Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FONDY EU 1990 - 2006 Předvstupní podpora Programové období 2000 – 2006 a její plnění v ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FONDY EU 1990 - 2006 Předvstupní podpora Programové období 2000 – 2006 a její plnění v ČR."— Transkript prezentace:

1 FONDY EU 1990 - 2006 Předvstupní podpora Programové období 2000 – 2006 a její plnění v ČR

2 Předvstupní podpora (1) Komunitární programy – nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech – výzkum a technologický rozvoj, informační služby, životní prostředí, vzdělávání, mládež, sociální politika, zdraví, ochrana spotřebitele, MSP, turistika, kultura, audiovizuální sektor, civilní obrana, obchod, energetika, doprava, boj proti drogám. Financování: prostředky zakomponovány do střednědobých finančních plánů (sektorové členění). Jsou poskytovány z úrovně generálních ředitelství EK přímo určeným agenturám na území členské země. ČR využívá komunitární programy od r. 1996.

3 Předvstupní podpora (2) Předvstupní fondy EU – nástroje určené kandidátským zemím s cílem napomáhat při řešení konkrétních úkolů při zavádění evropské legislativy. Předvstupní fondy EU – nástroje určené kandidátským zemím s cílem napomáhat při řešení konkrétních úkolů při zavádění evropské legislativy. PHARE (ČR od r. 1990 – 2005, alokováno cca 1 mld. €) - program na podporu hospodářské a sociální soudržnosti regionů a přípravu na čerpání ze strukturálních fondů EU: PHARE (ČR od r. 1990 – 2005, alokováno cca 1 mld. €) - program na podporu hospodářské a sociální soudržnosti regionů a přípravu na čerpání ze strukturálních fondů EU: - projekty - technická pomoc ISPA – program na podporu plnění standardů EU v oblasti životního prostředí a dopravní infrastruktury (ČR od r. 2000 – 2004, alokováno cca 400 mil. €) ISPA – program na podporu plnění standardů EU v oblasti životního prostředí a dopravní infrastruktury (ČR od r. 2000 – 2004, alokováno cca 400 mil. €) SAPARD – program přípravy na společnou zemědělskou politiku a politiku rozvoje venkova EU ( ČR od r. 2002 – 2003, alokováno cca 50 mil. €) SAPARD – program přípravy na společnou zemědělskou politiku a politiku rozvoje venkova EU ( ČR od r. 2002 – 2003, alokováno cca 50 mil. €) Předvstupní programy se lišily ve formách řízení (centralizované, decentralizované) i ve formách přidělování prostředků.

4 Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU - Cíle Základní cíl je vyjádřen v samotném názvu této politiky a realizuje se jak ve formách politiky strukturální, tak politiky regionální. Pro programové období 2000 – 2006 byly stanoveny tři strategické cíle. Cíl 1 – podpora rozvoje a strukturálních změn zaostávajících regionů Cíl 2 – podpora hospodářské a společenské přeměny oblastí, jež čelí strukturálním problémům Cíl 3 – podpora přizpůsobování a modernizace politik a systémů vzdělávání, proškolování a zaměstnanosti

5 Politika HSS – Regiony pokrytí Území EU se člení na tzv. nomenklaturní územní statistické jednotky (NUTS I. – V.) Cíl 1 se vztahoval na regiony na úrovni NUTS II (cca 1 mil. obyvatel), jejichž vyprodukovaný HDP na 1 obyvatele za poslední tři roky před zahájením agendy nedosahuje 75 % průměru Společenství. Cíl 2 se vztahoval na regiony na úrovni NUTS III (kraj, resp. území v rámci kraje s odpovídajícím počtem obyvatel), které čelí strukturálním problémům spojeným s restrukturalizací hospodářství na daném území (vymezení regionu podléhá řadě stanovených ekonomických ukazatelů). Cíl 3 se vztahoval na oblasti, na jejichž území není realizována podpora v rámci Cíle 1.

6 Politika HSS – Finanční nástroje Strukturální fondy Evropský sociální fond – ESF - 1958 Evropský sociální fond – ESF - 1958 „měkké investice“ v Cíli 1 a 3 „měkké investice“ v Cíli 1 a 3 Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond – EAGGF - 1962 Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond – EAGGF - 1962 „tvrdé investice“ v Cíli 1 a 2 „tvrdé investice“ v Cíli 1 a 2 Evropský fond regionálního rozvoje - ERDF - 1975 Evropský fond regionálního rozvoje - ERDF - 1975 „tvrdé investice“ v Cíli 1 a 2 „tvrdé investice“ v Cíli 1 a 2 Finanční nástroj pro usměrňování rybolovu – FIFG - 1993 Finanční nástroj pro usměrňování rybolovu – FIFG - 1993 „tvrdé investice“ v Cíli 1 a 2 „tvrdé investice“ v Cíli 1 a 2 Fond soudržnosti - CF – 1993 Fond soudržnosti - CF – 1993 investice do životního prostředí a dopravní infrastruktury (TEN) investice do životního prostředí a dopravní infrastruktury (TEN) NUTS I při naplnění kritéria HDP nižší než 90 % průměru EU NUTS I při naplnění kritéria HDP nižší než 90 % průměru EU

