluvě uživatelů honiteb uživatelem honitby, která se rozkládá na největší části tohoto katastrálního území.

6 Metodika kontroly zdraví 2014

7 Metodika kontroly zdraví 2014
Vyšetření v roce 2013 okres Svitavy

8 Metodika kontroly zdraví 2014

9 MVO podávání léčiv volně žijící zvěři
Podávání VLP v roce 2014

10 MVO podávání léčiv volně žijící zvěři
Zajistit přítomnost privátního veterinárního lékaře-recept Záznamy o podávání- archivace 1 rok Informovat KVS a uživatele sousedních honiteb Dodržovat ochranné lhůty

11 Povinnosti dané veterinárním zákonem
Prodej malých množství vlastních produktů z prvovýroby přímo konečnému spotřebiteli § 27b (1) Uživatel honitby může v malých množstvích těla ulovené volně žijící zvěře v kůži nebo peří a) prodávat přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, nebo b) dodávat do maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele a je na území kraje, v němž byla zvěř ulovena, nebo c) dodávat do maloobchodního zařízení, které bylo krajskou veterinární správou registrováno jako zařízení určené pro zacházení se zvěřinou a které je na území kraje, v němž byla zvěř ulovena, nebo krajů sousedních.

12 Povinnosti dané veterinárním zákonem
6) Jde-li o zvěř vnímavou na trichinelózu, je uživatel honitby povinen zabezpečit její vyšetření na přítomnost svalovce (trichinel), a to v laboratoři, které bylo vydáno osvědčení o akreditaci k provádění tohoto vyšetření, nebo ve státním veterinárním ústavu, anebo v laboratoři, které bylo krajskou veterinární správou vydáno podle § 50 odst. 3 povolení pro tento druh vyšetřování. Laboratoř je povinna vydat uživateli honitby protokol o laboratorním vyšetření zvěře a jednou ročně předkládat úřednímu veterinárnímu lékaři údaje o provedených vyšetřeních stanovené prováděcím právním předpisem. Uživatel honitby je povinen uchovávat protokol o laboratorním vyšetření zvěře po dobu nejméně 2 let a na požádání jej předložit úřednímu veterinárnímu lékaři. Uživatel honitby může zvěř vnímavou na trichinelózu prodávat nebo dodávat konečnému spotřebiteli způsobem uvedeným v odstavci 1 až po negativním vyšetření zvěře na přítomnost svalovce (trichinel).

13 Povinnosti dané veterinárním zákonem
Nová žádanka

14 Povinnosti dané veterinárním zákonem
Poučení o odběru vzorků 1) Vzorek svaloviny o hmotnosti nejméně 10 g (cca velikost vlašského ořechu) musí být odebrán z obou bráničních pilířů nebo žeberní části bránice popř., je- li bránice znehodnocena, z přední nohy nebo jazyka. 2) Vzorek musí být k vyšetření předán v nepropustném, neporušeném obalu a řádně označen! 3) Vzorek nesmí za žádných okolností před předáním zmrznout, jinak je vyšetření neprůkazné! Upozornění Se zvěřinou lze dále nakládat až po obdržení výsledku laboratorního vyšetření na přítomnost svalovce.

15 Brániční pilíře

16

17 Nákazová situace ČR a okolní státy
Vzteklina- ČR od roku 2004 země prostá Monitoring lišek na vzteklinu, v letošní roce probíhá zároveň monitoring na trichinellózu.

18 Nákazová situace ČR a okolní státy
Africký mor prasat - je akutní, vysoce nakažlivé onemocnění prasat podobné klasickému moru prasat - je charakteristický vysokou, téměř 100 % letalitou - je přenosný přímým kontaktem, exkrementy a sekrety nakaženého zvířete nebo prostřednictvím klíšťat na prase domácí i divoké - se projevuje vysokou horečkou až 42 °C, která může podle průběhu trvat i několik dnů a tvorbou krvácenin v podkoží - se dále projevuje u prasnic zmetáním - charakterizuje výrazné zvětšení sleziny na rozdíl od KMP, krváceniny v mízních uzlinách, ledvinách a dalších vnitřních orgánech Monitoring - virologilocké vyšetření uhynulých divokých prasat.

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Nákazová situace ČR a okolní státy
Klasický mor prasat Probíhá monitoring protilátek u 5 % ulovených divokých prasat

28 Nákazová situace ČR a okolní státy
Aujeszkyho choroba je virové onemocnění přenosné zejména na prasata, skot, ovce, kozy, psy, kočky a kožešinová zvířata se projevuje u většiny zvířat (vyjma prasat) postižením nervového systému a nesnesitelným svěděním u všech nakažených zvířat končí vždy úhynem, vyjma prasat, která mohou onemocnění přežít a vytvořit si protilátky. V České republice je kolem 35 % populace divokých prasat s protilátkami.

29 Chovatelé psů - nenechávat bez dozoru volně pobíhat psy v honitbách s možným výskytem divokých prasat - zabránit přímému kontaktu psa s divokým prasetem, případně krví, vývrhem, syrovým nebo nedostatečně tepelně upraveným masem Většina divokých prasat, která mají protilátky, není pro psy nebezpečná, neboť onemocnění u nich již proběhlo. Nakažený pes uhyne během několika dnů a nákaza se ve smečce kontaktem s nemocným psem nešíří. V současné době není na světovém trhu dostupná vakcína s dostatečnou účinností použitelná pro psy.

30

31

32 Nákazová situace ČR a okolní státy
Aviární influenza – ptačí chřipka Onemocnění domácích i volně žijících ptáků, charakterizované postižením gastrointestinálního, respiračního případně i nervového systému u nízko patogenní formy onemocnění a hromadnými úhyny u vysoce patogenní influenzy. Domácí drůbež se nakazí nejčastěji po kontaktu s infikovaným vodním ptactvem. Infikovaní ptáci vylučují virus ve vysokých koncentracích trusem a nosním a očním sekretem.

33 Klinické příznaky jsou závislé na virulenci, druhu postižených ptáků a jejich věku. U LPAI se vyskytuje rýma, průjem, pokles produkce vajec, poruchy tvorby skořápek. V případě HPAI není pomnožení viru omezeno na sliznice dýchacího a trávicího a dochází k poškození kapilár, vzniku edémů, krvácenin a k poruchám funkcí postižených orgánů. Letalita je vysoká, dochází náhlým úhynům velkého množství ptáků bez výraznějších příznaků. 

34 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Informace Státní veterinární správy"

Podobné prezentace


Reklamy Google