Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strukturální politika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strukturální politika"— Transkript prezentace:

1 Strukturální politika
Fondy

2 Cíle strukturální politiky
Stírání strukturálních rozdílů - mezi odvětvími - Mezi regiony Dokážete určit, který region (stát) při rozšiřování EU (ES) vykazoval největší hospodářský růst po vstupu? Který stát je nejvyspělejší?

3 http://epp. eurostat. ec. europa. eu/tgm/table. do

4

5

6 Saldo EU rozpočtu jednotlivých států

7 Dotace – strukturální politika
Běžné - účelové - neúčelové Investiční

8 Strukturální dotace - rozpočet
Nadnárodní rozpočet Státní rozpočet Rozpočet územní samosprávy

9 Vývoj strukturální politiky
I. Individuální přístup států II. Zesílení regionální dimenze*) III. JEA (1986) IV. Smlouva o EU V. další rozšíření *) 1974 vznik Evropského fondu regionálního rozvoje

10 Agenda 2000 a SRP Větší koncentrace finančních prostředků
Snížení počtu cílů a menší plošnost poskytované pomoci Vyšší efektivita využívání pomoci Zdokonalení kontroly, zlepšení fungování a správy fondů Zjednodušení celého procesu

11 Principy SRP Koncentrace finančních prostředků Partnerství
Programování Subsidiarita Adicionalita Monitorování a vyhodnocování

12 Regiony NUTS Nomenclature des Unites Territoriales Statistiques LAU
- Local Administrative Units

13 NUTS NUTS 0: Stát NUTS 1: Území NUTS 2: region NUTS 3: kraj
NUTS 4: okres NUTS 5: obec (6249)

14 NUTS/LAU NUTS I: Stát NUTS II: Regiony soudržnosti NUTS III: Kraje
LAU I: Okresy x Praha LAU II: Obce (6249)

15 NUTS - Německo NUTS 0: Deutschland NUTS 1: Länder (16)
NUTS 2: Regierungsbezirke (39) NUTS 3: Kreise (429)

16

17 Cíle strukturální politiky
Investice pro růst Konkurenceschopnost a Evropská územní spolupráce

18 Konvergence Doprava Životní prostředí Podnikání a inovace
Výzkum a vývoj pro inovace Lidské zdroje a zaměstnanost Vzdělávání pro konkurenceschopnost Integrovaný operační program Technická pomoc

19 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
Adaptabilita

20 Evropská územní spolupráce
Přeshraniční spolupráce Meziregionální spolupráce Nadnárodní spolupráce EPSON 2013 (Evropská monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost)

21 Fondy ERDF/EFRR (Evropský fond pro regionální rozvoj) je soustředěn zejména na podporu produktivních investic převážně pro malé a střední podniky, budování infrastruktur pro základní služby občanům a podnikatelům, investice do výzkumu a vývoje, do zajištění vnitřního potenciálu regionů a pro vytváření sítí, spolupráce a výměnu zkušeností; cílem ESF (Evropský sociální fond) je podpořit vysokou úroveň zaměstnanosti a kvalitních zaměstnání, mobilitu pracovních sil, povzbudit k vyšší úrovni vzdělávání a výcviku, podporovat rovnost pohlaví, rovné příležitosti a nediskriminaci a podpořit sociální začleňování a boj s chudobou; CF/FS (Fond soudržnosti) bude zacílen na investice do infrastruktury v oblastech životního prostředí, dopravní infrastruktury evropského významu a efektivního využívání energie; cílem EAFRD/EZFRV (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) je podpora konkurenceschopnosti zemědělství, udržitelné nakládání s přírodními zdroji a vyvážený rozvoj venkovských území; podpora EMFF/ENRF (Evropský námořní a rybářský fond)


Stáhnout ppt "Strukturální politika"

Podobné prezentace


Reklamy Google