7 Politika HSS – Finanční nástroje Iniciativy Společenství - určeny k řešení specifických problémů spojených s aplikací politiky HSS na celém území EU; jsou vyhlašovány a řízeny z úrovně EK  INTERREG III (A, B, C) - podpora regionálního plánování  LEADR + - rozvoj venkova místními iniciativami  EQUAL - nástroje proti diskriminaci a nerovnostem na trhu práce  URBAN II - obnova měst a měst. oblastí postižených krizí Zvláštní podpora rybolovu Inovační akce

8 Politika HSS – Principy Programování - proces, jehož cílem je provádět víceletou akci Společenství s cílem realizovat regionální politiku, a to ve vymezených etapách (příprava, rozhodování, financování Programování - proces, jehož cílem je provádět víceletou akci Společenství s cílem realizovat regionální politiku, a to ve vymezených etapách (příprava, rozhodování, financování Partnerství - povinnost členské země (ČZ) zapojit do procesu programování národní, regionální, místní orgány Partnerství - povinnost členské země (ČZ) zapojit do procesu programování národní, regionální, místní orgány Koncentrace - soustředění prostředků na předem definované cíle k dosažení maximálního efektu z podpory Koncentrace - soustředění prostředků na předem definované cíle k dosažení maximálního efektu z podpory Monitorování a evaluace - sledování realizace podpory a vyhodnocování věcného a finančního pokroku (ex-ante, mid-term, ex-post) Monitorování a evaluace - sledování realizace podpory a vyhodnocování věcného a finančního pokroku (ex-ante, mid-term, ex-post) Adicionalita - podpora z finančních nástrojů doplňuje národní prostředky (kofinancování ze strany EU); stanoví se na základě průměrných hodnot financování cílů /politik/ dosažených ČZ ve třech letech předcházejících podpoře z EU Adicionalita - podpora z finančních nástrojů doplňuje národní prostředky (kofinancování ze strany EU); stanoví se na základě průměrných hodnot financování cílů /politik/ dosažených ČZ ve třech letech předcházejících podpoře z EU

9 Politika HSS – Míra spolufinancování a pravidlo „n+2“ Míra spolufinancování celkových uznatelných nákladů Strukturální fondy - v Cíli 1 až 75 % v Cíli 2 a 3 až 50% Fond soudržnosti - 80 - 85 % Iniciativy - až 50 % Pravidlo „n+2“ Celková alokace pro ČZ je stanovena na základě schválené programové dokumentace (podíl HDP ČZ). Ke 30. dubnu běžného roku vydá EK rozhodnutí o alokaci pro daný rok. Čerpání alokace se realizuje v běžném roce + dva následující. Celková alokace pro ČZ je stanovena na základě schválené programové dokumentace (podíl HDP ČZ). Ke 30. dubnu běžného roku vydá EK rozhodnutí o alokaci pro daný rok. Čerpání alokace se realizuje v běžném roce + dva následující.

10 ČR ve zkráceném období plnění Agendy 2000 - 2006 Programové dokumenty Národní rozvojový plán 2004 - 2006 (národní akční plány) Rámec podpory Společenství Operační programy v Cíli 1: Společný regionální OP Rozvoj lidských zdrojů Průmysl a podnikání Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství Infrastruktura Jednotné programové dokumenty v Cíli 2 a 3 Programové dokumenty iniciativ Dodatky k programovým dokumentům a operační manuály

11 Subjekty řízení a implementace Subjekty řízení a implementace Evropská komise Platební orgán Monitorovací výbor OPŘídící orgán OP Zprostředkující subjekt Konečný příjemce Konečný uživatel

12 Alokace 2004 - 2006 mil.€ 2004200520062004-2006 Strukturální fondy410.1560.8714.21685.2 Cíl 1339.0485.4629.91454.3 Cíl 223.323.824.271.3 Cíl 319.219.620.058.8 EQUAL21.021.426.368.7 INTERREG7.610.713.832.1 Fond soudržnosti316.9266.1362.3945.3 HSS Celkem727.0826.91076.52630.5

13 Alokace 2004 – 2006 - OP Alokace 2004 – 2006 - OP % OP Průmysl a podnikání 18 OP Infrastruktura 17 OP Rozvoj lidských zdrojů 22 OP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství 12 SROP 31 Celkem OP 100

14 Čerpání alokace 2004-2006 ke 31.12.2009 Čerpání alokace 2004-2006 ke 31.12.2009 (mil. €) Alokace 2004-06Certifikováno % Certifikace /Alokace 2004-06 SROP454,3459,0101,0 OP RLZ318,8332,5104,3 OP PP260,9259,199,3 OP I246,4199,380,9 OP RVMZ173,9170,698,1 Celkem1454,31420,697,7

15 ČR – Rizika čerpání Vnější: - Politická - Legislativní - Absorbční kapacita Vnitřní: - Nedostatečné personální kapacity - Náročnost provádění - Nedostatečné technické zajištění (IS)


Stáhnout ppt "FONDY EU 1990 - 2006 Předvstupní podpora Programové období 2000 – 2006 a její plnění v ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google