Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strukturální politika Fondy. Cíle strukturální politiky Stírání strukturálních rozdílů - mezi odvětvími - Mezi regiony Dokážete určit, který region (stát)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strukturální politika Fondy. Cíle strukturální politiky Stírání strukturálních rozdílů - mezi odvětvími - Mezi regiony Dokážete určit, který region (stát)"— Transkript prezentace:

1 Strukturální politika Fondy

2 Cíle strukturální politiky Stírání strukturálních rozdílů - mezi odvětvími - Mezi regiony Dokážete určit, který region (stát) při rozšiřování EU (ES) vykazoval největší hospodářský růst po vstupu? Který stát je nejvyspělejší?

3 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00114

4

5

6 Saldo EU rozpočtu jednotlivých států http://www.eu-oplysningen.dk/euo_en/spsv/all/79/ http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_en.cfm

7 Dotace – strukturální politika Běžné - účelové - neúčelové Investiční

8 Strukturální dotace - rozpočet Nadnárodní rozpočet Státní rozpočet Rozpočet územní samosprávy

9 Vývoj strukturální politiky I. Individuální přístup států II. Zesílení regionální dimenze*) III. JEA (1986) IV. Smlouva o EU V. další rozšíření *) 1974 vznik Evropského fondu regionálního rozvoje

10 Agenda 2000 a SRP Větší koncentrace finančních prostředků Snížení počtu cílů a menší plošnost poskytované pomoci Vyšší efektivita využívání pomoci Zdokonalení kontroly, zlepšení fungování a správy fondů Zjednodušení celého procesu

11 Principy SRP Koncentrace finančních prostředků Partnerství Programování Subsidiarita Adicionalita Monitorování a vyhodnocování

12 Regiony NUTS -Nomenclature des Unites Territoriales Statistiques LAU - Local Administrative Units

13 NUTS NUTS 0: Stát NUTS 1: Území NUTS 2: region NUTS 3: kraj NUTS 4: okres NUTS 5: obec (6249)

14 NUTS/LAU NUTS I: Stát NUTS II: Regiony soudržnosti NUTS III: Kraje LAU I: Okresy 76 + 15 x Praha LAU II: Obce (6249)

15 NUTS - Německo NUTS 0: Deutschland NUTS 1: Länder (16) NUTS 2: Regierungsbezirke (39) NUTS 3: Kreise (429)

16

17 Cíle strukturální politiky Investice pro růst Konkurenceschopnost a Evropská územní spolupráce

18 Konvergence Doprava Životní prostředí Podnikání a inovace Výzkum a vývoj pro inovace Lidské zdroje a zaměstnanost Vzdělávání pro konkurenceschopnost Integrovaný operační program Technická pomoc

19 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Konkurenceschopnost Adaptabilita

20 Evropská územní spolupráce Přeshraniční spolupráce Meziregionální spolupráce Nadnárodní spolupráce EPSON 2013 (Evropská monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost)

21 Fondy 2014 - 2020 ERDF/EFRR (Evropský fond pro regionální rozvoj) je soustředěn zejména na podporu produktivních investic převážně pro malé a střední podniky, budování infrastruktur pro základní služby občanům a podnikatelům, investice do výzkumu a vývoje, do zajištění vnitřního potenciálu regionů a pro vytváření sítí, spolupráce a výměnu zkušeností; cílem ESF (Evropský sociální fond) je podpořit vysokou úroveň zaměstnanosti a kvalitních zaměstnání, mobilitu pracovních sil, povzbudit k vyšší úrovni vzdělávání a výcviku, podporovat rovnost pohlaví, rovné příležitosti a nediskriminaci a podpořit sociální začleňování a boj s chudobou; CF/FS (Fond soudržnosti) bude zacílen na investice do infrastruktury v oblastech životního prostředí, dopravní infrastruktury evropského významu a efektivního využívání energie; cílem EAFRD/EZFRV (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) je podpora konkurenceschopnosti zemědělství, udržitelné nakládání s přírodními zdroji a vyvážený rozvoj venkovských území; podpora EMFF/ENRF (Evropský námořní a rybářský fond)


Stáhnout ppt "Strukturální politika Fondy. Cíle strukturální politiky Stírání strukturálních rozdílů - mezi odvětvími - Mezi regiony Dokážete určit, který region (stát)"

Podobné prezentace


Reklamy Google